| Adana'da Tahliyeler
Adana'da bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺ld覺klar覺 i癟in 21 Ocak g羹n羹nden itibaren keyfi bir ekilde tutuklu bulunanlar 23 Haziran g羹n羹 癟覺kar覺ld覺klar覺 mahkemede tahliye edildiler.

Adana Temel Haklar Bakan覺 emsettin Kalkan, akirpaa Temel Haklar Bakan覺 Mehmet B覺ld覺rc覺n, Seyhan-Der al覺an覺 Hasan Kutlu, 襤HD Adana ube Bakan覺 Ethem A癟覺kal覺n, ESP Temselcisi Din癟er Erg羹n, HKM Temsilcisi Hasan Y羹ksel ve sonra tutuklanan akirpaa Temel Haklar yesi Emrah Eskibal 癟覺kar覺ld覺klar覺 mahkemede tahliye edildiler.
Kevser M覺rzak'覺n Ankara'da katledilmesiyle ilgili HC Adana Temsilciliinin 17 Aral覺k 2007'de 襤n繹n羹 Park覺nda yapt覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺ld覺klar覺 gerek癟esiyle 5 ayd覺r tutuklu bulunan 7 kii 23 Haziran'da 癟覺kar覺ld覺klar覺 2. durumada tutuksuz yarg覺lanmak 羹zere serbest b覺rak覺ld覺lar.

Mahkeme 繹ncesinde devrimci-demokratik kurumlar ortak bir a癟覺klamas覺 yaparak keyfiliin sona erdirilmesini ve serbest b覺rak覺lmalar覺n覺 istedi. Saat 10.30'da Adliye'nin arka giriinde yap覺lan a癟覺klamada keyfilikler anlat覺larak bu keyfiliklerin m羹cadeleyi engelleyemeyecei belirtildi.

A癟覺klamada "17 Aral覺k tarihinde, Adana'da yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺ndan tam 1 ay sonra, hepsi demokratik kitle 繹rg羹t羹 temsilcisi, 癟al覺an覺 olan insanlar覺n evleri sabaha kar覺 polisler taraf覺ndan bas覺ld覺. Ter繹r havas覺 estirilerek g繹zalt覺na al覺nan insanlardan 7 si tutuklanarak hapishaneye g繹nderildi.
T.C. Anayasa's覺n覺n 26. Maddesi diyor ki; " Herkes d羹羹nce ve kanaatlerini s繹z, yaz覺, resim veya baka yollarla tek ba覺na veya toplu olarak a癟覺klama ve yayma hakk覺na sahiptir."
Devletin kendi anayasas覺nda da hak olarak ifade ettii bu hakk覺 kullanan insanlar tam 5 ayd覺r keyfi bir ekilde tutsakt覺rlar.
D羹羹ncelerini a癟覺klad覺klar覺 i癟in tutuklanan insanlar覺n hepsi demokratik m羹cadele veren, demokratik kurumlarda 癟al覺malar覺n覺 y羹r羹ten, adresleri ve kimlikleri bilinen insanlard覺r." denildi.
A癟覺klama u s繹zlerle sona erdi;
"Bizim 羹lkemizde biliyoruz ki bu t羹r olaylara ilk kez tan覺kl覺k etmiyoruz. Sadece d覺覺 k覺rm覺z覺 renkli olduu i癟in yak覺lan kitaplar覺, buday tarlas覺n覺 g繹sterdii i癟in yasaklanan filmleri, kendi k羹lt羹r羹nde giydii elbisesinden dolay覺 yaanan sald覺r覺lar覺 da g繹rd羹k.
Bu tutuklamalar, 繹zellikle AKP'nin tekrar iktidara geldii g羹nden itibaren demokratik hak ve 繹zg羹rl羹klere yap覺lan engellemelerin son 繹rnei olmam覺 tutuklama sald覺r覺lar覺 devam etmitir.
Hi癟bir bask覺, tutuklama demokrasi m羹cadelemizi engelleyemez. Bu 羹lkede haklar kolay kazan覺lmad覺. Can bedeli, di ile t覺rnak ile kazan覺ld覺. Haklar覺m覺za y繹nelik her t羹rl羹 sald覺r覺ya kar覺 d羹n olduu gibi bug羹n de, bundan sonra da m羹cadelemizi s羹rd羹rmeye devam edeceiz.
Bizler, demokrasi ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelesi veren, bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺lma haklar覺n覺 kulland覺klar覺 i癟in, 5 ayd覺r keyfi bir ekilde tutsak olan insanlar覺m覺z覺n serbest b覺rak覺lmas覺n覺 istiyoruz."

Yap覺lan a癟覺klamada "Bas覺n A癟覺klamas覺na Kat覺lmak Su癟 mu? Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n!" pankart覺 a癟覺ld覺 ve tutuklananlar覺n serbest b覺rak覺lmas覺n覺 isteyen d繹vizler ta覺nd覺. HC, ESP, 襤HD, HKM, DHP, TUHAY-DER, D襤P-Giriimi ve EMEP'in ortak yapt覺覺 a癟覺klamaya 25 kii kat覺l覺rken eylem "Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz, Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n" sloganlar覺yla sona erdi.
A癟覺klama sonunda 繹leden sonra g繹r羹lecek durumaya 癟ar覺 yap覺ld覺.
2008.06.26
Bu yaz覺 2568 kez okundu
Geri D繹n