| H覺rs覺zlar Halk Ekmeine G繹z Dikti
AKP iktidar覺n覺n zam ve talan politikas覺n覺n bir par癟as覺 olan halk ekmek b羹felerinin ve 羹retiminin 繹zelletirilmesi Esenler'de Yeni Mahalle Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei Giriimi taraf覺ndan protesto ediliyor.

Temel Haklar Esenlerin Tepe, Karabay覺r ve Yenimahalle'de esnaf, kahve ve evlere y繹nelik bildiri da覺t覺m覺 yapt覺. Halk覺 bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺l覺ma 癟a覺rd覺.

Da覺t覺lan bildiriyi olduu gibi yay覺nl覺yoruz;

"EMEK襤 HALKIMIZ!

Halk覺n vergileri ile kurulan halk ekmek iletmeleri uzun zamand覺r halk覺n ucuz ekmek ihtiyac覺n覺 kar覺l覺yordu. Fakat AKP iktidar覺 繹zelletirme ad覺 alt覺nda hayata ge癟irdii yama ve talan politikalar覺 sonucunda halk ekmei de 繹zelletirmitir. stelikte ad覺 daha 繹nce Akbil ve ruhsats覺z yap覺 usuls羹zl羹klerine kar覺an bir aileye yani babakan Tayip Erdoan'覺n damad覺na verilmitir.
Peki kimdir bu aile; bu aile 1980'li y覺llarda Esenler'de "k羹癟羹k 癟apl覺" ticaretle uraan "Albayraklar"d覺r. zellikle Erdoan'覺n 襤stanbul belediye bakan覺 olduu d繹nemde 襤stanbul ula覺m覺n覺n kalbini oluturan metro, 襤ETT ve Akbil bilet ihalelerini alarak bu d繹nemin en b羹y羹k h覺rs覺zl覺k olaylar覺n覺 ger癟ekletirdiler. Sadece bununla s覺n覺rl覺 kalmad覺lar; ruhsats覺z yap覺lama sayesinde hazine arazilerini gasp ettiler. AKP iktidar olduktan sonra ise babakanl覺a bal覺 TOK襤 'yi kurup bu t羹r h覺rs覺zl覺klar覺n覺 daha da yayg覺nlat覺rd覺lar. Ve 羹lkenin en b羹y羹k holdinglerinden biri oldular. 襤te Halk ekmek iletmelerini alan aile budur.
襤stanbul'da 4500 繹zel f覺r覺n覺n bulunduu f覺r覺nc覺lar dernei bakan覺n覺n a癟覺klamas覺na g繹re 13 milyon n羹fuslu bu kentte kii ba覺na 400gr ekmek d羹羹yor, buda yakla覺k 17 milyon ekmee tekab羹l etmektedir. Bu a癟覺klamaya bakt覺覺m覺zda bile buradaki rant覺n boyutu a癟覺k癟a g繹r羹lmektedir.
襤te bu rant覺 elde etmek i癟in hububat 羹r羹nlerine yap覺lan zamlar覺n ard覺ndan f覺r覺nc覺lar da 300gr ekmei 85ykr'den, 350gr ekmei ise 1ytl'den satmaya balad覺lar. Zaten al覺m g羹c羹 d羹羹k olan halk覺m覺z biraz daha ucuz olan halk ekmee y繹nelmitir. Bug羹n Albayraklar gramaj覺ndan 癟ald覺klar覺 ekmee de zam yapm覺lard覺r. AKP h羹k羹metinin politikas覺 olan zam, sadece ekmekte deil hayat覺n her alan覺nda elektrikten-suya, doalgazdan-ula覺ma kadar her yerde uygulanm覺t覺r.
Sonu癟 olarak bizler Yeni Mahalle Temel Haklar Dernei olarak diyoruz ki; halk覺n vergileri ile kurulan tesisler 繹zelletirme ad覺 alt覺nda gasp ve talan edilemezler. T羹m halk覺m覺z覺 ekmek zamm覺 bata olmak 羹zere AKP'nin yama ve talan politikalar覺na kar覺 birlemeye, m羹cadele etmeye 癟a覺r覺yoruz.

