| Kentsel D繹n羹羹m 襤stemiyoruz
Ankara'da 23 Haziran g羹n羹 kentsel d繹n羹羹m projesinin bir yama plan覺 olduunu dile getiren Mamak Halk覺 ve 癟eitli derneklerbir eylem ger癟ekletirdi.

Eylemde kentsel d繹n羹羹m羹 istemediklerini ifade eden Mamak Halk覺 yapmak istenilen s繹zlemeyi imzalamayacaklar覺n覺 kaydettiler. A癟覺klamaya ada Hukuk癟ular Dernei, Mamak Halk覺 Ve K羹lt羹r Ve Dayan覺ma Dernei, evre Ve G羹zeletirme Dernei (Araplar), 襤dilcan K羹lt羹r Merkezi, Aka-Der, Boazi癟i-Dutluk-Tepecik-Dostlar-reil-K繹stence Y覺k覺m Kar覺t覺 Halk Komisyonlar覺 kat覺l覺rken TMMOB'da destek verdi.
Pazartesi g羹n羹 saat 13.30'da Mamak Derbent Sal覺 Pazar覺'nda ger癟ekleen eylemde a癟覺klamay覺 Avukat zg羹r Y覺lmaz okudu. 100 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺klaman覺n ard覺ndan mahalle temsilcileri s繹z alarak devrimcilere yard覺mlar覺ndan dolay覺 teekk羹r ettiler.

Eylemde yap覺lan a癟覺klamay覺 aynen yay覺nl覺yoruz.
"BASINA VE KAMUOYUNA

KENTSEL DNM B襤R YAMADIR!

