| Sald覺r覺lar D羹zenin Politikas覺d覺r
Antalya Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei 17 Haziran 2008 tarihinde saat 18.30'da Antalya K覺lahan Meydan覺'nda bir bas覺n a癟覺klamas覺 yaparak Akdeniz niversitesi'nde faist sald覺r覺 sonucu sald覺r覺ya urayan 繹rencilerin deil, sald覺ran faistlerin yarg覺lanmas覺, tutuklanmas覺 ve tutuklu bulunmakta olan devrimci-demokrat 繹rencilerin serbest b覺rak覺lmas覺n覺 istedi.

Bas覺n a癟覺klamas覺nda "Faist Sald覺r覺lara Kar覺 Direnmek Su癟 Mu? Tutuklu renciler Serbest B覺rak覺ls覺n" pankart覺 a癟覺ld覺. "Faistler D覺ar覺da renciler 襤癟erde Adalet Nerede!, Tutuklu renciler Serbest B覺rak覺ls覺n, Eitim Hakt覺r Engellenemez, Sald覺r覺ya Urayan renciler Deil Sald覺rgan Faistler Tutuklans覺n, Bar覺nma Hakk覺 Engellenemez ve mit imene zg羹rl羹k" d繹vizleri ta覺nd覺.
Bas覺n a癟覺klamas覺n覺 Antalya Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei Bakan覺 Z羹leyha Kurt okudu.

Kurt unlara deindi; "Bilindii 羹zere 6 Nisan 2008 tarihinde, Akdeniz niversitesi'nde, faistler devrimci-demokrat 繹rencilerin 羹zerine silahla ate a癟m覺, ard覺ndan polis devrimci-demokrat 繹rencileri d繹verek g繹zalt覺na alm覺t覺r. Ancak sald覺r覺lar bununla s覺n覺rl覺 kalmam覺, 羹lk羹c羹 grup polisle birlikte yurdu basarak 繹rencilere sald覺rm覺, 繹renciler d繹v羹lerek yurtlardan at覺lm覺t覺r.
Sald覺r覺 bununla da s覺n覺rl覺 kalmam覺t覺r. niversite de ve yurtta bu sald覺r覺lar devam ederken polis 羹lk羹c羹 sald覺rganlar覺n peine d羹mek yerine 繹rencileri teker teker g繹zalt覺na almaya balam覺, g繹zalt覺 furyas覺 devam ederken ortam tamam覺yla ter繹rize edilmi 35 devrimci-demokrat 繹renci evleri bas覺larak, okulunun 繹n羹nden g繹zalt覺na al覺nm覺 ve on 繹renci tutuklanm覺t覺r. Yaanan tam bir hezimettir! Ve ibret vericidir! Sald覺r覺lar覺n balad覺覺 g羹nden bu g羹ne sald覺r覺ya urayan 繹rencilere d繹n羹k sald覺r覺 politikas覺 her g羹n artarak devam etmitir. G繹zalt覺 ve tutuklamalar覺n ard覺ndan tutuklanmayan 繹rencilerde Kredi ve Yurtlar Kurumu taraf覺ndan yurtlardan at覺lm覺, Rekt繹rl羹kse yaananlardan hi癟bir sorumluluu 羹stlenmeyerek 繹renciler hakk覺nda idari soruturma balatm覺t覺r. S覺rayla 羹lk羹c羹lerin, Polisin, Rekt繹rl羹羹n, Kredi ve Yurtlar Kurumunun ve son olarak Savc覺l覺覺n karar覺yla yaanan sald覺r覺 ve hukuksuzluk halen devam etmektedir. Akdeniz niversitesi 繹rencilerinin tutukluluu yakla覺k iki ayd覺r kamu mal覺na zarar verdikleri gerek癟esiyle devam ediyor. Kamu mal覺na d繹n羹k zarar giderilebilir, peki insan覺n can覺na kast覺n bir kar覺l覺覺 var m覺d覺r? 襤nsan can覺, 繹rencilerin can覺n覺n bir k覺ymeti yok mudur? Yaananlar g繹steriyor ki hay覺r 繹rencilerin ne can覺n覺n ne bar覺nma haklar覺n覺n, ne eitim haklar覺n覺n elinden al覺nmas覺n覺n, ne urad覺klar覺 maddi ve manevi zarar覺n bu adalet anlay覺覺nda bir kar覺l覺覺 yoktur. Bu politika bu d羹zenin politikas覺d覺r! Bu politika da halk覺n hi癟bir kesiminin can覺 korunmaz, mal覺na, haklar覺na d繹n羹k hi癟bir sald覺r覺n覺n hesab覺 sorulmaz! Madur halkt覺r, ancak zarar g繹rmeye devam edecek olan gene halk olacakt覺r.
Yaananlar tesad羹f deildir! "M羹nferit" hi癟 deildir!Antalya!da polisin g羹nlerce faistlerle beraber kol kola yurtta, okulda, sokakta, devrimci-demokrat 繹renci av覺na 癟覺kmalar覺 tesad羹f deildir. Okulun ve yurdun sava alan覺na 癟evrilmesi tesad羹f deildir! Bu sald覺r覺lar d羹zenin y羹kselen devrimci m羹cadeleyi bast覺rma politikas覺d覺r! Bu sald覺r覺lar halk覺n hak m羹cadelesinin 繹n羹ne onlarca barikat dikerek hak m羹cadelesinde y覺ld覺rma, inan癟s覺zlat覺rma politikas覺d覺r! Bu politika halk覺 umutsuzlua mahkum etme politikas覺d覺r!
Bu politikaya teslim olunamaz! Yaanan sald覺r覺lar覺n t羹m羹 g繹zler 繹n羹ndedir. Su癟lular ortadad覺r! Sald覺r覺y覺 ger癟ekletiren, ate eden 羹lk羹c羹 faistler, sald覺r覺y覺 bile bile engellemeyen Antalya polisi ve konunun muhatab覺 羹niversitede ki yetkililer su癟ludur! Adalet yerini bulmal覺 tutuklu 繹renciler serbest b覺rak覺lmal覺d覺r!
Sald覺r覺 sonucu tutuklanan Akdeniz niversitesi 繹rencilerinin mahkemesi 4 Temmuz 2008 g羹n羹 Antalya Adliye Saray覺 2. A覺r Ceza Mahkemesinde saat 9.00'da g繹r羹lecektir! Bu konuda duyarl覺 olan herkesi mahkemeye kat覺lmaya ve Akdeniz 羹niversitesi 繹rencilerine destek vermeye 癟a覺r覺yoruz!" dedi.
Bas覺n a癟覺klamas覺na 癟evredeki insanlar alk覺lar覺 ve sloganlara kat覺larak destek verdiler.
25 kiinin kat覺ld覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺nda "Faist Sald覺r覺lar Bizleri Y覺ld覺ramaz,
Tutuklu renciler Serbest B覺rak覺ls覺n, mit imen Serbest B覺rak覺ls覺n, Bask覺lar G繹zalt覺lar Tutuklamalar Bizleri Y覺ld覺ramaz, Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz, Faizme Kar覺 Omuz Omuza" sloganlar覺 at覺ld覺.
2008.06.21
Bu yaz覺 2632 kez okundu
Geri D繹n