GCMZ B襤RL襤襤M襤ZD襤R!
HALK EKMEK HALKINDIR SATILAMAZ!
ALBAYRAKLAR, EL襤N襤Z襤 EKME襤M襤ZDEN EK襤N!

YEN襤 MAHALLE TEMEL HAKLAR VE ZGRLKLER DERNE襤 Giriimi


BASIN AIKLMASINA ARI:
YER: TERAZ襤DERE METRO DURAI (HALK EKMEK BFES襤)
TAR襤H: 15 HAZ襤RAN CUMARTES襤
SAAT19:30"

***

EKMEE YAPILAN ZAMLAR GER襤 EK襤LS襤N

Ekmee yap覺lan zamlar覺n geri 癟ekilmesi talebiyle, Mersin Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei taraf覺ndan 10 Haziran 2008 tarihinde dernek binas覺nda bas覺n toplant覺s覺 d羹zenledi.
Bas覺n toplant覺s覺nda; Mersin Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei Bakan覺 Murat T羹rkmen, "Pirince, 癟aya, ekere, suya, una zam, zam, zam… Maalara 5 kuru zam yapmayan iktidarlar, yapt覺klar覺 zamlarla cebimizdeki son kuruu da al覺yorlar. En son zamlar ekmeimize uzad覺" dedi.
Yoksul halk覺n, zamlarla daha da yoksullat覺r覺larak ekmee muhta癟 hale getirildiini s繹yleyen T羹rkmen, "Oysa ekmee zam yap覺laca覺na, unun fiyat覺 d羹羹r羹lebilirdi. lkemizde milyonlarca insana yetecek kadar buday 羹retimi yap覺labilir. Fakat iktidarlar b繹yle bir 癟繹z羹me gitmiyor. lkemizin bu olanaklar覺n覺 kullan覺lm覺yor, 羹retilmiyor, d覺ar覺dan buday ithal ediliyor. 襤thal edilen buday覺n faturas覺 da halka 繹detiliyor" eklinde konutu.

'Ekmee g繹z dikmek, su癟lar覺n en b羹y羹羹d羹r'
T羹rkmen, Anadolu topraklar覺nda, ekmein namusla edeer olduunu vurgulayarak 繹yle konutu: "Bir insan覺n ekmeiyle oynamak, namusuna g繹z dikmekle birdir. Bu y羹zdendir ki insanlar覺n elindeki ekmee g繹z dikmek, su癟lar覺n en b羹y羹羹 say覺l覺r. Biz yoksullat覺k癟a, ekmeimize el uzatanlar keyif 癟atmaktad覺r. Ekmeimize, unumuza, suyumuza, kulland覺覺m覺z t羹m temel ihtiya癟lar覺m覺za s羹rekli zam yap覺lmaktad覺r. Ancak al覺m g羹c羹m羹z d羹mektedir.
Onlar keyif 癟atmak i癟in elbirlii, c羹zdan birlii yaparak, bizi yoksullat覺r覺p zamlar覺yla ekmeimize el uzat覺yorlar. 3-5 tane holdingin k璽r覺na k璽r katmak i癟in zam planlamas覺 yerine, temel g覺dam覺z olan ekmei, unu, suyu halk覺m覺z覺n al覺m koulunu da g繹z 繹n羹ne alarak yap覺lan zamlardan vazge癟ilmelidir. Standart gramajda ucuz ekmek istiyoruz."
Halk覺n 癟ounluunun ekmek zamm覺n覺n geri 癟ekilmesini istediini kaydeden T羹rkmen, Adana-akirpaa Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'nin de 'Yeter, Ekmeimizle Oynamay覺n' ad覺yla bir kampanya balatt覺覺n覺 hat覺rlatarak kampanyay覺 desteklediklerini s繹yledi. T羹rkmen, yoksul halk覺n s覺raya girerek almaya 癟al覺t覺覺 halk ekmek kul羹belerinin de 癟oalt覺lmas覺 gerektiini s繹zlerine ekledi.

***

Seyhan Sosyal K羹lt羹r ve Sanat Dernei, Adana Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei ve Hatay Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei konu ile ilgili birer a癟覺klama yapt覺lar. A癟覺klamalar覺 aa覺da yay覺nl覺yoruz.

"EKME襤M襤Z ONURUMUZDUR! EKME襤M襤ZLE OYNAMAYIN!