Gerek iktidar, gerek belediyeler, gerek TOK襤, gerekse m羹teahhit firmalar kentsel d繹n羹羹m ad覺 alt覺nda Mamak b繹lgesinin tamam覺n覺 y覺kmak istemektedirler. Bunu da d羹nyan覺n en b羹y羹k kentsel d繹n羹羹m projesi ilan ettikleri "Mamak Kentsel D繹n羹羹m Projesi" ile yapmak istemektedirler. Bu doru mudur? Bu proje ile 15.000 ( on be bin ) konut y覺k覺l覺p yerine -imdilik- 50.000 ( Elli bin ) konut yap覺lacakt覺r. Bu yap覺lacak 50.000 konut bug羹n s繹ylenen rakamd覺r. Bu yar覺n 100.000–200.000 olabilir. Bunun 繹n羹nde bir engel bulunmamaktad覺r. Belediye kendi kay覺tlar覺na g繹re bu kiilerden 7.000 ( yedi bin ) kiiye ev vermek zorunda olduunu d羹羹nmektedir. Bu kiiler de ancak bor癟lanarak, ayet 繹m羹rleri yeter ise, y覺llar sonra ev sahibi olacakt覺r. Bu rakamlara bak覺ld覺覺nda evet dorudur; Bu proje en b羹y羹k soygun projesidir. Bu projeyi uygulamak i癟in belediye ve ihaleleri verecei inaat firmalar覺 8 ayd覺r youn bir 癟al覺ma yapmaktad覺rlar. Bu 癟al覺ma u ekilde yap覺lmaktad覺r. Vatanda daha 繹nce bir癟ok yerde haz覺rlad覺klar覺 ve hukukun sadece kendilerine fayda salayaca覺 tek yanl覺 bir s繹zlemeyi imzalamaya zorlanmaktad覺r. Bu s繹zlemenin ad覺 "Arsa Kar覺l覺覺 襤naat S繹zlemesi"dir. Belediye ve inaat firmalar覺 bug羹n temel olarak herkese biran 繹nce bu s繹zlemeleri imzalatmaya 癟al覺maktad覺r. Bu s繹zlemeyi dikkatlice okuyanlar belediyenin yapmak istediini daha iyi anlayacakt覺r. K覺saca bu s繹zlemede unlar vard覺r veya yoktur. Bu s繹zlemede,
- S繹zleme imzalayan kiiler evini y覺k覺lmas覺 i癟in belediyeye teslim edecek, tapuda ad覺na kay覺tl覺 yeri belediyeye devredecektir.
- Bu s繹zlemede evin nerede verilecei belli deildir. Belediye buralar覺 inaat firmalar覺na yapt覺raca覺 i癟in onlar覺n hakk覺na d羹ecek yerler d覺覺ndaki yerlerden kura usul羹 hak sahiplerine verecektir.
- S繹zlemede evlerin ne zaman verilecei belli deildir. Mamak belediye bakan覺 bu s羹reyi bas覺nda asl覺nda belirtmitir. 10 y覺ldan 繹nce kimse ev beklemesin demektedir.
- Ayr覺ca s繹zlemede herkes bor癟land覺r覺lmaktad覺r. Bu bor癟lar 繹denmeden kiilere ev verilmeyecektir.
- Verilecek evler inaat firmas覺 ve belediyeye kalan l羹ks evlerden olmayacak y羹ksek katl覺, k羹癟羹k -fakirler i癟in- ev tiplerinden olacakt覺r.
- Bizlere kira yard覺m覺 verilecei s繹ylenmektedir. Ad覺 羹st羹nde bu yard覺md覺r. 襤stedikleri anda bunu kesebilirler. Bunun i癟in belediyenin hukuki bir y羹k羹ml羹羹 s繹zlemede yoktur. Yar覺n bana oy vermediniz diye veya param yok diye bunu kestiklerinde bir ey yap覺lamayacakt覺r. Ki baka kentsel d繹n羹羹m yap覺lan yerlerde bu olmutur.
- Bu s繹zleme tek tarafl覺 haz覺rlanm覺 bir s繹zlemedir. Belediye istedii anda bu s繹zlemeyi iptal edebilmektedir. Ayr覺ca kiilerin mahkemeye gitmesini de engelleyen h羹k羹mler i癟ermektedir.
- Bir kii evler yap覺lmadan 繹l羹r ise murisleri evi alamayacakt覺r.
K覺saca bu s繹zleme tek tarafl覺 ve sadece belediye yarar salayacak bir s繹zlemedir. Bunu imzalayan vatanda i癟in bu s繹zleme "al evimi ben yiyemedim sen ye" anlam覺na gelen bir intihar s繹zlemesidir.
Kamuoyunda s繹ylendii gibi bu proje evi olmayan veya belediyeye g繹re igalci olan kiileri ev sahibi yapmayacakt覺r. Belediye ile tapusu olan veya tapu tahsisi olan kiiler ile bor癟lanma koulu salanarak imzalanacakt覺r. Belediye veya inaat firmalar覺 bunu b繹yle yans覺tmaktad覺r. Bu bir YALANDIR!!!
Belediye bug羹ne kadar bu hedefine ulaamam覺t覺r. S繹zleme imzalayan kii say覺s覺 癟ok azd覺r. Bundan sonrada kimse bu s繹zlemeyi imzalamayacakt覺r. 羹nk羹 kar覺lar覺nda biz var覺z. Ev-ev gezerek herkese haklar覺n覺 anlatarak bunu salad覺k Bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceiz.
B襤Z K襤M襤Z !!!
Biz Mamak halk覺y覺z. Her birimiz mahallemizde 30–40 y覺ld覺r oturmaktay覺z. Biz yamac覺 deiliz. Bu evleri kendi kazanc覺m覺zla yapt覺k ve ev yapt覺覺m覺z arsalar覺n hepsinin paras覺n覺 繹deyerek tapusunu alm覺 veya kanun 繹n羹nde almaya hak kazanm覺 insanlar覺z. Evet fakiriz. Bu bizim hatam覺z deil. Sadece bizim d羹r羹stl羹羹m羹z bunun nedenidir. Devlet buralara y覺llarca hizmet getirmemitir. Bu mahalleleri biz kurduk ve kimse bize yard覺m etmedi. Bilin癟li olarak geri b覺rak覺ld覺k. Biz mahallede yaamaktan memnunuz. Bug羹n de kimseden maddi bir ey beklemiyoruz. Sadece bizim yaad覺覺m覺z evlerimizi alman覺z覺 istemiyoruz. Koca- koca binalar istemiyoruz. Gelin g繹r羹n, baharda buralar yemyeil ve temiz havas覺 olan yerler. Biz sal覺kl覺 yap覺lar覺n bug羹nk羹 Mamak kentsel d繹n羹羹m projesindeki evler olduunu d羹羹nm羹yoruz. Biz kendimiz sal覺ks覺z yap覺larda yaamamaktay覺z. Eer bu isteniyor ise evleri kendimiz d羹zeltiriz.

KENTSEL DNM 襤STEM襤YORUZ.
Bu nedenle de s繹zlemeyi imzalam覺yoruz.

ada Hukuk癟ular Dernei, Mamamk Halk覺 K羹lt羹r Ve Dayan覺ma Dernei, evre Ve G羹zelletirme Dernei (Araplar), 襤dilcan K羹lt羹r Merkezi, Aka-Der, Boazi癟i-Dutluk-Tepecik-Dostlar-reil-K繹stence Y覺k覺m Kar覺t覺 Halk Komisyonlar覺"
2008.06.27
Bu yaz覺 2897 kez okundu
Geri D繹n