| Oligari 襤癟i at覺ma
Halk Cephesi son zamanlarda gelien oligari i癟i 癟at覺malardan kaynakl覺 yap覺lan Ergenekon operasyonuyla ilgili T羹rkiye'nin bir 癟ok yerinde bas覺n a癟覺klamalar覺 d羹zenledi.

15 Temmuz g羹n羹 Saat 14.00'te Ulus Meydan覺'nda yap覺lan a癟覺klamada "AKP'de Ergenekoncularda Amerikan 襤birlik癟isidir Yaas覺n Ba覺ms覺zl覺k Ve Demokrasi M羹cadelemiz" Halk Cephesi imzal覺 pankart ta覺nd覺. "Yaas覺n Demokrasi M羹cadelemiz, Bu Sava 襤birlik癟ilerin 襤ktidar Sava覺d覺r" d繹vizleriyle Ergenekon operasyonunun nedenleri halka tehir edildi. Enis Aras Halk Cephesi ad覺na bir bas覺n a癟覺klamas覺 okudu.
A癟覺klaman覺n sonunda Adana ve akirpaa Temel Haklar Dernei ile Adana Gen癟lik Derneine yap覺lan anti demokratik bask覺nlar ve g繹zalt覺lar protesto edildi. "Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz" slogan覺yla a癟覺klama sona erdi.

Enis Aras'覺n okudu bas覺n a癟覺klamas覺n覺 olduu gibi yay覺nl覺yoruz;

"FA襤STLER襤N, SMRCLER襤N, 襤B襤RL襤K襤LER襤N 襤KT襤DAR KAVGASI SRYOR!
B襤Z H襤B襤R襤N襤N YANINDA DE襤L襤Z!
BAIMSIZ VE DEMOKRAT襤K TRK襤YE 襤襤N MCADELEM襤Z襤 SRDRYORUZ!

Aylard覺r izliyoruz. Bir yanda "laik癟i"lerin parti kapatma 癟abalar覺 vard覺. imdi de "ergenekoncular"覺n g繹zalt覺 ve tutuklama furyas覺 var. Laik癟iler, "eriata kar覺y覺z" diyerek halk覺 kand覺r覺p pelerine takmaya 癟al覺覺yorlar. Ergenekoncular ise, ayn覺 eyi "darbeye kar覺y覺z" diyerek yapmaya 癟al覺覺yor.
Bu kavgada halk yok! Halk覺n ihtiya癟lar覺 yok! Halk覺n sorunlar覺 yok! Halk覺n gelecei hi癟 yok!
Bu kavga daha fazla s繹m羹rme, s繹m羹r羹den daha fazla pay kapma kavgas覺d覺r. Baka bir ey deil!
Bir taraf "darbeyi engelleme", dier taraf ise "eriat覺 繹nleme" ad覺na, k覺yas覺ya bir sava i癟indeler. "darbe-eriat", laiklik- anti laiklik" ad覺na y羹r羹t羹len bu sava覺n iki taraf覺 da emperyalizmin ibirlik癟isidir. 襤ki taraf覺 da s繹m羹r羹c羹d羹r. 襤ki taraf覺 da halka kar覺d覺r.
"darbe- eriat" s繹ylemlerini bir yana b覺rak覺p iki tarafa da yak覺ndan bakt覺覺m覺zda unu 癟ok net g繹r羹r羹z:
襤ki taraf da Ergenekoncudur. lkemizde on y覺llard覺r, faili me癟huller, yarg覺s覺z infazlar, ikenceler ge癟ekletirildi. Mara'tan orum'a, '77 1 may覺s覺ndan Sivas'a, 19-22 aral覺k hapishaneler katliam覺na… onlarca kitle katliam覺 ger癟ekleti. Her iki taraf da, bu katliamlar覺n haz覺rlanmas覺nda ya da ger癟ekletirilmesinde beraberdi.
"ulusalc覺, laik癟i" ge癟inenlerin eriat癟覺l覺a kar覺 sert tav覺rlar覺 kimseyi yan覺ltmas覺n. Bu 羹lkede dinci gericilii besleyen ve kullananlar覺n ba覺nda onlar gelir. Halk覺n m羹cadelesini engellemek i癟in tarikatlarla ibirlii yaparken, "eriat tehlikesi"ni hi癟 d羹羹nm羹yorlard覺. imdi iktidarlar覺 zay覺flay覺nca eriat kar覺t覺 kesildiler.
襤ki taraf da ba覺ms覺zl覺k ve demokrasinin d羹man覺d覺r. Ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesini engellemek i癟in her yolu mubah sayarlar. lkemizde y覺llard覺r infazlar, ikenceler, faili me癟huller, hapishanede katliamlar yap覺ld覺 ve yap覺lmaya devam ediyor. B羹t羹n bunlar覺n uygulamas覺nda, laik癟ilik-eriat癟覺l覺k diye g繹r羹n羹rde birbirinin g繹z羹n羹 oyan g羹癟ler birlikteydi.
襤ki taraf da emperyalizmin ua覺d覺r. Bug羹ne kadar 羹lkeyi y繹netenler ABD politikalar覺n覺 uygulamak i癟in nas覺l canla bala 癟al覺t覺ysa, imdi iktidarda olan AKP de, emperyalizmin "覺l覺ml覺 襤slam" politikas覺n覺 hayata ge癟irme 癟abas覺 i癟indedir.

