| Demokratik Haklar覺m覺z覺 Savunuyoruz
Mersin'de Ta Bina 繹n羹nde 15 Temmuz 2008 g羹n羹 saat 13.30'da Temel Haklar taraf覺ndan demokratik haklar覺n覺 kullananlar覺n tutuklanmalar覺 ile ilgili bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺.

T羹rkiye'de demokrasi m羹cadelesi veren kurumlara olsun, kiilere olsun, yap覺lan sald覺r覺larla, g繹zalt覺 ve tutuklamalarla yap覺lan adaletsizliin tehir edildii a癟覺klama da; ‘T羹rkiye'de Adalet Nas覺l 襤liyor‘ pankart覺 ta覺nd覺. Dernek Bakan覺 Murat T羹rkmen'in okuduu a癟覺klamada;

"Demokrasinin var olduu s繹ylenen her yerde insanlar覺n demokratik haklar覺n覺 kullanmas覺 demokrasi gerei, hukuk gerei hakt覺r, bu b繹yle bilinir b繹yle s繹ylenir. Fakat 羹lkemizde demokratik haklar覺n var olduu sadece s繹ylemdedir. 羹nk羹 bir癟ok insan s覺rf demokratik haklar覺n覺 kulland覺klar覺ndan dolay覺 haklar覺nda davalar a癟覺l覺yor, g繹zalt覺na al覺n覺yor ve tutuklan覺yorlar.
lkemizde demokrasinin var olduunu s繹yleyenlere soruyoruz; bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺lmak, 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹ne kat覺lmak, mezar ziyaretine gitmek, internete girmek,yasal dergiyi da覺tmak su癟 mudur? Dedi. T羹rkmen, Adana Temel haklara yap覺lan bask覺nada deinerek s繹zlerine 繹yle devam etti;
Yasalarla belirlenmi haklar覺n覺 kulland覺klar覺 i癟in insanlar g繹zalt覺na al覺n覺p tutuklan覺yorlar. Anayasal haklar覺n kullan覺lmas覺n覺n su癟 say覺ld覺覺 bir 羹lkede hukuktan ve demokrasinin varl覺覺ndan s繹z edilebilir mi? Ekonomik, sosyal ve demokratik haklar覺n gasp edildii bir yerde adaletin olduu s繹ylenebilir mi? Yaanan bu hukuksuzluun 繹rneklerine hemen hemen herg羹n tan覺k oluyoruz. Bu g羹nde Adana da polisin yapt覺覺 operasyonla demokratik kurumlar覺n bas覺lmas覺na kurum 癟al覺anlar覺n覺n g繹zalt覺na almas覺na bir kez daha tan覺k olduk.
Bizler Mersin Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei olarak diyoruzki; haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesi bedeli ne olursa olsun devam edecektir. 羹nk羹 bu m羹cadele halk覺n m羹cadelesidir. Bu m羹cadeleyi verenler emperyalizmin zulm羹ne , igaline kar覺d覺rlar, ba覺ms覺zl覺k ve demokrasiden yanad覺rlar. Bu m羹cadelenin bir aya覺nda da hep adalet 繹zlemi olmutur, adaletin olmad覺覺 yerde bu m羹cadele ka癟覺n覺lmazd覺r. Bug羹n verilen m羹cadele adalet i癟indir.
Yukarda saym覺 olduumuz hak ihlalerinden madur edilmi b羹t羹n tutuklular覺n ve g繹zalt覺lar覺n derhal serbest b覺rak覺lmas覺n覺 istiyoruz.. Hak ihlallerinin yaanmad覺覺 a癟l覺覺n yoksulluun olmad覺覺 bir 羹lke i癟in halk覺m覺z覺 m羹cadeleye 癟a覺r覺yoruz. Hak ve 繹zg羹rl羹klerimiz i癟in m羹cadele edelim" dedi.
A癟覺klama, "Adalet 襤stiyoruz, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z G繹zalt覺lar Serbest B覺rak覺ls覺n Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n" sloganlar覺n覺n at覺lmas覺yla sona erdirildi.


