| Halk Cephesi'nden A癟覺klama
Halk Cephesi'nin 2 Temmuz 2008 tarihinde 'Faistlerin, S繹m羹r羹c羹lerin, 襤birlik癟ilerin 襤ktidar Kavgas覺 S羹r羹yor' bal覺覺 ile yapt覺覺 1 nolu a癟覺klamas覺n覺 yay覺nl覺yoruz;

Faistlerin, S繹m羹r羹c羹lerin, 襤birlik癟ilerin 襤ktidar Kavgas覺 S羹r羹yor
KEND襤 SAVAIMIZI YKSELTEL襤M

* Parti kapatma, Ergenekon operasyonu,
oligari i癟i savat覺r.
* Bu sava halk覺n sava覺 deildir.
* Biz hi癟birinin yan覺nda deiliz.
* Bizim sava覺m覺z Ba覺ms覺z Demokratik T羹rkiye sava覺d覺r.

Zul羹m, yalans覺z, dolans覺z olmaz. Faizm, ter繹re bavurduu kadar, demagojilere, halk覺 aldatmaya y繹nelik manevralara da bavurur. 襤te bug羹n yine b繹yle bir manevrayla kar覺 kar覺yay覺z. “Ergenekon Operasyonu”, ne darbeyi 繹nlemeyle, ne kontrgerillay覺 tasfiye etmeyle ilgisi olmayan oligari i癟i bir iktidar kavgas覺n覺n uzant覺s覺d覺r.
Halk Cephesi olarak diyoruz ki; bu kavga halk覺n kavgas覺 deildir.
“Darbe yapacaklar”... “eriat覺 getirecekler” s繹ylemleri kaplam覺 durumda ortal覺覺. Bir taraf darbeyi engellemek, dierleri eriat覺 繹nlemek ad覺na, yarg覺y覺, polisi kulland覺klar覺 k覺yas覺ya bir sava i癟indeler. u anda her ne kadar aralar覺ndaki bu sava 繹ne 癟覺km覺 g繹r羹nse de, gerektiinde halka kar覺 hemen uzla覺rlar; 羹nk羹 s繹m羹r羹c羹lerin ibirlik癟ilerin, zalimlerin as覺l sava覺, halka kar覺 savat覺r. Darbe, eriat, laiklik, anti-laiklik ad覺na verilen bu sava覺n iki taraf覺 da emperyalizm ibirlik癟isi, iki taraf覺 da s繹m羹r羹c羹 ve iki taraf覺 da halka kar覺d覺r.

Bunlar kimdir? Bu soruyu doru cevaplad覺覺m覺zda, gerici AKP’nin “demokratl覺覺”n覺n ve “darbe kar覺tl覺覺”n覺n nas覺l bir demokratl覺k ve darbe kar覺tl覺覺 olduunu, laik癟ilerin eriat kar覺tl覺覺n覺n nas覺l bir kar覺tl覺k olduunu 癟ok net g繹r羹r ve o zaman, bu sahte ikilemin taraflar覺ndan biri olmak gibi bir yan覺lg覺ya d羹mekten de kurtuluruz.
Kavgan覺n bir taraf覺 AKP, dier taraf覺 Genelkurmay’d覺r.
AKP, 1945’lerden beri 羹lkemizi Amerikan emperyalizminin s繹m羹rgesi yapan gerici 癟izginin islamc覺 uzant覺s覺d覺r. Bu ge癟miini bir yana b覺raksak da, sadece 5 y覺ll覺k AKP iktidar覺, bize AKP’nin ibirlik癟i, s繹m羹r羹c羹 ve faizmi s羹rd羹ren bir parti olduunu g繹steriyor.
Genelkurmay, 1945’lerden bu yana emperyalizmin 羹lkemizdeki gizli igalinin ordusudur. Bug羹ne kadar s羹regelen s繹m羹rgeciliin ve faizmin bek癟isi odur.
襤kisi de bu nitelie sahip olduu i癟indir ki, ba覺ms覺zl覺ktan, demokrasiden, sosyalizmden yana olanlar覺 susturmak, sindirmek ve yapabilirlerse yok etmek, iki taraf覺n da ortak amac覺d覺r. Tarihleri boyunca bu ama癟ta ibirlii i癟inde olmulard覺r.

