| Tuzla 襤癟ilerine Destek
Tuzla tersanelerindeki 癟al覺ma koullar覺n覺 ve yaanan 繹l羹mleri protesto etmek i癟in Limter-襤 16 Haziran g羹n羹 grev karar覺 ald覺. Tuzla Tersane i癟ilerine destek vermek i癟in Dersim'de HC'羹nde aralar覺nda bulunduu Demokratik Kitle rg羹tleri ve sendikalar Sanat Soka覺nda saat 12.15'de bir bas覺n a癟覺klamas覺 d羹zenledi.

Alk覺lar eliinde toplanan 150 kiilik kitle "Direne Direne Kazanaca覺z, Genel Grev Genel Direni, Yaas覺n Tuzla Direnii, Tuzla 襤癟ileri Yaln覺z Deildir" sloganlar覺n覺 att覺.
DK'ler ad覺na a癟覺klamay覺 okuyan Mazlum DOAN 繹yle dedi;
"Tuzla Tersanelerinde kurals覺zl覺k, yasad覺覺l覺k ve 繹l羹mler devam ediyor. Tersane patronlar覺 ve h羹k羹met sorumluluk alm覺yorlar. 襤癟ileri ve halk覺 kand覺r覺yorlar.
Hi癟bir g羹venlik 繹nlemlerinin al覺nmad覺覺, gece karanl覺覺nda gemi hayaletlerinin 羹st羹ne i癟ilerinin f羹tursuzca 癟覺kar覺ld覺覺, patlamalar覺 繹nleyecek sistemlerin kurulmad覺覺, 癟al覺ma saatlerinin insan b羹nyesinin dayanamayaca覺 d羹zeye 癟覺kar覺ld覺覺, patronlar覺n biraz daha kazanabilmeleri i癟in her t羹rl羹 koruyucu 繹nlemden ka癟t覺覺 bu cehennem ortam覺nda, i癟iler birer k繹le olarak 癟al覺t覺r覺l覺yorlar. Patronlar ve taeronlar, i癟ilerin par癟alanm覺 bedenleri, ezilmi g繹vdeleri ve k覺r覺lm覺 kemikleri kar覺l覺覺nda karlar覺n覺 art覺r覺yorlar."
Doan derhal Tersane i癟ilerinin taleplerini ve 癟al覺ma koullar覺n覺n d羹zeltilmesini istedi.
Mazlum Doan'覺n ard覺ndan s繹z alan ESP Temsilcisi H羹sniye Mavi'de Tersane 襤癟ilerinin yan覺nda olduklar覺n覺 ve direnilerini selamlad覺klar覺n覺 belirtti.
Kitle daha sonra 1 dk'l覺k sayg覺 duruu ve 2dk'l覺kta oturma eylemi yapt覺. Belediye Bakan覺n覺n ve 癟al覺anlar覺n覺n da kat覺ld覺覺 a癟覺klama oturma eylemi ile son buldu


襤verenler 28 Y覺ld覺r G羹lmektedir

15–16 Haziran direniinin y覺l d繹n羹m羹nde D襤SK ve KESK ad覺na D襤SK Genel-襤 sendikas覺 Hatay ube bakan覺 Mehmet G羹lery羹z Antakya'da g羹n羹n anlam ve 繹nemine ilikin bas覺n a癟覺klamas覺 d羹zenledi.

