| Devrimci Sol nderleri Mezarlar覺 Ba覺nda An覺ld覺
TAYAD'l覺 aileler 12 Temmuz Cumartesi g羹n羹, '91 y覺l覺nda katledilen Devrimci Sol 繹nderleri i癟in mezarlar覺 ba覺nda anma t繹reni d羹zenledi.

Tayad'l覺lar "Kahramanlar lmez Halk Yenilmez" pankart覺yla 13.00'da mezarl覺k giriinden kortejler halinde y羹r羹meye balad覺. Yakla覺k 120 kiinin kat覺ld覺覺 anma t繹renide s覺k s覺k, "Kahramanlar lmez Halk Yenilmez", "Bize l羹m Yok" sloganlar覺 at覺ld覺. Y羹r羹y羹 s覺ras覺nda s覺k s覺k marlar s繹ylendi.
Mezarl覺覺n ba覺na gelindiinde aileler yanlar覺nda getirdikleri karanfilleri tek tek mezarlara yerletirdi. Program sayg覺 duruuyla balad覺. Aileler ad覺na konuan Mehmet G羹vel, "katliam覺 unutmad覺k unutturmayaca覺z" dedi. G羹vel'in okuduu bas覺n metninin ard覺ndan iirler okunurken Bize l羹m Yok mar覺yla anma program覺 sona erdi.

Anmada okunan bas覺n metni;

"BIZE LM YOK!!!

10 Devrimci Sol 繹nder kadro ve 羹yesi katledildi.

"Bize l羹m Yok!" demek... Er ge癟 hedefimize varaca覺z demektir
12 Temmuz 1991'de oligarinin 繹l羹m mangalar覺 taraf覺ndan kuat覺lan 10 devrimci bu yasalar覺n bilinciyle d繹v羹t羹. Bu yasalar覺n bilinciyle 癟覺kt覺lar 繹l羹m mangalar覺n覺n kar覺s覺na.

襤stanbul'da 羹slerinde kuat覺lan 10 devrimci, direnileriyle, emperyalizmin ibirlik癟ilerinin bedenlerine dorulttuu silahlar覺, ibirlik癟ilerin kendini vuran silaha d繹n羹t羹rd羹ler. 襤nan癟lar覺yla, 繹l羹m羹 temsil edenleri 繹ld羹rd羹ler. "Bize 繹l羹m yok" iar覺n覺 kanlar覺yla tarihe nakettiler.

O g羹n, 91'in 12 Temmuz'unda oligariyle halk覺n aras覺ndaki sava, 襤stanbul'un d繹rt ayr覺 noktas覺nda odaklanm覺t覺; Niyazi Ayd覺n, 襤brahim Erdoan, 襤brahim 襤l癟i, Bilal Karakaya, mer Cokun覺rmak, Y羹cel imek, Hasan Eliuygun, Cavit zkaya, Zeynep Eda Berk ve Nazmi T羹rkcan'覺n cokuyla, inan癟la, 繹fkeyle kabaran y羹reklerindeydi s覺n覺f kavgas覺.

O g羹nlerde, sosyalist sistemin y覺k覺l覺覺yla kendinden ge癟mi, zafer 癟覺l覺klar覺 at覺yordu emperyalizm ve Irakl覺 癟ocuklar覺n kan覺yla kutluyordu d羹nyan覺n tek hakimi oluunu. Emperyalizm "t羹m d羹nya benim" 癟覺l覺klar覺 atarken, "sosyalizm 繹ld羹" diyerek halklara meydan okurken ve t羹m d羹nyaya teslim olmay覺 dayat覺rken, onlar en g羹r sesleriyle hayk覺rd覺lar: "Bize l羹m Yok!"

Bize 繹l羹m yok, sosyalizm ya覺yor demekti. Zafer d羹nya halklar覺n覺n olacak demekti. Ve "Bize 繹l羹m yok" bir sava 癟ar覺s覺 demekti; umudunu kaybetmilere, emperyalizmin g羹c羹ne biat etmeye haz覺rlananlara, sosyalizm inanc覺n覺 kaybedenlere direni ve sava 癟ar覺s覺yd覺 Bize l羹m Yok!

"Bize 繹l羹m yok!", oligarinin bombalar覺, kurunlar覺 alt覺nda can veren on devrimcinin y覺llar boyu koturduklar覺 sokaklarda da覺tt覺覺 adaletti, gecekondularda, fabrikalarda, k繹ylerde s羹rd羹rd羹羹 kavgan覺n 繹zetiydi, ba覺ms覺zl覺kt覺, gelecekti, sosyalizmdi. Bu s繹z羹n anlatt覺覺 onurdu, namustu, vefayd覺, bal覺l覺kt覺.

