| 襤nsani Duyarl覺l覺k B羹y羹k Bir 'SU'
Ankara’da son 5 ayda meydana gelen polis ter繹r羹n羹 tehir etmek amac覺yla Ankara HC temsilcilii 13 Haziran 2008 g羹n羹 saat 12.30’da Jeoloji M羹hendisleri Odas覺’nda bir bas覺n toplant覺s覺 d羹zenledi.

Demokratik haklar覺n覺 kullanan 21 kiinin son 5 ay i癟inde tutuklanmas覺na deinilen a癟覺klamada, “Mahiri anmak; Panele gitmek, 1 May覺sa gitmek, Piknie gitmek, 8 Marta kat覺lmak, Dernee gitmek, Geceye kat覺lmak, Mezarl覺k ziyareti yapmak, Resim ta覺mak, Amerika’ya kar覺 olmak, 襤nternet sitesine girmek, Bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺lmak, Pankart asma ihtimali olmak, Afi asmak, Bildiri da覺tmak, Newroz etkinliine kat覺lmak” su癟 kapsam覺na sokulduu ifade edildi.
HC ad覺na a癟覺klamay覺 Ayten Anda ve Ankara Gen癟lik Dernei 羹yesi Abdullah zg羹n okudu.
zg羹n ve Anda m羹cadelelerini ger癟ek demokrasi tesis edilinceye kadar s羹rd羹receklerinin alt覺n覺 癟izdiler.
zg羹n ve Anda’覺n yan覺 s覺ra konuman覺n bir b繹l羹m羹nde evi bas覺lan Onur Y覺ld覺z ve Saim Balkaya s繹z alarak sabah saatlerinde nas覺l evlerinin silahlarla bas覺ld覺覺n覺 anlatt覺lar. Onur Y覺ld覺z bir arkada覺n覺n evinde kald覺覺n覺 ve bu arkada覺n覺n bir癟ok konuya dair geni bir arivinin olduunu ancak polisin yaln覺zca HC'e ait olan materyallere el koyduunu, bu sald覺r覺lar覺n devrimcileri sindirmeye y繹nelik olduunu anlatt覺. Saim Balkaya ise 繹renci olduunu, kald覺覺 evin polis taraf覺ndan bilinmesine ramen silahlarla bas覺lmas覺n覺n g繹zda覺 vermeye y繹nelik olduunu, arkada覺n覺n annesinin o g羹n evde olduunu ve otomatik silahlarla eve girenleri g繹rd羹羹nde ekerinin y羹kseldiini anlatarak, kap覺y覺 a癟mam覺 olsalard覺 neler olabileceini kestirmenin g羹癟 olduunu anlatt覺.
A癟覺klamaya toplam 45 kii kat覺ld覺. Bas覺n toplant覺s覺na DHD, ESP, BES, GENEL-襤'de destek verdi. Bas覺n toplant覺s覺nda okunan a癟覺klamada 繹yle denildi;

“POL襤S HUKUK TANIMIYOR. DEMOKRAT襤K HAKLARIMIZI KULLANMAK SU MU?

Aylard覺r polis Ankara’da ter繹r estiriyor. Bas覺nda pek yer almasa da be ayda 21 kii tutuklan覺p F tipine at覺ld覺. Polis temsil ettii d羹zenin hukukunu 癟ineyerek, bir hukuk komedisi sergileyerek tahamm羹ls羹zce sald覺r覺yor. Sanki T羹rkiye’de ilk defa infaz edilen bir devrimcinin cenazesi sahiplenilmi, ilk defa bir 8 Mart mitingine veya bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺l覺nm覺 gibi.. Demokratik ve meru haklar覺n覺 kullananlar, b羹y羹k ter繹r operasyonu havas覺 yarat覺larak g繹zalt覺na al覺n覺yor tutuklan覺yor. Bu haklar覺n覺 kulland覺klar覺 i癟in adeta “piman” edilmeye 癟al覺覺l覺yor.
