| Bask覺 Ve Hukuksuzluklara Kar覺
ada Hukuk癟ular Dernei 襤stanbul ubesi'nde 9 Haziran 2008 g羹n羹 saat 12.30'da son d繹nemlerde demokratik eylemlere y繹nelen bask覺 ve hukuksuzluklar覺n ele al覺nd覺覺 bir bas覺n toplant覺s覺 ger癟ekletirildi.

襤lk olarak 襤stanbul ube sekreteri s繹z alarak temel haklar覺n anas覺 olarak g繹r羹len d羹羹nce 繹zg羹rl羹羹 ve balam覺ndaki 繹rg羹tlenme ve ifade 繹zg羹rl羹羹 ile bas覺n h羹rriyetinin bu h羹rriyetleri yok edecek 繹l癟羹de k覺s覺tland覺覺n覺 ve m羹dahalelere urad覺覺n覺 anlatt覺. Bas覺n a癟覺klamalar覺n覺n g繹zalt覺 ve tutuklamalar ile son bulduunu, dergi ve gazetelere toplatma ve yay覺n durdurma kararlar覺 ile sans羹r uyguland覺覺n覺 s繹yleyen Timtik bu ihlallerin 繹zellikle baz覺 konularda dikkat 癟ekici bir ekilde younlat覺覺ndan s繹z etti. 70'lerin devrimci gen癟lik hareketi 繹nderlerini konu alan etkinliklerin sert m羹dahalelerle kar覺land覺覺n覺 anlatan Timtik soruturma a癟覺lan bas覺n a癟覺klamalar覺 ve yay覺n覺 durdurulan dergi ve gazetelerden 繹rnekler verdi. Hak 襤hlallerinin deimez konusu K羹rt Sorununun yine yay覺n yasaklar覺na sebep g繹sterildiini, askeri kuvvetleri, iktidar覺 ve yarg覺 kararlar覺n覺 eletirenlerin a覺r m羹dahalelere urad覺覺n覺 anlatt覺. Bu konularda d繹nemsel olarak younlaan ihlallerin 繹n羹m羹zdeki d繹nemde katlan覺lmaz bir hal alaca覺n覺, ekonomik krizin etkilerini daha 癟ok g繹receimiz ilerleyen g羹nlere hak gasplar覺n覺n 繹n羹ne ge癟mek i癟in birlikte ve daha 癟ok 癟al覺mak gerektiini ifade etti.
Ard覺ndan s繹z alan ada Hukuk癟ular Dernei 羹yesi Sabri Kukonmaz Mahir ayan'覺n toplu yaz覺lar kitab覺n覺n t羹m n羹shalar覺na el konulduunu s繹z konusu kararda 'toplu yaz覺lar' eserinden 'yazar覺 belli olmayan' eklinde s繹z edildii, bu durumun ilgili savc覺l覺覺n kitab覺n i癟 kapa覺n覺 dahi a癟mam覺 olduu izlenimi uyand覺rd覺覺n覺 belirtti. Yay覺n durdurma kararlar覺n覺n ise sans羹r olduunu ifade etti.
ada Hukuk癟ular Dernei Genel Sekreteri Sel癟uk Kozaa癟l覺 ise yapt覺覺 konumada Ankara'dan balayan ve t羹m 羹lkede yay覺lan bir ekilde su癟 tan覺mlar覺n覺n deitirildiini demokratik eylem ve etkinliklerden 繹t羹r羹 "繹rg羹t 羹yeliinden' davalar a癟覺ld覺覺n覺 s繹yledi.
Art覺k bilinen silahl覺 繹rg羹t davalar覺nda dosya adlar覺n覺n "tezkere davas覺", "kepenk davas覺", "se癟im davas覺" eklinde isimler ald覺覺n覺 bunlar覺n tamamen ifade 繹zg羹rl羹羹nden doan haklar覺n kullan覺lmas覺ndan 繹t羹r羹 a癟覺ld覺覺n覺 ve bu davalarda deil silah, 繹rg羹t ad覺 amblemi veya simgesi bulunmad覺覺n覺 kiilerinse y羹zlerinin a癟覺k olduunu s繹yledi.
Kozaa癟l覺'n覺n "yleki Ankara mahkemeleri art覺k bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺lanlardan pankart tutan覺 羹yelikten, d繹viz ta覺yan覺 su癟luyu 繹vmeden, megafon tutan覺 propagandadan yarg覺layacak bir tasnifle harekete balam覺t覺r" s繹zleri salondakileri tebess羹m ettirdi.
Yeni bir konjonkt羹re girildiini bu d繹nemin iyi okunmas覺 gerektiini s繹yleyen Kozaa癟l覺 muhalif avukatlar olarak bizlere 癟ok i d羹羹yor dedi.
Toplant覺 sonunda hak ihlallerini 繹rnekleyen aa覺daki metin bas覺na da覺t覺ld覺.