Engebeli, dolamba癟l覺, sarp yollar, T羹rkiye devriminin tarihsel ak覺覺n覺 durduramad覺, durduramayacak

Pir Sultan l羹r Dirilir

Y羹r羹 bire h覺z覺r paa
Senin de 癟ark覺n k覺r覺l覺r
G羹vendiin padiah覺n
G羹n gelir o da devrilir

ah覺 sevmek su癟 mu bana
Kem bildirdin beni hana
Can i癟in yalvarmam sana
eyinah bana dar覺l覺r

Ben musay覺m sen firavun
襤krars覺z eytani layin
癟羹nc羹 繹lmen bu hayin
Pir Sultan 繹l羹r dirilir

"Pir Sultan 繹l羹r dirilir"

12 Temmuz 1991'de 襤stanbul'un Dikilita, Balmumcu, Nianta覺 ve Yeni Levent semtlerinde ayn覺 saatlerde ger癟ekletirilen bask覺nlar sonucu, 10 Devrimci Sol 繹nder kadro ve 羹yesi katledildi. 12 Temmuz 1991'deki katliam覺, o g羹ne kadar yaanan say覺s覺z operasyonlardan, infazlardan farkl覺 k覺lan Cumhuriyet tarihinde belki de ilk kez, 繹l羹m mangalar覺, operasyon d羹zenledikleri 羹癟 iyeri ve bir evde bulunan HERKES襤 "繹l羹 olarak" ele ge癟irmi olmas覺yd覺.
12 Temmuz, bir hafta 繹nce Diyarbak覺r HEP 襤I Bakan覺 Vedat Ayd覺n'覺n ka癟覺r覺l覺p katledilmesi ve cesedinin "ibret" olsun diye bulunabilecek bir yere b覺rak覺lmas覺, ard覺ndan da cenaze t繹reninde halk覺n 羹zerine alenen ate a癟覺larak onlarca insan覺n katledilmesiyle birletirildiinde, oligarinin bu politikas覺n覺n anlam覺 da ortaya 癟覺k覺yordu.
O g羹nlerde devrimci hareket taraf覺ndan yap覺lan deerlendirmede, s覺n覺flar m羹cadelesinin o g羹nden sonraki seyri a癟覺s覺ndan 12 Temmuz'un anlam覺 u 羹癟 c羹mleyle ifade edilmiti:
—襤ktidar, kendi yasalar覺n覺, hukuk kurallar覺n覺 bir yana iterek, bundan b繹yle ter繹r羹n tek ge癟erli 'yasa' olaca覺n覺 ilan etmiti."
—"Bizim d羹zenimize kar覺 癟覺kanlar, her eye katlanmaya haz覺r olmal覺d覺r' mesaj覺 veriliyordu."
—Emperyalizmle ibirliine, kapitalist s繹m羹r羹ye, zulme ve yoksullua bayrak a癟anlar, adalet isteyenler, hak-hukuk diyenler ve en 繹nemlisi de, t羹m d羹nyada 'Sosyalizm 繹ld羹' 癟覺l覺klar覺n覺n at覺ld覺覺 bir d繹nemde hala halklar覺n kurtuluundan s繹z edenler, sosyalizm i癟in savat覺覺n覺 s繹yleyenler, bundan b繹yle yeni katliamlara, ikencelere, zindanlara haz覺r olsunlar deniyordu." (Bize l羹m Yok, Sf. 10, Haziran Yay覺nevi)
Devrimi d羹z bir yol sananlar, ilk engebede vazge癟erler. ylede oldu bu katliam覺n ard覺ndan devrimci hareketin saflar覺nda olmasa da reformizmin ve revizyonizmin saflar覺nda u veya bu bi癟imde kendisine 癟eki d羹zen verip d羹zenin icazet s覺n覺rlar覺na 癟eken yasal particilik furyas覺na tan覺k olduk.
T羹rkiye devrimci hareketi, daha yolun ba覺nda, K覺z覺ldere'de en b羹y羹k darbelerinden birini yedi. Daha yolun ba覺nda, oligari o g羹ne kadar misli g繹r羹lmemi bir iddette sald覺rd覺 devrimci harekete. 羹nk羹 bu yol herhangi bir yol deildi; bu yol sosyalistlerin o g羹ne kadar y羹r羹d羹羹 parlamenterizmin icazet癟i, pasifist ve edilgen yolundan farkl覺yd覺; bu yol T羹rkiye devriminin yoluydu. Bu yolun hedefinde iktidar vard覺. Sava覺n iddetini belirleyen olgu da buydu.
