| Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz
襤zmir'de 1 May覺sa kat覺ld覺klar覺 i癟in iinden at覺lan ve staj yeri deitirilen 襤nan SEZER ve Bar覺 AYDOAN i癟in Ege Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'nin balatt覺覺 kampanya, 羹lkedeki hak gasplar覺 ve hukuksuzluklar覺n tehiri ile birlikte s羹r羹yor.

21 Haziran g羹n羹 Saat 14.30'da ili'de yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺nda yine AKP'nin hak hukuk tan覺namazl覺覺, 1 May覺sa kat覺lman覺n su癟 olmad覺覺n覺, kat覺lanlar覺n neden ilerinden staj yerlerinden at覺ld覺klar覺 halka anlat覺ld覺.
Bas覺n a癟覺klamas覺nda bu sald覺r覺lar覺n yaln覺z 襤zmir'e 繹zg羹 olmad覺覺 Ankara, Sivas ve Adana'da yaanan tutuklamalar anlat覺ld覺.
Yurdag羹l G羹m羹'羹n okuduu bas覺n a癟覺klamas覺n覺n devam覺nda, "Evet, Ankara'da, Adana'da insanlar sa yakalanabilecekken 繹ld羹r羹len bir devrimcinin 繹l羹m羹n羹 protesto ettii i癟in tutukland覺. 襤nsanlar, Mahir ayan'覺n mezar覺n覺 ziyaret ettii i癟in evleri bas覺larak tutukland覺. 襤nsanlar, 8 Mart'a kat覺l覺p, demokratik taleplerini dillendirdikleri i癟in evleri bas覺larak tutukland覺. 襤nsanlar gece d羹zenledii i癟in, 30 Mart–17 Nisan'da pankart asma 襤HT襤MALLER襤 olduu i癟in tutukland覺. Sivas'ta insanlar karikat羹r sergisi a癟t覺覺 i癟in tutukland覺. B羹t羹n bunlar yap覺l覺rken de kendilerine hakl覺l覺k zemini yaratmak i癟in burjuva gazetelere "B羹y羹k operasyon! Darbe indirildi" gibi provakatif haberler yapt覺r覺ld覺. B羹t羹n bu insanlar her g羹n iine g羹c羹ne, okuluna sendikalara, odalara, derneklere gidip gelen devrimci-demokrat AKP iktidar覺na muhalif insanlard覺r." diye vurguland覺.

Ve AKP'nin hukuksuzluunu anlatan bildiriler da覺t覺ld覺. ili pazar yerinde 8 kiinin kat覺l覺m覺 ile 1000 adet bildiri da覺t覺ld覺.


22 Haziran'da saat 18.00'da Narl覺dere 2. 襤n繹n羹 mahallesinde yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺nda ise iktidar覺n son g羹nlerde hak ihlalleri ile halka tehir olduunu, hak ve 繹zg羹rl羹klerin kullan覺lmas覺na tahamm羹l羹 olmad覺覺 belirtildi.

Selda Bulut'un okuduu bas覺n a癟覺klamas覺nda, "Polisin elini "soutmamak" i癟in 癟覺kar覺lan yasa ile birlikte bu sald覺r覺lar 繹zellikle son 5 ayd覺r artm覺t覺r. 襤zmir'de dier illerden farkl覺 deildir. Devrimci-demokrat kurumlara gittii i癟in insanlar覺n ayr覺 ayr覺 taktiklerle sald覺r覺 ve bask覺lara uram覺, 襤nan Sezer iinden, Bar覺 Aydodu ise staj yerinden 1 May覺s'a kat覺ld覺klar覺 i癟in at覺lm覺t覺r.
Devrimci- demokrat insanlar覺n 羹zerindeki bast覺lar ve sald覺r覺lar bununla da bitmiyor." denilerek 5 ayd覺r 羹lkenin bir癟ok ilinde yaanan bask覺lar ve tutuklamalar anlat覺ld覺.
Bas覺n a癟覺klamas覺 s覺ras覺nda gelen polise ramen a癟覺klamaya devam edilerek eylem bitirildi. Polis bas覺n a癟覺klamas覺n覺 seyretmek zorunda kald覺. 2. 襤n繹n羹 ve huzur mahallesinde de 1000 adet bildiri mahalle halk覺na da覺t覺ld覺. Eyleme 10 kii kat覺ld覺.
2008.06.24
Bu yaz覺 2625 kez okundu
Geri D繹n