16 Haziran g羹n羹 Antakya Ulus Meydan覺'nda yap覺lan a癟覺klamada "Yaas覺n 15–16 Haziran Direniimiz" pankart覺 a癟覺ld覺. Yerel gazetelere yap覺lan bask覺lara destek ama癟l覺 "Gazetemi Kapatma T羹rkiye'yi Karatma" slogan覺 ve "Genel Grev Genel Direni, Hak Verilmez Al覺n覺r Zafer Sokakta Kazan覺l覺r, Tuzla 襤癟isi Yaln覺z Deildir, Devrim ehitleri l羹ms羹zd羹r" sloganlar覺 at覺ld覺.
Saat 17.00'da aralar覺nda HC'羹nde bulunduu bir癟ok kurumun destek olduu a癟覺klamada G羹lery羹z unlar覺 s繹yledi;
"15–16 Haziran direniinin ortaya 癟覺k覺 nedenleri bug羹n AKP h羹k羹metinin emek癟ilere kar覺 olan tutumu ile 繹rt羹mektedir. 1 May覺s'ta yaanan olaylar g繹stermitir ki biz emek癟iler i癟in tek yol vard覺r. O da "hak verilmez al覺n覺r" ger癟eidir."
AKP h羹k羹metinin 12 Eyl羹l darbesi ile getirilen sendikal d羹zene sahip 癟覺kt覺覺n覺, 12 Eyl羹l yasaklar覺n覺n s羹rd羹羹n羹 belirtti. AKP, i癟i s覺n覺f覺n覺n 繹rg羹ts羹zlemesi i癟in elinden geleni yapmakta; 羹lkemiz iverenler i癟in cennet, i癟iler i癟in cehenneme d繹n羹mektedir. 12 Eyl羹l darbesini "bu g羹ne kadar i癟iler g羹ld羹 art覺k g羹lme s覺ras覺 bizde" diye alk覺layan iverenler 28 y覺ld覺r g羹lmektedir" dedi.
Tuzla tersanelerindeki 繹l羹mler; i kazas覺 deil, iveren cinayetleridir, diyerek Antakya'dan D襤SK Limter-襤 sendikas覺n覺n yapt覺覺 grevi selamlad覺klar覺n覺 s繹yleyerek a癟覺klamay覺 bitirdi.


Adana'da 15.-16 Haziran Ve Tuzla 襤le 襤lgili A癟覺klama

Adana'da D襤SK B繹lge Temsilcilii taraf覺ndan yap覺lan y羹r羹y羹 ve a癟覺klama ile 15-16 Haziran direnii an覺l覺rken Tuzla'da yaanan 繹l羹mler protesto edildi ve 16 Haziran g羹n羹 balayan greve destek verildi.

16 Haziran g羹n羹 Saat 12.15'te D襤SK B繹lge Temsilcilii n羹nden balayan Y羹r羹y羹'te Tuzladaki 繹l羹mleri temsilen bir tabut ta覺nd覺. "Tuzla'daki 襤癟i l羹mlerinin Sorumlusu AKP'dir, 15-16 Haziran 襤癟i Direniini Unutturmayaca覺z-D襤SK ukurova B繹lge Temsilcilii" ve "D襤SK ukurova B繹lg Temsilcilii" pankartlar覺n覺n ta覺nd覺覺 y羹r羹y羹te s覺k s覺k "襤癟i D羹man覺 H羹k羹met 襤stifa, alter Atacak H羹k羹met Bitecek, Tuzla 襤癟isi Direniin Onuru, Tuzla 襤癟isi Yaln覺z Deildir, G羹n Gelecek Devran D繹necek AKP Halka Hesap Verecek" sloganlar覺 at覺ld覺.
Y羹r羹y羹羹n sonunda 襤n繹n羹 Park覺'nda D襤SK ad覺na bas覺na bir a癟覺klama yap覺ld覺. Yap覺lan A癟覺klamada, 15-16 Haziran direniinin 38. y覺ld繹n羹m羹nde olduumuz vurgulanarak i癟i s覺n覺f覺n覺n haklar覺 i癟in m羹cadelenin daha diren癟li ve daha istekli s羹rd羹羹 belirtildi.
Tuzla'daki 繹l羹mlerin kaza olmad覺覺 kurals覺zl覺k, yasad覺覺l覺k, esnek 癟al覺ma, 繹rg羹ts羹zl羹k ve taeronluk sisteminden dolay覺 olduu anlat覺ld覺. Tersanelerin i癟ilerin taleplerine olumlu cevap vermemesi 羹zerine bug羹n D襤SK/Limter-i 繹nderliinde greve baland覺覺n覺n ifade edildii a癟覺klama ".. 繹l羹mlere son verebilmek i癟in sal覺k ve g羹venlik tedbirleri al覺nm覺 bir i yaam覺n覺n salanmas覺 i癟in GREV'de olan i癟ilerimizle dayan覺ma i癟inde bulunduumuzu hayk覺rmak i癟in bizlerde alanlarday覺z. Yaas覺n 15-16 Haziran Direniimiz" s繹zleriyle sona erdi.
Yakla覺k 100 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺klamaya, DP, ESP, Halkevleri, EMEP, 襤HD ve HC'羹n de bulunduu sendikalar ve Demokratik Kitle rg羹tleri destek verdi. A癟覺klama Sonunda Eitim-Sen Ad覺na s繹z alan bir 繹retmen ertesi g羹n s羹rg羹nlerle ilgili Eitim-Sen 繹n羹nden Valilie saat 13.00'da yap覺lacak y羹r羹y羹e 癟ar覺 yapt覺.


