| Ferhat Ger癟ek'i Vuran Polis Hala Tutuklanmad覺
13 Temmuz Pazar g羹n羹 yine Ferhat'覺n sesi yank覺land覺 襤stanbul sokaklar覺nda. Vurulduu g羹nden beri Ferhat olup sokaa 癟覺kan Temel Haklar Federasyonu 羹yeleri 13 Temmuz'da saat 17:00'de Kad覺k繹y 襤skele Meydan覺 ve Bac覺lar-Yeni Mahalle'de, saat 18.00'de de Okmeydan覺-rnektepe'de Ferhat'覺n sesini, Halk覺n ve hakl覺n覺n sesi olan Y羹r羹y羹 dergisini halka ulat覺rd覺lar.

KADIKY
Kad覺k繹y 襤skele Meydan覺'nda biraraya gelen Federasyon 羹yeleri "Ferhat Ger癟ek'i Vuran Pdlis Hala Tutuklanmad覺." yaz覺l覺 ve Temel Haklar Federasyonu imzal覺 pankart a癟t覺lar. Ferhat'覺n resimlerinin de ta覺nd覺覺 a癟覺klamada; "G羹nlerdir Ergenekon operasyonu ile ilgili yay覺nlar yap覺yor bas覺n... 襤birlik癟i AKP yalan覺p paklan覺yor, demokrat olarak pazarlan覺yor. Egemen g羹癟lerin kendi aralar覺ndaki iktidar kavgas覺n覺n sonucu olan Ergenekon operasyonuyla bir kez daha demokratiklemeden, darbecilerin yakalanmas覺ndan, yarg覺lanmas覺ndan bahsediliyor.
(…)
Bu 羹lkede Adaleti, Ba覺ms覺zl覺覺 ve Demokrasiyi hayk覺ran sesleri susturmak i癟in her ey mubaht覺r. AKP'de onun polisi savc覺s覺 yarg覺s覺 da bunu yap覺yor. Biri yetkiyi veriyor, dieri sokak ortas覺nda kurunluyor bir dieri kurunlayan覺 serbest b覺rak覺p, yeni sald覺r覺lar覺na onay覺n覺 veriyor. 襤te AKP'nin s繹zde demokrasisinin asl覺 astar覺 budur.
(…)
Halk覺m覺z…
Egemenler aras覺nda s羹ren laik-dinci 癟at覺mas覺 bizim kavgam覺z deil. Bizim kavgam覺z Ba覺ms覺zl覺k ve Demokrasi kavgas覺d覺r. Bizim kavgam覺z Ekmek ve Adalet kavgas覺d覺r. Generallerin Amerikan kar覺tl覺覺 da, AKP'nin demokratl覺覺 da aldatmacad覺r.
Egemenlerin palavralar覺na inanmayal覺m. Kendi taleplerimiz i癟in 繹rg羹tlenelim, m羹cadele edelim.
Ferhat'覺n adalet m羹cadelesi halk i癟in demokrasi m羹cadelesidir. Halk i癟in Adaleti savunuyoruz ve bir kez daha diyoruz ki; Ferhat'覺 vuran polis tutuklanmal覺d覺r." denildi.
15 kiinin kat覺ld覺覺 ve s覺k s覺k "Ferhat'覺 vuran polis tutuklans覺n" ve "Adalet 襤stiyoruz" sloganlar覺n覺n at覺ld覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺n覺n ard覺ndan Y羹r羹y羹 繹nl羹kleri giyen Y羹r羹y羹 okurlar覺 dergi da覺t覺m覺 yapt覺. 襤skele Meydan覺'ndan balayan ve Alt覺yol'a kadar devam eden da覺t覺mda 64 dergi halka ulat覺r覺ld覺. Yakla覺k iki saat s羹ren da覺t覺m s覺ras覺nda halk覺n ilgisi dikkat 癟ekiciydi.

