| Ferhat Ger癟ek 3. Kez Adliye'deydi
Ferhat Ger癟ek 3. kez adliyedeydi. 7 Ekim 2007'de Yenibosna'da Y羹r羹y羹 Dergisi'nin da覺t覺m覺n覺 yapan Ferhat Ger癟ek'i vurarak fel癟 kalmas覺na neden olan 16 polisin tehis ilemine 9 Haziran g羹n羹 Bak覺rk繹y Adliyesi'nde devam edildi.

Daha 繹nce Ferhat, kendisine ate eden polisleri tehis etmek i癟in 2 kez adliyeye gelmiti. Sorumlu polisleri bir t羹rl羹 haz覺r etmeyen savc覺l覺k tam 3 kez Ferhat'覺 adliyeye 癟a覺rd覺. 16 polisten toplam 15'i tehis ileminde haz覺r bulunurken daha 繹nce Ferhat ve tan覺k Ersin Kip'in fotoraftan tehis ettikleri ve Ferhat'a ate eden polis yine haz覺r edilmedi. Bu polisin baka bir su癟lamayla a癟覺a al覺nd覺覺 bu nedenle haz覺r edilemedii savc覺l覺k taraf覺ndan belirtildi. Aradan 8 ay ge癟mesine kar覺n b覺rak覺n sorumlu polislerin hakk覺nda dava a癟覺lmas覺n覺 polislerin ifadeleri dahi al覺nmad覺. Tan覺k ve Ferhat Ger癟ek taraf覺ndan hem fotoraflarla hem de canl覺 tehis edilen polisler hakk覺nda dava a癟覺l覺p a癟覺lmayaca覺n覺 g繹receiz.

Temel Haklar Federasyonu 羹yeleri Ferhat'覺 bir kez daha yaln覺z b覺rakmayacak adalet istemeye devam edeceklerini dile getirdiler. Ferhat'覺n polisleri tehis ilemin 繹ncesinnde Bak覺rk繹y Adliyesi 繹n羹nde biraraya gelen federasyon 羹yeleri "Ferhat Ger癟ek'i Vuran Polis Tutuklans覺n" pankart覺 a癟t覺lar. Uur 襤lbay'覺n yapt覺覺 a癟覺klamada;

"Sorduk, soruyoruz, soraca覺z…
Yenibosna'da Pazaryerinde, pazarc覺lar覺n ve al覺verie gelen onlarca insan覺n g繹z羹n羹n 繹n羹nde dergi da覺tanlara pervas覺zca sald覺ran, kurunlayarak Ferhat'覺 sakat b覺rakanlar bu cesareti nerden, kimden al覺yor?
Ferhat'覺 vuran polisin hala iini yapmaya devam etmesi, her ey ayan beyan ortadayken sald覺rganlar hakk覺nda yasal ilem yap覺lmamas覺 Adaletle, Hukukla a癟覺klanabilir mi?
Bu 羹lkede, herhangi bir vatanda yapt覺覺nda su癟 say覺lan bir eylemin faili devletin kolluu olunca ceza sayan bir adalet anlay覺覺 m覺 hakim?
Evet…
Sald覺rganlara cesaret veren Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu ile polisi, 繹ld羹rme yetkisi de dahil olaan羹st羹 yetkilerle donatan AKP iktidar覺d覺r.
Sald覺rganlar Polis olunca, Yarg覺n覺n su癟lar覺n覺 g繹rmezden gelmesi, 繹rtbas etmesi, a癟覺lan davalarda da mahkemelerin ikenceci polisleri aklayan kararlar almas覺 onlar覺 daha da sald覺rganlat覺rm覺t覺r.
Kurunun hangi silahtan 癟覺kt覺覺, silah覺n kime ait olduu devletin laboratuarlar覺nca belirlenmesine, Ferhat'覺 kimin vurduu bilinmesine ramen, su癟lu polisin tutuklanmamas覺 ve hala polisi aklamak amac覺yla yap覺lan tehis manevras覺yla s羹recin uzat覺lmas覺 "Ge癟 gelen adalet ADALET deildir" s繹z羹n羹n doruluunu bir kere daha g繹steriyor bizlere.
Halk覺n en b羹y羹k 繹zleminin "ADALET" olduu bir 羹lkede ya覺yoruz.
Ferhat'覺n ger癟ekleri halka anlatt覺覺 i癟in vurulduunu biliyoruz.
Adaletsizliklerle beslenen, bask覺 ve zul羹m ile s繹m羹r羹s羹n羹 s羹rd羹ren egemenler; ger癟ekleri halka anlatan, sistemin 癟arp覺kl覺覺n覺, adaletsizliini anlatmakla kalmay覺p ona alternatifler sunan Y羹r羹y羹 Dergisini susturmak i癟in vurdular Ferhat'覺
Ferhat'覺 s覺rt覺ndan vurarak sakat b覺rakan kurunu s覺kan polis, sistemli bir ekilde halka sald覺ran s繹m羹r羹 d羹zeninin bek癟isidir. Bask覺, s繹m羹r羹 ve katliam politikalar覺yla ayakta durmaya 癟al覺an bir sistemin adalet anlay覺覺n覺n da halka ve temel haklar m羹cadelesi veren kesimlere hizmet etmeyecei aikard覺r.
Bizler, Temel Haklar Federasyonu olarak, adalet talebimizi y羹kseltmeye ve bu ama癟la t羹m halk覺m覺z覺 haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesinde birlemeye 癟a覺r覺yoruz." dedi.

