| Vahete Tan覺覺z, Adalet 襤stiyoruz
19 Aral覺k 2000'de T羹rkiye hapishanelerinde 'Hayata D繹n羹' ad覺yla bir katliam ger癟ekletirildi ve b羹t羹n d羹nya bu katliama tan覺kl覺k etti. Bu operasyonda 28 tutuklu ve h羹k羹ml羹 hayat覺n覺 kaybetmi, y羹zlercesi ise yaralanm覺t覺.

Bu katliam覺n ard覺ndan sorumlular覺n hi癟 biri yarg覺lanmazken tutuklu ve h羹k羹ml羹lere dava a癟覺lm覺 ve y羹zlerce y覺l hapis cezas覺 istenmiti. As覺l sorumlular覺 yarg覺lanmazken kamuoyunun bask覺s覺yla o s覺rada hapishanede olan gardiyan ve bir k覺s覺m askere dava a癟覺lm覺t覺. Bu dava boyunca 11 h璽kim deiti. yle ki deien h璽kimler davan覺n ka癟 san覺覺 olduunu dahi 繹renemedi. 23 Haziran g羹n羹 g繹r羹len durumada ise dava zaman a覺m覺na urad覺.
ada Hukuk癟ular Dernei (HD) 27 Haziran g羹n羹 Sultanahmet Adliyesi'nde bir bas覺n a癟覺klamas覺 yaparak sorumlular覺n tamam覺n覺n yarg覺lanmas覺n覺 istedi. 40 avukat覺n kat覺ld覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺n覺n ard覺ndan bu davan覺n h璽kimi Ali Belen H璽kimler ve Savc覺lar Y羹ksek Kurulu'na ik璽yet edildi. Bas覺n a癟覺klamas覺n覺 okuyan Av. Taylan Tanay 繹yle dedi;

"VAHETE TANIIZ, ADALET 襤ST襤YORUZ!

19–22 Aral覺k 2000 tarihi t羹m haklar覺n devletin bekas覺 i癟in rafa kald覺r覺ld覺覺 bir milatt覺r. Bu tarihte T羹rkiye hapishanelerinde tutulan siyasi tutuklu ve h羹k羹ml羹ler devasa bir askeri g羹癟 taraf覺ndan sald覺r覺ya uram覺t覺r. lke 癟ap覺nda 20 ayr覺 hapishaneye ayn覺 anda yap覺lan operasyonla 28 tutuklu ve h羹k羹ml羹 ile 2 asker hayat覺n覺 kaybetmi, y羹zlerce tutuklu ve h羹k羹ml羹 a覺r yaralanm覺t覺r.
Ahlaks覺z bir ekilde "Hayata D繹n羹" ad覺 verilen operasyon sonras覺nda sa kurtulan tutuklu ve h羹k羹ml羹lere onlarca y覺l hapis istemine konu davalar ard覺 ard覺na a癟覺l覺rken. Operasyonu planlayanlar, y繹netenler ve bizzat kat覺lanlar hakk覺nda soruturma dahi a癟覺lmam覺t覺r. Kamuoyunun bask覺s覺n覺 gidermek gayesi ile ancak operasyon s覺ras覺nda ihtiyat g繹revinde bulunan bir k覺s覺m asker ve g繹revli hakk覺nda g繹stermelik davalar a癟覺lm覺t覺r. Bug羹n bu davalar da beraat yahut zamana覺m覺 kararlar覺yla birer birer bitirilmektedir.

YARGI 19 ARALIK DA TARAF OLMUTUR.
Ba覺ms覺z ve tarafs覺z olduu ifade edilen yarg覺 19 Aral覺k operasyonunda a癟覺k癟a taraf olmutur. Bayrampaa Hapishanesindeki operasyondan sa kurtularak 繹lmeme su癟unu ileyen tutuklu ve h羹k羹ml羹lere 20 g羹nde soruturma, 68 g羹nde dava a癟an yarg覺 ne yaz覺k ki ayn覺 h覺z覺, 12 insan覺 繹ld羹ren, 6 kad覺n覺 diri diri yakanlara g繹stermemitir. As覺l sorumlular hakk覺nda dava a癟mayan yarg覺, kamuoyunun bask覺s覺n覺 gidermek i癟in ancak operasyon tarihinde hapishanede g繹revli gardiyanlar ile tutuklu ve h羹k羹ml羹leri F Tipi Hapishanelere sevk eden askerler hakk覺nda g繹revi k繹t羹ye kullanma ve k繹t羹 muamelede bulunma su癟u nedeniyle dava a癟m覺t覺r. B覺rak覺n覺z ger癟ek, g繹stermelik bir yarg覺lama dahi yap覺lmayan bu yarg覺lamada, mahkemenin hi癟bir ilemi adli ve idari makamlarca yerine getirilmedi. S羹rekli h璽kim deiiklii yap覺lan mahkeme ka癟 san覺覺 olduunu 繹renemedi. Her t羹rl羹 hukuksuzluun sergilendii Ey羹p 3. Asliye Ceza Mahkemesinde a癟覺lan davan覺n 23.06.2008 tarihindeki 23. oturumunda, davan覺n zamana覺m覺 nedeniyle d羹羹r羹lmesine karar verilirken san覺klar覺n ifadesi dahi hen羹z al覺nmam覺t覺.
Ayn覺 yarg覺 "zamana覺m覺" karar覺n覺 bir hukuk kurumu olarak olaanlat覺ran H.Sami TRK'羹 yalanmakta gecikmedi. 19 Aral覺kta Malatya Hapishane Operasyonu'na direndikleri i癟in tutuklu ve h羹k羹ml羹lere dava a癟makla yetinmeyen yarg覺, davan覺n zamana覺m覺na girmemesi i癟in her t羹rl羹 hukuk kural覺n覺 bir tarafa b覺rak覺p, o denli acele karar verdi ki l羹m orucunda yaam覺n覺 yitiren 5 kii dahi cezaland覺r覺lmaktan kurtulamad覺.