"Hukuk 繹renimimizin ba覺nda hocalar覺m覺z ie, y羹r羹rl羹kteki hukukun, doal hukuk ile uzlaabildii 繹l癟羹de uygulanabilir olduunu 繹retmekle balad覺. Yasa koyucunun yasay覺 koymadan 繹nceki amac覺n覺, doal hukuk gerei var olan toplumun ekonomik ve sosyal ger癟eklerini de g繹zeterek belirlemesi o yasalara hayat verir. Aksi halde bu h羹k羹mler uygulanmaz, etkisizleir. Zor yoluyla uygulanmaya kalk覺ld覺覺nda toplumsal bar覺覺 bozar ve bir infial hali meydana getirerek yasa koyucunun meruiyetini tart覺t覺r覺r. Bu teorileri meslek pratiimiz dorularken d繹n羹p yasa koyucular ve uygulay覺c覺lar ile de paylat覺k.

Hak ihlallerinin youn olarak yaand覺覺 g羹n羹m羹z T羹rkiye'sinde yasak ve k覺s覺tlamalar覺n toplumsal bar覺覺 bozduu 癟覺karsamas覺na varmak i癟in hukuk 璽limi olmak gerekmiyor asl覺nda. Biz yine de bu hak ihlallerine son verilmesi i癟in son aylar覺n hak ihlallerini g繹zden ge癟irmek ve kamuoyunu ve siyasi iktidar覺 uyarmak g繹revini yerine getirelim istedik.

"D羹羹ncesini anlatmak h羹rriyeti olmad覺 m覺 insanlarda, h羹rriyet yok demektir" diyor Voltaire. lkemiz 繹rg羹tlenme, ifade ve bas覺n 繹zg羹rl羹羹n羹n s覺kl覺kla ve her d羹zeyde m羹dahalelere maruz kal覺nd覺覺 g羹nleri yaamaya devam ediyor. T羹m h羹rriyetlerin anas覺 olarak kabul g繹ren ifade h羹rriyeti ve balam覺ndaki h羹rriyetlere o kadar 癟ok dokunuldu ki h羹rriyetler 繹z羹n羹 kaybetti ve yeniden tan覺mlanma ihtiyac覺 dodu.

3713 say覺l覺 Ter繹rle M羹cadele Kanunu temel h羹rriyetleri yok edecek 癟ok tehlikeli h羹k羹mler i癟ermekle beraber 癟ok yayg覺n olarak kullan覺lmaktad覺r. Ba覺na ter繹r kelimesi koyulan her h羹k羹m, hukuka uygunluu hi癟 tart覺覺lmaks覺z覺n ucube kararlara da dayanak oluturuyor. 'Eee… Ama ter繹r' diye a癟覺klanan her sorunun 羹st羹 kapat覺l覺yor. Kii haklar覺na yap覺lan sald覺r覺lar merulat覺r覺l覺yor.

T羹m 羹lkenin dinlenmesine izin veren Ankara 11. A覺r Ceza Mahkemesi, mahkemelerin bu tip ihlallere yol a癟acak kararlar覺 verirken hangi mant覺kla hareket ettiklerini a癟覺kl覺yor asl覺nda. Kii h羹rriyetlerini bu denli k覺s覺tlayan bir karar覺 vermek i癟in mahkeme 繹ncelikle kuvvetli su癟 羹phesine sahip olmal覺d覺r. 70 milyonu 羹lkenin b羹t羹n羹n羹 kuvvetli su癟 羹phesi alt覺nda g繹ren bir hukuk anlay覺覺 varl覺k koullar覺n覺 kendi eliyle yok ediyor demektir. Ayn覺 mant覺k onlarca kiiyi bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺ld覺覺, d羹羹ncesini ifade ettii, 繹rg羹tlenme hakk覺n覺 kulland覺覺 i癟in ter繹r 繹rg羹t羹n羹n propagandas覺n覺 yapt覺覺 gerek癟esiyle aylarca tutuklu bulundurabiliyor.