Malatya'dan Limter-襤'in Grevine Destek

Malatya'da 16 Haziran Pazartesi g羹n羹 saat 12.30'da Merkez Postane 繹n羹nde DK'ler taraf覺ndan Limter-襤'in 16 Haziran g羹n羹 yapt覺覺 grevi desteklediklerini ve bug羹n i癟ilerin yan覺nda olduklar覺n覺 bas覺n a癟覺klamas覺 yaparak kamuoyuna duyurdular.

"Tuzla Tersanelerinde l羹mlere Son Verilsin!" yaz覺l覺 pankart a癟覺ld覺覺 a癟覺klamaya KESK, TRK-襤, 襤HD, PSAKD, DP, DTP, EMEP, SHP, ESP ve HC kat覺ld覺. Flama ve d繹v羹zlerin de bulunduu eylemde kurumlar ad覺na KESK d繹nem S繹zc羹s羹 Hasan Kald覺k, a癟覺klama yapt覺.
90 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺klamada s覺k s覺k "Tuzla 襤癟isi Yanl覺z Deildir! Taeronlat覺rma Yasaklans覺n! Genel Grev Genel Direni! Direne Direne Kazanaca覺z! Emek癟iler Elele Genel Greve!" sloganlar覺 at覺ld覺.
Yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺ndan sonra Eitim Sen Malatya ube Binas覺nda sinevizyon g繹sterimi yap覺ld覺. T羹rk-襤 羹yesi Necdet Bali, 15-16 Haziran direniini anlatarak insanlar覺 15-16 Haziran ruhuyla m羹cadeleye 癟a覺ran k覺sa konumas覺n覺n ard覺ndan "Limanlar覺n Uultusu" isimli sinevizyon g繹sterimi yap覺ld覺.

Eylemde okunan bas覺n a癟覺klamas覺n覺 aynen yay覺nl覺yoruz.

"BASINA VE KAMUOYUNA
Tuzla tersanelerindeki insanl覺k su癟una son!
16 Haziran greviyle dayan覺maya!

T羹rkiye'de i癟i s覺n覺f覺 m羹cadelesinin en unutulmaz tarihlerinden biri olan 15- 16 Haziran 1970 Direniini, 38. y覺ld繹n羹m羹nde bir kez daha selaml覺yoruz.
15- 16 Haziran Direnii, emek癟ilerin 繹rg羹tl羹 m羹cadelesinin 繹n羹ne getirilmek istenen engellemelere kar覺, fabrikalardan taan 繹fke ve kararl覺l覺覺n yaratm覺 olduu deerlerin 覺覺覺nda Limter-襤'in bug羹nk羹 anlaml覺 grevini t羹m y羹reimizle desteklediimizi belirtmek istiyoruz.

