| Sivas ehitleri An覺ld覺
2 Temmuz Mad覺mak katliam覺 Kad覺k繹y’de yap覺lan bir mitingle an覺ld覺. Katliam覺n 15. y覺l覺nda Alevi Bektai Federasyonu (ABF) ve Pir Sultan Abdal K羹lt羹r Dernekleri 襤stanbul ubeleri’nin 癟ar覺s覺yla 2 Temmuz g羹n羹 ger癟ekleen mitingde kurumlar Tepe Natilius’un 繹n羹nde toplanarak buradan 襤skele Meydan覺’na y羹r羹y羹e ge癟tiler.

Bir癟ok demokratik kitle 繹rg羹t羹n羹n pankart ve sloganlar覺yla kat覺ld覺覺 mitinge Halk Cephesi 羹yeleri de “AKP ve CHP Alevi Halk覺n覺n D羹man覺d覺r, Aleviler zerindeki Bask覺lara Son, Ortak D羹man Amerikad覺r” pankartlar覺, Sivas katliam覺nda ehit d羹enlerin resimlerini ve k覺z覺l bayraklar覺 ta覺d覺lar.
B羹y羹k bir 繹fkeyle “Mad覺mak Katliam覺n覺n Hesab覺n覺 Soraca覺z, AKP CHP Alevi Halk覺n覺n D羹man覺d覺r, Kurtulu Kavgada Zafer Cephede, Mahir H羹seyin Ula Kurtulua Kadar Sava” sloganlar覺n覺 hayk覺ran Halk Cepheliler 1050 kiilik kitleleriyle ve g繹rkemli kortejleriyle y羹r羹y羹teki yerlerini ald覺lar.
Miting y羹r羹y羹羹n ard覺ndan kitlenin alandaki yerlerini almas覺yla balad覺. Miting balad覺覺 s覺rada CHP kortejinin alanan girmesiyle Halk Cephesi 羹yeleri korteji yuhalayarak “AKP CHP Alevi Halk覺n覺n D羹man覺d覺r” sloganlar覺 att覺lar. Bu duruma tahamm羹l edemeyen CHP’lilerden Halk Cephesi 羹yelerine m羹dahale edenler oldu, bu arada k覺sa bir arbede yaand覺.
Mitingin balamas覺yla Kad覺k繹y PSAKD bakan覺 Feti B繹l羹kgiray’覺n PSAKD ubeleri ad覺na okuduu bas覺n a癟覺klamas覺nda katliam anlat覺larak “Sivas katliam覺n覺 unutmak ihanettir” denildi.
A癟覺klamada devletin bask覺 ve s繹m羹r羹 politikalar覺na deinilerek “Katliam覺n 15. Y覺l覺nda ba覺ms覺z, demokratik ve 繹zg羹r bir 羹lke yaratma m羹cadelemizde Mad覺mak Otelinin m羹ze yap覺lmas覺 ve 2 Temmuz g羹n羹n羹n uluslararas覺 d羹zeyde kabul g繹ren evrensel bir anma g羹n羹 olarak kabul edilmesi gerektiini ilan ediyoruz” denildi.
A癟覺klaman覺n okunmas覺n覺n ard覺ndan Nesimi imen’in ei ve Alevi Bektai Dernekleri Federasyonu Bakan覺 Ali Kenanolu birer konuma yaparak Mad覺mak otelinin m羹ze olmas覺 talebini yinelediler. Konumalar覺n ard覺ndan son olarak sanat癟覺lar sahne ald覺. Sanat癟覺 襤lyas Salman yapt覺覺 k覺sa konumada “Bu mesele Alevi S羹nni K羹rt T羹rk meselesi deildir. Bu mesele de iki itaraf vard覺r. alanlar ve 癟al覺anlar. Sivas’ta 癟al覺anlar yand覺, 癟alanlar yakt覺. Bunu asla unutmamal覺y覺z” dedi.
Onur Ak覺n’da s繹yledii ark覺lar覺 Sivas ehitlerine armaan etti. Cahit Berkay’覺n da sahne ald覺覺 mitingde en son olarak sahne alan Grup Yorum kitle taraf覺ndan b羹y羹k bir cokuyla kar覺land覺.
Sivas katliam覺n覺 anlatan G羹n Tutuur isimli ark覺lar覺yla programlar覺na balayan Yorum 羹yeleri halaylar ve semahlarla programlar覺n覺 s羹rd羹rd羹ler.
Yorum dinletisinin ard覺ndan 6000 kiinin kat覺ld覺覺 miting sona erdi.