Son d繹nemlerde Bakent'ten t羹m 羹lkeye uzanan g繹zalt覺, tutuklama, yay覺n durdurma, toplatma ve a癟覺lan davalar覺n sebepleri ise dikkat 癟ekici bir ekilde baz覺 konularda younla覺yor.

BUNLARDAN B襤R襤 70'LER襤N DEVR襤MC襤 GENL襤K HAREKET襤 NDERLER襤NDEN BAHSETM襤 OLMALARIDIR.

Hayatlar覺n覺 kaybedeli 癟ok uzun y覺llar ge癟mi olmas覺na ve bu t羹r su癟lar覺n olumas覺na imk璽n olmamas覺na kar覺l覺k 羹lkenin d繹rt bir yan覺nda yay覺n durdurma, toplatma, g繹zalt覺, tutuklama gibi sert m羹dahaleler ile kar覺lanm覺t覺r.
Bu davalar覺n tipik bir 繹rnei Eski Milletvekili Mahmut Al覺nak hakk覺nda a癟覺ld覺. Deniz Gezmi, Vedat Ayd覺n ve Musa Anter'in adlar覺n覺 癟eitli cadde, park ve sokaklara ad olarak verilmesini Kars Belediye Bakanl覺覺'na g繹nderdii elektronik postayla talep ettii i癟in "su癟luyu 繹vmek" iddias覺yla yarg覺lanan Kars Halk Meclisi S繹zc羹s羹 Mahmut Al覺nak mahk羶m oldu.
ODT'de 30 Mart K覺z覺ldere Katliam覺 hakk覺nda afi ast覺覺 ileri s羹r羹len 羹癟 繹renci g繹zalt覺na al覺nd覺.
襤stanbul niversitesi Fen-Edebiyat Fak羹ltesi'nde Mahir ayan'覺 anmak 羹zere bir araya gelen gen癟lere polis sert m羹dahale ederek g繹zalt覺na ald覺.

Y羹r羹y羹 Dergisi, K覺z覺ldere ile ilgili yaz覺da "DHKP-C 繹rg羹t羹 propagandas覺 yap覺ld覺覺" iddias覺yla toplat覺ld覺.

Mimarlar Odas覺 Ankara ubesi'nde sekreter yard覺mc覺s覺 olarak g繹rev yapan Alev ahin 8 Mart etkinliine kat覺ld覺覺 i癟in hala tutuklu bulunuyor.
Konya'da iki kii Mahir ayan, Ula Bardak癟覺 ve Fikri S繹nmez'in posterleri, Mahir ayan'覺n Toplu Yaz覺lar kitab覺 ve Yumruklu Y覺ld覺z bayra覺 ile 癟ekilen fotoraf bulundurduklar覺 gerek癟esiyle THKP-C/Devrimci Yol 繹rg羹t 羹yelii iddias覺 ile tutukland覺.
Mahir ayan'覺n 'Toplu Yaz覺lar ve 'Devrimci Marlar, T羹rk羹ler A覺tlar, iirler' adl覺 derleme kitab覺n覺n bas覺l覺 t羹m n羹shalar覺na "su癟u ve su癟luyu 繹verek yasad覺覺 ter繹r 繹rg羹tlerinin propagandas覺n覺 yapt覺覺" gerek癟esiyle 襤stanbul 13. A覺r Ceza Mahkemesi'nce el koyma karar覺 verildi.