38 y覺l 繹nce verilen bu m羹cadelenin 繹rettikleri, aradan ge癟en zaman i癟erisinde t羹m T羹rkiye emek癟ileri i癟in ilham kayna覺 olmutur. Bug羹n TUZLA'da, TEGA'da, YRSAN'da, ACERER'de, DESA'da, grevde olan binlerce i癟i de, grev ve toplu s繹zleme hakk覺n覺 kullan覺l覺r hale getirmek isteyen y羹z binlerce kamu emek癟isi de ilham覺n覺 15-16 Haziran Direniinden almaktad覺r. 38 y覺l 繹nce, i癟iler nas覺l ki haklar覺n覺 sokaklarda y羹kselttikleri direnilerle sahiplendilerse, bug羹n Tuzla Tersanelerinde ayn覺 kararl覺l覺kla m羹cadelelerini y羹kseltmektedirler.
Tarih, anl覺 direnilerin alt覺n覺 kal覺n 癟izgilerle belirterek kay覺t d羹er. 15-16 Haziran 1970 Direnii T羹rkiye'deki demokrasi ve emek m羹cadelesi tarihinin en onurlu tarihlerinden biri olarak haf覺zalar覺m覺za kaz覺nm覺t覺r. Emek癟ilerin m羹cadelesini bast覺rmaya 癟al覺anlar, bask覺c覺 sendika yasalar覺 d羹zenlemeye 癟al覺anlar unutulacaklard覺r. Ancak 2 g羹n boyunca Adapazar覺'ndan 襤stanbul'a kadar yollarda verilen m羹cadeleyi omuzlayan y羹z binlerce i癟i asla unutulmayacakt覺r.
Bizler, son 5 ay i癟erisinde 13 i癟inin yaam覺n覺 yitirdii Tuzla'da, bug羹n grevde olan Limter-襤'e 羹ye i癟ilerin hakl覺 ve kararl覺 m羹cadelesini, kendi m羹cadelemizden ayr覺 g繹rmemekteyiz. rg羹tlenme haklar覺 ellerinden al覺nan, sendikal haklar覺 s羹rekli olarak ihlal edilen, can g羹venlikleri salanmayan, sosyal g羹venceleri gasp edilen Tuzla'daki emek癟ilerin balatt覺klar覺 bu grev, haks覺zl覺a kar覺 bakald覺r覺n覺n en 繹nemli ifadelerinden biridir.
Tuzla'daki tersanelerde son bir y覺l i癟inde yaanan i癟i 繹l羹mleri hi癟bir bi癟imde "kaza" olarak nitelenemez. H覺zla b羹y羹mekte olan gemi ina sekt繹r羹n羹n kapitalistleri, d羹nya pazar覺ndan b羹y羹yen bir pay alabilmek i癟in i癟ilik maliyetlerini d羹羹k tutmak amac覺yla bir yandan i癟ileri taeronlara teslim etmekte, bir yandan da yasalar覺 da 癟ineyerek i癟i sal覺覺 ve i g羹venliini ayaklar alt覺na almaktad覺rlar. Tersane kapitalistlerinin 繹rg羹t羹 olan G襤SB襤R'in bakan覺 "kazalar normaldir, olur" diyerek k璽r h覺rs覺n覺n patronlar覺n g繹z羹n羹 nas覺l d繹nd羹rm羹 olduunu ortaya koymutur.
H羹k羹met ve parlamento, g繹stermelik bir tak覺m arat覺rmalarla meselenin 羹zerini kapatmaya 癟al覺覺yor. 襤 m羹fettilerinin dehet verici ihlalleri belgeleyen raporlar覺 raflarda tozlanmaya terk edilmitir. Muhalefet partileri g繹z boyamaya y繹nelik bir tak覺m protestolar覺n 繹tesine ge癟memektedirler. Yarg覺 sessizdir. T羹rkiye nefesini tutmu, 19. y羹zy覺la yara覺r kanl覺 bir iyerinde oynanan bu trajediye seyirci kalmaktad覺r.
B羹t羹n bunlar yaan覺rken i癟iler m羹cadelelerinde kar覺lar覺nda polisi ve jandarmay覺 bulmaktad覺rlar. D襤SK Limter-襤 sendikas覺n覺n y繹neticileri ve sendika 羹yeleri eylemlerinde defalarca polis sald覺r覺s覺na maruz kalm覺, bir癟ok kez g繹zalt覺na al覺nm覺lard覺r. imdi Limter-襤 16 Haziran g羹n羹 grev g羹n羹 olarak ilan etmitir. T羹rkiye i癟i s覺n覺f覺n覺n m羹cadele tarihindeki en b羹y羹k isyan olan 15-16 Haziran 1970 olaylar覺n覺n y覺ld繹n羹m羹 i癟in ilan edilen bu greve destek vermek, seri katillerin yan覺nda olmayan herkesin boyun borcudur.
Emek癟ileri yok sayan, haklar覺m覺z覺 ve geleceimizi elimizden almaya 癟al覺an AKP h羹k羹metine kar覺 y羹r羹t羹len m羹cadele, 15-16 Haziran Direnii'nin mimar覺 olan y羹z binlerce i癟iye g繹sterilecek en b羹y羹k sayg覺 duruudur. Onlar覺n yiit ve g繹z羹 pek m羹cadelelerini, m羹cadelemizde yaataca覺z.
Biz aa覺da imzas覺 bulunan i癟i s覺n覺f覺n覺n dostu kurumlar olarak, tersane i癟ilerinin bu m羹cadelesini desteklediimizi ve bug羹n i癟ilerin yan覺nda olduumuzu kamuoyuna sayg覺yla duyuruyoruz.
Tuzla'da seri cinayetlere son!
Taeronlat覺rma yasaklans覺n!"


