| Umutlar覺, Gelecekleri al覺nm覺
Malatya'da Munzur Kafe'de 21 Haziran Cumartesi g羹n羹 saat 18.00'da "Uyuturucuya, Fuhua, Kumara Kar覺 G羹c羹m羹z Birliimizdir" dayan覺ma gecesi yap覺ld覺.

Gecede yap覺lan konumada,
"Uyuturucuya, Fuhua, Kumara Kar覺 G羹c羹m羹z Birliimizdir-HC" imzal覺 pankart覺n ve bu m羹cadelede ehit d羹en Birol Karasu'nun fotoraf覺n覺n bulunduu etkinlikte Birol Karasu nezdinde t羹m devrim ehitleri an覺s覺na yap覺lan bir dakikal覺k sayg覺 duruundan sonra bir konuma yap覺ld覺.
Yap覺lan konumada; "Bizim en g羹zel yan覺m覺z; onurlu, k羹lt羹r羹m羹zle deerlerimizle yaad覺覺m覺z yan覺m覺zd覺r. As覺rlard覺r dayan覺may覺, sahiplenmeyi, kardelii i癟inde bar覺nd覺ran k羹lt羹r羹m羹zd羹r; bize b覺rak覺lan en g羹zel miras. Y羹zy覺llarca bu k羹lt羹rle yaad覺k ve y羹zy覺llarca da bu k羹lt羹r羹 yaatt覺k.
Ancak tek tip insan yaratmak isteyenler kendinden olmayana, d羹羹nene, yarg覺layana, deerleri, k羹lt羹r羹 uruna her eyi g繹ze alarak direnene, m羹cadele edene tahamm羹l edemeyenler, insani olan t羹m g羹zellikleri yitirmemiz i癟in sald覺rd覺lar bizlere. nce a癟 b覺rakt覺lar, yoksullat覺rd覺lar, katlettiler, hapishanelere att覺lar zulmettiler hep. Sonra bakt覺lar ki sadece bunlarla istediklerini baaram覺yorlar. Kar覺lar覺nda y覺lmadan m羹cadele edenler, direnenler, ba emeyenler var. Ve bunun i癟in de daha etkili bir y繹ntem gerekiyordu. Emperyalistler ve 羹lkemizdeki ibirlik癟ileri t羹m bu uygulamalar覺n yan覺na bir de yozlamay覺 koydular.
nemliydi k羹lt羹r羹m羹z羹, inan癟lar覺m覺z覺, deerlerimizi yani k覺saca uruna bedeller 繹dediklerimizi yok etmek. Onlar i癟in 繹nemliydi bizim olan覺 onurlu olan覺 yok edip kendi istedii gibi bir toplum yaratmak. Beynimizi, y羹reimizi uyuturmal覺, yozlat覺rmal覺yd覺. 羹nk羹 uyuturulmu, yozlam覺 beyinler, y羹rekler onlar覺n yapt覺klar覺na ses 癟覺kartmayacak d羹羹nmeyecek, hi癟bir ey uruna m羹cadele etmeyecekti. Yani tam istedikleri gibi… 襤te bunun i癟in 繹nce bencilii, apolitiklii, duyars覺zl覺覺 繹rettiler bizlere ve sonrada uyuturucuyu, kumar覺, fuhuu, 癟etelemeyi…
M羹cadele etme, direnme ama uyuturucu kullan, uyuturucu sat, ahlaks覺zl覺k yap, onurunu namusunu ayaklar alt覺na al ama yeter ki direnme, bakald覺rma…
Umutlar覺, gelecekleri 癟al覺nm覺, hedefi olmayan, yozlaman覺n bata覺nda "yaamaya" 癟al覺an milyonlarca insan覺m覺z var. Bu batakl覺覺n i癟inde da覺lan aileler, her eyini yitiren gen癟ler… nce ekmeini kaybeden sonra umutlar覺n覺, ahlaklar覺n覺, yar覺nlar覺n覺 kaybeden milyonlarca insan…
Ve y覺llard覺r t羹m bu ahlaks覺zl覺a, pislie kar覺 direnen, b覺kmadan, y覺lmadan m羹cadele edenler, bedel 繹deyenler…