"T羹rkiye'de ve Avrupa'da Yaz覺n" Dergisi Genel Yay覺n Y繹netmeni Doan zg羹den, Gazeteci-Yazar Emin Karaca ve Yaz覺 襤leri M羹d羹r羹 Mehmet Emin Sert'e a癟覺lan dava s羹rerken Siirt'te g羹nl羹k yay覺mlanan "M羹cadele" Gazetesi sahibi Cumhur K覺l覺癟癟覺olu ve "Nizip Oluum" Gazetesi sahibi Ahmet Aksoy a癟覺lan 3 davadan da beraat ederken, Aksoy'un daha 繹nce bu davadan 73 g羹n hapis yatt覺覺 haberi sitelerde geni yer tuttu.
Emein Partisi Tunceli 襤l Bakanl覺覺 binas覺nda as覺l覺 bulunan Deniz Gezmi Yusuf Aslan ve H羹seyin 襤nan'a ait fotoraflar覺n yer ald覺覺 pankart覺 polis cumhuriyet savc覺s覺n覺n talimat覺yla su癟u ve su癟lu 繹vd羹羹 gerek癟esiyle gece yar覺s覺 parti binas覺na girerek indirdi. Yine Emein Partisi Hozat 襤l癟e Bakan覺 Erdem Ula elik'e, Parti binas覺n覺n camlar覺na Deniz Gezmi'in fotoraf覺n覺 ast覺覺 i癟in "su癟u 繹vd羹羹" iddias覺yla dava a癟覺l覺rken anakkale Sulh Ceza Mahkemesi, Deniz Gezmi afilerinin "su癟 ve su癟luyu 繹vme" kapsam覺nda olduundan bas覺l覺 n羹shalar覺n t羹m羹ne el koyma karar覺 verdi.
Tokat Demokrat Gazetesi Sahibi Cihan Alt覺nta'a da "Mahir ve arkadalar覺 hala gen癟liin idol羹 olarak yaamaktad覺r" bal覺kl覺 yaz覺s覺 nedeniyle "Mahir ayan'覺n ve iledii su癟un 繹v羹ld羹羹" gerek癟esiyle dava a癟覺ld覺.
Tav覺r Dergisi'ne 'Hat覺rla Sevgili' adl覺 dizi ile ilgili yaz覺s覺nda THKO'yu 繹vd羹羹 gerek癟isiyle soruturma a癟覺ld覺
ODT renci Temsilcileri Konseyi Y繹neticisi Erturul Karakaya'y覺 Salihli'deki mezar覺 ba覺nda ziyaret etmek ve anmak isteyen annesi Aye Karakaya ve 19 kii, Salihli 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde, "su癟u ve su癟luyu vmekten" yarg覺lan覺yor.
52 y覺ll覺k Gazeteci Kemal Bozkurt, "K覺z覺ldere Unutulmaz. Mahir ayan ve arkadalar覺n覺 an覺yoruz" bal覺kl覺 mesaj覺 nedeniyle "su癟 say覺lan fiili 繹vmek" su癟lamas覺yla yarg覺lanm覺 Deniz Gezmi ve arkadalar覺n覺 benzer bir mesajla and覺覺 i癟in de gazeteci hakk覺nda daha 繹nce dava a癟覺lm覺.
Mahir ayan ve arkadalar覺n覺n 繹ld羹r羹ld羹羹 K覺z覺ldere'de bas覺n a癟覺klamas覺 yapmak isteyen, aralar覺nda Avukat Recep Kaygusuz'un da bulunduu Samsun 78'liler Dernei 羹yelerine izin verilmemi ve bu kiiler g繹zalt覺na al覺nm覺lard覺r.
襤HLAL KONULARININ DE襤MEZ KONUSU "KRT SORUNU" ; ADINDAN, KULLANILAN KEL襤MEDEK襤 HARFE KADAR SORUTURMA, TUTUKLAMA VEYA YAYIN DURDURMA KONUSU OLMUTUR.
Roj TV'nin kapat覺lmamas覺 i癟in Danimarka Babakan覺'na mektup yazd覺klar覺 i癟in haklar覺nda "su癟 ve su癟luyu 繹vmek" su癟undan dava a癟覺lan belediye bakanlar覺n覺n 53'羹 hakk覺nda 2 y覺l hapis cezas覺 dava a癟覺l覺rken Diyarbak覺r'da 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹 mitinginde, 1 ya覺ndaki bebeine k覺rm覺z覺, yeil ve sar覺 renklerden oluan bir bez saran Mehmet Can, 'PKK propagandas覺 yapt覺覺' iddias覺yla tutukland覺.
Van'da 22 Mart g羹n羹 ger癟ekletirilen Newroz kutlamalar覺nda yaralanan 3 kii hayat覺n覺 kaybetti.
DTP Bing繹l eski 襤l Bakan覺 Mehmet Emin Acar Newroz'da as覺lan bir pankartta 'w' harfi kullan覺ld覺覺 gerek癟esiyle soruturma balat覺l覺rken, Osmaniye Newroz Tertip Komitesi'nin Newroz kutlamalar覺 i癟in yapt覺覺 bavuruda Valilik, Newroz kelimesinde kullan覺lan 'O' ve 'W' harflerinin 癟覺kar覺lmas覺n覺 istedi.
Sur Belediye Bakan覺 Abdullah Demirba da T羹rk癟e-K羹rt癟e "organ ba覺覺 bro羹r羹" yay覺mlamaktan, Diyarbak覺r B羹y羹kehir Belediye Bakan覺 Osman Baydemir ve iki personeli hakk覺nda ise i癟inde T羹rk癟e ve K羹rt癟e 繹yk羹ler bulunan, kitab覺 bast覺r覺p da覺tt覺klar覺 i癟in dava a癟覺ld覺.
niversitede d羹zenlenen Newroz etkinliinde zafer iareti yaparak sayg覺 duruunda bulunmas覺n覺 "rg羹t propagandas覺 yapmak" olarak deerlendiren Diyarbak覺r 5. A覺r Ceza Mahkemesi mit Mercan isimli 繹renciyi 10 ay hapis cezas覺na 癟arpt覺rd覺.

