| T羹rkiye'de Adalet Nas覺l 襤liyor
Temel Haklar Federasyonu 19 Haziran Perembe g羹n羹 bir eylem yaparak T羹rkiye'de hukukun nas覺l ilediini son 5 ayda yaanan 繹rneklerle g繹zler 繹n羹ne serdi.

Saat 13.00'te Galatasaray Lisesi 繹n羹nde bir araya gelen Temel Haklar Federasyonu 羹yeleri "T羹rkiye'de Adalet Nas覺l 襤liyor? 襤kencelere, Bask覺lara, Tutuklamalara Son" pankart覺 a癟arak demokratik haklar覺n覺 kulland覺klar覺 i癟in tutuklanan 羹yelerinin serbest b覺rak覺lmas覺n覺 ve hukuksuzluun sona erdirilmesini istediler. F
ederasyon ad覺na Necdet Dernek taraf覺ndan yap覺lan a癟覺klamada anayasal haklar覺 kullanman覺n bile su癟 say覺ld覺覺na dikkat 癟ekilerek bir devrimcinin infaz edilmesini protesto etmenin, mezar覺n覺 ziyaret etmenin, 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹'ne kat覺lman覺n, Mahir ayan'覺n mezar覺n覺 ziyaret etmenin, 30 Mart 17 Nisan g羹nleri aras覺nda Ankara'da as覺lm覺 olan pankartlar覺 asma ihtimallerinin olmas覺ndan dolay覺 tutuklamalar覺n, mitinge kat覺lmak, ortak d羹man Amerika'd覺r konulu karikat羹r sergisi a癟man覺n su癟 say覺ld覺覺 belirtildi.
Tutuklamalar覺n as覺l gerek癟esinin ise korku ve halka d羹manl覺覺n olduunun vurguland覺覺 a癟覺klamada, "siyasi iktidar muhalif her sesten korkmaktad覺r. Her g羹n daha fazla yoksullat覺rd覺覺, b羹y羹k k覺sm覺n覺 a癟l覺k s覺n覺r覺n覺n alt覺nda yaamaya zorlad覺覺, hak ve 繹zg羹rl羹klerini yok ettikleri kitlelerin bu muhalif seslerin etraf覺nda birlemelerinden korkmaktad覺rlar. bu nedenledir ki, kim d羹zene muhalif bir ey yaparsa yaps覺n, hemen tutuklan覺yor. Tutuklama devletin muhalefeti susturma, sindirme politikas覺d覺r" s繹zlerine yer verildi.
"Hi癟bir g羹癟 hak ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelemizi engelleyemez" s繹zleriyle sona eren a癟覺klamada "Hak ve zg羹rl羹k M羹cadelemiz Engellenemez, Adalet 襤stiyoruz, Bask覺nlar Tutuklamalar M羹cadelemizi Engelleyemez" sloganlar覺 at覺ld覺. Eyleme 120 kii kat覺ld覺.

Eylemde okunan bas覺n a癟覺klamas覺n覺 olduu gibi yay覺nl覺yoruz.

"T羹rkiye'de her an eviniz bas覺labilir, silahl覺 ve maskeli polisler taraf覺ndan g繹zalt覺na al覺nabilir, sonra da tutuklan覺p ter繹rist ilan edilebilirsiniz. Bunun 羹st羹ne aylarca hatta y覺llarca hapis yatabilirsiniz… Katil, 覺rz d羹man覺 ya da h覺rs覺z olsayd覺n覺z bunlar覺 yaamazd覺n覺z ama devrimciyseniz, demokratsan覺z hatta d羹zenden memnun olmayan bir muhalifseniz bile ba覺n覺za bu t羹r eyler gelebilir.
Anayasal bir hakk覺n覺z覺 kulland覺覺n覺zda, mesela bir bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺ld覺覺n覺zda, y羹zlerce y覺ld覺r yaatt覺覺m覺z geleneklerimizden biri olan mezar ziyaretinde bulunduunuzda, hatta T羹rkiye Cumhuriyeti kanunlar覺na g繹re kurulmu bir dernei girip 癟覺kt覺覺n覺zda ya da girip 癟覺kanlarla selamlat覺覺n覺zda tutuklanabilirsiniz. Hatta bunlar覺 yapm覺 olmak da gerekmeyebilir yapma ihtimalinin olmas覺 da tutuklanma sebebi olabilmektedir. Bu sayd覺klar覺m覺z覺n hepsi T羹rkiye'de ve sadece son 5 ayda yaanm覺t覺r…