Mahir ayan 38 y覺l 繹ncesinden vurguluyordu bu ger癟ei "Vars覺n b羹t羹n oklar 羹zerimize yas覺n. Biz doru g繹rd羹羹m羹z bu yolda sonuna kadar y羹r羹yeceiz"
"…Biz hepimiz bu uurda can verebiliriz, ama 繹yle bir direni gelenei b覺rak覺r覺z ki gelecek kuaklara, biz olmasak da m羹cadelemiz b羹y羹r."
Emperyalizm ve ibirlik癟ileri, d羹zenlerini s羹rd羹rmek i癟in yasa, hukuk, insani, ahlaki hi癟bir deer tan覺mazlar; hepsini 癟inemekte bir sak覺nca g繹rmezler. Halk覺n sava覺 gelitik癟e, oligarinin iddetini art覺raca覺 (devrim, kar覺-devrimle birlikte geliir esprisi budur), hemen herkesin teorik olarak bildii, s繹yledii bir eydir. Ama bunu teorik olarak bilmekle yaamak, kar覺-devrimin iddetini g繹羹slemek farkl覺 eylerdir. T羹rkiye solunda zaman zaman silahl覺 eylemler yapan, eksiklikleriyle de olsa kendi 癟izgisinde sava覺 gelitirmeye 癟al覺an kimi 繹rg羹tlerin kal覺c覺 ve sava覺 gelitirmekte, silahl覺 m羹cadelede 覺srarl覺 olamamas覺n覺n nedeni ite bu farkl覺l覺ktad覺r. Cephe 癟izgisini T羹rkiye solundan farkl覺lat覺ran da budur. Bu devrimci 癟izgi, tarihi boyunca K覺z覺ldere gibi, 12 Temmuz gibi, 17 Nisan gibi, Dersim katliamlar覺, hapishane katliamlar覺 gibi, kar覺-devrimin en 羹st boyuttaki sald覺r覺lar覺na maruz kalmas覺na ramen, devrim iddias覺 ve 覺srar覺ndan, dolay覺s覺yla silahl覺 sava覺 gelitirme kararl覺l覺覺ndan hi癟 vazge癟memitir.
Mahir'in "devrim yolu engebeli, dolamba癟l覺 ve sarpt覺r" deyiiyle, Lenin"in "devrim Newsky Bulvar覺nda y羹r羹meye benzemez" deyii ayn覺 ger癟ei dile getirir. Bu deyiler, devrimin yenilgilerden ve zaferlerden ge癟erek, gerektiinde ricat edip gerektiinde at覺l覺mlar yaparak, kaybederek ve kazanarak, 繹lerek ve 繹ld羹rerek gelieceini anlat覺rlar.
Hi癟bir 羹lkede emperyalistler ve ibirlik癟ileri, iktidar覺 kolay teslim etmemilerdir. Hi癟bir 羹lkede iktidar覺 "parlamenter" yollardan vermemilerdir. Tersine devrimin iktidara y羹r羹d羹羹 t羹m 羹lkeler, b羹y羹k ve kanl覺 kavgalara sahne olmutur. Emperyalistler ve ibirlik癟ileri, d羹zenlerini s羹rd羹rmek, devrim alternatifini bomak i癟in 羹lkeleri kan deryas覺na d繹n羹t羹rmekten 癟ekinmemilerdir.
37y覺ld覺r 羹lkemizde akan kan ite bu nedenle ak覺yor. Kontrgerilla politikalar覺n覺n uygulanmas覺n覺n, Susurluklar'覺n Ergenekonlar覺n oluturulmas覺n覺n nedeni de ayn覺d覺r. T羹rkiye devrime gebe bir 羹lke olmaktan 癟覺kmad覺k癟a, devrim ve sosyalizmi savunanlar tamamen yok edilmedik癟e, kontrgerilla politikalar覺, Susurluk tarz覺 繹rg羹tlenmeler, ergenekonlar k覺sacas覺 faist yol, y繹ntem ve ara癟lar, bu 羹lkede hep olacakt覺r. Burjuva medyan覺n "temiz toplum" palavralar覺yla Susurluk'un tasfiye edileceine, 癟izmeyi aan 羹癟 be genaralin AB'ye uyum yasalar覺yla demokrasinin geleceine, 羹癟 be genelgeyle ikencelerin, infazlar覺n sona ereceine inanmak, 37 y覺ld覺r akan kan覺 g繹rmemektir."
2008.07.21
Bu yaz覺 2726 kez okundu
Geri D繹n