Bunlar, neden yana, neye kar覺d覺rlar? B羹y羹k aaalarla devam ettirilen operasyonlar, kimseyi a覺rtmas覺n, yan覺ltmas覺n. 襤ki taraf da Ergenekoncudur; kontrgerilla politikalar覺n覺n savunucusu ve uygulay覺c覺s覺d覺r.
“Ulusalc覺, laik癟i” ge癟inen g羹癟lerin eriat癟覺l覺a kar覺 sert tav覺rlar覺 da kimseyi a覺rtmas覺n, yan覺ltmas覺n. Bu 羹lkede dinci gericilii kullanan ve gelitirenlerin ba覺nda onlar gelir. Halk覺n m羹cadelesini, devrimcilemesini engellemek i癟in tarikatlarla ibirlii yaparken 癟ok memnundular bu ibirliinden. imdi iktidarlar覺 zay覺flay覺nca eriat kar覺t覺 kesildiler.
Her iki taraf覺n hukuk ve adalet anlay覺覺 ve uygulamas覺 ayn覺d覺r.
Oligari i癟i savata, birbirlerini yarg覺y覺 kullanmakla veya yarg覺ya sayg覺s覺zl覺kla su癟layanlar, devrimcilere, vatanseverlere kar覺 her t羹rl羹 hukuksuzluu meru g繹r羹rler. Onlar覺n devrimcilere kar覺 sava覺nda, yarg覺, “adaletin tecellisini” salayacak bir kurum deil, devrimcilerin sindirilmesi, halka g繹zda覺 verilmesi i癟in kullan覺lan bir ara癟t覺r. lkemizdeki d羹zen hukuk癟ular覺 da bu “misyonu” benimsedikleri i癟in, devrimciler, onlarca y覺ld覺r, her t羹rl羹 hukuksuzlua maruz b覺rak覺lmaktad覺rlar.
Bunun en son ve 癟arp覺c覺 繹rneklerinden biri, 19 Aral覺k 2000’deki Bayrampaa Hapishanesi katliam覺na ilikin davada gelinen noktad覺r. AKP iktidar覺 ve generaller, AKP’nin b羹rokratlar覺 ve ikayet癟i olduu yarg覺, bu davada “m羹kemmel” bir ibirlii g繹stermi, o ibirliiyle katliamc覺lar覺 zaman a覺m覺yla kurtarm覺lard覺r.
Ba覺ms覺zl覺k ve demokrasinin d羹man覺d覺rlar.
Ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesini engellemek i癟in her yolu m羹bah sayarlar. Ki bu 癟er癟evede, 羹lkemizde y覺llard覺r infazlar, ikenceler, faili me癟huller, hapishanelerde katliamlar devam ediyor. B羹t羹n bunlar覺n uygulanmas覺nda laiklik-eriat癟覺l覺k diye g繹r羹n羹rde birbirlerinin “g繹zlerini oyan”, “kuyusunu kazan” g羹癟ler, birliktedirler.

