| Bursa Temel Haklar'da A癟覺l覺
29 Haziran g羹n羹 yeni yerine ta覺nan Bursa Temel Haklar A癟覺l覺 yapt覺. Semra Bayiit Halk Sahnesi'nde yap覺lan A癟覺l覺'a mahalleden insanlar ve dernek 羹yeleri kat覺ld覺.

A癟覺l覺da insanlara ikram olarak mahalleden kad覺nlar覺n kendi emeiyle yapt覺klar覺 po癟alar ve b繹rekler ikram edildi, sohbetler yap覺ld覺. Ard覺ndan Grup Yar覺n eliinde t羹rk羹ler s繹ylendi.
A癟覺l覺ta bir metin okundu, kat覺lanlara a癟覺l覺 boyunca emegi ve destei ge癟en arkadalara teekk羹r edildi.
A癟覺l覺 da yap覺lan konumada 繹yle denildi;

"Temel haklar ve 繹zg羹rl羹kler dernei olarak 繹ncelikle ho geldiniz diyoruz.
T羹rkiye de ve d羹nyada ba覺ms覺zl覺k ve sosyalizim m羹cadelesinde ehiy d羹en, bug羹n burada var olmam覺z覺 salayan t羹m devrim ehitlerini an覺yoruz ve t羹m devrim ehitleri ad覺na sizleri 1 dakikal覺k sayg覺 duruuna davet ediyoruz.
Yakla覺k bir ayd覺r yeni yerimizin tadilat覺yla urat覺k. Bu urata bizlere yard覺mlar覺n覺 ve desteklerini sunan ve bizzat emekleriyleter d繹ken t羹m arkadalar覺m覺za, 羹yelerimize teekk羹rlerimizi tekrar iletiyoruz. Bunu burada,a癟覺li s覺ras覺nda 繹zellikle belirtiyoruz. 羹nk羹 buran覺n tadilat覺n覺, yap覺m覺n覺 tamamen arkadalar覺m覺z覺n emeiyle, katk覺lar覺yla, 癟abalar覺yla ger癟ekletirdik. Herey arkadalar覺m覺z覺n dostlar覺m覺z覺n emeiyle, 癟abalar覺yla oldu, buda bize birkez daha bir kez daha kolektif bir 癟al覺mayla, emekle neleri baarabilecegimizi bir kez daha g繹sterdi.
Hat覺rlarsan覺z bundan bir s羹re 繹nce derneimize ciddi bir sald覺r覺 ger癟eklemiti. Bu sald覺r覺y覺 yine dostlar覺m覺z覺n, arkadalar覺m覺z覺n desteiyle p羹sk羹rtt羹k ve bu sald覺r覺dan sonra Alt覺parmak'a ta覺nd覺k. Neden Alt覺parmak? Bize yap覺lan sald覺r覺dan sonra Alt覺parmak'a b繹ylesi merkezi bir yere ta覺nmak ge癟mite yaad覺g覺m覺z sald覺r覺lardan y覺lmad覺g覺m覺z覺 g繹stermektir ve b羹y羹k ailemizden ald覺g覺m覺z cesaretle bir ad覺m daha ileri gitmektir.
Derneimizin a癟覺ld覺覺 g羹nden bug羹ne kadar 癟eitli sald覺r覺larla kar覺lat覺k. Ge癟mite olduu gibi bug羹n ve bundan sonra da halk覺m覺zdan ve meruluumuzdan ald覺覺m覺z g羹癟le m羹cadelemizi s羹rd羹recegiz. Buray覺 bag覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesinin bir mevzisi olarak b羹y羹tecegiz, gelitireceiz.
T羹m dostlar覺m覺za birkez daha ho geldiniz diyor, sizleri etkinliimize davet ediyoruz."

Bursa Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'nin Yeni Adresi:
Kuru癟eme Mah. Alt覺parmak Cad. Sar覺olu 襤han覺 No/59 Kat 4
Tel: 0224 233 43 19
2008.07.03
Bu yaz覺 2676 kez okundu
Geri D繹n