| Elaz覺'da BES'den A癟覺klama
KESK bileenlerinden B羹ro Emek癟ileri Sendikas覺 Elaz覺 Temsilcilii 羹lkemizde son d繹nemde yaanmakta olan hak gasplar覺na y繹nelik olarak 24 Haziran 2008 g羹n羹 saat 12.30'da Elaz覺 Haber-Sen'de bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.

Genel Mali Sekreter Hasan KURT, Genel rg羹tlenme Sekreteri Abidin SIRMA, Elaz覺 襤l Temsilcisinin kat覺l覺m覺yla ger癟ekleen a癟覺klamay覺 BES ad覺na Hasan KURT okudu.
Hasan KURT; "AKP iktidar覺 taraf覺ndan uygulamaya konulan 襤MF politikalar覺 halk覺m覺z覺n ve 羹lkemizin geleceini karartmaya devam ediyor. Kamu Y繹netimi Temel Yasas覺 ile birlikte t羹m kamusal hizmetler piyasaya a癟覺larak paral覺 hale getirilmi, Tekelden- Telekom'a, S羹merbank'tan- Eti Kroma – eker Fabrikalar覺na kadar b羹y羹k kamusal kurulular sermaye 癟evrelerine peke 癟ekilmi, bu kurumlarda 癟al覺an binlerce i癟i isiz b覺rak覺lm覺t覺r.
襤MF talimatlar覺 dorultusunda uygulanan politikalar, sal覺k alan覺nda, sosyal g羹venlik alan覺nda b羹y羹k y覺k覺mlar yaratm覺, emeklilik ya覺 65'e 癟覺kar覺larak 羹lkemizde 癟al覺anlar覺n emekli olmas覺 ula覺lmaz bir hayal haline getirilmitir. Bu politikalar sonucu tar覺m 羹lkesi olan T羹rkiye konulan kotalar sonucu tar覺m yapamaz hale getirilmi, tar覺m 羹r羹nlerinden ithalat patlamas覺 yaanmaktad覺r. Bununla birlikte eitimden sal覺a, t羹m yaam s羹re癟leri ve temel kamusal hizmetler soyguncu rant癟覺 kesimlere devredilerek 癟ocuklar覺m覺z覺n gelecei karart覺lm覺t覺r." diyerek Hasan KURT; AKP iktidar覺n覺n politikalar覺n覺n emek癟ilerin deil sermayenin 癟覺karlar覺n覺 g繹zettiini belirtmitir.
Hasan KURT yapt覺覺 a癟覺klamada son olarak m羹cadelelerinin devam edeceini belirterek; "Bug羹n eit ie eit 羹cret talebimizi, kadrolu i g羹vencemizi, yapay ayr覺t覺rmalar覺, s繹zlemeli k繹le olmayaca覺m覺z覺, vergide, yarg覺da, sosyal g羹venlikte adaleti eitimde f覺rsat eitliini, sal覺k hakk覺n覺 kullanmas覺nda eitlik talebimizi y羹ksek sesle hayk覺r覺yoruz.
lkemize, halk覺m覺za, 癟ocuklar覺m覺za dayat覺lan IMF'nin y覺k覺m ve k繹lelik yasalar覺n覺 kabul etmeyeceiz.
Bu 羹lkede halk覺n ve emek癟ilerin de haklar覺 olduunu, 襤MF ve yerli ibirlik癟ilerine anlataca覺z" s繹zleriyle bitirdi.
2008.06.28
Bu yaz覺 2713 kez okundu
Geri D繹n