B襤R D襤ER襤 襤SE PHEL襤LER襤N 襤FADE ZGRLNN SINIRINI ASKER襤 KUVVETLER, HKMET YA DA YARGI ORGANLARINI ELET襤REREK AMI OLMALARIDIR

Duyuru metninde "繹l羹m orucu direnii" ve "katliam"dan s繹z edildii i癟in Eskiehir'de panel d羹zenleyicilerine dava a癟覺ld覺. ukurova niversitesi'nde () okuyan 18 繹renci 1 May覺s 襤癟i Bayram覺 dolay覺s覺yla afi as覺nca polisler taraf覺ndan d繹v羹lerek g繹zalt覺na al覺nd覺.
Bayrampaa Cezaevi'nde C 1 kad覺n kouunda "Hayata D繹n羹" operasyonundan sa kurtulan M羹nevver K繹z ile yap覺lan "Bayrampaa'da O g羹n" bal覺kl覺 yaz覺 nedeniyle ile ilgili Nokta Dergisi Muhabirleri Ahmet 覺k ve Banu Uzpeder iki y覺l hapisle yarg覺lan覺yor
Dink cinayetinden bir g羹n sonra gazetecinin sadece Ermeni olduu i癟in deil Soyk覺r覺m覺 tan覺d覺覺 i癟in katledildiini s繹yleyen yazar Temel Demirer hakk覺nda "kin ve d羹manl覺a tahrik" ve "T羹rkiye Cumhuriyetini alenen aa覺lamak" iddialar覺yla dava a癟覺ld覺.
Gerger F覺rat Gazetesi Sahibi Hac覺 Boatekin'in "T羹rkiye Yanl覺 Yapt覺" yarg覺lanmas覺 s羹rerken, "Feto ile Apo" bal覺kl覺 bayaz覺s覺 nedeniyle Malatya 3. A覺r Ceza Mahkemesi'nde 7,5 y覺l hapis istemiyle yarg覺lan覺yor. Bu yaz覺 nedeniyle Gerger Cumhuriyet Basavc覺l覺覺'nca g繹zalt覺na al覺nan gazeteci, savc覺 Sadullah Ovac覺kl覺'n覺n kendisini tehdit ettiini yaz覺nca da Gerger Asliye Ceza Mahkemesince tutuklanm覺t覺. Boatekin hala bu su癟tan 繹t羹r羹 tutuklu bulunuyor.
襤nsan Haklar覺 Dernei yesi Eren Keskin, Dan覺tay sald覺r覺s覺n覺 yorumlad覺覺 Rejimde Asker Etkisi demeci nedeniyle 6 ay 20 g羹n hapse mahk羶m oldu.
Polisin d羹zenledii bir operasyonda yaam覺n覺 yitiren Kevser MIRZAK i癟in Adana'da bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺klar覺 gerek癟esiyle Temel Haklar Bakan覺 Mehmet B覺ld覺rc覺n, akirpaa Temel Haklar yesi 襤lhan Sar覺olu, Adana Temel Haklar Bakan覺 emsettin Kalkan, Seyhan Sosyal K羹lt羹r ve Sanat Dernei yesi Hasan Kutlu, Adana Gen癟lik Dernei yesi Halime Ke癟eli, HKM Temsilcisi Hasan Y羹cel, ESP 羹yesi Din癟er Erg羹n ve 襤HD Bakan覺 Ethem A癟覺kal覺n tutukland覺lar.