Bir s羹redir Hatay'da 300 graml覺k ekmei 50 ykr'tan almaya balad覺k.
K覺t kanaat ge癟inmeye 癟al覺anlar, isizler, evsizler yoksul insanlar bunu nas覺l alacak hi癟 d羹羹nmediler, sormad覺lar.
Bug羹ne kadar bizim yaam覺m覺z覺 ilgilendiren fakat bizim d羹羹ncelerimizin hi癟 sorulmad覺覺 onlarca karar al覺nd覺, yasa 癟覺kart覺ld覺 bu 羹lkede.
"Ekmein gramaj覺 繹yle olsun, fiyat覺 b繹yle olsun…" diyorlar. Olsun, olsun da kimse bize sormuyor "ekmei alacak paran var m覺" diye. Halk覺 ve bizleri d羹羹nd羹klerini s繹yleyenler, g繹z羹m羹z羹n i癟ine baka baka yalan s繹yl羹yorlar. "Biz halk覺m覺z覺 d羹羹n羹yoruz!" s繹z羹 koca bir yalandan baka bir ey deildir.
Ekmee zam yapacaklar覺na unun fiyat覺n覺 niye d羹羹rm羹yorlar?
Bizlere i imk璽n覺 niye salam覺yorlar?
Elimizdekileri niye almak i癟in seferber oluyorlar?
Halk覺m覺z覺n eline bir torba yiyecek malzemesi vererek dilencilie al覺t覺ranlar; imdi bir ekmee muhta癟 hale getirdiler. Sonra da y羹z羹m羹ze baka baka "kalk覺n覺yoruz, b羹y羹yoruz" demeye devam ettiler.
Evet, birileri b羹y羹yordu ama b羹y羹yen biz deildik. Bu 羹lkenin i癟isi, memuru, emeklisi deildi. B羹y羹yen bir avu癟 insan覺n zenginlii idi. Onlar覺n zenginlii b羹y羹d羹k癟e, bizim yoksulluumuz, a癟l覺覺m覺z b羹y羹d羹.
Bug羹n binlerce insan覺m覺z bir ekmei almak i癟in saatlerce 癟al覺maktad覺r.
Ama her g羹n 羹lkemizin d繹rt bir yan覺ndaki elence yerlerinden "fazla" olduu i癟in milyonlarca ekmek 癟繹plere at覺lmaktad覺r.
Ekmeimiz Namusumuzdur!
Bir insan覺n ekmei ile oynamak, namusuna g繹z dikmekle birdir. Bu y羹zdendir ki, insanlar覺n elindeki ekmee g繹z dikmek su癟lar覺n en b羹y羹羹 say覺l覺r.
Biz yoksullat覺k癟a ekmeimize el uzatanlar keyif 癟atmaktad覺r.
Ekmeimize, unumuza, suyumuza kulland覺覺m覺z t羹m temel ihtiya癟lar覺m覺za s羹rekli zam yap覺lmaktad覺r. Ancak al覺m g羹c羹m羹z de d羹mektedir. Onlar keyif 癟atmak i癟in elbirlii c羹zdan birlii yaparak, bizi yoksullat覺r覺p zamlar覺yla ekmeimize el uzat覺yorlar.
H羹k羹met ve yerelde Hatay valisi ve Belediyesi temel g覺dam覺z olan bir lokma ekmekten elini 癟ekmelidir. Belediye ekmek kul羹belerini 癟oaltarak, ya da ekmein gramaj覺n覺 y羹kselterek fiyat覺n覺n da y羹kselmesini salayarak sorun 癟繹z羹lmez. Yabanc覺 羹lkelerden ihra癟 edilen buday yerine 羹lkemizdeki buday 羹retimi artt覺r覺larak bu sorun 癟繹z羹lebilir.
癟 be tane holding'in karlar覺na kar katmak i癟in zam planlanmas覺 yerine, temel g覺dam覺z olan ekmei, unu, suyu halk覺m覺z覺n al覺m koulunu da g繹z 繹n羹ne alarak, yap覺lan zamlardan vaz ge癟ilmelidir.
Dernek olarak Adana akirpaa Temel Haklar Derneinin balatm覺 olduu "Yeter, Ekmeimizle Oynamay覺n" kampanyas覺n覺 destekliyor, herkesi zamlar ve ekmek zamlar覺yla ilgili duyarl覺 olmaya 癟a覺r覺yoruz.