Sivas ehitleri Ankara'da An覺ld覺

襤dilcan K羹lt羹r Merkezi 2 Temmuz Sivas ehitlerinin an覺s覺na, 29 Haziran Pazar g羹n羹 Tuzlu癟ay覺r Tek Mezar park覺nda helva da覺tt覺. 250 kiinin kat覺ld覺覺 etkinlik yerel sanat癟覺 Murat Metin’in 癟ocuk korusundan 癟ocuklar覺n t羹rk羹ler s繹ylemesiyle balad覺.
ocuk korosunun ard覺ndan Murat Metin sahne ald覺. 2 Temmuz etkinliklerinin daha kitlesel olmas覺 gerektiini belirten Metin, katliamlar覺 unutman覺n daha fazla katliam getirdiini s繹yledi ve ezgilerini seslendirdi.
Murat metin’den sonra Aye Arapgirli 襤dilcan K羹lt羹r Merkezi ad覺na mad覺mak katliam覺n覺 anlatan bir konuma yapt覺. Konuma esnas覺nda ehitler an覺s覺na yap覺lan helva da覺t覺ld覺. Son olarak 襤dilcan m羹zik topluluu’nun sahne ald覺覺 etkinlik, etkinliklere 癟ar覺 yap覺larak saat 19.30’da sona erdi.

28 Haziran’da ise Dikmen Temel Haklar Derneinde helva da覺t覺ld覺. Dernekte yap覺lan etkinlie 30 kii kat覺l覺rken programdan sonra mahalle halk覺na helva da覺t覺ld覺.
Aye ARAPG襤RL襤’nin yapt覺覺 konumada 繹yle denildi;