T羹m bu pisliklere kar覺 m羹cadele ettiimiz i癟in defalarca derneklerimiz bas覺ld覺, g繹zalt覺na al覺nd覺k, tutukland覺k, h羹crelere konulduk, katledildik. Ve bedeli ne olursa olsun hakl覺 m羹cadelemizden vazge癟medik. Bug羹n dahi bu batakl覺覺n kurutulmas覺na engel olmak isteyenler 癟覺k覺yor kar覺m覺za. Uyuturucuya, kumara, fuua hay覺r demek su癟 kabul ediliyor. Bunun en somut 繹rneini 癟ok yak覺n zamanda Elaz覺'da yaad覺k. Elaz覺 Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei'nin katk覺lar覺yla d羹zenlenecek olan "Uyuturucuya, Kumara, Yozlamaya Kar覺 G羹c羹m羹z Birliimizdir" dayan覺ma gecesi Valiliin ve Elaz覺 Emniyetinin keyfi engellemesiyle kar覺lam覺t覺r. Gerek癟e gecede su癟 ileme ihtimalinin olmas覺. Evet, a癟覺kt覺r ki s繹ylenen d羹羹nme, t羹m bu pisliklere kar覺 m羹cadele etme ama onun d覺覺nda uyuturucu sat, ahlaks覺zl覺k yap, fuhu yap, kumar oynat… Bize g繹steriyor ki batakl覺覺n as覺l kaynaklar覺 yap覺lacak etkinlii keyfice engelleyenlerdir. Biz Malatya HC olarak bu keyfilii bir kez daha k覺n覺yor ve her eye ramen m羹cadelemizin s羹receini bir kez daha s繹yl羹yoruz.
"G羹c羹m羹z Birliimizdir" dedik 癟覺kt覺k yola ve hala y羹r羹yoruz…
Umutlar覺m覺z i癟in, geleceimiz i癟in yani insan覺z diyebilmek i癟in bu onuru yolda y羹r羹mekten baka yolumuz yok. Hep birlikte sesimize ses, g羹c羹m羹ze g羹癟 katarak y羹r羹yeceiz bu onurlu yolda. T羹m bu pisliklerin olduu batakl覺k eninde sonunda kuruyacakt覺r, tarih bize bunu 繹retmitir" denildi.

Yap覺lan konuman覺n ard覺ndan Uur ve H羹nkar Bekta kardelerin s繹yledikleri halk t羹rk羹leriyle cokulu anlar yaand覺. S繹ylenen t羹rk羹lerin ard覺ndan konumac覺lardan Elaz覺 Temel Haklar 羹yesi H羹seyin elik, Temel Haklar derneiyle tan覺madan 繹ncesindeki yaam覺n覺 anlatarak yozlaman覺n boyutlar覺n覺, hangi duygularla gittiklerini, nas覺l o duruma geldiklerini anlatt覺ktan sonra "u an burada bulunan insanlar覺n da madde ba覺ml覺s覺, 癟eteci gen癟lere k羹癟羹k de olsa birer yard覺mlar覺 olabilir" dedi.
elik'in yapt覺覺 konuman覺n ard覺ndan s繹z羹 alan Malatya Eitim Sen Denetleme Kurulu 羹yesi Nadir Yiit s繹z羹 ald覺. Yiit, madde ba覺ml覺l覺覺n覺n bilimsel tespitlerini, insanlar覺n ne ekilde s羹r羹klendiklerini anlatt覺.
Yiit'in ard覺ndan s繹z羹 alan SES Temsilcisi B羹lent U癟ar, madde ba覺ml覺l覺覺n覺n biyolojik neden ve sonu癟lar覺n覺 ne yap覺lmas覺 gerektiini anlatt覺.
U癟ar'覺n ard覺ndan s繹z羹 alan Malatya Temel Haklar 羹yesi Elif Akkurt ise en genel anlamda yozlaman覺n politik neden ve sonu癟lar覺n覺 s覺ralayarak yozlamaya kar覺 m羹cadelede ne yap覺lmas覺n gerektiini anlatt覺. Yozlamaya kar覺 m羹cadelede ehit d羹en Birol Karasu'yu ve u anda tutuklu bulunan Temel Haklar Federasyonu 羹yelerini sayg覺yla and覺klar覺n覺 belirtti.
Yap覺lan konumalar覺n ard覺ndan yozlamay覺 ve buna kar覺 yap覺lan m羹cadelede 繹denen bedelleri anlatan bir slayt g繹sterimi yap覺ld覺ktan sonra solo m羹zik dinletisiyle s繹ylenen halk t羹rk羹leriyle 癟ekilen halaylarla etkinlik sona erdi.
2008.06.24
Bu yaz覺 2627 kez okundu
Geri D繹n