| Devrimci-Demokrat renciler Serbest B覺rak覺lmal覺
Antalya Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei 1 Temmuz 2008 tarihinde saat 18.30’da Antalya K覺lahan Meydan覺nda yapt覺覺 eylemde Akdeniz niversitesi’nde faist sald覺r覺 sonucu “sald覺r覺ya urayan 繹renciler deil, sald覺ran faistlerin yarg覺lanmas覺, tutuklanmas覺 ve tutuklu bulunmakta olan devrimci-demokrat 繹rencilerin serbest b覺rak覺lmas覺n覺” istedi.

Eylemde “Faist Sald覺r覺lara Kar覺 Direnmek Su癟 Mu? Tutuklu renciler Serbest B覺rak覺ls覺n” pankart覺 a癟覺ld覺, Faistler D覺ar覺da renciler 襤癟erde Adalet Nerede!, Tutuklu renciler Serbest B覺rak覺ls覺n, Eitim Hakt覺r Engellenemez, Sald覺r覺ya Urayan renciler Deil Sald覺rgan Faistler Tutuklans覺n, Bar覺nma Hakk覺 Engellenemez ve mit imene zg羹rl羹k” d繹vizleri ta覺nd覺. Eylemde a癟覺klamay覺 襤zzet G羹nay okudu.
G羹nay unlara deindi.” Bilindii 羹zere 6 Nisan 2008 tarihinde, Akdeniz niversitesi’nde, faistler devrimci-demokrat 繹rencilerin 羹zerine silahla ate a癟m覺t覺. niversiteye elinde ateli silahlarla elini kolunu sallayarak girenler, adam yaralama ve 繹ld羹rmeye teebb羹s edenler 羹lk羹c羹ler olmas覺na ramen 繹rencilerin maduriyeti halen devam etmektedir.
Akdeniz 羹niversitesinde yaanan sald覺r覺lar bu 羹lkenin ger癟ek tablosudur.
lkemizde adaletin nas覺l iledii Akdeniz 羹niversitesi 繹rencilerinin yaad覺覺 sald覺r覺 ve urad覺klar覺 zararla ortadad覺r. nce 羹lk羹c羹lerin sald覺r覺s覺na urayan Akdeniz niversitesi 繹rencileri ard覺ndan s覺rayla polisin sald覺r覺s覺na maruz kalm覺, g繹zalt覺na al覺narak tutuklanm覺lad覺r. Sald覺r覺 bununla da s覺n覺rl覺 kalmam覺t覺r. lk羹c羹lerden sonra polisin sald覺r覺s覺na urayan 繹renciler 繹nce Kredi ve Yurtlar Kurumu taraf覺ndan yurtlar覺ndan at覺lm覺 ard覺ndan niversite Rekt繹rl羹羹nce haklar覺nda idari soruturma balat覺lm覺t覺r. G繹zalt覺na al覺nan 繹renciler 癟覺kar覺ld覺klar覺 mahkemece kamu mal覺na zarar vermekten ( 6 ADET pencere cam覺n覺 k覺rmak) tutukland覺lar. S覺rayla 羹lk羹c羹lerin, Polisin, Rekt繹rl羹羹n, Kredi ve Yurtlar Kurumunun ve son olarak Savc覺l覺覺n karar覺yla yaanan hukuksuzluk halen devam etmektedir. Akdeniz niversitesi 繹rencilerinin tutukluluu iki ayd覺r devam etmektedir.
Sald覺rgan 羹lk羹c羹lerin durunu ise 繹yledir; “ateli silahla Akdeniz 羹niversitesi 繹rencilerine kar覺 繹ld羹rmeye teebb羹sten” tutuklu bulunmaktad覺r. Ateli silahla 羹niversiteye girerek 繹rencilere sald覺ran 羹lk羹c羹lerle kendilerini korumaya 癟al覺an 繹renciler 6 adet cam k覺rnaktan dolay覺 羹lk羹c羹 sald覺rganlarla birlikte ayn覺 mahkeme de A覺r Ceza mahkemesinde yarg覺lanmakta ve bu g羹n Antalya L-Tipi hapishanesinde tutuklu bulunmaktad覺rlar.
Yaananlar bizlere neleri g繹steriyor?
unu g繹steriyor; eer size bir sald覺r覺 olmusa kendinizi savunma hakk覺na sahip deilsiniz. Kendinizi savunduunuz takdirde aylarca tutuklu b覺rak覺larak maddi ve manevi zarara urat覺labilirsiniz. Sizin hakk覺n覺z覺, hakl覺l覺覺n覺z覺 ortaya koyacak, zarar覺n覺z覺 engelleyecek bir adalet ilemiyor T羹rkiye’de’
Peki hakl覺 olandan yana bir adalet ilemiyorsa nas覺l bir adalet iliyor sorusu gelebilir akl覺n覺za!
Bizde ayn覺 eyi soruyoruz. Bu nas覺l bir adalet. Nas覺l bir d羹zende ya覺yoruz ki halk覺n hi癟bir hakk覺 yok. AKP iktidara geldiinden bu yana s覺k s覺k demokrasiden insan haklar覺ndan bahsediyor. Demokrasi, insan haklar覺 ve adalet yoktur. Evet Sald覺r覺ya urayan Akdeniz niversitesi 繹rencileri halen tutukludur. lkemizde Nas覺l bir demokrasinin ilediini yaayarak g繹rmekteyiz.
6 Nisan 2008 tarihinde Akdeniz niversitesinde yaanan sald覺r覺lar覺n t羹m羹 g繹zler 繹n羹ndedir. Su癟lular ortadad覺r! Sald覺r覺y覺 ger癟ekletiren, ate eden 羹lk羹c羹 faistler, sald覺r覺y覺 bile bile engellemeyen Antalya polisi ve konunun muhatab覺 羹niversitede ki yetkililer su癟ludur! Ancak sald覺r覺ya urayan madur olan 繹renciler halen tutuklu bulunmaktad覺r. Bu bile adaletin nas覺l ilediini g繹steriyor.
Bizler Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei olarak bu hukuksuzlua art覺k son verilmesini istiyoruz. Sald覺r覺ya urayan 繹renciler deil, sald覺rganlar覺n yarg覺lanmas覺n覺, tutuklu bulunan Akdeniz niversitesi 繹rencilerinin serbest b覺rak覺lmas覺n覺 istiyoruz.”
Eyleme 癟evredeki insanlar alk覺lar覺 ve sloganlara kat覺larak destek verdiler. 17 kiinin kat覺ld覺覺 eylemde “Faist Sald覺r覺lar Bizleri Y覺ld覺ramaz, Tutuklu renciler Serbest B覺rak覺ls覺n, mit imen Serbest B覺rak覺ls覺n, Bask覺lar G繹zalt覺lar Tutuklamalar Bizleri Y覺ld覺ramaz, Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz Ve Faizme Kar覺 Omuz Omuza” sloganlar覺 at覺ld覺. Saat 18.30’da balayan eylem saat 18.45’de alk覺lar ve sloganlarla bitirildi. Eylemden sonra Akdeniz niversitesindeki faist sald覺r覺lar覺 anlatan 500 bildiri halka ulat覺r覺ld覺. Faist sald覺r覺lar anlat覺ld覺.
2008.07.05
Bu yaz覺 2644 kez okundu
Geri D繹n