"Yand覺k yak覺ld覺k, Sivas’ta 35 can覺m覺z diri diri yak覺ld覺.
Tarihimize "Sivas Katliam覺" olarak ge癟en katliam, 2 Temmuz 1993'te ger癟ekleti. Pir Sultan Abdal K羹lt羹r ve Sanat enlii'ne kat覺lmak i癟in Sivas'a gelen ayd覺nlar覺n, ilericilerin, Pir Sultan ak覺yla tutuan gen癟lerin kald覺覺 Mad覺mak Oteli, devletin destei ve g繹z yummas覺yla, gerici faistler taraf覺ndan kuat覺l覺p atee verilerek 35 insan覺m覺z yanarak veya dumandan boularak katledildi
Sivas katliam覺ndan y覺llar sonra 19 Aral覺k 2000 y覺l覺nda hapishanelerdeki devrimci tutsaklar diri diri yak覺larak katledildi. Sivas’ta yakanlar, 19 Aral覺k’ta yakanlar ayn覺 eller, ayn覺 y羹zlerdi. Tan覺yoruz bu y羹zleri. 襤slamc覺s覺, kendine laik diyeniyle ibirlik癟i iktidarlar yakt覺, katletti bizi. orumlardan, Maralardan, Beyaz覺tlardan, kan覺m覺z覺n akt覺覺 her yerden tan覺yoruz onlar覺.
Gelmi ge癟mi b羹t羹n iktidarlar, on y覺llard覺r katlediyor, a癟 yoksul b覺rak覺yor ve vatan覺m覺z覺 sat覺yor.
Bug羹n de lkemizi Sivas'ta Yakanlar Y繹netiyor
Bug羹n halka kar覺 yasalar覺 癟覺karanlar, sat覺lmad覺k hi癟bir ey b覺rakmayanlar ayn覺 insanlard覺r. O g羹n katliam覺 ger癟ekletiren gerici, faist g羹ruha ‘gazan覺z m羹barek olsun’ diyenler, hapishanelerde katliam yapt覺ktan sonra ‘devletle ba edilemeyeceini anlam覺 olmal覺lar’ diyenler, bug羹n ‘zehirli su i癟irdim haberleri olmad覺’ diyenlerdir.
Yakarak Bitiremediler!
Sivas’tan 19 Aral覺k’a halk覺 katliamlar覺yla susturmak, sindirmek istiyorlar. Alevi-S羹nni, T羹rk-K羹rt diye b繹l羹p par癟alayarak birbirimize d羹羹rmek, b繹ylece ibirlik癟i iktidarlar覺n覺 ve safahatlar覺n覺 s羹rd羹rmek istiyorlar.
Susmad覺k. Direndik. Bin y覺ld覺r zulme isyanlar覺yla zalimden hesap soran halk覺m覺z覺n adalet, 繹zg羹rl羹k tutkusuyla direndik, teslim olmuyoruz.
Pir Sultanlar t羹kenmez, d繹nen d繹ns羹n ben d繹nmezem yolumdan diyenler t羹kenmez.
Zulm羹n sahiplerinden, Sivas katliam覺n覺n, 19 Aral覺k katliam覺n覺n sorumlular覺ndan, insanlar覺m覺z覺 diri diri yakanlardan hesap soral覺m.
Diri Diri Yakanlardan Hesap Sormak 襤癟in, Sivas’ta, yakt覺klar覺 alevlerin s繹nmediini, y羹reimizi yang覺n yerine 癟evirmeye devam ettiini g繹stermek i癟in;
2 Temmuz'da alanlarda, meydanlarda, mitinglerde, g繹sterilerde olal覺m!"