1- Ankara'da 10 Aral覺k 2007'de tamamen hukuksuz bir ekilde katledilen Kevser M覺rzak'覺n cenazesine kat覺ld覺klar覺 gerek癟esiyle onlarca insan覺n evi bas覺ld覺. 14 devrimci demokrat g繹zalt覺na al覺nd覺, 12'si tutukland覺. Su癟lar覺, Kevser M覺rzak'覺 katledilmesini protesto eden a癟覺klamaya kat覺lmak, M覺rzak'覺n mezar覺n覺 ziyaret etmek.
2- Ankara'da 25 Mart 2008 g羹n羹 yine sabaha kar覺 ve yine silahlarla bu kez 17 kiinin evi bas覺ld覺. 17 devrimci-demokrat insandan 9'u tutukland覺. Tutuklanan 9 kiinin "su癟u" ise 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹'nde d羹zenlenen mitinge kat覺lmakt覺. 8 Mart mitingine kat覺lmak, oluturulan kortejlerde y羹r羹mek, 8 Mart g羹n羹ne dair taleplerini i癟eren sloganlar atmak…
3- Ankara'da 27 May覺s 2008 g羹n羹 yeni bir hukuksuzluk 繹rnei daha yaand覺. Demokratik kurum 癟al覺an覺, 繹renci, esnaf… 24 saat polisin g繹z羹 繹n羹nde olan 10 kiinin evi bas覺larak g繹zalt覺na al覺nd覺lar. Bir ay 繹nce kat覺ld覺klar覺 bir gece, Mahir ayan'覺n mezar覺n覺 ziyaret etmek ve 30 Mart-17 Nisan g羹nleri aras覺nda Ankara'da as覺lm覺 olan pankartlar覺 asma ihtimallerinin olmas覺ndan dolay覺 7 kii tutukland覺.
4- Adana'da 29 Nisan 2008 g羹n羹 d羹zenlenen ev bask覺nlar覺nda ve yolda y羹r羹rken 8 kii g繹zalt覺na al覺nd覺 ve 5 kii tutukland覺. Su癟lar覺 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar g羹n羹 mitingine kat覺lmak.
5- Sivas'ta 23 May覺s g羹n羹 yine evler bas覺larak hi癟bir gerek癟e g繹sterilmeden Sivas Gen癟lik Dernei giriiminden 28 繹renci g繹zalt覺na al覺nd覺, evleri ve yurtlar覺 arand覺, kitaplar覺na ve baz覺 eyalar覺na el konuldu. Ailelerine hi癟bir a癟覺klama yap覺lmad覺 ve 24 saat gizlilik karar覺 al覺narak kimseyle g繹r羹t羹r羹lmediler. 羹nk羹 su癟lar覺 癟ok b羹y羹kt羹 bu 繹rencilerin. Onlar en b羹y羹k m羹ttefik Amerika'ya d羹mand覺lar… Onlar覺n iledik su癟a ilikin TEK VE BYK DEL襤L: AMER襤KA'YA KARI KAR襤KATR SERG襤S襤

襤te son 5 ay i癟inde yaanan tutuklamalara ilikin gerek癟eler bunlard覺r… Ancak bu sudan gerek癟elerin alt覺nda yatan ger癟ek, korkudan ve halka d羹manl覺ktan baka bir ey deildir…
Siyasi iktidar muhalif her sesten korkmaktad覺r. Her g羹n daha fazla yoksullat覺rd覺覺, b羹y羹k k覺sm覺n覺 a癟l覺k s覺n覺r覺n覺n alt覺nda yaamaya zorlad覺覺, hak ve 繹zg羹rl羹klerini yok ettikleri kitlelerin bu muhalif seslerin etraf覺nda birlemelerinden korkmaktad覺rlar. bu nedenledir ki, kim d羹zene muhalif bir ey yaparsa yaps覺n, hemen tutuklan覺yor. Tutuklama devletin muhalefeti susturma, sindirme politikas覺d覺r.
ba覺ms覺zl覺k m覺 istediler, hemen sald覺r覺n, g繹zalt覺na al覺n, gerek癟e uydurup tutuklay覺n.
YK'e mi kar覺 癟覺kt覺lar, tutuklay覺n.
AKP'yi mi eletirdiler tutuklay覺n. "Se癟im 癟are deil" mi dediler, tutuklay覺n.
Cenazeye mi kat覺ld覺lar, anma m覺 yapt覺lar, tutuklay覺n.
F Tiplerine at覺p en az birka癟 y覺l yat覺r覺n.
Mant覺k budur.
Tutuklan覺nca sesimiz mi k覺s覺ld覺.
Tutuklan覺nca adalet talebimizden vaz m覺 ge癟tik.
Tutuklan覺nca sokaklar m覺 boald覺.
Hay覺r bunlar覺 yapacak hi癟bir g羹癟 yoktur. Bu adaletsiz d羹zen son bulana kadar sesimizle, adalet talebimizle ger癟ekleri anlatmaya ve sokaklara 癟覺kmaya devam edeceiz.
Hi癟bir g羹癟 hak ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelemizi engelleyemez.

TEMEL HAKLAR FEDERASYONU
19 Haziran 2008"
2008.06.23
Bu yaz覺 2508 kez okundu
Geri D繹n