| Sorunlar覺 Hala 繹z羹m Bekliyor
Antalya Eitim-Sen Sendika ubesi Y繹netim Kurulu 13 Haziran g羹n羹 saat 12.30'da sendika binas覺nda yapt覺覺 bas覺n toplant覺s覺 ile 2007-2008 eitim-繹retim y覺l覺n覺n deerlendirmesini yapt覺.

Antalya Eitim-Sen ubesi Y繹netim Kurulu Bakan覺 Nurettin S繹nmez'in okuduu a癟覺klamada; "Eitim sisteminin ve eitim emek癟ilerinin ge癟tiimiz y覺llarda yaanan sorunlar覺, 2007-2008 eitim-繹retim y覺l覺nda da 癟繹z羹me kavuturulmad覺. Eitimin ve eitim emek癟ilerinin sorunlar覺n覺 癟繹zme noktas覺nda hemen hemen hi癟bir somut ad覺m覺n at覺lmad覺覺 bir y覺l覺 daha geride b覺rakm覺 bulunuyoruz. T羹rkiye'de y覺llard覺r uygulanan eitimde 繹zelletirme politikalar覺, AKP iktidar覺 ile birlikte daha da h覺zland覺. Devletin sorumluluunda olmas覺 gereken eitim y羹k羹, siyasi iktidar覺n bilin癟li politikalar覺yla birlikte b羹y羹k oranda velilerin omuzlar覺na y覺k覺larak kamusal, paras覺z eitim hakk覺 b羹y羹k bir tahribata urat覺ld覺. Eitimin ticariletirilmesi hedefi ve sosyal devlet uygulanmas覺ndan vazge癟ilmesinden dolay覺 eitimin altyap覺s覺na ilikin sorunlar 癟繹z羹lmemi, aksine artm覺t覺r. B羹t癟eden eitime ayr覺lan pay yerinde saym覺t覺r.
S繹nmez 繹yle devam etti; "襤limizde toplam derslik say覺s覺 10713, toplam 繹retmen say覺s覺 kadrolu ve s繹zlemeli olmak 羹zere 12733 t羹r. Ayr覺ca 1379 ders 羹cretli 繹retmen bulunmaktad覺r. Antalya 襤linde toplam 繹renci say覺s覺 ise resmi okullarda 327949 dur. Bu da g繹steriyor ki ilimizde kadrolu 繹retmen ihtiyac覺 vard覺r. Yani okullarda sorunlar giderek artmaktad覺r. Ancak sorunlar 癟繹z羹lm羹yor."
Saat 12.30'da balayan bas覺n toplant覺s覺 saat 12.45'de sona erdi.
2008.06.21
Bu yaz覺 2684 kez okundu
Geri D繹n