Sivas ehitleri Elaz覺'da An覺ld覺

Sivas’ta katledilenler 15. Y覺l覺nda da unutulmad覺.
Sivas’ta katledilenler Elaz覺’da 2 Temmuz’da Hozat Garaj覺’nda saat 12.30’da KESK, HALK CEPHES襤, DP, EMEK PART襤S襤 VE DTP’nin yapt覺覺 ortak eylemle an覺ld覺.
T羹m kurumlar ad覺na KESK s繹zc羹s羹 Halit Ate’in okuduu a癟覺klamada, Faist/Gerici odaklarca ger癟ekletirilen ve tarih sayfalar覺na kara bir leke olarak ge癟en 2 Temmuz Mad覺mak katliam覺n覺n 15. y覺ld繹n羹m羹nde katliam覺 lanetlemek ve katledilenleri 繹l羹ms羹zletirmek i癟in bug羹n burada olunduuna vurgu yap覺ld覺.
2 Temmuz’da katledenlerin Mara’ta, orum’da, Taksim’de ve 羹lkenin her yan覺nda ter繹r estiren gerici- 覺rk癟覺, faistler olduunu ve yine bu katliam覺n arkas覺nda hak alma m羹cadelesini bast覺rmak olduu vurguland覺覺 a癟覺klamada; 2 Temmuz’da katleden zihniyetin bug羹n 羹lkenin d繹rt bir yan覺nda h璽kim k覺lmaya 癟al覺t覺覺 lin癟 k羹lt羹r羹 ile, ger癟ekletirdii Malatya’daki yay覺nevi ve 襤stanbul’da Hrant D襤NK’in katliam覺 ile Trabzon’da, Eskiehir’de, Antalya’da, Erzincan’daki sald覺r覺lar ile olay覺 meru g繹rmekte, bunu da halk覺n milliyet癟i duygular覺 ve duyarl覺l覺覺yla a癟覺klamakta ve Nevrozda, 1 May覺s’ta Taksim’de, Akdeniz niversitesi’nde a癟覺a 癟覺kan bu faist-gerici anlay覺 emek癟ilere ve halk覺m覺za y繹nelik bask覺lar覺n覺 her f覺rsatta g繹stermekte olduuna deinildi.
A癟覺klamada son olarak; “engellemelere ve bask覺lara ramen, t羹m bu katliamlarla y羹zlemek, sald覺r覺lar覺n ve katliamlar覺n tekrar yaanmamas覺n覺 salamak i癟in her kesin 羹zerine d羹en duyarl覺l覺覺 g繹stermesi gerekmektedir ve d羹n olduu gibi bu g羹nde katliama sessiz kalan ve unutulsun diyen odaklara kar覺; katliam覺n 15. y覺ld繹n羹m羹nde katledilen 羹lkemizin ayd覺nl覺k gelecei olan Ayd覺n, Yazar ve sanat癟覺lar覺 sayg覺yla an覺yoruz ve herkesi, 襤nsan hak ve 繹zg羹rl羹klerinden, eitlikten yana olmaya, katliamlara kar覺 insanl覺k onuruna sahip 癟覺kmaya ve karde癟e yaamaya, d羹nyada ve 羹lkemizde ki katliamlara kar覺 durmaya ve duyarl覺 olmaya davet ediyoruz” denildi.
Yakla覺k 100 kiinin kat覺ld覺覺 ortak bir pankart覺n a癟覺ld覺覺 eylemde “Halk Cephesi”, “Alevi Halk覺n覺n D羹man覺 CHP, AKP, DSP”, “Diri Diri Yakanlar 襤ktidard覺r” d繹vizleri ve k覺z覺l flamalar ta覺nd覺 ve s覺k s覺k “Sivas ehitleri l羹ms羹zd羹r”, “Faizme Kar覺 Omuz Omuza”, ”Katiller Halka Hesap Verecek”, “Yaas覺n Halklar覺n Kardelii”, “Kurtulu Yok Tek Ba覺na Ya Hep Beraber Ya Hi癟birimiz”, ”Susma Sustuk癟a S覺ra Sana Gelecek” sloganlar覺 at覺ld覺.
Elaz覺’da son y覺llar覺n bu en kitlesel eylemine 襤HD de destek sundu. Eylem alk覺larla, z覺lg覺tlarla sona erdi.


Diri Diri Yakanlar 襤birlik癟i 襤ktidarlard覺r!

2 Temmuz 2008 g羹n羹 Antalya’da Temel Haklar bir eylem yaparak Sivas’ta katledilen 33 ayd覺n覺 and覺. Katillerin cezaland覺r覺lmad覺覺 bir 羹lke de katliamlar覺n devam edeceini s繹yleyen Temel Haklar 羹yeleri 2 Temmuz katliam覺ndan sorumlu olanlar覺n isimlerini a癟覺klayarak katiller belli, yarg覺lanmad覺, cezaland覺r覺lmad覺lar! Dediler. Saat 17.30’da K覺lahan Meydan覺 yap覺lan eylemde a癟覺klamay覺 Mehmet Ali Uurlu okudu. Uurlu a癟覺klamas覺nda;

“Bundan tam 15 y覺l 繹nce 2 Temmuz 1993’te bir katliam yaand覺. Katledilenler belliydi. Katledenler belli! Ancak aradan 15 y覺l ge癟mesine ramen Sivas’ta yak覺larak 繹ld羹r羹len 33 insan覺m覺z覺n hesab覺 sorulmad覺. Katiller yarg覺lanmad覺. Hukuk devleti olduu iddia edilen bir 羹lkede hukukun kurallar覺 ilemedi. Aradan 15 y覺l ge癟ti! D繹nemin Cumhurbakan覺 S羹leyman Demirel, Babakan覺 DYP’li Tansu iller, Babakan Yard覺mc覺s覺 SHP Genel Bakan覺 Erdal 襤n繹n羹, Sivas’覺n Belediye Bakan覺 ise Refah Partili Temel Karamollaolu’ydu. Hi癟 biri 33 insan覺n katledilmesinden sorumlu tutularak yarg覺lanmad覺, cezaland覺r覺lmad覺. 1993 y覺l覺nda 1 Temmuz’da balayan katliam sald覺r覺s覺, 2 Temmuz’da otelin yak覺lmas覺na kadar s羹rm羹, Mad覺mak Oteli yak覺lmadan 繹nce 8 saat boyunca talanm覺, devlet sald覺r覺y覺 izlemeye devam ederken, m羹dahale edilmesini de engellemitir!

