| Esenlerde Ekmek Zamlar覺na Kar覺 A癟覺klama
Esenler'de Terazidere Metro dura覺ndaki Halk Ekmek B羹fesi 繹n羹nde 14 Haziran 2008 Cumartesi g羹n羹 saat 19:30'da AKP iktidar覺 taraf覺ndan yap覺lan 繹zelletirme ve ekmek zamlar覺 ile ilgili Yenimahalle Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei Giriimi taraf覺ndan bir bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺.

Dernek ad覺na Bas覺n a癟klamas覺n覺 okuyan Seyit GTEK襤N, AKP iktidar覺n覺n yama ve talan politikalar覺na kar覺 birlik ve m羹cadele 癟ar覺s覺 yapt覺.
A癟覺klamada "Halk Ekmek Halk覺nd覺r Sat覺lamaz Ekmeimize Sahip 覺kal覺m" pankart覺 a癟覺larak "G羹c羹m羹z Birliimizdir, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Halk Ekmek Halk覺nd覺r Sat覺lamaz" sloganlar覺 at覺ld覺. Ayn覺 i癟erikte d繹vizler ta覺nd覺.
A癟覺klama 繹ncesi Esenlerin Turgut Reis(tepe), Oru癟 Reis(dere), Karabay覺r ve Yenimahalle, iftehavuzlar mahallerinde duyuru ama癟l覺 3.000(羹癟bin) bildiri da覺t覺ld覺. A癟覺klama 繹ncesi polis metronun her iki taraf覺na yapt覺覺 y覺覺nak ile halk覺 tedirgin etmeye 癟al覺t覺.

A癟覺klamada unlar ifade edildi;
“Emek癟i Halk覺m覺z!
Halk覺n vergileri ile kurulan halk ekmek iletmeleri uzun zamand覺r halk覺n ucuz ekmek ihtiyac覺n覺 kar覺l覺yordu. Fakat AKP iktidar覺 繹zelletirme ad覺 alt覺nda hayata ge癟irdii yama ve talan politikalar覺 sonucunda halk ekmei de 繹zelletirmitir. stelikte ad覺 daha 繹nce Akbil ve ruhsats覺z yap覺 usuls羹zl羹klerine kar覺an bir aileye yani Babakan Tayyip Erdoan'覺n damad覺na verilmitir.

Peki kimdir bu aile; bu aile 1980'li y覺llarda Esenler'de "k羹癟羹k 癟apl覺" ticaretle uraan "Albayraklar"d覺r. zellikle Erdoan'覺n 襤stanbul Belediye Bakan覺 olduu d繹nemde 襤stanbul ula覺m覺n覺n kalbini oluturan Metro, 襤ETT ve Akbil bilet ihalelerini alarak bu d繹nemin en b羹y羹k h覺rs覺zl覺k olaylar覺n覺 ger癟ekletirdiler. Sadece bununla s覺n覺rl覺 kalmad覺lar; ruhsats覺z yap覺lama sayesinde hazine arazilerini gasp ettiler. AKP iktidar olduktan sonra ise Babakanl覺a bal覺 TOK襤 'yi kurup bu t羹r h覺rs覺zl覺klar覺n覺 daha da yayg覺nlat覺rd覺lar. Ve 羹lkenin en b羹y羹k holdinglerinden biri oldular. 襤te Halk ekmek iletmelerini alan aile budur.

襤stanbul'da 4500 繹zel f覺r覺n覺n bulunduu F覺r覺nc覺lar Dernei bakan覺n覺n a癟覺klamas覺na g繹re 13 milyon n羹fuslu bu kentte kii ba覺na 400gr ekmek d羹羹yor, buda yakla覺k 17 milyon ekmee tekab羹l etmektedir. Bu a癟覺klamaya bakt覺覺m覺zda bile buradaki rant覺n boyutu a癟覺k癟a g繹r羹lmektedir.

襤te bu rant覺 elde etmek i癟in hububat 羹r羹nlerine yap覺lan zamlar覺n ard覺ndan f覺r覺nc覺lar da 300gr ekmei 85 ykr'den, 350gr ekmei ise 1ytl'den satmaya balad覺lar. Zaten al覺m g羹c羹 d羹羹k olan halk覺m覺z biraz daha ucuz olan halk ekmee y繹nelmitir. Bug羹n Albayraklar gramaj覺ndan 癟ald覺klar覺 ekmee de zam yapm覺lard覺r. AKP h羹k羹metinin politikas覺 olan zam, sadece ekmekte deil hayat覺n her alan覺nda elektrikten-suya, doalgazdan-ula覺ma kadar her yerde uygulanm覺t覺r.

Sonu癟 olarak bizler Yeni Mahalle Temel Haklar Dernei olarak diyoruz ki; halk覺n vergileri ile kurulan tesisler 繹zelletirme ad覺 alt覺nda gasp ve talan edilemezler. T羹m halk覺m覺z覺 ekmek zamm覺 bata olmak 羹zere AKP'nin yama ve talan politikalar覺na kar覺 birlemeye, m羹cadele etmeye 癟a覺r覺yoruz.

G羹c羹m羹z Birliimizdir!
Elinizi Ekmeimizden ekin!”


