| Tututklu renciler Serbest B覺rak覺ls覺n
Antalya Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei 24 Haziran 2008 tarihinde Antalya K覺lahan Meydan覺'nda saat 18.30'da bir bas覺n a癟覺klamas覺 yaparak "Tutuklu bulunmakta olan Akdeniz niversitesi 繹rencilerinin serbest b覺rak覺lmas覺n覺" istedi.

Bas覺n a癟覺klamas覺nda, "Faist Sald覺r覺lara Kar覺 Direnmek Su癟 Mu? Tutuklu renciler Serbest B覺rak覺ls覺n" pankart覺 a癟覺ld覺. Faistler D覺ar覺da renciler 襤癟erde Adalet Nerede!, Tutuklu renciler Serbest B覺rak覺ls覺n, Eitim Hakt覺r Engellenemez, Sald覺r覺ya Urayan renciler Deil Sald覺rgan Faistler Tutuklans覺n, Bar覺nma Hakk覺 Engellenemez ve mit imene zg羹rl羹k" d繹vizleri ta覺nd覺.
Bas覺n a癟覺klamas覺n覺 Sercan Ahmet Arslan okudu.
Sercan Ahmet Arslan unlara deindi; "Bilindii 羹zere 6 Nisan 2008 tarihinde, Akdeniz niversitesi'nde, faistler devrimci-demokrat 繹rencilerin 羹zerine silahla ate a癟m覺t覺. niversiteye elinde ateli silahlarla elini kolunu sallayarak girenler, adam yaralama ve 繹ld羹rmeye teebb羹s edenler 羹lk羹c羹ler olmas覺na ramen 繹rencilerin maduriyeti halen devam etmektedir.
Akdeniz 羹niversitesinde yaanan sald覺r覺lar bu 羹lkenin ger癟ek tablosudur.
lkemizde adaletin nas覺l iledii Akdeniz 羹niversitesi 繹rencilerinin yaad覺覺 sald覺r覺 ve urad覺klar覺 zararla ortadad覺r. nce 羹lk羹c羹lerin sald覺r覺s覺na urayan Akdeniz niversitesi 繹rencileri ard覺ndan s覺rayla polisin sald覺r覺s覺na maruz kalm覺, g繹zalt覺na al覺narak tutuklanm覺lad覺r. Sald覺r覺 bununla da s覺n覺rl覺 kalmam覺t覺r. lk羹c羹lerden sonra polisin sald覺r覺s覺na urayan 繹renciler 繹nce Kredi ve Yurtlar Kurumu taraf覺ndan yurtlar覺ndan at覺lm覺 ard覺ndan niversite Rekt繹rl羹羹nce haklar覺nda idari soruturma balat覺lm覺t覺r. G繹zalt覺na al覺nan 繹renciler 癟覺kar覺ld覺klar覺 mahkemece kamu mal覺na zarar vermekten ( 6 ADET pencere cam覺n覺 k覺rmak) tutukland覺lar. S覺rayla 羹lk羹c羹lerin, Polisin, Rekt繹rl羹羹n, Kredi ve Yurtlar Kurumunun ve son olarak Savc覺l覺覺n karar覺yla yaanan hukuksuzluk halen devam etmektedir. Akdeniz niversitesi 繹rencilerinin tutukluluu iki ayd覺r devam etmektedir.
Sald覺rgan 羹lk羹c羹lerin durumu ise 繹yledir; "ateli silahla Akdeniz 羹niversitesi 繹rencilerine kar覺 繹ld羹rmeye teebb羹sten" tutuklu bulunmaktad覺r. Ateli silahla 羹niversiteye girerek 繹rencilere sald覺ran 羹lk羹c羹lerle kendilerini korumaya 癟al覺an 繹renciler 6 adet cam k覺rmaktan dolay覺 羹lk羹c羹 sald覺rganlarla birlikte ayn覺 mahkeme de A覺r Ceza mahkemesinde yarg覺lanmakta ve bu g羹n Antalya L-Tipi hapishanesinde tutuklu bulunmaktad覺rlar."
Sercan Ahmet Arslan 繹yle devam etti;
"Yaananlar bizlere neleri g繹steriyor? unu g繹steriyor; eer size bir sald覺r覺 olmusa kendinizi savunma hakk覺na sahip deilsiniz. Kendinizi savunduunuz takdirde aylarca tutuklu b覺rak覺larak maddi ve manevi zarara urat覺labilirsiniz. Sizin hakk覺n覺z覺, hakl覺l覺覺n覺z覺 ortaya koyacak, zarar覺n覺z覺 engelleyecek bir adalet ilemiyor T羹rkiye'de.
Peki hakl覺 olandan yana bir adalet ilemiyorsa nas覺l bir adalet iliyor sorusu gelebilir akl覺n覺za!
Bizde ayn覺 eyi soruyoruz. Bu nas覺l bir adalet. Nas覺l bir d羹zende ya覺yoruz ki halk覺n hi癟bir hakk覺 yok. AKP iktidara geldiinden bu yana s覺k s覺k demokrasiden insan haklar覺ndan bahsediyor. Demokrasi, insan haklar覺 ve adalet yoktur. Evet Sald覺r覺ya urayan Akdeniz niversitesi 繹rencileri halen tutukludur. lkemizde Nas覺l bir demokrasinin ilediini yaayarak g繹rmekteyiz.
6 Nisan 2008 tarihinde Akdeniz niversitesinde yaanan sald覺r覺lar覺n t羹m羹 g繹zler 繹n羹ndedir. Su癟lular ortadad覺r! Sald覺r覺y覺 ger癟ekletiren, ate eden 羹lk羹c羹 faistler, sald覺r覺y覺 bile bile engellemeyen Antalya polisi ve konunun muhatab覺 羹niversitede ki yetkililer su癟ludur! Ancak sald覺r覺ya urayan madur olan 繹renciler halen tutuklu bulunmaktad覺r. Bu bile adaletin nas覺l ilediini g繹steriyor.
Bizler Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei olarak bu hukuksuzlua art覺k son verilmesini istiyoruz. Sald覺r覺ya urayan 繹renciler deil, sald覺rganlar覺n yarg覺lanmas覺n覺, tutuklu bulunan Akdeniz niversitesi 繹rencilerinin serbest b覺rak覺lmas覺n覺 istiyoruz." dedi.