Yap覺lan katliam insanl覺k d覺覺d覺r. 襤nsanl覺k d覺覺d覺r ancak 2 Temmuz katliam覺n覺n ard覺ndan bu insanl覺k d覺覺 olaylar覺 yaratanlar, katledenler yarg覺lanmam覺t覺r. Bunun yerine siyasi iktidar “halk覺 tahrik ettiler” diyerek Mad覺mak Otelinde yak覺larak 繹ld羹r羹len ayd覺nlar覺m覺z覺 su癟lam覺, yaral覺 kurtulanlar hakk覺nda ise dava a癟may覺 ihmal etmemitir! yle bir adalet d羹羹n羹n ki yakarak insan 繹ld羹rmenin meruluunu savunmutur. Halk覺n ve hakk覺n yan覺nda yer alma cesareti olmayanlar adaleti savunam覺yorlar. Katliamlar覺 sahiplenmeye devam edenler halka kar覺 zul羹m sa癟maya devam ediyorlar. Diri diri yakanlar bu memlekette halk i癟in adalet olmad覺覺n覺 g繹steriyor.

Onlar yakmaya biz yang覺nlarda semaha durmaya devam ediyoruz!
Halktan yana olanlar ise “hukuk devleti”nin ilgisine mahzar oluyor, g繹zalt覺na al覺n覺yor, ikencelerden ge癟iriliyor, hapishanede d繹rt duvar aras覺nda 19 Aral覺k’ta olduu gibi yak覺larak 繹ld羹r羹lmeye devam ediyorlar. Ancak bir can覺m var feda olsun halk覺ma vatan覺ma demeye devam ediyorlar. D繹nen d繹ns羹n ben d繹nmezem yolumdan demeye devam ediyorlar. Bozuk d羹zende salam 癟ark olmaz demeye devam ediyorlar. Biz buraya d繹nmeye deil 繹lmeye geldik demeye devam ediyorlar… Halk覺n vicdan覺nda ger癟ek adaleti temsil etmeye devam ediyorlar.

Adalet istiyoruz!
Kendi d羹羹ncelerimiz, k羹lt羹r羹m羹z, deerlerimizle yaamak i癟in adalet istiyoruz! Kendi inan癟lar覺m覺z覺 繹zg羹rce yaamak i癟in adalet istiyoruz! Amerikan ibirlik癟isi iktidarlar覺n dayatt覺覺, yoksulluun alt覺nda inim inim inlememek i癟in Adalet istiyoruz! Sivas katliam覺n覺n 15. y覺l覺nda bir kez daha hayk覺r覺yoruz! Sivas’ta yanan bizdik! Yak覺lan biz! Hesap bizim hesab覺m覺zd覺r! Sivas’覺 Unutmad覺k Unutturmayaca覺z! Katliam覺n 15. y覺l覺nda 33 ayd覺n覺m覺z覺 sayg覺yla an覺yoruz.” dedi.

“2 Temmuz’da 19 Aral覺k’ta Diri Diri yakanlar ibirlik癟i 襤ktidarlard覺r” pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 eylemde, “AKP, CHP Alevi Halk覺na D羹mand覺r, Alevi Halk覺 羹zerindeki Bask覺lara Son!, Ortak D羹man Amerikad覺r!” d繹vizleri ta覺nd覺. Eylem esnas覺nda toplanan dinleyiciler a癟覺klamay覺 alk覺layarak desteklediler.