Hatay Temel Haklar Dernei'de konu ile ilgili bir a癟覺klama yapt覺. Temel Haklar'覺n 15 Haziran'da yapt覺覺 a癟覺klamay覺 olduu gibi yay覺nl覺yoruz.

"EKME襤M襤Z ONURUMUZDUR! EKME襤M襤ZLE OYNAMAYIN!

Bir s羹redir Hatay’da 300 graml覺k ekmei 50 ykr’tan almaya balad覺k.
K覺t kanaat ge癟inmeye 癟al覺anlar, isizler, evsizler yoksul insanlar bunu nas覺l alacak hi癟 d羹羹nmediler, sormad覺lar.
Bug羹ne kadar bizim yaam覺m覺z覺 ilgilendiren fakat bizim d羹羹ncelerimizin hi癟 sorulmad覺覺 onlarca karar al覺nd覺, yasa 癟覺kart覺ld覺 bu 羹lkede.
"Ekmein gramaj覺 繹yle olsun, fiyat覺 b繹yle olsun…" diyorlar. Olsun, olsun da kimse bize sormuyor "ekmei alacak paran var m覺” diye. Halk覺 ve bizleri d羹羹nd羹klerini s繹yleyenler, g繹z羹m羹z羹n i癟ine baka baka yalan s繹yl羹yorlar. “Biz halk覺m覺z覺 d羹羹n羹yoruz!” s繹z羹 koca bir yalandan baka bir ey deildir.
Ekmee zam yapacaklar覺na unun fiyat覺n覺 niye d羹羹rm羹yorlar?
Bizlere i imk璽n覺 niye salam覺yorlar?
Elimizdekileri niye almak i癟in seferber oluyorlar?
Halk覺m覺z覺n eline bir torba yiyecek malzemesi vererek dilencilie al覺t覺ranlar; imdi bir ekmee muhta癟 hale getirdiler. Sonra da y羹z羹m羹ze baka baka “kalk覺n覺yoruz, b羹y羹yoruz” demeye devam ettiler.
Evet, birileri b羹y羹yordu ama b羹y羹yen biz deildik. Bu 羹lkenin i癟isi, memuru, emeklisi deildi. B羹y羹yen bir avu癟 insan覺n zenginlii idi. Onlar覺n zenginlii b羹y羹d羹k癟e, bizim yoksulluumuz, a癟l覺覺m覺z b羹y羹d羹.
Bug羹n binlerce insan覺m覺z bir ekmei almak i癟in saatlerce 癟al覺maktad覺r.
Ama her g羹n 羹lkemizin d繹rt bir yan覺ndaki elence yerlerinden “fazla” olduu i癟in milyonlarca ekmek 癟繹plere at覺lmaktad覺r.
Ekmeimiz Namusumuzdur!
Bir insan覺n ekmei ile oynamak, namusuna g繹z dikmekle birdir. Bu y羹zdendir ki, insanlar覺n elindeki ekmee g繹z dikmek su癟lar覺n en b羹y羹羹 say覺l覺r.
Biz yoksullat覺k癟a ekmeimize el uzatanlar keyif 癟atmaktad覺r.
Ekmeimize, unumuza, suyumuza kulland覺覺m覺z t羹m temel ihtiya癟lar覺m覺za s羹rekli zam yap覺lmaktad覺r. Ancak al覺m g羹c羹m羹z de d羹mektedir. Onlar keyif 癟atmak i癟in elbirlii c羹zdan birlii yaparak, bizi yoksullat覺r覺p zamlar覺yla ekmeimize el uzat覺yorlar.
H羹k羹met ve yerelde Hatay valisi ve Belediyesi temel g覺dam覺z olan bir lokma ekmekten elini 癟ekmelidir. Belediye ekmek kul羹belerini 癟oaltarak, ya da ekmein gramaj覺n覺 y羹kselterek fiyat覺n覺n da y羹kselmesini salayarak sorun 癟繹z羹lmez. Yabanc覺 羹lkelerden ihra癟 edilen buday yerine 羹lkemizdeki buday 羹retimi artt覺r覺larak bu sorun 癟繹z羹lebilir.
癟 be tane holding‘in karlar覺na kar katmak i癟in zam planlanmas覺 yerine, temel g覺dam覺z olan ekmei, unu, suyu halk覺m覺z覺n al覺m koulunu da g繹z 繹n羹ne alarak, yap覺lan zamlardan vaz ge癟ilmelidir.
Dernek olarak Adana akirpaa Temel Haklar Derneinin balatm覺 olduu “Yeter, Ekmeimizle Oynamay覺n” kampanyas覺n覺 destekliyor, herkesi zamlar ve ekmek zamlar覺yla ilgili duyarl覺 olmaya 癟a覺r覺yoruz.
EKME襤M襤ZLE OYNAMAYIN!
STANDART GARAMAJDA UCUZ EKMEK 襤ST襤YORUZ!
EKME襤M襤Z NAMUSUMUZDUR!

HATAY TEMEL HAKLAR VE ZGRLKLER DERNE襤
Ad覺na Dernek Bakan覺 G羹zin Tolga"
2008.06.16
Bu yaz覺 2800 kez okundu
Geri D繹n