襤zmir Buca Cezaevi'nde kalan 癟ocuklara ikence yap覺ld覺覺n覺 a癟覺klayan 襤zmir Barosu 襤kenceyi nleme Grubu yesi Avukat Nal璽n Erkem, "g繹revi k繹t羹ye kulland覺覺" iddias覺yla yarg覺land覺覺 davan覺n ilk durumas覺nda beraat ederken, zg羹r Radyo Genel Yay覺n Y繹netmeni F羹sun Erdoan ile At覺l覺m Gazetesi Genel Yay覺n Y繹netmeni 襤brahim i癟ek'in de bulunduu kiiler halen 繹rg羹t 羹yeliinden tutuklu bulunuyorlar.
Ankara 11. A覺r Ceza Mahkemesi'nin Emniyet Genel M羹d羹rl羹羹, Milli 襤stihbarat Tekilat覺 (M襤T) ve Jandarma Genel Komutanl覺覺'na verdii izleme yetkileriyle ilgili haber yapan gazeteciler G繹k癟er Tahinciolu ve Kemal G繹kta hakk覺nda 3713 say覺l覺 Ter繹rle M羹cadele Kanunu'nun 6. maddesinde d羹zenlenen "Ter繹rle m羹cadelede g繹rev yapan kamu g繹revlilerini hedef g繹sterme" su癟undan soruturma a癟覺ld覺.
ili, G羹zeltepe Mahallesi'ndeki ehit Erdal K覺l覺癟 Karakolu'nda 羹癟 癟ocuun ikence g繹rmesini protesto eden Halkevi 羹yelerine soruturma a癟覺ld覺.
Malatya Zirve Yay覺nevi katliam覺ndan sonra san覺k Abuzer Y覺ld覺r覺m'覺n cep telefonuyla Kartal Savc覺s覺 Refik Hakan Baverdi'yle mesajlat覺覺n覺 yazd覺klar覺 i癟in Zaman Gazetesi'nden Mustafa Erkan Acar ve Sedat G羹ne癟, Vatan'dan Kemal G繹kta, Milliyet'ten G繹k癟er Tahinciolu, H羹rriyet'ten Oya Armut癟u, Asl覺 S繹zbilir ve Ali Dalar, Akam'dan Ersin Bal ve Cumhuriyet'ten Hilal K繹se hakk覺nda davalar a癟覺ld覺.
ili Cumhuriyet Savc覺l覺覺, Dal覺ca bask覺n覺 ile ilgili haberleri dolay覺s覺yla Evrensel Gazetesi'ne 40 bin, Sabah, H羹rriyet, Milliyet, Zaman ve Birg羹n Gazetelerine de 20'er bin YTL cezalarla soruturma a癟t覺.
21 Ekim tarihinde Hakk璽ri'nin Dal覺ca b繹lgesinde meydana gelen 癟at覺malar ile ilgili olarak RTK kanunu 25. madde gereince yay覺n yasa覺 getirildi. Bu arada 1 Haziran da yap覺lan bar覺 mitinginde canl覺 yay覺n yapmak isteyen El Arabiya'n覺n yay覺n覺 polis m羹dahalesi ile durdurulmu kendilerinden mahkeme ya da savc覺l覺ktan izin al覺p almad覺klar覺 sorulduunda ise yay覺n覺 durdurduklar覺n覺 red etmilerdir.

B E S Kilis 襤l Temsilcisi Kiyasettin Aslan "T羹rkiye織nin d繹edii may覺nlara her y覺l 癟ocuklar, kad覺nlar, her yatan insan bas覺yor ve yaam覺n覺 yitiriyor, sakat kal覺yor" i癟erikli yaz覺s覺ndan 繹t羹r羹 "Askeri tekilat覺 alenen aa覺lad覺覺" gerek癟esiyle Kilis 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde da 301. maddeden yarg覺lan覺yor.