Malatya Mezar覺l覺k'da Anma

Sivas katliam覺 15. y覺l覺nda Malatya’da unutulmad覺. 1 Temmuz Sal覺 g羹n羹 saat 18.00’da Cemal G羹rsel Mezarl覺覺’ndan balayarak PSAKD Malatya ubesi 繹n羹ne kadar y羹r羹y羹 yap覺ld覺.
DK’ler taraf覺ndan yap覺lan y羹r羹y羹te 2 Temmuz 1993’de Mad覺mak Oteli’nde katledilenler an覺ld覺. Diri diri yakanlar kitlelere tehir edildi.
PSAKD Malatya ubesi Sivas’ta diri diri yak覺lan 33 kiinin resmini ta覺d覺 ve “Sivas Katliam覺n覺 Unutmad覺k Unutmayaca覺z” pankart覺 ile y羹r羹d羹. Halk Cephesi ise “19 Aral覺k’ta Sivas’ta Diri Diri Yakanlar 襤birlik癟i 襤ktidarlard覺r” yaz覺l覺 pankart ve k覺z覺l flamalar a癟arak y羹r羹y羹e kat覺ld覺. Y羹r羹y羹 s覺ras覺nda “D羹n Mara Da Bug羹n Sivas Da 繹z羹m Faizme Kar覺 Savata, Diri Diri Yakanlar 襤ktidarlardir, Halk覺m覺z Saflara Hesap Sormaya” sloganlar覺n覺 att覺.
Yap覺lan y羹r羹y羹te ayr覺ca “Mad覺mak M羹ze Yap覺ls覺n”, “D繹nen D繹ns羹n Ben D繹nmezem Yolumdan”, “Alevi 襤nanc覺na Y繹nelik Bask覺lara Son”, “Bozuk D羹zende Salam ark Olmaz”, “Benim Kabem Emektir”, “Sivas I覺覺 S繹nmeyecek” ve ESP imzal覺 d繹vizler ta覺nd覺.
“PSAKD, KESK, 襤HD, SHP, DP, EMEP, DTP, ESP, Malatya Bar覺 Meclisi, TEK-GIDA 襤” ad覺na PSAKD Malatya ube Bakan覺 Abbas Uurlu bir a癟覺klama yapt覺.
A癟覺klaman覺n ard覺ndan PSAKD’覺n semah ekibi, semah g繹sterisi yapt覺ktan sonra program sona erdi. Y羹r羹y羹e toplam 210 kii kat覺ld覺.