20 Kiinin kat覺ld覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺nda "Faist Sald覺r覺lar Bizleri Y覺ld覺ramaz, Tutuklu renciler Serbest B覺rak覺ls覺n, mit imen Serbest B覺rak覺ls覺n, Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz, Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz , Faizme Kar覺 Omuz Omuza ve Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺 at覺ld覺.
Saat 18.30'da balayan bas覺n a癟覺klamas覺 saat 18.45'de alk覺lar ve sloganlarla bitirildi.
Bas覺n a癟覺klamas覺n覺n ard覺ndan 100 tane bildiri halka da覺t覺ld覺. Akdeniz niversitesindeki faist sald覺r覺lar anlat覺ld覺. Saat 18.45 balayan bildiri da覺t覺m覺 saat 19.30'da sona erdi.


Trabzon Temel Haklar'dan A癟覺klama

Trabzon Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi Temsilcilii son zamlarda yaanan tutuklamalarla ilgili 24 Haziran'da bir a癟覺klama yapt覺. Yap覺lan a癟覺klamay覺 yay覺nl覺yoruz.

"TRK襤YE'DE ADALET NASIL 襤L襤YOR
TUTUKLAMALARA, BASKILARA SON!

T羹rkiye'de adalet nas覺l iliyor? Bu soruya cevap vermek 癟ok da zor deil, 羹lkemizde son birka癟 ayda yaanan olaylara bakmam覺z bu soruya net bir cevap vermemize yeter. Sadece son birka癟 ay deil, 羹lkemiz tarihi adaletsizliklerle doludur.
襤limizde 6 Nisan 2005 tarihinde yaanan lin癟 giriimini hat覺rlars覺n覺z, yalanlarla provokasyona gelen 2000 kii 5 TAYAD'l覺y覺 lin癟 etmeye 癟al覺m覺t覺. Lin癟 giriimini 繹rg羹tleyen d繹nemin emniyet m羹d羹r羹 Ramazan Aky羹rek terfi ettirilirken, lin癟 sald覺r覺s覺na maruz kalan TAYAD'l覺lar tutuklanm覺t覺. Adaletin nas覺l ilediini kentimizde yaanan bu olayla g繹rm羹t羹k.
Son alt覺 ay i癟erisinde 羹lkemizin bir癟ok ilinde keyfi gerek癟elerle tutuklamalar oldu. T覺pk覺 lin癟 giriiminde olduu gibi yarg覺, haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesi verenleri tutuklad覺, tutuklamaya devam ediyor.
襤te son yaanan tutuklamalardan baz覺 繹rnekler:
Ankara: 8 Ocak'ta polislerce infaz edilen devrimci Kevser M覺rzak'覺n cenazesine kat覺ld覺klar覺 i癟in 14 kii g繹zalt覺na al覺nd覺, 12'si tutukland覺.
Adana: 22 Ocak ve izleyen g羹nlerde Kevser M覺rzak'覺n polis taraf覺ndan infaz edilmesini protesto ettikleri i癟in 8 kii tutukland覺.
Adana: 13 Nisan g羹n羹, bir devrimcinin mezar覺n覺 ziyaret ettikleri gerek癟esiyle 12 kii g繹zalt覺na al覺nd覺, 7'si tutukland覺.
Ankara: 28 Mart'ta 8 Mart mitingine kat覺ld覺klar覺 gerek癟esiyle 17 kii g繹zalt覺na al覺nd覺, 9'u tutukland覺.
Adana: 8 Mart mitingine kat覺ld覺klar覺 gerek癟esiyle 28 Nisan g羹n羹 9 kii g繹zalt覺na al覺nd覺, 7'si tutukland覺.
Sivas: Bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺p Ortak D羹man Amerika'd覺r isimli karikat羹r sergisi a癟t覺klar覺 i癟in 23 May覺s'ta 29 kii g繹zalt覺na al覺nd覺, 4'羹 tutukland覺.
Ankara: 27 May覺s'ta yasal bir geceye kat覺ld覺klar覺 ve pankart ast覺klar覺 gerek癟esiyle g繹zalt覺na al覺nd覺lar ve 6 kii tutukland覺. 4 Haziran g羹n羹 de ayn覺 geceye kat覺ld覺覺 gerek癟esiyle 1 kii daha tutukland覺.