'Ferhat Ger癟ek'i Vuran Polis tutuklans覺n' pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 eyleme 33 kii kat覺ld覺. A癟覺klama ADALET 襤ST襤YORUZ, FERHAT'I VARAN POL襤S TUTUKLANSIN, GCMZ B襤RL襤襤M襤ZD襤R' sloganlar覺n覺n at覺lmas覺yla son buldu.


FERHAT GEREK ADALET 襤STEMEN襤N KEND襤S襤D襤R

Ferhat i癟in adalet talebi bu hafta Okmeydan覺'nda yank覺land覺.
Ferhat Ger癟ek'i vuran polis tutuklans覺n talebiyle s羹ren eylemlerden biriside 8 Haziran g羹n羹 saat 14.00 de Okmeydan覺 Fatih Sultan Caddesi'nde ger癟ekletirildi.
Fatih Sultan Caddesi yolaz覺 mevkiinde bir araya gelen Temel Haklar 羹yeleri "Ferhat Ger癟ek'i Vuran Polis Halen Tutuklanmad覺" pankart覺n覺 ta覺d覺lar. 20 kinin kat覺ld覺覺 eylemde G繹zde Buldu bir a癟覺klama yaparak unlara dikkat 癟ekti:
" Sald覺rganlara cesaret veren Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu ile polisi, 繹ld羹rme yetkisi de dahil olaan羹st羹 yetkilerle donatan AKP iktidar覺d覺r. Sald覺rganlar polis olunca, yarg覺n覺n su癟lar覺n覺 g繹rmezden gelmesi, 繹rtbas etmesi a癟覺lan davalarda da mahkemlerin ikenceci polisleri aklayan kararlar almas覺 onlar覺 daha da sald覺rganlat覺rm覺t覺r....
Ferhat'覺 s覺rt覺ndan vurarak sakat b覺rakan kurunu s覺kan polis, sistemli bir ekilde halka sald覺ran s繹m羹r羹 d羹zeninin bek癟isidir. Bask覺, s繹m羹r羹 ve katliam politikalar覺yla ayakta durmaya 癟al覺an bir sistemin adalet anlay覺覺n覺n da halka ve temel haklar m羹cadelesi veren t羹m kesimlere hizmet etmedii g繹r羹lmektedir" dedi.
Eylemde "Y羹r羹y羹 Susturulamaz, Adalet 襤stiyoruz, Ferhat'覺 Vuran Polis Tutuklans覺n" sloganlar覺 at覺ld覺. Sonras覺nda esnaf覺ndan, evlere, binalardan, gecekondulara, kahvelerden, yoldan ge癟enlere k覺sacas覺 herkese Y羹r羹y羹 tan覺t覺ld覺. Megafonla Y羹r羹y羹 繹nl羹kleri ile 1 saat s羹ren dergi da覺t覺mda halka 35 dergi ulat覺r覺ld覺.


FERHAT GEREK'襤 VURAN POL襤S TUTUKLANMALIDIR!

Temel Haklar Federasyonu 羹yeleri 8 Haziran 2008 Pazar g羹n羹 Ferhat Ger癟ek'i vuran polisin tutuklanmas覺 talebiyle, Kad覺k繹y 襤skele Meydan覺'nda, Yenibosna Zafer Mahallesi'nde ve Okmeydan覺 Yolaz覺'nda bas覺n a癟覺klamalar覺 yap覺ld覺.