Bu y羹zden, diyoruz ki:
Halk覺m覺z!
Onlar覺n sava覺, kim daha 癟ok s繹m羹recek kavgas覺d覺r. Onlar覺n sava覺, kim s繹m羹r羹den daha b羹y羹k pay alacak, kavgas覺d覺r. 襤ktidar koltuunda kimin s繹z羹 ge癟ecek kavgas覺d覺r. Onlar覺n sava覺n覺n asl覺 esas覺 budur. Ve bunun da halk覺n sorunlar覺yla, talepleriyle ilgisinin olmad覺覺n覺 g繹rmeliyiz.
Halk olarak bu savata deil, Ba覺ms覺z ve demokratik T羹rkiye i癟in savata yerimizi almal覺y覺z. Bizim sava覺m覺z Ba覺ms覺z, Demokratik T羹rkiye sava覺d覺r.
A癟l覺覺m覺z, yoksulluumuz g羹nden g羹ne b羹y羹rken…
Vatan topraklar覺m覺z emperyalizme peke 癟ekilirken…
Halk olarak sorunlar覺m覺z artarken, geleceimiz karart覺l覺rken…
onlar覺n iktidar kavgas覺yla oyalanamay覺z. Hi癟 birisinin yan覺nda deiliz, olmamal覺y覺z.
Halk Cephesi olarak diyoruz ki:
襤lerici, vatansever, demokratik t羹m g羹癟ler, Ba覺ms覺z ve demokratik T羹rkiye i癟in m羹cadelede hep beraber saf tutal覺m.

YAASIN BAIMSIZ DEMOKRAT襤K TRK襤YE MCADELEM襤Z
KAHROLSUN FA襤ZM YAASIN MCADELEM襤Z
HALKIZ HAKLIYIZ KAZANACAIZ"


