| Ferhat 襤癟in Adalet 襤stiyoruz
Temel Haklar Federasyonu 羹yeleri, 07 Ekim 2007'de Yenibosna'da Ba覺ms覺z, Demokrasi ve Sosyalizm i癟in Y羹r羹y羹 dergisini da覺t覺rken polis taraf覺ndan s覺rt覺ndan vurularak sakat b覺rak覺lan Ferhat Ger癟ek i癟in bir kez daha adalet istedi.

22 Haziran 2008 Pazar g羹n羹 Saat 14.00'de alayan son durakta bir araya gelen Federasyon 羹yeleri, "FERHAT'I VURAN POL襤S HALA TUTUKLANMADI" yaz覺l覺 pankart覺n a癟覺lmas覺yla balayan eylemde, "Ferhat'覺 vuran polis tutuklans覺n", "Bask覺lar bizi y覺ld覺ramaz", "Adalet istiyoruz" sloganlar覺 at覺ld覺. Yasal mitinge kat覺lman覺n, pankart asma ihtimali olmas覺n覺n tutuklanma gerek癟esi say覺ld覺覺 bir 羹lkede Ferhat'覺 vuran覺n polisin, kimlii bilinmesine ramen tutuklanmamas覺n覺n d羹zenin insanlara deer vermediinin g繹stergesi olduu vurgulanan a癟覺klamadan sonra y羹r羹y羹 繹nl羹kleri giyilerek toplu dergi da覺t覺m覺 yap覺ld覺. Yakla覺k 1 saat s羹ren ve 25 kiinin kat覺ld覺覺 da覺t覺mda 35 dergi halka ulat覺r覺ld覺.

FERHAT Y襤NE YEN襤BOSNA'DA YRY DAITIYOR…

alayan'da yap覺lan a癟覺klama ile ayn覺 anda baka bir a癟覺klama da Ferhat'覺n vurulduu yerde, Yenibosna-Zafer Mahallesi Pazaryolu Caddesi 羹zerinde yap覺ld覺.
Temel Haklar Federasyonu 羹yeleri "FERHAT GEREK'襤 VURAN POL襤S TUTUKLANMALIDIR." yaz覺l覺 bir pankart a癟arak Ferhat i癟in adalet taleplerini bir kez daha dile getirdiler.

15 Kiiyle yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺nda, federasyon ad覺na a癟覺klamay覺 okuyan Uur 襤LBAY;
"Ferhat Ger癟ek 7 Ekim 200'de Yenibosna'da Y羹r羹y羹 Dergisi da覺t覺rken vuruldu. Yasal olan bir dergiyi da覺tt覺覺 i癟in bug羹n y羹r羹yemiyor. Ferhat覺 vuran polis hala cezaland覺r覺lmad覺 adalet bu mudur?
Ne polis ilk defa sokak ortas覺nda insan vuruyordu ne de sokak ortas覺nda insan vuran polis ilk defa cezaland覺r覺lmam覺 oluyordu. Daha 繹nce onlarca 繹rneine tan覺k olduk. 襤ktidar kavgas覺nda birbirini boazlayan laik yarg覺 ile dinci AKP polisi korurken elele vermekte sak覺nca g繹rm羹yorlar.
Bu 羹lkede insanlar yasal bir mitinge kat覺l覺nca tutuklan覺r, pankart asma "ihtimali"nden dolay覺 tutuklan覺r, Mahir ayan'覺n resmini dernekte bulundurduu i癟in dernek polisler taraf覺ndan bas覺l覺r, bas覺l覺r, oradaki insanlar vahice d繹v羹lerek g繹zalt覺na al覺n覺r, g羹nlerce tutulurlar. Bu d羹zenin insana verdii deer budur. Polis keyfi olarak g繹zalt覺na al覺r, vurur sakatlar hatta 繹ld羹r羹r ve kanunular bunun hesab覺n覺 sormaz. Adalet isteyip bu hukuksuzluun sona ermesini istersen sen de tutuklanabilirsin. Ama as覺l su癟lular terfi ettirilir, 繹d羹llendirilir.
T羹rkiye demokrasi ile y繹netilir deniliyor. Bu demokrasi nas覺l bir demokrasidir ki; Ferhatlar tekerlekli sandalyeye mahkum ediliyor ve bunu yapan polisin kim olduu bilindii halde aylarca sonra bile tutuklanm覺yor. Ancak panele giden, dernek kuran, mezar ziyaretine giden, Amerika'ya kar覺 癟覺kan, pankart asma ihtimali olan insanlar tutuklan覺yor.
Bu adaletsizlik Ferhatlar覺 vurmaya devam davetiyesidir. Sokak ortas覺nda insan kurunlaman覺n merulat覺r覺lmas覺d覺r. Ferhatlar覺n sesini kesme 癟abas覺d覺r. Ferhatlar覺n sesine ses, g羹c羹ne g羹癟 katarak bu adaletsizliin hesab覺n覺 soraca覺z." dedi.
Bas覺n a癟覺klamas覺 "7 Ekim'de sokaklarda Ferhat'覺n sesi yank覺lan覺yordu bu sesi kesmek i癟in vurdular Ferhat'覺. Bizler Ferhat'覺n sesiyiz, s覺rt覺m覺zdan da vursan覺z bizler ger癟ekleri hayk覺rmaya devam edeceiz. Halk覺m覺z覺n adalet 繹zlemi sona erinceye dek susmayaca覺z…" s繹zleriyle ve "Adalet istiyoruz", "Ferhat'覺 vuran polis tutuklanmal覺d覺r" sloganlar覺yla son buldu.
襤lbay'覺n a癟覺klamas覺n覺n ard覺ndan Ferhat'lar覺n Y羹r羹y羹 Dergisi da覺t覺m覺 balad覺. Pazaryolu Caddesi'nde ve dolmu yolu g羹zergah覺nda halka "T羹rkiye'de adalet nas覺l iliyor?' sorusunun cevapland覺覺 Y羹r羹y羹 derginin sat覺覺 s覺ras覺nda yap覺lan konumalarda AKP iktidar覺n覺n hukuksuzluu anlat覺ld覺.
Bir saat s羹ren dergi da覺t覺m覺na 12 kii kat覺ld覺 ve bir saat i癟erisinde toplam 47 dergi halka ulat覺r覺ld覺.
2008.06.24
Bu yaz覺 2499 kez okundu
Geri D繹n