Kad覺k繹y'de 19 kiinin kat覺l覺m覺 ile Saat 15.00'de gerekleen a癟覺klamada Ferhat'覺n 8 ayd覺r yaad覺覺 ve gelimeler aktar覺ld覺. Ayr覺ca; "Aradan ge癟en 8 ay boyunca yaanan hukuksuzluu anlatmak i癟in Ferhat'a yap覺lan sald覺r覺n覺n cezas覺z kalmamas覺, ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesi verenlere temel hak ve 繹zg羹rl羹klerini savunanlara y繹nelik sald覺r覺lar覺n durdurulmas覺 i癟in meydanlardayd覺k.
Aylar boyunca k覺l覺n覺 k覺p覺rdatmayan, Ferhat'覺n bavurular覺 sonucu 7 ay sonra soruturma balatmak zorunda kalan savc覺l覺k imdi de tehis manevras覺yla s羹reci uzatmaya 癟al覺覺yor.
(…) Bizler Temel Haklar Federasyonu olarak adalet talebimizi y羹kseltmeye ve bu ama癟la t羹m halk覺m覺z覺 haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesinde birlemeye 癟a覺r覺yoruz." denildi.
Halk覺n youn ilgi ile izledii bas覺n a癟覺klamas覺n覺n ard覺ndan Ferhat i癟in dergi sat覺覺na baland覺. "7 Ekim 2007'de Ferhat Ger癟ek de bizler gibi Y羹r羹y羹 Dergisinin sat覺覺 ve tan覺t覺m覺n覺 yapacakt覺. Polis bunu su癟mu gibi kurunlayarak engellemek istedi. Ferhat Ger癟ek'i s覺rt覺ndan vurdu. Ve Ferhat Ger癟ek bug羹n fel癟 ve bir daha y羹r羹yemeyecek. Biz de diyoruz ki bas覺n a癟覺klamalar覺, dergi da覺t覺m覺 su癟sa g繹zalt覺lar, bask覺lar ve kurunlarla engellenecekse biz bu su癟u ilemeye devam edeceiz. "diyerek Kad覺k繹y 襤skele meydan覺ndan balayan dergi sat覺覺 sahil eridi takip edilerek Yaz覺c覺olu 襤han覺'n覺n olduu b繹lgeye kadar devam etti.
17 kiinin kat覺ld覺覺 sat覺 ve tan覺t覺mda ayr覺ca derginin bal覺klar覺 okunarak halka bilgi verildi. Yakla覺k 1 saat s羹ren da覺t覺mla 54 dergi halka ulat覺r覺larak Ferhatlar覺n Y羹r羹y羹羹n羹n durdurulamayaca覺 mesaj覺 verildi.

Okmeydan覺'nda ise; Yolaz覺 Fatih Sultan Caddesi'nde, yine saat 14:00'te yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺na 20 kii kat覺ld覺. "Ferhat Ger癟ek'i Vuran Polis Hala Tutuklanmad覺 – Temel Haklar Federasyonu" yaz覺l覺 pankart a癟an Temel Haklar 羹yeleri ad覺na G繹zde Buldu'nun okuduu a癟覺klamada; " Sald覺rganlara cesaret veren, 'Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu' ile polisi, 繹ld羹rme yetkisi de dahil olaan羹st羹 yetkilerle donatan AKP iktidar覺d覺r. Sald覺rganlar polis olunca yarg覺n覺n su癟lar覺n覺 g繹rmezden gelmesi , 繹rtbas etmesi, a癟覺lan davalarda da mahkemelerin ikenceci polisleri aklayan kararlar almas覺 onlar覺 daha da sald覺rganlat覺rm覺t覺r. Ferhat'覺 s覺rt覺ndan vurarak sakat b覺rakan kurunu s覺kan polis, sistemli bir ekilde halka sald覺ran s繹m羹r羹 d羹zeninin bek癟isidir. Bask覺, s繹m羹r羹 ve katliam politikalar覺yla ayakta durmaya 癟al覺an bir sistemin adalet anlay覺覺n覺n da halka ve temel haklar m羹cadelesi veren t羹m kesimlere hizmet etmedii g繹r羹lmektedir." denildi. A癟覺klamadan sonra bir saat s羹ren dergi da覺t覺m覺nda 35 adet Y羹r羹y羹 dergisi halka ulat覺r覺ld覺.

Yenibosna'da da Ferhat'覺n Y羹r羹y羹羹 s羹rd羹. Saat 14:00'te Zafer Mahallesi Pazar soka覺'nda 35 Temel Haklar 羹yesinin kat覺ld覺覺 ve yine ayn覺 i癟erikte yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺nda adalet talebi dile getirildi. A癟覺klaman覺n ard覺ndan Tayol ve oban癟eme sokaklar覺nda yap覺lan dergi da覺t覺m覺 s覺ras覺nda, AKP politikalar覺 devrimcilere y繹nelik bask覺lar, yozlama, yoksulluk ve 癟etelerle ilgili sesli bir ekilde halka anlat覺ld覺. 84 Y羹r羹y羹 dergisinin halka ulat覺r覺ld覺覺 da覺t覺m bir saat s羹rd羹.

Temel Haklar 羹yeleri yapt覺klar覺 eylemlerle adalet taleplerini s羹rd羹receklerini dile getirdiler.
2008.06.12
Bu yaz覺 2932 kez okundu
Geri D繹n