Bu nas覺l yap覺l覺yor? AKP iktidar覺 elbette demokrasicilik oyunu gerei a癟覺ktan belli bal覺 hak ve 繹zg羹rl羹kleri yasaklayam覺yor. Ancak hak ve 繹zg羹rl羹klerini hayata ge癟irenlerin 繹n羹ne her t羹rl羹 engeli 癟覺kararak kullanman覺n koullar覺n覺 ortadan kald覺r覺yor. Ankara’da son be ayd覺r yaad覺klar覺m覺z “T羹rkiye Demokratik Ve Hukuk lkesidir” s繹z羹n羹n bir demagojiden ibaret olduunu bir kez daha g繹steriyor.
Ankara’da son 5 ayd覺r onlarca insan nas覺l tutukland覺?
Her ey 10 Aral覺k g羹n羹 Kevser M覺rzak ad覺nda bir devrimcinin Kurtulu’ta infaz edilmesine tepki duyulmas覺 ile balad覺. D羹nyan覺n g繹z羹 繹n羹nde bir kad覺n sa yakalanabilecekken infaz edildi. Ankara’daki bir癟ok kitle 繹rg羹t羹 bu infaza kar覺 癟覺kt覺. Bir insan覺n 繹ld羹r羹lmesi kar覺s覺nda g繹sterilen insani duyarl覺l覺k b羹y羹k bir “SU” olarak g繹sterildi ve 10 Ocak g羹n羹 sabaha doru onlarca insan覺n evleri silahl覺 ekipler taraf覺ndan bas覺ld覺.
14 devrimci-demokrat g繹zalt覺na al覺nd覺, 12’si tutukland覺. Tutuklananlar覺n “su癟u” Kevser M覺rzak’覺n infaz覺n覺 protesto eden bas覺n a癟覺klamalar覺na kat覺lmak ve mezar覺n覺 ziyaret etmek.
Ankara polisinin yeni “su癟”lar yaratma konusunda titizlikle 癟al覺t覺覺n覺 s繹yleyebiliriz.
Ocak ay覺ndaki tutuklamalar 羹zerinden 癟ok zaman ge癟meden 25 Mart g羹n羹 yine sabaha kar覺 ve yine silahlarla bu kez 17 kiinin evi bas覺ld覺. 17 devrimci- demokrat insandan 9’u tutukland覺. Tutuklanan 9 kiinin “su癟u” ise 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹’nde d羹zenlenen mitinge kat覺lmakt覺. 8 Mart mitingine kat覺lmak, oluturulan kortejlerde y羹r羹mek, 8 Mart g羹n羹ne dair taleplerini i癟eren sloganlar atmak ne 羹lkemizde ne de d羹nyada yeni deildir. Ancak AKP’nin polisi Ankara’da yap覺lan ve sorunsuz biten 2008 8 Mart mitingini yasad覺覺 olarak g繹sterdi.
AKP iktidara geldiinden bu yana s覺k s覺k demokrasiden, ifade 繹zg羹rl羹羹nden bahseder. unu biliyoruz ki, demokrasi ve her t羹rl羹 繹zg羹rl羹羹 sadece kendisi i癟in ister. S繹z konusu devrimciler ise bir gecede hak, hukuk ve 繹zg羹rl羹kler rafa kald覺r覺l覺r. Demokratik kurum 癟al覺anlar覺n覺n evlerinin ter繹rle m羹cadele ekipleri taraf覺ndan silahlarla bas覺lmas覺 olaan kar覺lan覺r.
(Burada 27 May覺s sabah覺 silahlarla uykudan kald覺r覺lan 羹癟 arkada覺m覺z var. Nas覺l bir muamele ile kar覺lat覺klar覺n覺 kendileri size aktaracaklar)
27 May覺s g羹n羹 yeni bir hukuksuzluk 繹rnei daha yaand覺. Demokratik kurum 癟al覺an覺, 繹renci, esnaf… 24 saat polisin g繹z羹 繹n羹nde olan 10 kiinin evi bas覺larak g繹zalt覺na al覺nd覺lar. Bir ay 繹nce kat覺ld覺klar覺 bir gece, Mahir ayan’覺n mezar ziyareti ve 30 Mart 17 Nisan g羹nleri aras覺nda Ankara’da as覺lm覺 olan pankartlar覺 asma ihtimallerinin olmas覺ndan dolay覺 7 kii tutukland覺. Su癟 listesine bas覺n a癟覺klamas覺 ve mezar ziyaretinden sonra son olarak da ihtimaller etkilenmi oldu.