EKME襤M襤ZLE OYNAMAYIN!
STANDART GRAMAJDA UCUZ EKMEK 襤ST襤YORUZ!
EKME襤M襤Z NAMUSUMUZDUR!

HATAY TEMEL HAKLAR VE ZGRLKLER DERNE襤
Ad覺na Dernek Bakan覺 G羹zin Tolga"

***

"Bas覺na ve Kamuoyuna;
EKMEK ZER襤NDE OYNANAN OYUNLARA SON VER襤LS襤N!

G羹nden g羹ne hayat覺m覺z pahal覺la覺yor, zamlar pe pee geliyor. Yaamam覺z daha da zorla覺yor. En temel ihtiya癟lar覺 bile halk覺n 繹nemli bir b繹l羹m羹 art覺k kar覺layamaz halde. Emperyalizmin; ABD'nin, AB'nin istei ve denetiminde hayat覺m覺z daha da zorlat覺r覺l覺yor.

Son zamanlarda 繹zellikle en temel beslenme maddemiz olan ekmee yap覺lan zamlar ve 羹zerinde oynanan oyunlar, ibirlik癟i AKP iktidar覺n覺n halka verdii deeri tekrar g繹zler 繹n羹ne serdi. Emperyalizmin, IMF'nin istekleriyle tar覺m覺m覺z yok edildi, kota uygulamalar覺yla 羹retiminde d羹nyan覺n ilk s覺ralar覺nda bulunduumuz bir癟ok tar覺m 羹r羹n羹n羹 bug羹n d覺ar覺dan ithal eder duruma d羹t羹k. Budayda da yaanan durum budur. Bu koullarda 羹retim yapmaya 癟al覺an F覺r覺nc覺lar da ekmekte as覺l s繹z sahibi olanlar deildir. 羹nk羹 buday ve un fiyatlar覺 onlar覺 fiyat belirlemeye zorlamaktad覺r. Uygulanan ekonomik programlarla iyice bitirilen k羹癟羹k esnaf kendi 癟覺kar yolunu zam yapmakta g繹rmektedir. B繹ylece halk ve F覺r覺nc覺lar kar覺 kar覺ya getirilmektedir. Burada as覺l sorumlular ABD'nin 襤birlik癟isi AKP, Vali ve yerel y繹neticilerdir.

Ekmein fiyat ve gramajlar覺yla oynanan oyunlarla halk madur edilmektedir. ncesinde 30 Ykr'a ald覺覺m覺z ekmek 繹nce 40 Ykr'a 癟覺kar覺lm覺, tepkiler 羹zerine fiyat d羹羹r羹lm羹, sonras覺nda gramaj覺 300 grama 癟覺kar覺larak fiyat覺 70 Ykr yap覺lm覺t覺r. Bu yap覺lanlarda halk d羹羹n羹lmemektedir. Sadece Kar d羹羹ncesinin olduu bu uygulamalarla halka "senin a癟覺l覺覺n-yoksulluun beni ilgilendirmez" denmektedir. Halk覺 sadaka k羹lt羹r羹ne al覺t覺rmaya 癟al覺an ve yapt覺覺 g繹stermelik yard覺mlarla kendine oy taban覺 yaratmaya 癟al覺an AKP'nin halka bak覺覺 budur.

Sorunun 癟繹z羹m羹 daha ucuz halk ekmek kul羹beleri deildir, oluan kuyruklar 癟繹z羹m 繹rnei olarak deil AKP'nin utanc覺 olarak g繹zler 繹n羹nde durmaktad覺r. Ekmek 羹zerinde oynanan oyunlara son verilmelidir. Halk覺n a癟l覺覺 羹zerinde politika yap覺lmamal覺d覺r. Bu ama癟la "YETER! EKME襤M襤ZLE OYNAMAYIN!" kampanyas覺 balatan akirpaa Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'nin bu kampanyas覺n覺 destekliyoruz. Sorunun 癟繹z羹m羹 temel ihtiya癟lar覺m覺z i癟in halk olarak 繹rg羹tlenmekte ve m羹cadele etmektedir.

