| K羹recik'te Demokrasi, K羹lt羹r Ve Sanat Festivali
Malatya/K羹recik'te "Demokrasi, K羹lt羹r ve Sanat Festivali" ger癟ekletirildi. Festival, K羹recikliler Dayan覺ma ve K羹lt羹r Dernei taraf覺ndan 12–13 Temmuz tarihleri aras覺nda d羹zenlendi.

K羹recikliler Dayan覺ma ve K羹lt羹r Dernei taraf覺ndan inaas覺 s羹rd羹r羹len K羹recik K羹lt羹r Merkezi'nin tan覺t覺lmas覺 amac覺yla yap覺lan ve gelenekselletirilmesi hedeflenen festival K羹lt羹r Merkezi inaat覺n覺n 繹n羹ndeki bo alanda yap覺ld覺.
12 Temmuz Cumartesi g羹n羹 saat 11.00'de balayan festivalde Malatya Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei ve TAYAD da stand a癟t覺lar. Malatya Temel Haklar, kitap, dergi ve tak覺 stand覺 a癟arken TAYAD'l覺lar reterek Direnen, Direnerek retenlerin Sergisi"ni a癟t覺lar. TAYAD'l覺lar覺n stand覺ndaki onur k繹esinde bulunan K羹recikli devrim ehitleri: Feride Harman, Hasan Erku, Song羹l Erku, M. Kemal 襤nan, 襤smail Karaman, efinur Tezgel, zg羹r K覺l覺癟, H羹seyin K覺l覺癟 ve son 繹l羹m orucu ehidi Fatma Koyup覺nar'覺n fotoraflar覺n覺n bulunduu pano K羹recik halk覺 ve 繹zellikle de ehit yak覺nlar覺 ve onlar覺 tan覺yanlar taraf覺ndan b羹y羹k ilgi g繹rd羹. Bir 癟ok K羹recikli fotoraflar覺 繹perek, g繹zya覺 d繹kerek ehitlerini sahiplendiler. Yine bir 癟ok kii de ehit fotoraflar覺n覺 almak istediklerini s繹ylediler.
Saat 12.00'de balayan festival program覺n覺n ilk b繹l羹m羹nde K羹recikliler Dernei ad覺na konumac覺lar s繹z ald覺. Festivale ve inas覺 s羹ren K羹lt羹r Merkezine d繹n羹k bilgiler verildi. Ard覺ndan festivale kat覺lan ve destek veren kurumlar anons edildi. Bu anonsun ard覺ndan 繹rg羹tlenme sorunu 羹zerine bir panel yap覺ld覺. Panelde konumac覺 olarak DTP 襤stanbul Milletvekili Sabahat Tuncel, EMEP Genel Bakan覺 Levent T羹zel ve ayd覺n-yazar Eber Yamurdereli kat覺ld覺lar. Panelin ard覺ndan baz覺 yerel sanat癟覺lar konser verdiler.
Panel ve konser s覺ras覺nda pek 癟ok K羹recikli, Temel Haklar ve TAYAD stand覺na youn ilgi g繹sterdiler. Temel Haklar stand覺ndaki Haziran, Boran ve Tav覺r yay覺nlar覺na ait kitaplarla devrimci 繹nderlerle ilgili yaz覺lan kitaplar b羹y羹k ilgi g繹rd羹. TAYAD stand覺ndaki tutsak 羹r羹nlerini 癟ok beenen ve almak isteyen insanlar 羹r羹nlerin sat覺lmad覺覺n覺 繹renince 羹z羹ld羹ler.
Devrimcileri sahiplenen K羹recikliler standda oturup sohbet ederek ve standdaki baz覺 malzemelerden alarak desteklerini sundular.
Programda yemek da覺t覺m覺ndan sonra Tolga Sa ve Muharrem Temiz konseri yap覺ld覺. Konser s覺ras覺nda kitle say覺s覺 3000'i buldu. Bu b繹l羹mde Y羹r羹y羹 okurlar覺 taraf覺ndan 繹nl羹klerle dergi da覺t覺m覺 yap覺ld覺 ve 20 dergi halka ulat覺r覺ld覺. Dergi da覺t覺m覺 s覺ras覺nda halkla sohbetler ettiler. 襤lk g羹nki program saat 19.00'da bitirildi.

Festivalin ikinci g羹n羹nde de program ayn覺 saatte balad覺. Sunum ve g繹nderilen mesajlarla balayan program emekli 繹retmen Mustafa 襤癟繹z'羹n K羹recik tarihi ile ilgili yapt覺覺 konuma ile devam etti. Ard覺ndan 癟eitli ayd覺nlar覺n kat覺ld覺覺 panelle ve ske癟lerle devam etti. Skecin ard覺ndan yerel sanat癟覺lar sahne ald覺. Daha sonra yemek da覺t覺ld覺 ve yemein ard覺ndan PSAKD Malatya ubesi Semah ekibi bir g繹steri sundu. Semah g繹steriminin ard覺ndan s覺ras覺yla H羹seyin Ayd覺n ve Mazlum imen konseri ile programa devam edildi. Konserlerin ard覺ndan yap覺lan kapan覺 konumas覺 ile program bitirildi.
Halk覺n ikinci g羹nde TAYAD ve Temel Haklar stand覺na ilgisi vard覺. Yap覺lan sohbetlerle ve dernek tan覺t覺m覺yla ikinci g羹n ge癟irildi. TAYAD'覺n "reterek Direnen, Direnerek retenlerin Sergisi" ile halka hapishanedeki 繹zg羹r tutsaklar覺n tecrit koullar覺nda dahi neler yaratabilecekleri anlat覺ld覺 ve b羹y羹k ilgi g繹rd羹. 襤kinci g羹nde de kitle i癟inde dergi da覺t覺m覺 yap覺ld覺 ve 15 dergi halka ulat覺r覺ld覺.
Festival saat 18.00'de bitirildi.
2008.07.21
Bu yaz覺 2960 kez okundu
Geri D繹n