5 ayd覺r bir kitle 繹rg羹t羹 olmam覺zdan kaynakl覺 hayata ge癟irdiimiz hemen her eylem- etkinlik “Su癟” kapsam覺nda deerlendiriliyor. al覺anlar覺m覺z 羹zerindeki bask覺 癟eitli bi癟imlerde art覺r覺larak s羹rd羹r羹l羹yor.
- renciler; yolda y羹r羹rken 繹nleri kesilerek, telefon edilerek ve g繹zalt覺nda iken Gen癟lik Derneine gitmemeleri aksi takdirde tutuklanacaklar覺, okuldan at覺lacaklar覺, SS s覺nav覺na giremeyecekleri eklinde tehdit ediliyorlar. Ka癟覺r覺l覺p ajanl覺k yapmalar覺 i癟in zorlan覺yor. Kabul etmediklerinde tutuklanacaklar覺 s繹ylenip daha sonra ise tutuklatt覺r覺l覺yor.
-al覺anlar覺m覺z覺n ailelerine, kurumlar覺m覺z yasad覺覺, illegal 繹rg羹tlerin yerleri olarak tan覺t覺l覺yor aileler 癟ocuklar覺na ve bizlere kar覺 k覺k覺rt覺l覺yor.
-G繹zalt覺na al覺nanlar, dernek 癟al覺anlar覺m覺z 羹zerine ifade vermeye zorlan覺yor. Elde edilen kimi ifadeler ile yeni tutuklamalar i癟in gerek癟eler 羹retilmeye, komplolar 繹r羹lmeye 癟al覺覺l覺yor.
Ankara’dan balay覺p 癟eitli illere yay覺lan bir sald覺r覺 dalgas覺 ile kar覺 kar覺yay覺z. Adana’da Sivas’ta benzer gerek癟elerle onlarca insan tutukland覺. Bir癟ok yay覺n hakk覺nda Mahir ayan’dan, Deniz Gezmiten bahsettii i癟in toplatma karar覺 癟覺kart覺l覺p soruturmalar a癟覺ld覺.
Yaananlar T羹rkiye, Polis Devleti Mi? sorusunu sorduruyor. Sivas’ta tutuklanan 4 kiinin tutuklanma ekli bu sorunun cevab覺d覺r asl覺nda. Mahkeme 4 kiiyi tutuklayacak herhangi bir delil, kan覺t olmad覺覺 i癟in serbest b覺rakm覺 ancak polis buna itiraz ederek, h璽kimi deitirerek tutuklanmalar覺n覺 salam覺t覺r. Polis devletin atad覺覺 hakimi, hukuku hi癟e sayarak kendi hukukunu uygulam覺t覺r.
AKP kendisinden olmayan herkesi ve t羹m kurumlar覺 “ter繹rist” “ter繹r yuvalar覺” ilan edip tamamen yok etmek i癟in pervas覺zca sald覺r覺yor. Eer muhalifseniz yar覺n evinizin bas覺lmas覺 s羹rpriz olmayacakt覺r. Hatta kat覺ld覺覺n覺z demokratik bir eylemden dolay覺 g繹zalt覺na al覺n覺p ter繹rist damgas覺 yiyerek 繹rg羹t 羹yeliinden tutuklanabilirsiniz. Bunun i癟in bir kurum 癟al覺an覺 olman覺z gerekmez, muhalif kimliiniz yeterlidir. Dolays覺yla hi癟 kimse bu sald覺r覺lar覺 kendi d覺覺nda g繹rmemelidir. Dayan覺ma ve birliktelik var olan sald覺r覺 dalgas覺n覺 boa 癟覺karmak i癟in zorunludur. Bas覺n dahil olmak 羹zere duyarl覺 demokrat, ilerici herkesin bu sald覺r覺lara kar覺 s繹yleyecei bir s繹z羹 olmal覺, susmamal覺 kar覺 癟覺kmal覺d覺r.
