| 1 May覺s Mahallesi'nde Halk enlii
mraniye 1 May覺s Mahallesinde 羹癟 y覺ld覺r d羹zenlenen "YOZLAMAYA YIKIMLARA VE YOKSULLUA KARI GCMZ B襤RL襤襤M襤ZD襤R" halk enlii cokulu bir ekilde yap覺ld覺.

G羹nler 繹ncesinden balayan haz覺rl覺klarla birlikte mahalle halk覺 ve Anadolu Temel Haklar 癟al覺anlar覺 enliin cokusunu yaamaya balam覺lard覺. Duyurular yap覺ld覺, sanat癟覺lar 癟a覺r覺ld覺. El ele vererek mahalle halk覺n覺n katk覺lar覺yla haz覺rland覺 enlik.
Ama癟 sadece bir konser ya da enlik yapmak deildi. Her y覺l olduu gibi bu y覺lda 繹n羹m羹zde duran acil sorunlar覺m覺za kar覺 birlik ve dayan覺may覺 hayata ge癟irmekti. Yozlaman覺n, y覺k覺mlar覺n ve yoksulluu her kesin g羹ndeminde olduu, birine olmasa biriyle mutlaka kar覺lat覺覺 bir d繹nem ya覺yoruz. D羹zen halklara kar覺 topyek羹n bir sava a癟m覺 durumda ve bu sava覺n gizli ayaklar覺n覺 yozlama, y覺k覺mlar ve yoksulluk oluturuyor.
Bunlar temel al覺narak haz覺rland覺 enlik. Haz覺rl覺klar覺n her an覺na bu d羹羹nce damgas覺n覺 vurdu. Ve 29 Haziran Pazar g羹n羹ne gelindiinde sabahtan enlik alan覺 haz覺rlanmaya baland覺. enlik alan覺 mahallede katledilen gencecik bir devrimcinin ismini ta覺yordu. 羹kr羹 Sar覺ta Park覺'yd覺 enlik alan覺. Y覺llar 繹nce yine devrimcilerin yan覺nda, anti-faist m羹cadelenin i癟inde olduu i癟in katledilmiti 羹kr羹 Sar覺ta. Ve daha hen羹z 14 ya覺ndayd覺.
Saat 18.00 olduunda haz覺rl覺klar hemen hemen tamamlanm覺t覺. Ve ilk olarak Anadolu Temel Haklar'覺n enlie ilikin metni okundu. Devrim m羹cadelesinde ehit d羹enlerin an覺s覺na yap覺lan bir dakikal覺k sayg覺 duruunun ard覺ndan Temel Haklar 癟al覺an覺 taraf覺ndan okunan metinde egemenlerin halklar 羹zerinde younlat覺rd覺 psikolojik ve fiziki sald覺r覺lara vurgu yap覺larak hep beraber m羹cadele etmeye 癟ar覺 yap覺ld覺.
Metinin ard覺ndan ise sunucular bir yandan enliin amac覺na dair iirler, metinler okurken bir yandan da sanat癟覺lar覺 tek tek 癟a覺rd覺lar sahneye.

"Bug羹n umutlar覺m覺z覺 paylamak, yar覺nlar覺m覺za hep birlikte bakabilmek i癟in buraday覺z. T羹rk羹lerimizle, halaylar覺m覺zla, iirlerimizle, s繹zlerimizle anlataca覺z umutlar覺m覺z覺.

Umutlar覺m覺z var yar覺nlara dair
Umutlar覺m覺z bug羹nler i癟in
Ve umutlar覺m覺z yaam p覺nar覺m覺z
Geldik ve ya覺yoruz 繹mr羹
En g羹zel ve en yaan覺las覺
Bizim hakk覺m覺z olan"

"T羹rk羹lerimiz,
Ayr覺l覺覺n ad覺, kavuman覺n ezgisidir
Onlarla balar uzun yolculuklar
Onlar bir soluktur Anadolu kokar"

nce K覺smet Y覺ld覺z 癟覺kt覺 sahneye. Halk覺m覺z覺n kendine ait t羹rk羹lerinden yapt覺覺 se癟melerini s繹yledi kat覺lan t羹m 1 May覺s Halk覺yla birlikte.
Ard覺ndan da Nil羹fer Sar覺ta ald覺 sahneyi. Tokat y繹resinden t羹rk羹leriyle enlikteydi.

