| T羹rkiye'de Adalet Varm覺
Halk覺n Hukuk B羹rosu 22 Haziran g羹n羹 19 Aral覺k 2000 tarihinde balayan ad覺na "Hayata D繹n羹" denilen operasyon ile ilgili bir a癟覺klama yapt覺. HHB'nin yapt覺覺 a癟覺klamay覺 olduu gibi yay覺nl覺yoruz.

"TRK襤YE'DE ADALET VAR MI?
ADALET 襤ST襤YORUZ

19 Aral覺k 2000 tarihinde balayan ad覺na "Hayata D繹n羹" denilen siyasi tutuklu ve h羹k羹ml羹lere y繹nelik yap覺lan askeri operasyonda Bayrampaa hapishanesinde 6 kad覺n diri diri yak覺lm覺, operasyonu durdurmak amac覺yla iki kii feda eylemi yapm覺 ancak askerlerin a癟t覺klar覺 atele 繹ld羹r羹lm羹 ve dier 4 kii daha askerlerin a癟t覺覺 atele 繹ld羹r羹lm羹lerdir. Bayrampaa hapishanede 12 kii 繹ld羹r羹lm羹 55 kii a覺r ekilde yaralanm覺lard覺r. l羹m ve yaralanma olaylar覺n覺n nas覺l ger癟ekletiine ilikin bilirkii raporlar覺 ve kamera g繹r羹nt羹lerinin adli makamlara ulamas覺na ramen sorumlular hakk覺nda adalet duygumuzu tatmin edecek, yarg覺n覺n tarafs覺z ve ba覺ms覺zl覺覺na g羹veneceimiz bir karar 癟覺kmad覺覺 gibi operasyonun as覺l sorumlular覺 hakk覺nda hen羹z a癟覺lm覺 bir dava bulunmamaktad覺r.

Yaln覺z operasyon bitimi sonras覺nda tutuklu ve h羹k羹ml羹leri baka bir hapishaneye sevk edilmeleriyle g繹revli askerler hakk覺nda tutuklu ve h羹k羹ml羹lere k繹t羹 davranmak, g繹revlerini k繹t羹ye kullanmak isnad覺yla 16.07.2001 tarihinde g繹stermelik bir dava a癟覺ld覺. Operasyonu yapan, 繹l羹m ve yaralama olaylar覺n覺 ger癟ekletirenler, operasyon karar覺n覺 alan, Operasyonu y繹neten ve talimatlar覺 veren g繹revliler hakk覺nda insan 繹ld羹rmekten, yaralamadan ve dier su癟lardan a癟覺lm覺 bir dava bulunmamaktad覺r. Operasyona urayanlar hakk覺nda 20 g羹n sonra cezaevi idaresine isyan etmekten ve kamu mal覺na zarar vermekten soruturma, 68 g羹n sonra ise dava a癟覺ld覺. Reddedilmesi m羹mk羹n olmayan ger癟eklerin a癟覺a 癟覺kmas覺ndan sonra operasyon yapanlar hakk覺nda soruturma a癟覺lmas覺 i癟in inceleme balat覺lm覺 ancak 襤stanbul Valilii 3 defa soruturma a癟覺lmas覺na yer olmad覺覺na karar vermitir. Valiliin karar覺n覺n idare mahkemesi taraf覺ndan iptal edilmesinden sonra bir k覺s覺m g繹revliler hakk覺nda soruturma a癟覺ld覺. Operasyona kat覺lan bir k覺s覺m g繹revliler hakk覺ndaki soruturma devam etmektedir.

Ey羹p 3 Asliye Ceza Mahkemesinde sevk ilemiyle g繹revli askerler hakk覺nda a癟覺lan 2001/934 esas say覺l覺 dava dosyas覺 ise usulen y羹r羹mektedir. Aradan 8 y覺l gibi uzun bir s羹re ge癟mesine ramen bu dosyan覺n iddianamesinde ad覺 ge癟en ah覺slar tam olarak belirlenememitir. Yarg覺lamay覺 s羹rd羹ren mahkeme 16 ayd覺r davan覺n san覺klar覺n覺 belirlemeye 癟al覺maktad覺r. Mahkeme 5 celsedir valilikten operasyona kat覺lan t羹m san覺klar覺n g繹rev ve s覺fatlar覺n覺, kendilerine verilmi g繹revlerin niteliini ve kapsam覺n覺 ile g繹rev veren makamla ilgili bilgi ve belgeleri istemektedir. Valilik ya da 襤癟ileri Bakanl覺覺 Mahkemenin bu talebine cevap verilse mahkeme gelen cevaptan sonra 4483 say覺l覺 memur ve dier kamu g繹revlilerin yarg覺lanmas覺 hakk覺ndaki yasaya g繹re valilik makam覺ndan 繹n inceme yap覺lmas覺na ilikin karar verip vermeyeceini deerlendirecektir.