BACILAR
Bac覺lar'da ise Yenimahalle Barbaros f覺r覺n覺 繹n羹nde toplanan Temel Haklar Federasyonu 羹yeleri "Ferhat'覺 Vuran Polis Hala Tutuklanmad覺" pankart覺 a癟t覺. "Ferhat'覺 Vuran Polis tutuklans覺n. Adalet 襤stiyoruz" sloganlar覺 ve alk覺larla balayan a癟覺klamaya 24 kii kat覺ld覺. Temel Haklar Federasyonu ad覺na Uur 襤lbay'覺n okuduu a癟覺klamada; "G羹nlerdir Ergenekon operasyonu ile ilgili yay覺nlar yap覺yor bas覺n... 襤birlik癟i AKP yalan覺p paklan覺yor, demokrat olarak pazarlan覺yor. Egemen g羹癟lerin kendi aralar覺ndaki iktidar kavgas覺n覺n sonucu olan Ergenekon operasyonuyla bir kez daha demokratiklemeden, darbecilerin yakalanmas覺ndan, yarg覺lanmas覺ndan bahsediliyor.
B羹t羹n yaygarayla karart覺lmak, 羹st羹 繹rt羹lmek istenen 羹lkemizdeki adaletsizlik ger癟eidir. Adaletsizlik h羹k羹m s羹r羹yor 羹lkemizde. Evet… Sokak ortas覺nda Ferhat Ger癟ek'i vuran polis hala serbest gezebiliyor. Herkesin g繹z羹 繹n羹nde bir insan vuruluyor. Savc覺lar, AKP iktidar覺 durup seyrediyor.
(…)
Bu 羹lkede Adaleti, Ba覺ms覺zl覺覺 ve Demokrasiyi hayk覺ran sesleri susturmak i癟in her ey mubaht覺r. AKP'de onun polisi savc覺s覺 yarg覺s覺 da bunu yap覺yor. Biri yetkiyi veriyor, dieri sokak ortas覺nda kurunluyor bir dieri kurunlayan覺 serbest b覺rak覺p, yeni sald覺r覺lar覺na onay覺n覺 veriyor. 襤te AKP'nin s繹zde demokrasisinin asl覺 astar覺 budur.
Bu oyun y覺llard覺r b繹yle demokrasi masallar覺 eliinde devam edip gidiyor. Bu ekilde polis kurunlar覺na hedef olanlar覺n, ikenceye urayanlar覺n, hukuksuz delilsiz tutuklananlar覺n listesini yap覺n sayfalarca s羹rer. Nice Ferhat Ger癟ekler vard覺r bu listede. Biz Ergenekon operasyonu, demokratikleme masallar覺 dinlerken daha 癟ok Ferhat Ger癟ek eklenecek bu listeye.
AKP'nin Ergenekon masallar覺na inanmayal覺m. Ergenekon operasyonu ile tutuklananlarla ayn覺 anlay覺tad覺r AKP iktidar覺. Onlar kadar halka, hak ve 繹zg羹rl羹klere d羹mand覺r. Kendi iktidar覺n覺 salamlat覺rmak i癟in tutuklayabilir baz覺lar覺n覺 ama adaletsizlik, hukuksuzluk s羹r羹p gidecektir. Ferhat Ger癟ei vuran polisin tutuklanmay覺p hala g繹revine devam etmesi bunun kan覺t覺d覺r. (…)" denildi.
A癟覺klamadan sonra 繹nl羹kler giyinerek dergi da覺t覺m覺 yapmak isteyen Y羹r羹y羹 okurlar覺, "nl羹kleri 癟覺kar覺n" diyerek tahamm羹ls羹zl羹羹n羹 g繹steren polisin tehditlerine ramen da覺t覺ma balad覺lar. Ahmet Kabakl覺 caddesinden balay覺p Mevlana caddesine kadar devam eden dergi da覺t覺m覺 s覺ras覺nda, Yenimahalle'de tek tek halk覺n kap覺s覺n覺 癟alarak halka ger癟ekleri anlatmaya devam eden 17 kii, yakla覺k bir bu癟uk saatte 61 dergi halka ulat覺r覺ld覺.

OKMEYDANI
13 Temmuz Pazar g羹n羹 rnektepe'de bir araya gelen Temel Haklar Federasyonu 羹yeleri polis taraf覺ndan vurulan Ferhat Ger癟ek i癟in Adalet istediler. Saat 18:00'de rnektepe muhtarl覺覺 繹n羹nde "Ferhat'覺 Vuran Polis Hala Tutuklanmad覺" pankart覺 a癟an 15 kii "Adalet istiyoruz, Ferhat'覺 Vuran Polis Tutuklans覺n, Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz." sloganlar覺 atarak Ferhatlar覺n adaletsiz kalmayaca覺n覺 hayk覺rd覺lar.
Federasyon ad覺na zg羹r Karakaya'n覺n okuduu a癟覺klamada; "Egemen g羹癟lerin kendi aras覺ndaki iktidar kavgas覺n覺n sonucu olan ERGENEKON operasyonuyla bir kez daha demokratiklemeden, darbecilerin yakalanmas覺ndan, yarg覺lanmas覺ndan, AKP'nin demokratl覺覺ndan bahsedilerek s羹rd羹r羹len bu yaygarayla ger癟eklerin 繹rt羹ld羹羹" ifade edildi.
Adalet talebinin yinelendii a癟覺klamada son olarak "AKP'nin Ergenekon masallar覺na inanmayal覺m. Ergenekon operasyonu ile tutuklananlarla ayn覺 anlay覺tad覺r AKP iktidar覺. Onlar kadar halka, hak ve 繹zg羹rl羹klere d羹mand覺r. Kendi iktidar覺n覺 salamlat覺rmak i癟in tutuklayabilir baz覺lar覺n覺 ama adaletsizlik, hukuksuzluk s羹r羹p gidecektir. Ferhat Ger癟ei vuran polisin tutuklanmay覺p hala g繹revine devam etmesi bunun kan覺t覺d覺r.
Feraht覺n adalet m羹cadelesi halk i癟in demokrasi m羹cadelesidir. Halk i癟in adaleti savunuyoruz ve bir kez daha diyoruz ki; Ferhat'覺 vuran polis tutuklanmal覺d覺r." denilerek a癟覺klama bitirtildi.
Yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺n覺n ard覺ndan Ba覺ms覺zl覺k demokrasi m羹cadelesine kat覺l 癟ar覺s覺yla mahallenin sokaklar覺nda dolaan Y羹r羹y羹 okurlar覺, gecekondu sokaklar覺nda Ferhatlar覺 sesinin hep duyulaca覺n覺 hayk覺rd覺lar. AKP iktidar覺n覺n ERGENEKON operasyonunu tehir ederek yap覺lan dergi da覺t覺m覺 s覺ras覺nda Ferhatlar覺 evlerine 癟ay i癟meye davet eden halk, bu iktidar覺 ba覺m覺zdan indirmeden 癟繹z羹m bulunamayaca覺n覺 ifade ederek d羹zene tepkisini g繹steriyordu. 10 kiinin kat覺ld覺覺 dergi da覺t覺m覺nda, rnektepe gecekondular覺nda yakla覺k bir bu癟uk saatte 60 dergi halka ulat覺r覺ld覺.
2008.07.21
Bu yaz覺 2559 kez okundu
Geri D繹n