Esaretimiz d羹man 癟izmeleri alt覺nda ezilmek deildir bug羹n. Esaret bizi bize yabanc覺lat覺rmalar覺d覺r ayn覺 zamanda. Dilinden k羹lt羹r羹ne, k覺yafetinden al覺kanl覺klar覺na kadar bize yabanc覺 olan her eyin bizim gibi g繹sterilmesidir. Ve evimizin i癟ine kadar giren sessiz ve sedas覺z bir d羹mand覺r. Yozlamad覺r ad覺. En kirli haliyle uyuturucu, fuhu ve kumard覺r. Ancak bunlarla s覺n覺rl覺 deildir. Bize, Anadolu k羹lt羹r羹ne yabanc覺 olan her eydir yozlama. Bencilliin alabildiine i癟imize sokulmas覺d覺r.

D羹zenin t羹m pisliklerine, kirine ramen temiz kalmay覺 baaran gen癟 y羹reklerimizleyiz imdi. Grup Umut Yamuru gencecik y羹rekleriyle s繹ylediler kendi bestelerini.

"Giyimleri kuamlar覺 覺k olsa da…. Pahal覺 elbiselerle arlanmaz utanmazl覺klar覺n覺 kapatmaya 癟al覺salar da nafile… Ne kal覺n kumalar ne de elbiselerin markalar覺 gizleyemez su癟lar覺n覺.
Sofram覺zdan 癟ald覺klar覺 gibi k羹lt羹r羹m羹zden 癟ald覺klar覺n覺 da geri almal覺y覺z. Y覺llar覺n temizlii ve safl覺覺n覺 yere 癟almak i癟in f覺rsat kollayanlara inat biz gelenek ve g繹reneklerimize, kendi 繹z k羹lt羹r羹m羹ze daha s覺k覺 sar覺lmal覺y覺z.
Damla bir g羹n g繹le d繹n羹ebilir. Ayakta kalmay覺 baaranlar damlay覺 g繹le, denize d繹n羹t羹renlerdir.

Kendi 繹z k羹lt羹r羹m羹z羹 yaatmak i癟in yola 癟覺kanlar var aram覺zda. T羹m kirletilmiliklere ramen g羹zel olan覺 ve bizim olan覺 sahiplenen ve yaatmak i癟in yola 癟覺kanlar aram覺zda. Yozlama, yoksulluk ve y覺k覺mlara kar覺 yapt覺覺m覺z enliimizde bizleri yaln覺z b覺rakmayan Erdal Bayrakolu sizlerle…"

Karadeniz t羹rk羹lerinin hareketli ezgileriyle halk覺 coturan Erdal Bayrakolu'nun ard覺ndan sahneye herkesin sab覺rs覺zl覺kla bekledii Grup Yorum 癟覺kt覺. Grup Yorum sahneye 癟覺kar 癟覺kmaz "T羹rk羹ler Susmaz Halaylar S羹rer" sloganlar覺yla halk Grup Yorumu selamlad覺.
Yorum enlie ilikin d羹羹ncelerini de ifade ederken en g羹zel t羹rk羹lerini yine halkla birlikte seslendirdi. Onlar bir Kar Makinas覺'yd覺. Onlar yirmi y覺l覺 ak覺n zamand覺r Anadolu'da yaayan, Anadolu'nun en g羹zel 繹zelliklerini t羹rk羹lerini ta覺yan ve Anadolu'nun 繹z k羹lt羹r羹nden asla kopmayan Anadolu kadar g羹癟l羹 ve onurlu yollar覺na devam ediyorlard覺. Yozlamaya, y覺k覺mlara ve yoksullua kar覺 enlikte de yine halkla birlikteydiler. Halk覺n ac覺lar覺 kadar sevin癟lerini de yaayan, yaatanlard覺.
Grup Yorum'un cokulu t羹rk羹leri ile enlik sona erdi.
enliin balamas覺ndan itibaren s羹rekli bir kitle ak覺覺 yaand覺. Yakla覺k 3 bin kii enlie kat覺ld覺. Herkesin memnun kald覺覺 bir enlik oldu.
2008.07.03
Bu yaz覺 2741 kez okundu
Geri D繹n