Boazi癟i Cemevi'nde 2 Temmuz Anmas覺

29 Haziran
2 Temmuz 1993'te, Sivas Mad覺mak Otelinde yak覺lan 33 ayd覺n, K羹癟羹k Armutlu'da kitlesel bir ekilde 29 Haziran g羹n羹 an覺ld覺. "2 Temmuz'da, 19 Aral覺k'ta Diri Diri Yakanlar 襤birlik癟i 襤ktidarlard覺r Pir Sultan Abdal K羹lt羹r Dernei Boazi癟i Cemevi" ve "2 Temmuz'u Unutturmayaca覺z Almus-Der Gen癟lik Kollar覺" imzal覺 ve Kad覺k繹y mitingine 癟ar覺 pankartlar覺n覺n as覺ld覺覺 ve Mad覺mak katliam覺n覺n g繹r羹nt羹lerinin yer ald覺覺 bir resim sergisinin a癟覺ld覺覺 Sivas katliam覺n覺n 15. y覺l anmas覺, 19.30'da Mad覺makta yak覺lanlar ve Pir Sultanca H覺z覺rlara direnip ehit d羹enler i癟in yap覺lan sayg覺 duruuyla balad覺.
Daha sonra sahneye 癟覺kan Pir Sultan Abdal K羹lt羹r Dernei Boazi癟i Cemevi Bakan覺 Ali Haydar Aslan'覺n kitleyi selamlamas覺n覺n ard覺ndan Almus K羹lt羹r ve Dayan覺ma Dernei Sekreteri Cemal ahin Boazi癟i Cemevi ve Almus-Der'in ortak a癟覺klamas覺n覺 okudu.
"2 Temmuz 1993'te Sivas'覺n Mad覺mak Oteli'nde 33 insan覺m覺z yak覺larak 繹ld羹r羹ld羹. Yakanlar belliydi. Katliam覺n 癟ar覺lar覺, haz覺rl覺klar覺 a癟覺ktan yap覺lm覺, askeri, polisi, belediye bakan覺, h羹k羹metiyle, devlet katliam覺 bizzat 繹rg羹tlemiti. D繹nemin Cumhurbakan覺 S羹leyman Demirel, Babakan覺 DYP'li Tansu iller, Babakan Yard覺mc覺s覺 SHP Genel Bakan覺 Erdal 襤n繹n羹, Sivas'覺n Belediye Bakan覺 ise Refah Partili Temel Karamollaolu idi. Katliam sald覺r覺s覺 1 Temmuz'da balam覺, 2 Temmuz'da otelin yak覺lmas覺na kadar s羹rm羹t羹. Mad覺mak Oteli yak覺lmadan 繹nce 8 saat boyunca talanm覺, devlet sald覺r覺y覺 izlemekle kalmam覺, m羹dahale edilmesini de engellemiti." eklinde balayan a癟覺klama "D羹羹ncelerimizle, deerlerimiz, k羹lt羹r羹m羹z, felsefemizle yaamaya devam edecek, 繹z羹m羹z羹 her koulda koruyaca覺z. Yanan biziz, yak覺lan biziz, hesap bizim. Sivas'覺 unutmayal覺m, unutturmayal覺m. Katliam覺n hesab覺n覺 soral覺m.
Sivas'ta yak覺lan 33 ayd覺n覺m覺z覺n da, inan癟lar覺, d羹羹nceleri, hak ve 繹zg羹rl羹kler i癟in ehit d羹enlerimizin de an覺lar覺n覺 ancak b繹yle yaatabiliriz. Katliam覺n 15.y覺l覺nda 33 ayd覺n覺m覺z覺 sayg覺yla an覺yoruz." diyerek bitirildi.

Semah g繹sterisiyle anmaya kat覺larak destek olan Zeytinburnu Semah Ekibi beeniyle izlendi. Youn alk覺lar alt覺nda sahneye P覺nar Sa'覺n 癟覺kmas覺yla kitlenin say覺s覺 da artt覺. "Devrim ak覺na sahip bir annenin k覺z覺 olduum ve Alevi olduum i癟in onur duyuyorum. 2 Temmuz benim 癟ocuklar覺m覺n doum g羹n羹. Biz bir gider bin geliriz. Bizim kan覺m覺zda Pir Sultanlar覺n m羹cadelesi yat覺yor. Bunu kimse silemez. Bu akla selaml覺yorum sizi." diyen P覺nar Sa'覺n s繹yledii deyilere anmaya kat覺lanlar da elik ettiler.
Almus-Der Gen癟lik Kollar覺 Tiyatro Ekibinin "Mara'覺n Kanl覺 Elleri" oyunu Sivas gibi Mara katliam覺n覺n da vahetini g繹zler 繹n羹ne serdi. Tiyatronun ard覺ndan Almus-Der ocuk Semah Ekibinin g繹sterisi "biz bir gider bin geliriz" s繹z羹n羹 bir kez daha dorulad覺. Anma program覺 Sivas ehitlerinden Muhlis Akarsu'nun yeeni Selahattin Akarsu'nun sahneye 癟覺kmas覺yla devam etti. "zg羹rl羹k t羹rk羹leri okumak istiyorum ama bu ac覺l覺 g羹nde bunlar覺 okumak zorunda kal覺yorum. Ayd覺nl覺k g羹nlerde 繹zg羹rl羹k t羹rk羹leri s繹yleyeceimiz inanc覺n覺 ta覺yorum. 15 y覺l oldu lanet katliam覺n 羹zerinden. ok ac覺 duyuyorum sizin gibi. Mad覺mak Oteli hala otel olarak kullan覺l覺yor. Alt覺 kebap salonu, insanlar yemek yiyor. Buray覺 sahiplenelim. Biz m羹cadelenin neresindeyiz. Alevilerin g羹c羹 nerde, devrimcilerin demokratlar覺n g羹c羹 nerde." diyen Akarsu herkesi davaya sahip 癟覺kmaya 癟a覺rarak konumas覺n覺 bitirdi ve t羹rk羹lerini s繹ylemeye devam etti. Selahattin Akarsu'dan sonra mahalleden bir evhan覺m覺 olan G羹l Armut Sivas ehitleri i癟in yazd覺覺 iiri paylat覺.