襤ZM襤R'DE DEMOKRAT襤K HAKLARIMIZI SAVUNUYORUZ PANEL襤

12 Temmuz 2008 g羹n羹 "Demokratik Haklar覺m覺z覺 Savunuyoruz" konulu bir panel d羹zenlendi. Panel Konak K羹lt羹r Merkezi Benal Nevzat Salonu'nda saat 17.30'da balad覺. Konumac覺 olarak Ankara HD'den Avukat Sel癟uk Kozaa癟l覺, Eitim-Sen 3 Nolu ube Bakan覺 Burak Bak覺r ve Halk Cephesi ad覺na Zeliha Koyup覺nar kat覺ld覺.
Avukat Sel癟uk Kozaa癟l覺 konumas覺nda, zaten yasalar, hukuk bu 羹lkeyi y繹netenlerin elinde ve onlar覺n 癟覺karlar覺na g繹re d羹zenlenmi. Buna ramen verili hukuku bile uygulamazsan bu olmaz. Bu hukuka ihanettir diyerek Demokratik m羹cadelede son zamanlarda 癟覺kan sorunlara deindi. Mesela yasad覺覺 繹rg羹tle ayn覺 d羹羹nceyi ta覺yorsun diye o 繹rg羹t羹n 羹yesi olarak yarg覺lanabiliyorsun. Demokratik haklar覺n覺 kullanan insanlar覺n yedi ayd覺r evleri bas覺l覺yor, g繹zalt覺na al覺n覺yor, tutuklan覺yor. Ancak biz zaten bedel 繹deyerek kazand覺覺m覺z haklar覺m覺z覺 s覺k覺 s覺k覺 tutmal覺y覺z, kolayca ellerimizden al覺nmamas覺 i癟in doru ve hakl覺 olan neyse onun i癟in m羹cadele etmeliyiz. Eer bu bask覺lar kar覺s覺nda kafam覺za "acaba gitmesem mi" diye bir soru tak覺l覺rsa o problem olur, buna izin vermemeliyiz" Dedi.
Burak Bak覺r konumas覺nda demokrasi kavram覺n覺n nereden 癟覺kt覺覺n覺, ne demek olduunu anlatt覺. Demokrasi m羹cadelesini ise 羹癟 temele dayand覺rd覺.
- Haklar覺m覺z覺 savunmak, yenilerini kazanmak
- Devrimci bir 繹rg羹tlenme
- Kendimize kar覺, geri kalan, at覺l yanlar覺m覺za kar覺 m羹cadele
Olarak form羹le etti.
Halk Cephesi ad覺na s繹z alan Zeliha Koyup覺nar'da demokratik m羹cadele verirken kar覺la覺lan sorunlar覺 繹rnekleriyle anlatt覺. 1 May覺s'a kat覺ld覺klar覺 i癟in iinden at覺lan, staj yeri deitirilen insanlar覺n olmas覺ndan, takvimde Mahir'in resmi var diye toplat覺lmas覺na kadar yeni su癟lar覺n icat edilmesini anlatt覺. Sak覺n bir eyi merak edip internet sitesinden arat覺rmay覺n yoksa arat覺rd覺覺n覺z eyin 羹yesi olmaktan yarg覺lanabilirsin. Bu g羹nk羹 sald覺r覺lar Temel hak ve 繹zg羹rl羹klerimize y繹neliktir. Biz bu sald覺r覺larla ilk kez kar覺lam覺yoruz ancak bedel 繹deyerek kazand覺覺m覺z haklar覺m覺z覺n gasp edilmesine de izin vermemeliyiz. Bunun i癟in t覺pk覺 onlar覺n halka kar覺 bir arada olmalar覺 gibi halk olarak ta bu sald覺r覺lar覺n kar覺s覺nda tek bir merkezden cevap vermek gerektii 羹st羹nde durdu. Ve herkesi birlikte m羹cadele etmeye 癟a覺rd覺.
Panelin ard覺ndan Ege Temel Haklar Amat繹r Tiyatro grubunun oyunu sergilendi. Arkas覺ndanda Grup G羹n覺覺覺 t羹rk羹leri ve marlar覺yla etkinlii coturdular.
55 kiinin kat覺ld覺覺 panelin yap覺ld覺覺 salonun giriinde de demokratik haklara y繹nelik sald覺r覺larla ilgili fotoraf sergisi a癟覺ld覺.


Ankara Halk Cephesi Ankara'da Bas覺n A癟覺klamas覺 Yapt覺

11 Temmuz Cuma g羹n羹 Ankara Halk Cephesi, 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹'ne kat覺ld覺klar覺 i癟in tutuklananlar ile ilgili yaz覺l覺 bir a癟覺klama yapt覺. Yap覺lan a癟覺klama Tuzlu癟ay覺r'da ve Dikmen'de de 300'er n羹sha 癟oalt覺larak halka da覺t覺ld覺.