Adana'da Ergenekon 襤le 襤lgili Bas覺n A癟覺klamas覺

Halk Cephesi Adana Temsilcilii 14 Temmuz g羹n羹 Adana 襤n繹n羹 Park覺'nda yapt覺覺 a癟覺klamayla Ergenekon ve 襤slamc覺lar aras覺ndaki 癟at覺maya taraf olmama Ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesine kat覺lma 癟ar覺s覺 yapt覺.
Saat 12.30'da yap覺lan a癟覺klamada g羹nlerdir s羹ren Ergenekon tart覺malar覺nda ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi d羹羹ncelerinin olmad覺覺 belirtildi.
Halk Cephesi Ad覺na K覺ymet Erenler'in okuduu a癟覺klamada, "Amerikan 襤birlik癟ilerinin 襤ktidar Kavgas覺n覺 Deil, Ba覺ms覺zl覺k Ve Demokrasi M羹cadelesini Destekleyelim!-Halk Cephesi" pankart覺 a癟覺ld覺. "Yaas覺n Ba覺ms覺zl覺k M羹cadelemiz, Yaas覺n Demokrasi m羹cadelemiz, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺n覺n at覺ld覺覺 a癟覺klamada halk覺n bu tart覺malarla aldat覺ld覺覺 anlat覺ld覺.
"G羹nlerdir 羹lkemizdeki ibirlik癟ilerin kendi aralar覺ndaki kavgay覺 izliyoruz. Bir tarafta "darbecilere" kar覺 demokrasi havarisi kesilen AKP iktidar覺; dier tarafta da "eriat gelecek" diyen Genelkurmay覺n i癟indeki ‘繹rg羹tlenme' var. Ama ne darbe yapan, ne de eriat getiren var. 羹nk羹 her iki tarafta Amerika'ya dan覺madan, onlardan emir almadan hi癟bir ey yapmayan ibirlik癟iler vard覺r. AKP'de Ergenekoncular da Amerikan ibirlik癟isidir" s繹zleriyle balayan a癟覺klama "…Ortadaki sava Amerika ad覺na kim daha fazla s繹m羹recek, kim daha fazla s繹z sahibi olacak kavgas覺d覺r. Bu nedenle bu sava bizim deildir. Bizler; ba覺ms覺z, demokratik bir T羹rkiye istiyor ve bunun i癟in m羹cadele ediyoruz. 襤birlik癟ilerin kendi aralar覺ndaki savata taraf olmak deil, 羹lkemizi s繹m羹ren Amerika ve onun ibirlik癟ilerine kar覺 verilen m羹cadelenin taraf覺nda olal覺m. Ba覺ms覺z Demokratik T羹rkiye m羹cadelesinde birleelim" 癟ar覺s覺yla sona erdi.


ELAZI'DA BAIMSIZLIK DEMOKRAS襤 MCADELEMEZ襤 BYTEL襤M

Elaz覺'da 13 Temmuz g羹n羹 Elaz覺 Halk Cephesi 羹yeleri taraf覺ndan Hozat Garaj覺'nda saat 13.00'da bir bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺. A癟覺klama z覺lg覺tlar ve 覺sl覺k sesleriyle balad覺.
"Ergenekoncular da, AKP de Amerikan 襤birlik癟isidir. Ba覺ms覺zl覺k Ve Demokrasi D羹man覺d覺rlar" Halk Cephesi imzal覺 pankart a癟覺ld覺 ve "Demokrasi M羹cadelemizi B羹y羹telim. Ba覺ms覺zl覺k M羹cadelemizi B羹y羹telim" d繹vizleri ta覺nd覺. S覺k s覺k "Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz, Demokrasi M羹cadelemiz Engellenemez, Ba覺ms覺zl覺k
M羹cadelemiz Engellenemez, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺 at覺ld覺. A癟覺klamay覺 okuyan Derya Tak覺ran, a癟覺klamada demokrasi ve ba覺ms覺zl覺k m羹cadelesine vurgu yaparak unlara deindi:

"ERGENEKON OPERASYONU EGEMENLER ARASINDAK襤 襤KT襤DAR KAVGASIDIR

AKP iktidar覺n覺n Ergenekon operasyonu ad覺yla balatt覺覺 g繹zalt覺 ve tutuklamalar hala devam etmektedir. Kamuoyununda yak覺n覺ndan takip ettii bu operasyonla AKP kendisini "demokrasi kahraman覺" olarak
g繹stermeye 癟al覺m覺t覺r.
AKP'nin demokrasi kahraman覺 olduu kocaman bir yaland覺r. Aksine AKP demokrasi m羹cadelesi verenin d羹man覺d覺r. Ergenekoncularda "laikliin" bek癟isi olamaz. Onlarda ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesine d羹mand覺r. AKP de Ergenekoncularda Amerikan ibirlik癟isidir. A癟l覺覺m覺z覺n, yoksuzluumuzun sorumlular覺 iktidar
kavgas覺n覺 y羹r羹tenlerdir. Onlar覺n dertleri laiklii korumak demokrasiyi savunmak deildir. Amerikan覺n a癟覺k desteiyle AKP Ergenekon operasyonunu s羹rd羹rmektedir. Halka kar覺 sald覺r覺larda Ergenekoncularla AKP aras覺nda herhangi bir 癟at覺ma olmam覺t覺r. Halka kar覺 yap覺lan katliam ve ikencelerde her iki kesimde ortakt覺r.
Operasyonda yaananlar taraflar覺n birbirine kar覺 g羹癟 g繹sterisidir.
Susurluk, emdinli neydiyse bu operasyonda 癟覺kanlarda ayn覺d覺r.
Devlet ba覺rsaklar覺n覺 "temizliyor" dediler. G繹r羹ld羹羹 gibi aralar覺ndaki it dala覺ndan 繹te bir ey deildir. Mevcut yarg覺n覺nda, AKP'nin de su癟lular覺 yarg覺lamak diye bir derdi yoktur. Eer yarg覺layacaklarsa 1977 1 May覺s katliam覺n覺 ger癟ekletirenleri yarg覺las覺n. 2 Temmuz 1993 Sivas katliam覺n覺n, 19 Aral覺k katliam覺n
sorumlular覺n覺 yarg覺las覺nlar.
Hadi g繹relim 12 Eyl羹l darbecilerini yarg覺las覺nlar.
Yarg覺layamazlar "Evren'i" 繹d羹llendirmekle meguller. Halk覺n yarar覺na olan bir operasyon deildir. AKP'nin g羹癟lenmesine yarayan operasyondur. AKP iktidar覺 katillerden ve su癟lulardan olumaktad覺r.
Halka kar覺 olan bir iktidard覺r. Amerikan ibirlik癟ileri ba覺ms覺zl覺ktan demokrasiden yana olamazlar. " demokrasi sava覺 veriyoruz" s繹ylemleri yaland覺r. Kanmayal覺m. A癟覺k olan udur ki; AKP ve Ergenekoncular aras覺ndaki sava halka kar覺 ibirlik癟i faistlerin kendi aras覺ndaki iktidar sava覺d覺r.
Halk覺m覺z; bu savata taraf olmayal覺m ve ibirlik癟ilere alet olmayal覺m.
Hep birlikte Ba覺ms覺zl覺k ve Demokrasi m羹cadelesini b羹y羹telim. Yaas覺n demokrasi m羹cadelemiz, yaas覺n Ba覺ms覺zl覺k m羹cadelesi, bu sava ibirlik癟ilerin iktidar sava覺d覺r."
A癟覺klama sonunda ise halka toplu olarak a癟覺klama metni da覺t覺ld覺. Ergenokoncularla, AKP aras覺ndaki sava anlat覺ld覺.