YAYIN YASAI 襤LE GELEN KOYU SANSR

Y羹r羹y羹, K覺z覺l Bayrak, Devrimci Demokrasi, Halk Ger癟ei, Haftaya Bak覺, Yedinci G羹n, Yaamda Demokrasi ve Toplumsal Demokrasi gibi yay覺nlar hakk覺nda bir癟ok kez yay覺n durdurma cezas覺 verilirken, site yaratma portal覺 geocities.com, Google Groups haberleme grubu kapat覺ld覺. 襤stanbulIndymedia.org, youtube.com, Eki S繹zl羹k, Antoloji.com, wordpress.com ve benzeri siteler de s覺k s覺k eriime kapat覺ld覺. Eriim yasa覺, RTK kanunu ile radyo ve televizyonlara, Ter繹rle M羹cadele Kanunu ile bas覺l覺 eserlere yay覺n yasa覺 konulmas覺 gibi dorudan sans羹r ilevini g繹r羹yor olmas覺 sebebiyle 癟ac覺l olmaktan uzak modern ceza yarg覺lamas覺n覺n mant覺覺 ile uzlamayan bir uygulamad覺r.

Younluklu olarak 301 tart覺malar覺 ile s羹ren, son zamanlarda da yay覺n toplatma ve yay覺n yasa覺 ile kar覺m覺za 癟覺kan m羹dahaleler ile bas覺n 繹zg羹rl羹羹nden bahsetmek bir hayal haline gelmitir. zellikle Ter繹rle M羹cadele Kanunu madde 6/son h羹km羹nde d羹zenlenen "yay覺n durdurma" s覺kl覺kla kullan覺lan ancak hukuk d羹zenimiz i癟inde a癟覺klanamayan bir 繹zellie sahip olup bu yollu verilen kararlar tam bir hukuk garabetidir. Mahkemelerin kanunun "ter繹r" kelimesi ile balamas覺n覺n salad覺覺 rahatl覺kla 繹rg羹t ad覺 g繹rd羹kleri her talebi onaylamalar覺 bir yana, ilgili kanun maddesi de bir tedbir olman覺n 癟ok 繹tesinde yarg覺lama yap覺lmaks覺z覺n verilmi olan bir cezad覺r. O yay覺n覺n 癟al覺anlar覺n覺, o yay覺n ile beraber 癟al覺an ba覺ms覺z 羹niteleri ve en 癟ok da o yay覺n覺 takip eden okuyucular覺 cezaland覺rmakt覺r. Bu 繹yle bir cezad覺r ki hi癟 yarg覺lama yap覺lmaks覺z覺n verilir. Savunma hakk覺 yoktur. Verilen zarar覺n geri d繹n羹羹 yoktur.
Bu h羹k羹m ile sadece bas覺l覺 n羹shay覺 deil hen羹z bir cenin bile olmayan belki hi癟 olumam覺 bir d羹羹nceyi yasaklamaktad覺r. Bu dorudan kiilere; 'd羹羹nmeyi ve ifade etmeyi yasakl覺yorum' demek, su癟 olumadan cezaland覺rma yapmakt覺r. Ki er'i hukuk d羹zeni dahi bir g羹nah覺n ak覺ldan ge癟irilmesini olumu saymamaktad覺r. Modern hukuk sistemlerinde b繹yle bir kanun maddesinin hayat bulmas覺 yaln覺zca ilgili maddeyi deil bu maddeyi yaratan zihniyeti daha 繹zeti bir sistemi g繹zler 繹n羹ne sermektedir.
Bas覺n a癟覺klamalar覺 ve benzeri eylem ve etkinliklerde kendini ifade etmek isteyen kiilerin y覺llarca hapis yatt覺覺, d羹羹ncelerin daha olumadan engellendii, haber yapman覺n b羹y羹k bir cesaret ii haline geldii g羹n羹m羹z T羹rkiyesinde demokratik hukuk devleti olma niyeti ve s繹ylemi yaam bulmamaktad覺r. Niyet baka ise s繹ylemi de deitirmek gerekiyor art覺k.

Bize de s繹yleyecek s繹z kalm覺yor. Ya bu kanunlar覺 deitirip uygulay覺c覺lar覺n覺 eitin, ya da d羹羹nmenin dahi yasakland覺覺 bu durumun ad覺n覺 koyun!

NOT: Haber Derlemelerinin oluturulmas覺nda 羹yelerimizin takip ettii ilem ve soruturmalar覺n d覺覺nda Birg羹n, Evrensel, Radikal gazeteleri ve B襤ANET ile D襤HA haberlerinden yararlan覺lm覺t覺r."
2008.06.12
Bu yaz覺 3314 kez okundu
Geri D繹n