Da覺t覺lan A癟覺klama Metnini yay覺nl覺yoruz;

"DEMOKRAT襤K HAKLARINI KULLANANLAR TUTUKLANIYOR!

T羹rkiye'de adaletin nas覺l ilediini g繹rmek isteyenler!... D繹n羹p 羹lkemizde yaananlara bakmal覺d覺r.
Her t羹rl羹 anti demokratik yasayla, halk覺n ekonomik demokratik t羹m haklar覺n覺 gasp etmeye 癟al覺an AKP, hukuku sadece kendi 癟覺karlar覺 dorultusunda uyguluyor.
Bu 羹lkede ‘HUKUK' var m覺? Diye sorduumuzda kar覺m覺za AKP ve polisinin keyfilikleri ve yarat覺lan yeni ‘su癟'lar kar覺m覺za 癟覺k覺yor.
襤nternete girmek, 8 Mart'a kat覺lmak, bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺lmak, yasal dergiyi da覺tmak… vb demokratik haklar su癟tur, hatta kurunlanma sebebidir.
Adaletin terazisi tek tarafl覺 癟al覺覺yor 羹lkemizde. Bug羹n kendi 癟覺kar 癟elikileri nedeniyle ‘Ergenekon' ad覺n覺 verdikleri operasyonlarla yarg覺n覺n iine kar覺覺lmamal覺 deyip demokrasi havariliine soyunanlar, generalleri, h覺rs覺zlar覺 ve 癟etecileri tutuklayanlar, onlar覺 halka kar覺 iledikleri su癟lardan yarg覺lam覺yor. 羹nk羹 bu su癟lar覺 y覺llard覺r birlikte ilediler hala da ilemeye devam ediyorlar ve yar覺n 癟覺karlar覺 ortak olduunda yine devrimcilere, muhaliflere kar覺 birlikte hareket edecekler.
Katiller, infazc覺lar, halk d羹man覺 soyguncular ger癟ek su癟lar覺ndan dolay覺 yarg覺lanmaz, g繹stermelik olarak yarg覺land覺klar覺 davalar herkesin g繹z羹 繹n羹nde zaman a覺m覺yla d羹羹r羹l羹rken; devrimciler, muhalifler hukuku ayaklar alt覺na alan gerek癟elerle, yeni su癟lar yarat覺larak g繹zalt覺na al覺n覺p tutuklan覺yor ve aylarca, y覺llarca hapishanelerde tutuluyor. Adaletin terazisi haktan, dorudan yana deil, s繹m羹r羹, soygun d羹zeninden, emperyalizmin 癟覺karlar覺ndan yana iliyor. Ocak ay覺ndan beri Ankara ve Adana bata olmak 羹zere 羹lkemizin dier illerinde onlarca insan sabah saatlerinde, otomatik silahl覺 polislerce evleri bas覺l覺p g繹zalt覺na al覺narak tutukland覺.
8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹'ne kat覺ld覺klar覺 gerek癟esiyle 5 Nisan g羹n羹 9 kii Ankara polisi taraf覺ndan ‘羹st羹n bir 癟aba' g繹sterilerek tutukland覺. AKP pek 癟ok ilde kendisinin dahi etkinlikler d羹zenledii bir g羹ne kat覺ld覺klar覺 gerek癟esiyle, polisine devrimcileri tutuklatt覺. Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹'ne kat覺ld覺klar覺 i癟in 5 kii hala tutuklu.
Yaanan her olay bu 羹lkede hukukun olmad覺覺n覺 g繹steriyor. Polis, istedii insan覺 g繹zalt覺na al覺yor, tutuklatt覺r覺yor. En temel demokratik haklar覺 kullanmak ve bunlar i癟in m羹cadele etmek, eer muhalif bir kimliin varsa ‘SU' kabul edilebiliyor.
Hukuksuzlua, adaletsizlie kar覺 susmamal覺y覺z. Elimizden al覺nmak istenen, demokratik haklar覺m覺zd覺r. Sustuk癟a bir g羹n mutlaka s覺ra bize gelecek.
Bizler 羹lkemiz ger癟eklerini a癟覺klamaya, ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm i癟in m羹cadele etmeye devam edeceiz.

DEMOKRAT襤K HAKLARI KULLANMAK SU DE襤LD襤R!
TUTUKLANANLAR SERBEST B襤RAKILSIN!

HALK CEPHES襤"
2008.07.21
Bu yaz覺 2710 kez okundu
Geri D繹n