KESK'ten Tuzla Grevine Destek

KESK 襤stanbul ubeler Platformu, 12 Haziran g羹n羹 TEKEL M羹d羹rl羹羹 繹n羹nden al覺ma B繹lge M羹d羹rl羹羹'ne yapt覺覺 y羹r羹y羹le 15-16 Haziran'da Tuzla Tersenelerinde yap覺lacak greve destek verdiini a癟覺klad覺.
TEKEL M羹d羹rl羹羹 繹n羹nde toplanan ve "Tersane i癟isi yaln覺z deildir, Yaas覺n s覺n覺f dayan覺mas覺, Kurtulu yok tek ba覺na ya hep beraber ya hi癟 birimiz, Tuzla'da yaam kazanacak" sloganlar覺yla al覺ma B繹lge M羹d羹rl羹羹'ne y羹r羹yen KESK'liler al覺ma B繹lge M羹d羹rl羹羹 繹n羹nde bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺lar.
KESK'liler ad覺na Haber-Sen 9 Nolu ube Bakan覺 Cemalettin Y羹ksel taraf覺ndan yap覺lan a癟覺klamada Tersane i癟ilerinin 繹l羹m羹n羹n sorumlular覺n i癟i ve emek癟ileri g羹vencesiz, sigortas覺z, asgari 羹cretle ge癟inmeye ve 繹rg羹ts羹z yaama mahkum eden sermaye olduunu belirtti. "l羹mleri ancak i癟i ve emek癟i birlii, dayan覺mas覺yla durduracakt覺r" diyen Y羹ksel, 16 Haziran grevine destek 癟ar覺s覺 yapt覺. A癟覺klama "Limter-襤 Sendikas覺 taraf覺ndan 16 Haziran'da ilan edilmi olan grevi, tersane i癟ilerince y羹r羹t羹len m羹cadeleyi destekleyeceimizi ve o g羹n i癟ilerin yan覺nda olaca覺m覺z覺 kamuoyuna duyuruyoruz" s繹zleriyle son buldu. Eyleme 150 kii kat覺ld覺.
2008.06.21
Bu yaz覺 2823 kez okundu
Geri D繹n