BU DOSYANIN OLASI GEL襤襤M襤

Devlet kurumlar覺na y繹nelik davalar ile devlet g繹revlileri hakk覺nda a癟覺lan davalarda ve devlet aleyhine ilenen su癟larda yarg覺lama faaliyeti i癟ersinde bulunan kamu g繹revlilerinin tutumlar覺nda ve yarg覺lamay覺 s羹rd羹rme bi癟imlerinde adaleti bulmay覺 ummak saf癟a bir beklenti midir?
Operasyon sonras覺 tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin sevk edilmeleriyle g繹revli askerlere g繹revi k繹t羹ye kullanmak ve k繹t羹 muamele yapmak su癟lamas覺yla a癟覺lan davan覺n yarg覺lama bi癟imi ayn覺 h覺z ve umursamazl覺kla devam ederse bu dosya zamana覺m覺na urayacakt覺r. 襤ddianamede d羹zenlenen sevk maddelerine g繹re azami zamana覺m覺 s羹resi 12 y覺l i癟ersinde tamamlanmaktad覺r. 襤stanbul Emin繹n羹 il癟esinde bulunan valilii ya da 襤癟ileri Bakanl覺覺 16 ayd覺r mahkemenin sorduu soruya hi癟bir cevap vermezken, 8 y覺ld覺r davan覺n san覺klar覺 tam belirlenmemiken, davan覺n temel ilevi olan san覺klar覺n operasyon s覺ras覺ndaki g繹rev ve sorumluluklar覺, g繹revlerinin nitelii ve kapsam覺 ile g繹revleri verenlerin kim olduunun tespiti istemek 7 y覺l sonra ger癟eklemiken son 4 y覺l i癟ersinde dosyan覺n adalete uygun olarak sonu癟lanmas覺n覺 beklemek, mahkemenin daha atik davran覺p, maddi ger癟ei ortaya 癟覺karmas覺n覺 ummak yarg覺ya g羹venle bakmay覺 gerektirmektedir. Adalete olan g羹venimiz sars覺lmaktad覺r. Mahkeme birde haklar覺nda iddianame d羹zenlenen san覺klar覺n kamu g繹revlileri olduklar覺ndan bahisle 4483 say覺l覺 yasaya g繹re yarg覺lanmalar覺 i癟in valilik makam覺ndan izin isterse bu su癟lar a癟覺s覺ndan yarg覺lama bitmi say覺lmal覺d覺r. 羹nk羹 bu s羹re i癟ersinde 12 y覺ll覺k azami zamana覺m覺 s羹resi dolmu olacakt覺r.

T羹rkiye'de baka hi癟bir 羹lkede yaanmayan bir hapishaneler katliam覺 yaand覺. Operasyonun yap覺ld覺覺 tarihlerde hapishanelerin bulunduu illerde k覺smi olaan羹st羹 hal yaat覺ld覺, kim olduklar覺 bilinmeyen kiilerce kriz y繹netim merkezi oluturuldu. H璽kim, savc覺lar ve emniyet g羹癟leri kriz y繹netim merkezinin yaz覺l覺 olmayan kararlar覺yla hareket etmeye balad覺lar. 19.12.2000 tarihi yeni bir d繹neme giriin balang覺c覺 idi. Siyasi iktidar toplumun 羹zerine karabasan gibi 癟繹kmeye 癟al覺t覺 ancak baaramad覺. Bu operasyonun amac覺 ve sonu癟lar覺 t羹m ger癟ekliiyle yarg覺lanmal覺d覺r

Biz diyoruz ki; Toplumun bir kesimi olan siyasi tutuklu ve h羹k羹ml羹ler, ideolojik d羹羹nceleri, felsefi inan癟lar覺 nedeniyle bir plan 癟er癟evesinde, sistemli olarak ikenceye tabi tutuldular. Kapal覺 ortamda bulunan kiiler 羹zerinde gereinden 癟ok fazla gaz bombalar覺 at覺ld覺, kimyasal gazlar kullan覺ld覺. 19.12.2000 tarihinde balay覺p g羹nlerce s羹ren bask覺 ve olaan羹st羹 durum toplumun ciddi bir grubunun siyasal tercihleri deitirmelerini salamay覺 ama癟l覺yordu. Hayata d繹n羹 operasyonunu planlayanlar, operasyonu ger癟ekletirenler, emir ve talimat覺n覺 verenlerin insanl覺a kar覺 ilemi olduklar覺 bir su癟 bulunmaktad覺r ve iddianamede belirtilen su癟 ne olursa olsun bu su癟lar覺n zamana覺m覺 s羹resi bulunmamaktad覺r. Bitse de bir g羹n tekrar balayacakt覺r.
2008.06.24
Bu yaz覺 2550 kez okundu
Geri D繹n