HALKA STANDART GRAMAJDA UCUZ EKMEK SALANSIN!
EKME襤M襤ZLE OYNAMAYIN!

Adana Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei"

***

"Seyhan Sosyal K羹lt羹r ve Sanat Dernei
10 Haziran 2008

EKME襤M襤Z NAMUSUMUZDUR?
NAMUSUMUZDAN EL襤N襤Z襤 EK襤N!

Bir s羹redir 羹lkemizin bir癟ok yerinde ekmek zamlar覺
konuuluyor. Yaam artlar覺m覺z覺 her ge癟en g羹n daha da zorlat覺ran AKP iktidar覺 karn覺m覺z覺n bile doymas覺n覺 istemiyor.
ocuklar覺m覺za ve evimize bir ekmek g繹t羹rmek i癟in diimizi t覺rna覺m覺za tak覺p 癟al覺覺yoruz. Ama elimizdekiler 癟oalmak yerine birer birer azal覺yor. B繹yle giderse evimize bir ekmek bile g繹t羹remez hale gelecek, boas覺m覺zdan bir lokma ekmek bile ge癟meyecek.
Ge癟tiimiz g羹nlerde yap覺lan bir arat覺rmaya g繹re 50 milyon insan覺m覺z yoksulluk s覺n覺r覺 alt覺nda ya覺yor, 10 milyonun 羹zerinde insan覺m覺z ise a癟l覺k ya覺yor. 襤te 羹lkemize refah getirdik, 羹lkemiz b羹y羹d羹k diyenlerin yaratt覺覺 羹lke tablosu…
Ekmek 70 kuru oldu.
Bug羹ne kadar olduu gibi ekmek zamm覺nda da kimse halka sormad覺, alabilecek durumunuz var m覺-yok mu diye. Kimse sormad覺 ekmek alacak bir iiniz var m覺 diye. Her gelen zamla tek yapt覺klar覺 ey halk覺n biraz daha kemer s覺kmas覺n覺 istemek. Y覺llard覺r b繹yle diyerek yalan s繹ylediler. B覺rakal覺m i-a bulmay覺 tersine elimizdeki a覺 da ii de ald覺lar.
Tek yapt覺klar覺 ey halk覺 dilenciletirmek.
Tek yapt覺klar覺 ey yoksulluumuzu ve a癟l覺覺m覺z覺 artt覺rmak. Kimse halk覺n durumunu d羹羹nm羹yor.
Bizler sesimizi 癟覺karmad覺k癟a, varolana raz覺 olduk癟a onlar elimizdekini almaya devam ediyor, edecek.
Halk覺n bu sorunu i癟in akirpaa Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'nin bir s羹re 繹nce balatm覺 olduu "YETER! EKME襤M襤ZLE OYNAMAYIN!" kampanyas覺n覺 bizde derneimiz ad覺na sahipleniyoruz.
Gecenin bir yar覺s覺ndan, g羹n羹n belirli saatlerinde ekmek kul羹belerinde daha ucuz ekmek almak i癟in 癟ekilen kuyruk ikencesine de son verilmesini istiyoruz.
Daha fazla kar elde etmek i癟in ekmeimizde oynanan oyuna son verilmesini istiyoruz. 襤stenirse standart gramajda ucuz ekmek 羹retilebilir. Ekmek kul羹belerini 癟oaltmakla 繹v羹nenler halk覺n al覺m g羹c羹n羹 y羹kseltmelilerdir. Baka 羹lkelere buday ihra癟 etmekle 繹v羹nenler 繹nce kendi 羹lkelerine bakmal覺d覺rlar. Ekmein fiyat覺n覺 y羹kseltmek yerine torbas覺 45 YTL olan unun fiyat覺 d羹羹r羹ls羹n.
Bizler: SEYHAN SOSYAL, KLTR VE SANAT DERNE襤 癟al覺anlar覺 olarak diyoruz ki; 襤imiz ekmeimizdir, ekmeimiz namusumuzdur, namusumuza dokunmalar覺na izin vermeyelim.

EKME襤M襤Z NAMUSUMUZDUR!
EKME襤M襤ZLE OYNAMAYIN!

Seyhan Sosyal K羹lt羹r ve Sanat Dernei"
2008.06.13
Bu yaz覺 3312 kez okundu
Geri D繹n