襤癟iler, K繹yl羹ler, T羹m Emek癟iler,
K羹rt’羹, T羹rk’羹, Alevisi, S羹nnisiyle, Kad覺n覺 Erkeiyle, Genci Yal覺s覺yla
T羹m Halk覺m覺z
Onlar覺n sava覺, kim daha 癟ok s繹m羹recek, kim s繹m羹r羹den daha b羹y羹k pay alacak, iktidar koltuunda kimin s繹z羹 ge癟ecek kavgas覺d覺r. Onlar覺n sava覺n覺n esas覺 budur ve bunun da halk覺n sorunlar覺yla, talepleriyle bir ilgisinin olmad覺覺 a癟覺kt覺r.
Bu sava bu nedenle bizim sava覺m覺z deildir.
Her iki taraf da, demokrasiyi savunmaktan, laiklikten, eriata ya da darbeye kar覺 olmaktan ne kadar 癟ok s繹z ederlerse etsinler, bu onlar覺 demokrat yapmaz. S繹z羹n羹 ettikleri demokrasinin bizim demokrasimizle bir ilgisi olmad覺覺 gibi, ibirlik癟ilerin y繹nettii ba覺ml覺 bir 羹lkede demokrasi de olmaz zaten.
Bizim sava覺m覺z, bizim sorunlar覺m覺z覺 癟繹zecek, bizim taleplerimizi kar覺layacak bir iktidar i癟in, halk覺n iktidar覺 i癟in savat覺r. Devrimci bir Halk 襤ktidar覺’n覺n m羹mk羹n olabilecei bir 羹lke ise sadece Ba覺ms覺z, Demokratik T羹rkiye’dir. 襤te bu y羹zden, bizim sava覺m覺z, Ba覺ms覺z Demokratik T羹rkiye sava覺d覺r.
Onlar覺n en b羹y羹k korkusu da bu savat覺r.
Ba覺ms覺z, Demokratik bir T羹rkiye’de onlara yer olmad覺覺n覺 biliyorlar.
AKP’den Genelkurmaya, d羹zen islamc覺lar覺ndan AB’cilere sahte ulusalc覺lara kadar t羹m ibirlik癟iler, ba覺ms覺zl覺k demokrasi m羹cadelesini engellemeye 癟al覺覺rken, bizim g繹revimiz, onlar aras覺ndaki iktidar kavgas覺yla oyalanmak olamaz.
Hi癟birisinin yan覺nda deiliz; olmamal覺y覺z.
Onlara yedeklenmek, bizim sorunlar覺m覺z覺 癟繹zmez ama s繹m羹r羹 ve zul羹m d羹zeninin 繹mr羹n羹 uzat覺r. Onlardan birinin taraf覺nda olmak, bizim geleceimizi g羹zelletirmez ama laiklik-eriat aldatmacas覺n覺n s羹rmesine hizmet eder.
Tek yolumuz, ba覺ms覺zl覺k, demokrasi m羹cadelesini y羹kseltmektir.
Halk Cephesi olarak, oligari i癟i iktidar kavgas覺na kar覺, halk覺m覺z覺 kendi sava覺m覺z覺 y羹kseltmeye 癟a覺r覺yoruz.
襤lerici, vatansever, demokratik t羹m g羹癟leri, oligari i癟i kavgada taraf olmaktan, o kavgadan medet ummaktan 癟覺k覺p, kendi sava覺m覺zda saf tutmaya 癟a覺r覺yoruz.

*

Halk Cephesi olarak ilk a癟覺klamam覺zda yapt覺覺m覺z bu 癟ar覺, 覺srarla tekrarlayaca覺m覺z 癟ar覺m覺zd覺r.
Bu ilk a癟覺klamam覺z vesilesiyle belirtmek isteriz ki, bundan b繹yle Halk Cephesi ad覺na a癟覺klamalar覺m覺zla, d羹nyada ve 羹lkemizdeki gelimelere ilikin deerlendirmelerimizi halk覺m覺zla paylaacak, g繹r羹lmeyeni g繹stermeye, gizlenmek isteneni a癟覺a 癟覺karmaya 癟al覺acak, g羹ncel olarak yap覺lmas覺 gerekenlere dikkat 癟ekecek, ve 覺srarla, as覺l olan覺, kurtuluun yolunu g繹stereceiz.
Biz halk覺z. Kendi 癟覺karlar覺n覺n bilincine varm覺, kendi g羹c羹ne inanan ve g羹venen bir halk, en b羹y羹k g羹癟t羹r. Bu g羹c羹 b羹y羹tt羹k癟e, Ba覺ms覺z Demokratik T羹rkiye’ye daha fazla yaklaaca覺z. Ve kuku yok ki, er ge癟 ba覺ms覺z, demokratik bir T羹rkiyemiz olacak.

Halk Cephesi
2008.07.04
Bu yaz覺 2714 kez okundu
Geri D繹n