SORUMLULAR DLLEND襤R襤LM襤T襤R.
D繹nemin 襤癟ileri bakan覺, Adalet Bakan覺, Ceza ve Tevkif Evleri Genel M羹d羹r羹 bata olmak 羹zere bu operasyonun planlamas覺nda ve icras覺nda g繹rev alanlar b覺rak覺n覺z yarg覺lanmak, 繹d羹llendirilmilerdir. Bu kimselerin siyasi ve mesleki kariyer basamaklar覺ndaki h覺zl覺 y羹kselileri kelimenin ger癟ek anlam覺yla hukukun bittii yer olmutur. Bu d繹nemde Ceza ve Tevkif Evleri Genel M羹d羹r羹 olan Ali Suat ERTOSUN, ilk olarak Yarg覺tay 羹yelii ile onurland覺r覺lm覺t覺r(!).2004 y覺l覺nda, bu kez, d繹nemin Adalet Bakan覺 Cemil 襤EK'in 繹nerisi 羹zerine, bu operasyondaki b羹y羹k katk覺s覺 nedeni ile Bakanlar Kurulu Karar覺 ve Cumhurbakan覺 A.Necdet SEZER'in onay覺 ile Devlet st羹n Hizmet Madalyas覺yla 繹d羹llendirilmitir. Ali Suat ERTOSUN'un ak覺l durduracak nitelikteki h覺zl覺 y羹kseliindeki imdiki durak, H璽kimler Savc覺lar Y羹ksek Kurulu 羹yeliidir.

OPERASYONUN GEREK N襤TEL襤襤 AIA IKMITIR.
19–22 Aral覺k 2000 Operasyonu tek bir merkezden y繹netilmi, aylar 繹ncesinden haz覺rlan覺larak ger癟ekletirilmitir. Operasyon batan sona Silahl覺 Kuvvetler taraf覺ndan icra edilmitir. lkenin farkl覺 ehir ve b繹lgelerinde bulunan jandarma birliklerinin g繹rev almas覺, ayn覺 anda cezaevlerine girilmesi, say覺s覺z bomba ve m羹himmat kullan覺lmas覺, Bayrampaa, mraniye ve anakkale Hapishanelerinde hava destei ( 3 adet Skorsky helikopter ) al覺nmas覺, hapishane duvarlar覺n覺n k覺r覺larak girilmesi operasyonlar覺n askeri niteliini g繹stermektedir. Bu anlam覺yla ger癟ekletirilen operasyonlar "Askeri Harek璽t"t覺r. H璽lihaz覺rda s羹ren yarg覺lamalara gelen bilgi ve belgeler g繹z 繹n羹ne al覺nd覺覺nda Silahl覺 Kuvvetlerin en tepesinden planlan覺p, organize edilmi, talimat覺 GENELKURMAY BAKANLIININ ilgili Harek璽t Emri ile verilmitir. Yine operasyon 襤癟ileri ve Adalet Bakanl覺klar覺n覺n oluturduklar覺 kriz merkezleri taraf覺ndan y繹netilmitir.
Ad覺na "Hayata D繹n羹" denilen 19–22 Aral覺k 2000 Cezaevleri Operasyonlar覺, 'hayata d繹nd羹ren' deil 'hayata son veren' operasyonlar olmutur. Operasyonlar覺n g繹r羹n羹rdeki gerek癟esi, l羹m Oru癟lar覺n覺n kritik noktaya gelmesine balanm覺t覺r. Resmi a癟覺klamalar da bu kapsamda olmutur. Ancak operasyonlardan hemen sonra anla覺lm覺t覺r ki; as覺l ama癟 siyasi tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin, F Tipi Hapishanelere sevk edilmesidir. 19 Aral覺k Operasyonlar覺, Devletin siyasi tutuklulara y繹nelik hi癟 deimeyen hapishane politikas覺n覺n bir sonucudur. Bu politikan覺n 覺srarla devam ettirilmesi bug羹n kimse taraf覺ndan hesab覺 verilemeyecek bir bil璽n癟onun olumas覺na neden olmutur. T羹m bu s羹re癟 boyunca tam 122 insan yaam覺n覺 yitirmi 600'den fazla insan da sakat kalm覺t覺r.

SORUMLULAR HESAP VERMEL襤D襤R.
Bu 羹lkede yaayan herkes 19–22 Aral覺k tarihinde yaanan vahete tan覺kl覺k etti. Hi癟bir mahkeme h羹km羹n羹n bu ger癟ei ortadan kald覺rma kudreti yoktur. D繹rt duvar ard覺nda savunmas覺z insanlar覺 katledenler ac覺mas覺z bir iddete maruz b覺rakanlar cezaland覺r覺lmal覺d覺r.

ADA HUKUKULAR DERNE襤 襤STANBUL UBES襤"
2008.07.03
Bu yaz覺 2585 kez okundu
Geri D繹n