| Demokratik Haklar覺 Kullanmak Su癟 Deildir
襤zmir'de Kemaralt覺 giriinde 14 Haziran Cumartesi g羹n羹 1 May覺s'a kat覺ld覺klar覺 ve Taksim'e gittikleri i癟in iinden ve staj yerinden at覺lanlar i癟in Ege Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei bir bas覺n a癟覺klamas覺 ger癟ekletirdi.

A癟覺klaman覺n ard覺ndan Kemeralt覺'nda bu insanlar覺n neden iinden ve staj yerinden at覺ld覺klar覺n覺 belirten bildiriler da覺t覺ld覺.

15 Haziran Pazar g羹n羹 ise Buca Forbes'te yine ayn覺 konuyla ilgili olarak bas覺n a癟覺klamas覺 ve bildiri da覺t覺m覺 yap覺ld覺. Da覺t覺ma balamadan 繹nce resmi ve sivil polisler taraf覺ndan halk覺 ter繹r羹ze etmeye 癟al覺salarda ama癟lar覺na ulaamad覺lar. Bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺lan insanlar覺n kimlikleri al覺n覺p GBT kontrol羹 yap覺ld覺覺n覺 g繹ren halktan insanlar bas覺n a癟覺klamas覺 yapanlar覺n yan覺na gelerek bildiri ald覺lar ve yananlar覺nda durarak sahiplendiler. 2 bin tane bildirinin da覺t覺ld覺覺 eylem konu hakk覺nda insanlara bilgi verildikten sonra bitirildi.

Eylemde yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺nda iinden at覺lan 襤nan Sezer 繹yle dedi;

"Son g羹nlerde 羹lkemizde demokrasi ve insan haklar覺 ihlalleri ile 襤ktidar覺n ger癟ek y羹z羹n羹 g繹rmekteyiz. 襤stedii zaman insan haklar覺n覺 ve demokrasi s繹ylemlerini 繹ne 癟覺karan, AKP iktidar覺n覺n ger癟ekte ise hak ve 繹zg羹rl羹klere tahamm羹l羹 yoktur. Mevcut yasalar hak ve 繹zg羹rl羹klerin kullan覺m覺 i癟in deil tam aksine engellenmesi i癟in vard覺r. Bundan dolay覺d覺r ki lkemizde 1 May覺s'覺 kutlamak su癟 say覺lm覺 ve sorun olmutur. Sorunu yaratanlar kendileri olduklar覺 halde, 1 May覺sa kat覺lanlar su癟lu g繹sterilmi "provokat繹rler kan d繹kecekler" diye TV'lerden ilan edilmilerdir. 襤nsanlar覺n 1 May覺s'a kat覺l覺m覺n覺 azaltmak i癟in g繹zda覺 verilir bask覺 uygulan覺r. Bu y覺lda 1 May覺s olayl覺 ge癟ti. 1977 1 May覺s覺'nda Taksim'de katledilenleri anmak i癟in yine ayn覺 meydanda olmak istedik.
Y覺l boyu polis y羹r羹y羹羹nden, lale bayram覺na, konserlerden ralli yar覺lar覺na kadar her t羹rl羹 etkinlie a癟覺k olan Taksim meydan覺, o g羹n i癟ilere, emek癟ilere kapat覺ld覺. 襤ktidar, insanlar覺 Taksim meydan覺na sokmamakta o kadar kararl覺yd覺 ki; bunun kar覺l覺覺nda yine b羹t羹n 襤stanbul'u fel癟 etti. Yine 襤stanbul halka kar覺 bir sava alan覺na 癟evrildi. Ancak yap覺lan sald覺r覺lar sadece Taksim alan覺nda yap覺lan sald覺r覺lar deildi. 1 May覺s alan覺nda yaanan bask覺 ve sald覺r覺 herkes taraf覺ndan g繹r羹lm羹t羹r. Sald覺r覺 ve bask覺larla bir ey elde edemeyen iktidar 1 May覺s'a kat覺lanlar 羹zerinde tek tek bask覺 uyguluyor. 襤zmir'de de yaanan budur.
Sadece 1 May覺s'a kat覺ld覺klar覺 i癟in 襤nan Sezer iten at覺lm覺, Lise 繹rgencisi Bar覺 Aydodu ise, 繹nce staj yeri deitirilmi, sonras覺nda ise 1 May覺s'a kat覺ld覺覺 gerek癟e g繹sterilerek staj yerinden kovulmutur. 襤ten at覺lman覺n ve staj yerinin deitirilmesinin tek nedeni 1 May覺sa kat覺lmakt覺r, Taksime gitmektir. 70 Milyonu su癟lu g繹ren bir h羹k羹met bug羹n iktidardad覺r. 襤nan ve Bar覺'覺n ba覺na gelenlerde bunun sonucudur……
T羹m engellemelere ramen 1 May覺s alan覺ndayd覺k.1May覺s i癟inin ve emek癟inin kavga ve hesap sorma g羹n羹d羹r. Bizler t羹m bask覺 ve sald覺r覺lara kar覺 diyoruzki 1 May覺s merudur. 1 May覺s'a kat覺l覺m覺m覺z bask覺 ve iddetle engellenemez. Bu 羹lkede haks覺zl覺klar olduu s羹rece bizler adalet isteyenler olarak alanlarda olmaya devam edeceiz."

Bas覺n a癟覺klamas覺 "1 May覺s bask覺larla engellenemez, Kahrolsun faizim yaas覺n m羹cadelemiz, Katil Amerika ibirlik癟i AKP, Halk覺z hakl覺y覺z kazanaca覺z" sloganlar覺 ile sona erdi.
2008.06.21
Bu yaz覺 2534 kez okundu
Geri D繹n