Tekirda F Tipi hapishane'den tutsaklar覺n g繹nderdii mesaj覺n okunmas覺n覺n ard覺ndan, ada Hukuk癟ular Dernei Genel Sekreteri Sel癟uk Kozaa癟l覺'n覺n konumas覺yla s羹rd羹 anma. Kozaa癟l覺; "Yakla覺k 15 y覺ld覺r avukatl覺k yap覺yorum. Sivas katliam覺 davas覺na girerek avukatl覺a balad覺m. Benim d羹羹ncelerimin ve yaam覺m覺n ekillenmesinde Sivas katliam davas覺n覺n b羹y羹k yeri vard覺r. 19 Aral覺k katliam覺n覺, 繹l羹m orucu ehitlerini, yarg覺s覺z infazlar覺 g繹rd羹m, cenazelere kat覺ld覺m, davalara kat覺ld覺m. Hepsi bir b羹t羹n oldu. Bu 羹lke bu sistem adalet da覺tam覺yor, bu rejim y繹netemiyor. Zul羹m 羹retiyor. Katledilen dostlar覺m覺z i癟in bir arada durmal覺y覺z. Baka ans覺m覺z yok, bir arada durmak zorunday覺z. M羹cadele etmek zorunday覺z. Muhalefet etmek zorunday覺z. Ben 繹ld羹羹m g羹ne kadar sosyal, toplumsal m羹cadele avukatl覺覺 yapmay覺 istiyorum. Bizim yerimize de 繹len insanlara sahip 癟覺kmaya 癟a覺r覺yorum. Kad覺k繹y mitingine kat覺lmaya 癟a覺r覺yorum. Ben Sivas'ta olaca覺m" dedi.
Mahallenin gen癟lerinden zdoan zt羹rk'羹n s繹yledii t羹rk羹lerin ard覺ndan Tiyatro Meale Pir Sultan Abdal'覺 anlatan oyununu sahneledi. Oyunun sonuna doru ellerinde Sivas ehitlerinin resimleri ve mealelerle Cemevinin etraf覺nda y羹r羹y羹 yapan 癟ocuklardan ve gen癟lerden oluan grup alana girdi. "Sivas ehitleri l羹ms羹zd羹r", "Sivas'覺n Hesab覺 Sorulacak" sloganlar覺 atan gruba kitle sloganlara kat覺larak ve alk覺layarak destek verdi. Tiyatro alk覺larla sona erdi. Program boyunca sinevizyondan Sivas katliam覺n覺n g繹r羹nt羹leri verilirken, Sivas'ta ehit d羹en ayd覺nlar覺m覺z da tek tek anlat覺larak an覺ld覺.
Binikiy羹z kiinin kat覺ld覺覺 anma program覺 23.00'a doru Kad覺k繹y mitingine kat覺l覺m 癟ar覺s覺yla bitirildi.
2008.07.05
Bu yaz覺 3256 kez okundu
Geri D繹n