| Halk覺n Adalet 襤stemi S羹r羹yor
Halk覺n Hukuk B羹rosu'nun 24 Haziran g羹n羹 Bayrampaa Operasyon davas覺n覺n zamana覺m覺na girmesi ile ilgili yapt覺覺 a癟覺klamay覺 yay覺nl覺yoruz.


BAYRAMPAA OPERASYON DAVASI ZAMANAIMINA G襤RD襤
HALKIN ADALET 襤STEM襤 SRYOR

19–22 Aral覺k 2000 tarihinde T羹rkiye hapishanelerinde tutulan siyasi tutuklu ve h羹k羹ml羹ler devasa bir askeri g羹c羹n sald覺r覺s覺na maruz kald覺lar. Mahkeme kay覺tlar覺na yans覺m覺 hali ile operasyonda kullan覺lan personel, silah ve bomba envanteri adeta iki 羹lke aras覺ndaki bir savata kullan覺lm覺 boyuttayd覺. Sald覺r覺 neticesinde 28 tutuklu ve h羹k羹ml羹 yaam覺n覺 yitirdi, y羹zlercesi ise a覺r bir ekilde yaraland覺. Operasyonun yap覺ld覺覺 tarihlerde hapishanelerin bulunduu illerde k覺smi olaan羹st羹 hal yaat覺ld覺, kim olduklar覺 bilinmeyen kiilerce kriz y繹netim merkezleri oluturuldu. H璽kimler, savc覺lar ve emniyet g羹癟leri kriz y繹netim merkezinin yaz覺l覺 olmayan kararlar覺na bal覺 k覺l覺nd覺.

Siyasal iktidar taraf覺ndan "Hayata D繹n羹" ad覺 verilen ve l羹m Orucunda bulunan tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin kurtar覺lmas覺 amac覺n覺 ta覺d覺覺 ileri s羹r羹len operasyon, aradan ge癟en 8 y覺lda t羹m 癟覺plakl覺覺 ile ortaya 癟覺kt覺. Mahkemeler taraf覺ndan yap覺lan keif ilemleri, dava dosyalar覺na giren askeri harek璽t planlar覺, dinlenen tan覺klar ve operasyona kat覺lanlar覺n yazd覺klar覺 kitaplar operasyonu "katliam" olarak nitelendirmeyi zorunlu k覺ld覺. T羹m bu ger癟eklere ve aradan ge癟en uzun zamana kar覺 sorumlular b覺rak覺n覺z cezaland覺r覺lmak yarg覺 kar覺s覺na dahi 癟覺kar覺lmad覺lar.

Bayrampaa Hapishanesindeki operasyondan sa kurtularak 繹lmeme su癟unu ileyen tutuklu ve h羹k羹ml羹lere 20 g羹nde soruturma, 68 g羹nde dava a癟an yarg覺 ne yaz覺k ki ayn覺 h覺z覺, 12 insan覺 繹ld羹ren, 6 kad覺n覺 diri diri yakanlara g繹stermedi. As覺l sorumlular hakk覺nda dava a癟mayan yarg覺, kamuoyunun bask覺s覺n覺 gidermek i癟in ancak operasyon tarihinde hapishanede g繹revli gardiyanlar ile tutuklu ve h羹k羹ml羹leri F Tipi hapishanelere sevk eden askerler hakk覺nda g繹revi k繹t羹ye kullanma ve k繹t羹 muamelede bulunma su癟u nedeniyle dava a癟t覺. B覺rak覺n覺z ger癟ek, g繹stermelik bir yarg覺lama dahi yap覺lmad覺. Mahkemenin hi癟bir ilemi adli ve idari makamlarca yerine getirilmedi. S羹rekli h璽kim deiiklii yap覺lan mahkeme ka癟 san覺覺 olduunu 繹renemedi. Her t羹rl羹 hukuksuzluun sergilendii Ey羹p 3. Asliye Ceza Mahkemesinde a癟覺lan davan覺n 23.06.2008 tarihindeki 23. oturumunda, davan覺n zamana覺m覺 nedeniyle d羹羹r羹lmesine karar verilirken san覺klar覺n ifadesi dahi al覺nmam覺t覺.

Hayata d繹n羹 operasyonunu planlayanlar, operasyonu ger癟ekletirenler, emir ve talimat覺n覺 verenlerin insanl覺a kar覺 ilemi olduklar覺 bir su癟 bulunmaktad覺r T羹m d羹nyan覺n g繹zleri 繹n羹nde bir katliam ger癟ekleti. Hi癟bir mahkeme h羹km羹 bu ger癟ei deitiremez. Hi癟bir mahkeme h羹km羹 zamana覺m覺 ile bu ger癟ei halk覺n belleinden silemez.

HALKIN HUKUK BROSU
2008.06.27
Bu yaz覺 2548 kez okundu
Geri D繹n