AKP'N襤N DE ERGENEKONCULARINDA VARLIKLARI, ABD'N襤N IKARLARI 襤襤ND襤R

Mersin'de Halk Cephesi 羹yeleri taraf覺ndan bir bas覺n a癟覺klamas覺 d羹zenlendi. 14 Temmuz g羹n羹 saat 13.30'da Ta Bina 繹n羹nde yap覺lan a癟覺klama "Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Demokrasi M羹cadelemiz Engellenemez, Ba覺ms覺zl覺k M羹cadelemiz Engellenemez," sloganlar覺n覺n at覺lmas覺yla balad覺.
"Demokrasi M羹cadelesini B羹y羹telim, Ba覺ms覺zl覺k M羹cadelesini B羹y羹telim" d繹vizlerinin ta覺nd覺覺 a癟覺klamada, "AKP' de Ergenekoncularda, Amerikan 襤birlik癟isidir, Ba覺ms覺zl覺k ve Demokrasi D羹man覺d覺rlar" pankart覺 ta覺nd覺.
A癟覺klamay覺 okuyan Melek G羹癟l羹 Sancak;
AKP iktidar覺 ERGENEKON ad覺nda bir operasyon balatt覺. Bu operasyon kapsam覺nda generalleri, siyasi parti bakanlar覺n覺, ticaret odas覺 bakan覺n覺n da aralar覺nda olduu bir癟ok kiiyi iledikleri su癟lardan kaynakl覺 g繹zalt覺na ald覺, tutuklamalar yapt覺 ve yapmaya devam ediyor.
AKP bu operasyonla g繹zalt覺na alarak veya tutuklayarak kendini demokrasi abidesi g繹stermeye 癟al覺makta. Elbette ki AKP'nin demokrasinin temsilcisi veya laikliin koruyucusu olduu doru deildir. Ger癟ek demokrasi m羹cadelesi verenleri yani emperyalizme kar覺 ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesi verenleri tutuklay覺p y覺llarca s羹ren cezalar vererek demokrasi m羹cadelesini yok etmeye 癟al覺anlar覺n, demokrasinin koruyucusu olduklar覺na veya demokrasi m羹cadelesi verdiklerine kimseyi inand覺ramazlar.
Ne AKP ve AKP'nin g繹zalt覺na al覺p tutuklad覺覺 Ergenekoncular; ne demokrasinin nede laikliin savunucular覺d覺r, olamazlar! 羹nk羹 AKP'de Ergenekon' da 'da ABD ibirlik癟isidirler. Y覺llard覺r halk覺m覺z覺n 癟ektii ac覺lar覺n yoksulluun sorumlular覺d覺rlar. Hangisi iktidarda olduysa halk覺m覺z ac覺lar, yokluklar ve bask覺lar yaad覺.
AKP bu operasyonu yaparken demokrasiyi, ERGENEKONCULAR' sa ‘laikliin hamisi' olduklar覺n覺 s繹ylerken asl覺nda yapt覺klar覺 kendi aralar覺ndaki iktidar kavgas覺d覺r. Her ikisi de iktidarlar覺 d繹neminde uygulad覺klar覺 politikalarla ABD'nin yan覺nda, halka kar覺 olmulard覺r ve bug羹nde ABD'nin 癟覺karlar覺 i癟in varlar.
Halk覺m覺z; Ne ge癟mite ne de bu g羹n, bu operasyonlar bizim i癟in, halk覺n 癟覺karlar覺 i癟in yap覺lmad覺. Aksine halka kurun s覺kanlar 繹d羹llendirildi. Bu operasyonlar iktidarlar覺n bir birlerine kar覺 g羹癟 g繹sterisidir. Susurluk'tan, bu g羹ne, Ergenekon a kadar yap覺lan kavgalar bizim i癟in yap覺lmad覺 ve yap覺lm覺yor. Bunun i癟in bu iktidarlar覺n g羹癟 g繹sterisi kavgas覺n覺n hi癟bir taraf覺nda olmayal覺m
Eer yarg覺layacaklarsa 1977 1 May覺s katliam覺n覺 ger癟ekletirenleri
yarg覺las覺n. 2 Temmuz 1993 Sivas katliam覺n覺n, 19 Aral覺k katliam覺n sorumlular覺n覺 yarg覺las覺nlar.
Hadi g繹relim 12 Eyl羹l darbecilerini yarg覺las覺nlar.
Yarg覺layamazlar, "Evren'i" 繹d羹llendirmekle meguller. Halk覺n yarar覺na olan bir operasyon deildir. AKP'nin g羹癟lenmesine yarayan operasyondur. AKP iktidar覺 katillerden ve su癟lulardan olumaktad覺r.
Halka kar覺 olan bir iktidard覺r. Amerikan ibirlik癟ileri ba覺ms覺zl覺ktan demokrasiden yana olamazlar. "Demokrasi sava覺 veriyoruz" s繹ylemleri yaland覺r. Kanmayal覺m.
Halk覺m覺z; Bug羹n yapmam覺z gereken, bu kavgada taraf olmak deildir, Ba覺ms覺zl覺k ve Demokrasi m羹cadelesini b羹y羹tmektir. Yaas覺n tam ba覺ms覺z T羹rkiye, yaas覺n demokrasi m羹cadelemiz." dedi.
A癟覺klama at覺lan sloganlarla ve z覺lg覺tlarla sona erdirildi.
2008.07.21
Bu yaz覺 2249 kez okundu
Geri D繹n