| Dersimi Sindiremezsiniz
Dersim'de 24 Haziran 2008'de koruculuk uygulamas覺n覺 protesto etmek i癟in Demokratik Kurum Ve rg羹tler y羹r羹y羹 d羹zenleyerek bas覺n a癟覺klamas覺 ger癟ekletirdiler.

23 Haziran'da Dersim ehir merkezinde esnaflara ve halka yap覺lacak bas覺n a癟覺klamas覺na, y羹r羹y羹e kat覺larak koruculua hay覺r demek i癟in 癟ar覺 bildirileri da覺t覺ld覺. 24 haziran'da ise demokratik kitle 繹rg羹tleri 繹nc羹l羹羹nde toplanan Dersim halk覺 AKP'nin halk覺 dilenciletirerek koruculuk uygulamas覺n覺 dayatmas覺na hay覺r demek i癟in Yer Alt覺 ar覺s覺 羹zerinde alk覺lar ve ''Dersim Onurdur Onuruna Sahip 覺k'' slogan覺 eliinde toplanarak Sanat soka覺na y羹r羹y羹 ger癟ekletirdi.

Bas覺n a癟覺klamas覺n覺 DK'ler ad覺na DTP 羹yesi zg羹r SYLEMEZ'in yapt覺覺 a癟覺klamada unlara deinildi;
"AKP'nin istihdam paketinden Dersim i癟in 1400 k繹y koruculuu 癟覺kt覺. AKP Dersim i癟in a癟覺l覺mda bulundu! M羹jde… Yaanan isizlii 繹nlemek, a癟l覺覺, yoksulluu yok etmek, istihdam yaratmak ve K羹rt sorununu 癟繹zmek yerine halk覺m覺za koruculuk se癟enei dayat覺ld覺.
Ama 1400 silahl覺 kadroyu Dersim il癟e ve k繹ylerine da覺t覺yor. Bu politika ancak g羹癟s羹zl羹羹, 癟繹z羹ms羹zl羹羹n ve acizliin bir yans覺mas覺d覺r.
Bu 羹lkede, a癟l覺k, yoksulluk sorunu var, adaletsizlikler var. Bu 羹lkede K羹rt sorunu 30 y覺ld覺r 癟繹z羹ms羹zl羹kle devam ediyor. T羹m bu sorunlar da覺t覺lacak 1400 silahla m覺 癟繹z羹lecek? Y覺llard覺r insanlar覺m覺z k繹ylerinden, yurtlar覺ndan edildi, k繹ylerinde, tarlas覺nda katledildi, evleri, k繹yleri yak覺ld覺. Ayn覺 bask覺lar, y覺llard覺r devam ediyor deien bir ey oldu mu?
Uygulanan koruculuk sistemi tam bir su癟 繹rg羹t羹ne d繹n羹m羹t羹r. Bu yaananlar hi癟 kimse i癟in s覺r deildir. Tecav羹zc羹l羹kten, yamalamaya, uyuturucu ticaretinden, cinayete kadar bir 癟ok olaya ad覺 kar覺an bu uygulama 癟繹z羹m diye sunuluyor. Halk覺m覺z ajanlat覺r覺lmaya, ibirlik癟iletirilmeye 癟al覺覺l覺yor bu politikalar tutmayacakt覺r. Alevi-S羹nni, T羹rk-K羹rt t羹m halklar覺m覺z yap覺lmak isteneni g繹rmeli ve tepki g繹sterilmelidir. Halklar覺m覺z kendi k羹lt羹r羹ne, deerlerine sahip 癟覺kmal覺d覺r.
Kimse heveslenmesin bu kurum Dersim'de tutmayacakt覺r. 羹nk羹 bu politikaya kar覺 t羹m g羹c羹m羹zle m羹cadele edeceiz. 羹nk羹 Dersim halk覺 onuruna sahip 癟覺kacakt覺r. 羹nk羹 bu Dersim Halk覺n覺n onur m羹cadelesidir. 羹nk羹 onur paradan 羹st羹nd羹r'' dedi ve son olarak unlara vurgu yapt覺.
"KY KORUCULUUNA HAYIR D襤YORUZ! Bu uygulama 癟er癟evesinde eline silah alanlara da ibirlik癟ilik yapanlara da buradan sesleniyoruz …..
O S襤LAHLAR B襤R GN S襤Z襤 DE VURUR. BU ONURSUZLUA ORTAK OLMAYIN, ALDIINIZ S襤LAHLARI DERHAL B襤RAKIN!
''襤birlik癟ilie, Ajanlat覺rmaya Hay覺r, Dersim Onurdur Onuruna Sahip 覺k, Dersim Faizme Mezar Olacak, Katil ABD 襤birlik癟i AKP'' sloganlar覺n覺n at覺ld覺覺 a癟覺klama KESK, D襤SK, TRK-襤, TMMOB, TUDEF, HC, DTP, DHP, 襤HD, ESP, HKM, TUNCEL襤 BAROSU, PART襤ZAN ve EMEP taraf覺ndan d羹zenlendi.
2008.06.28
Bu yaz覺 2303 kez okundu
Geri D繹n