Tutuklamalar覺n gerek癟elerine bak覺n; cenazeye kat覺lmak, geceye kat覺lmak, karikat羹r sergisi a癟mak, mitinge kat覺lmak, pankart asma ihtimalinin bulunmas覺…
Maksat tutuklamak olunca, bahanesi kolay, niye g繹z羹n羹n 羹st羹nde ka覺n var deyip tutukluyorlar. Tutuklananlar覺n b羹y羹k 癟ounluu a癟覺k 癟al覺ma y羹r羹ten dernek ve meslek 繹rg羹tlerinin y繹neticileri ve 羹yeleridir.
As覺l tutuklanma sebepleri ise; d羹zene muhalif olmalar覺 ve devrimci kimlikleridir. A癟l覺覺n, yoksulluun g羹n ge癟tik癟e b羹y羹d羹羹 羹lkemizde, ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi i癟in m羹cadele eden insanlard覺r. lkemizin bata Amerikan emperyalizmi olmak 羹zere b羹t羹n emperyalistlerden ba覺ms覺z olmas覺 i癟in m羹cadele ettikleri i癟in tutukland覺 bu insanlar. Ortak D羹man Amerika'd覺r diye kampanya d羹zenledikleri i癟in tutukland覺 bu insanlar. Zam ve zul羹mle y繹netmeye 癟al覺an AKP'ye kar覺 癟覺kt覺klar覺 i癟in tutukland覺 bu insanlar.
Mahkeme salonlar覺nda "Adalet M羹lk羹n Temelidir" yazar. Evet ger癟ekten de adalet m羹lk羹n temelidir. M羹lk羹n yani Sabanc覺lar覺n, Ko癟lar覺n, Eczac覺ba覺lar覺n temelidir. Ve Sabanc覺lar覺n, Ko癟lar覺n temeli sars覺lmas覺n diye onlar覺n d羹zenine kar覺 癟覺kan herkesi tutuklar, h羹crelere t覺kar. As覺l m羹lk sahibi olan Amerikan ve Avrupa emperyalizminin ve onlar覺n ibirlik癟ilerinin 癟覺karlar覺na g繹re hareket eden Adalet, kar覺s覺nda muhalefet g繹rmezse daha da pervas覺z bir ekilde tutuklamalara devam edecek.
Trabzon'daki b羹t羹n devrimci ve demokrat kurumlara ve kiilere sesleniyoruz; bu keyfiyete kar覺 birlikte m羹cadele edelim. Nas覺lsa biz tutuklanm覺yoruz diye d羹羹nmeyin, bu sald覺r覺 t羹m T羹rkiye halk覺na y繹neliktir, a癟l覺a, yoksullua, zamlara kar覺 ses 癟覺karmayal覺m diye t羹m halk覺 tehdit etmek i癟in tutuklad覺lar bunca insan覺. Bata devrimci, demokrat kii ve kurumlar olmak 羹zere b羹t羹n halk覺m覺za sesleniyoruz, keyfi tutuklamalara ve bask覺lara kar覺 birlik olal覺m, m羹cadele edelim. Adalet istiyoruz, tutuklamalara, bask覺lara son.

Trabzon Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi(HC) Temsilcilii"
2008.06.28
Bu yaz覺 2647 kez okundu
Geri D繹n