| Paris'te Polis Ter繹r羹
Pariste 9 Haziran g羹n羹 jandarma taraf覺ndan bir癟ok ev ve Paris Anadolu K羹lt羹r Ve Dayan覺ma Dernei bas覺larak 癟ok say覺da kii g繹zalt覺na al覺nd覺.

9 haziran Pazartesi sabah alt覺 sular覺nda farkl覺 b繹lgelerdeki evlere kordineli olarak yapilan ev bask覺nlar覺nda 11 kii g繹zalt覺na al覺nd覺. Yine sabah 9.00 sular覺nda Paris Anadolu K羹lt羹r Ve Dayan覺ma Dernei'nde kap覺s覺 k覺r覺larak polis taraf覺ndan bas覺ld覺. Evlere yap覺lan bask覺nlarda kap覺lar k覺r覺larak uzun namlulu silahlarla ev halk覺n覺n balar覺na silah dayat覺larak ter繹rize edildi.
Dernek'te Saat 17.00'a kadar kalan polisler dernein olduu kata karakol kurduu ve gelenlerin kimliklerini kontrol edip sorguya tabi tutulduu bildirildi.
Sorgulama sonras覺nda bir癟ok kii g繹zalt覺na al覺nd覺. G繹zaltina al覺nanlarin isimleri 繹yledir:
ERDOAN AKIR, ERAFETT襤N SARIKAYA, VEL襤 YATI, DAYIMI AKTEPE, NEZ襤F ESKI, KEMAL BALKAN, N襤HAT KARAKAYA, ZGR GL VE EV ARKADAI.

Konuyla ilgili Paris Anadolu K羹lt羹r Ve Dayan覺ma Dernei ve Anadolu Federasyonu'nun yapt覺覺 a癟覺klamalar覺 yay覺nl覺yoruz.

"BASINA VE KAMUOYUNA

FRANSA POL襤S襤 SU 襤L襤YOR

09 Haziran saat 06:00 da e zamanl覺 olarak yap覺lan ev bask覺nlar覺nda toplam 11 kii g繹zalt覺na al覺nd覺.
Ayn覺 saatlerde derneimizin de kap覺s覺 k覺r覺larak polisin ter繹r羹ne uray覺p talan edildi. Bilgisayara el konuldu. Bask覺n yap覺lan evlerde k覺r覺lan kap覺lar var ve ev halk覺n覺n 癟ocuklarda dahil olmak 羹zere yere yat覺r覺larak silahla tehdit edildiler.
2 kii hari癟 uanda b覺rak覺lan yok ve bilgi al覺nam覺yor.
T羹m bunlar Avrupa'n覺n g繹beginde, Fransa'n覺n bakenti Paris'te oldu. Hem de t羹m d羹nyaya demokrasi dersi veren Fransa Paris'te ...
Fransa Polisi A癟覺klamal覺d覺r;
Fransa yasalar覺na g繹re kurulan ve faaliyet g繹steren Paris Anadolu K羹lt羹r ve Dayan覺ma Dernei niye bas覺ld覺?
Kap覺s覺 k覺r覺larak girilen derneimiz niye didik didik arand覺 ve talan edildi ?
Dernek 羹yelerimiz hangi sebep g繹sterilerek g繹zalt覺nda tutulmaktad覺r ?
"B羹y羹k Ter繹r Operasyonu" havas覺yla ger癟ekletirilen bu devlet ter繹rizminin sebebi nedir ?
Fransa Devleti bu sorular覺m覺za derhal cevap vermeli ve derneimizin 羹yelerini serbest b覺rakmal覺d覺r.
Fransa Devleti tum bu yapt覺klar覺n覺n hesab覺n覺 vermeli ve 繹z羹r dilemelidir.
lkemizdeki demokrasi m羹cadelesinin bir par癟as覺 olan derneimiz, T羹rkiyeli g繹癟men halk覺m覺z覺n bir kurumudur.
Bu kurum g繹癟men halk覺m覺z覺n haklar覺n覺 savunmaya onlarla birlikte, demokrasi m羹cadelesini s羹rd羹rmeye devam edecektir.
T羹m bu sald覺r覺lar estirilen bu ter繹r havas覺 bizi sindirmeye yetmeyecektir.
DERNE襤M襤Z VE YELER襤M襤Z ZER襤NDEK襤 BASKILARA SON!!!
DEMOKRAS襤 MCADELEM襤Z ENGELLENEMEZ!!!