Mahiri anmak
Panele gitmek
1 May覺sa gitmek
Piknie gitmek
8 Marta kat覺lmak
Dernee gitmek
Geceye kat覺lmak
Mezarl覺k ziyareti yapmak
Resim ta覺mak
Amerika’ya kar覺 olmak
襤nternet sitesine girmek
Bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺lmak
Pankart asma ihtimali olmak
Afi asmak
Bildiri da覺tmak
Newroz etkinliine kat覺lmak
Bunlar覺n hepsi su癟. rg羹t su癟u… bu su癟u ileyenler demokratik kurum ve kurulular覺n 羹yeleri 癟al覺anlar覺. Sadece 2008 y覺l覺nda bu su癟lardan dolay覺 farkl覺 zamanlarda 10 yak覺n operasyon yap覺ld覺, bir癟ok insan覺n evi bas覺ld覺, 100’羹 ak覺n g繹zalt覺 yaand覺 ve 50’ye yak覺n insan tutukland覺. Evet bu kadar bask覺 uan y羹r羹rl羹kte olan yasalarca hak olarak tan覺nan eylemlerden dolay覺 yap覺ld覺. Hala bu su癟lardan dolay覺 arkadalar覺m覺z tutuklu bulunuyorlar.
Bu noktada iktidar覺n derdinin yasa yada hukuk olmad覺覺 su g繹t羹rmez bir ger癟ek olarak kar覺m覺za 癟覺k覺yor. Ki zaten “ devletin 癟覺karlar覺 tehlikedeyse hukuk g繹z ard覺 edilebilir” mant覺覺 zaten bu d羹羹ncenin 羹r羹nd羹r. Muhalefeti, haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesini sindirmek ve bir b羹t羹n olarak bunlar覺 temsil edecek kurum ve kiileri halktan tecrit etmek istiyor ve ayn覺 zamanda bu bask覺larla halka g繹zda覺 veriyor. Dahas覺 “muhalefeti kimin yapaca覺n覺 ve s覺n覺rlar覺n覺 ben belirlerim” demeye getiriyor. Ancak bu kafa yap覺s覺 yukarda bahsi ge癟en eylemleri su癟 olarak yorumlayabilir.
Bak覺n son yaanan g繹zalt覺 ve tutuklamalarda polis bir arkada覺m覺zdan nas覺l bir ifade alm覺;
Filanca arkada gen癟lik derneine gelir, bize Halk覺nsesi sitesini a癟ar okutur, filanca arkada gen癟lik derneinden sorumludur. u iki arkada dernee gelirler bir odaya ge癟ip gizli gizli konuurlar…
Yani ifadede bahsi ge癟en arkadalara kendi diliyle mesaj yolluyor; ak覺ll覺 durun.
Bu yaananlar覺 bir b羹t羹n olarak deerlendirdiimizde 繹yle bir mant覺kla kar覺la覺yoruz. Demokratik kurumlar覺n 癟al覺an覺 olmak, haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesi vermek su癟. Bu m羹cadelede yer alan herkesin hareket etmesi, nefes almas覺 su癟. 羹nk羹 bu insanlar 繹rg羹tl羹l羹羹 savunuyor ve halk覺n 繹rg羹tlenmesi i癟in zemin haz覺rlamaya 癟al覺覺yorlar. 襤te as覺l b羹y羹k su癟 budur. rg羹tl羹, hakk覺n覺 savunan bir halk istemiyorlar.
lkemizde nas覺l bir demokrasinin ilediini yaayarak g繹rmekteyiz. Burjuva hukukunda bile bu uygulamalar覺n, bu bask覺lar覺n ad覺 demokrasi deildir. Nas覺l bir d羹zende yaad覺覺m覺z覺 biliyoruz ve 羹lkemizde ger癟ek demokrasi tesis edilinceye kadar m羹cadelemizi s羹rd羹receiz…

HAKLAR VE ZGRLKLER CEPHES襤 ANKARA TEMS襤LC襤L襤襤”
2008.06.16
Bu yaz覺 2993 kez okundu
Geri D繹n