GZALTINDAK襤 ARKADALARIMIZ SERBEST B襤RAKILSIN !!!
BASINA VE KAMUOYUNA
FRANSA POL襤S襤 SU 襤L襤YOR

PAR襤S ANADOLU KLTR VE DAYANIMA DERNE襤"


"Fransa'da Polis Ter繹r羹

Y覺llard覺r Paris'te demokratik faaliyet y羹r羹ten Anadolu K羹lt羹r Merkezi ve bir癟ok T羹rkiyelinin evi 9 Haziran 2008 tarihinde sabah saatlerinde, Frans覺z jandarmas覺 taraf覺ndan bas覺lm覺t覺r. Bask覺nlar s覺ras覺nda, evlerde k羹癟羹k 癟ocuklara kar覺 uzun namlulu silahlar dorultulmu, g繹zalt覺na al覺nan insanlar yerlerde s羹r羹klenerek, zorla kelep癟elenmilerdir. Tam bir polis ter繹r羹 estirilmitir.
Akam saat 18:00'de Anadolu K羹lt羹r Merkezi polis taraf覺ndan hi癟 bir gerek癟e g繹sterilmeden m羹h羹rlenmitir.
Saatlerce s羹ren ve planl覺 olan bask覺nlarda, 11 kiinin g繹zalt覺na al覺nmas覺na ve ayn覺 g羹n akam覺 serbest b覺rak覺lmas覺na ramen, Frans覺z devleti bu sald覺r覺lar覺n sebebini a癟覺klamam覺t覺r.
Demokratik faaliyetlere ve devrimcilere kar覺 bu kadar sald覺rgan davranan ve
k羹癟羹c羹k 癟ocuklar覺m覺za uzun namlulu silahlar dorultan, onlar覺 yerlere yat覺ran Frans覺z polisinin ve devletinin demokrasisi sorgulanmaya muhta癟t覺r. Fransa bu sald覺r覺lar覺n覺n sebeplerini a癟覺klamal覺 ve sald覺r覺larda zarar g繹renlerden 繹z羹r dilemelidir.
Anadolu K羹lt羹r Merkezinin faaliyetleri 繹n羹ndeki b羹t羹n engeller kald覺r覺lmal覺d覺r.
Anadolu K羹lt羹r Merkezinin m羹h羹rlenmesi demek, en demokratik hak olan 繹rg羹tlenme hakk覺n覺n ortadan kald覺r覺lmas覺d覺r. Anadolu'dan insanlar覺n bulutuu, sorunlar覺na 癟are arad覺klar覺, yozlamaya, yabanc覺lamaya kar覺 kendi k羹lt羹rlerini koruduklar覺 bir mekandan Fransa devleti neden rahats覺z oluyor? Neden m羹h羹rleme gerei duyuyor? Avrupa 羹lkelerinde pe pee 癟覺kar覺lan Ter繹r yasalar覺 ile kendi Demokrasi anlay覺lar覺n覺 ortaya koyan AB 羹lkeleri, Anadolu K羹lt羹r Merkezi'ni m羹h羹rleyerek as覺l m羹h羹rledikleri eyin Demokrasi olduunun fark覺nda deiller.
Fransa devleti Anadolu K羹lt羹r Merkezi 癟al覺anlar覺na kar覺 uygulad覺覺 ter繹re derhal son vermelidir, g繹zalt覺na ald覺覺 ve halen b覺rakmad覺覺 insanlar覺 derhal serbest b覺rakmal覺d覺r. Demokrasi m羹cadelesi ter繹rizm deildir.

Anadolu Federasyonu"
2008.06.12
Bu yaz覺 2949 kez okundu
Geri D繹n