| Devrimci Ustalar An覺ld覺
襤dil K羹lt羹r Merkezi 7 Haziran g羹n羹 Okmeydan覺 Sibel Yal癟覺n Park覺'nda "Ustalar覺m覺z覺 An覺yoruz" ad覺yla bir anma t繹reni d羹zenledi.

Saat 20.30'da devrimci airlerden Naz覺m Hikmet, Ahmet Arif ve Orhan Kemal i癟in yap覺lan sayg覺 duruuyla balayan onlar覺n iirlerini halk i癟in yazd覺klar覺na deinildi.
Yap覺lan a癟覺l覺 konumas覺nda airlerin tutuklanmalara, bask覺lara, s羹rg羹nlere ramen zalimin kar覺s覺nnda olduklar覺na, hayat覺n覺 bu vatana, bu halka adam覺 olduklar覺na deinildi. Sanat癟覺 Ufuk Karako癟 da t羹rk羹leriyle anmaya kat覺l覺rken Naz覺mlar'覺 halk sanat癟覺s覺 yapan en 繹nemli 繹zelliklerinden bahsetti ve onlar覺n an覺lar覺na sayg覺 duyduklar覺n覺 dile getirdi. air Ruhan Mavruk iiriyle b羹y羹k ozanlar覺 selamlarken Tiyatro Simurg ve Mehmet Esatolu da iirleriyle devrimci sanat癟覺lar覺 selamlad覺lar.
Haz覺rlanan sinevizyon g繹steriminde sanat癟覺lar覺n iirleri eliinde g繹r羹nt羹leri g繹sterildi. En son kat覺lan Grup Yorum Korosu "T羹rk羹ler Susmaz Halaylar S羹rer" slogan覺 ve alk覺larla sahnedeki yerini ald覺. Ahmet Arif'in Adilo Bebe ve Yorum'un sevilen t羹rk羹lerini seslendiren koro ad覺na konuma yapan Ayfer R羹zgar "Grup Yorum 繹rencileri olarak Naz覺m Hikmetler'i, Orhan Kemaller'i, Ahmet Arifler'i ve halk覺n sanat癟覺lar覺n覺 yaatmaya devam edeceiz" dedi.
300 kiinin kat覺ld覺覺 anma 癟ekilen halaylarla sona erdi. Anma da "Kurtulu Kavgada Zafer Cephede, Mahir H羹seyin Ula Kurtulua Kadar Sava" sloganlar覺 at覺ld覺.

Haziran'da lmek Zor

Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'nin Naz覺m Hikmet, Ahmet Arif ve Orhan Kemal'in an覺s覺na d羹zenledii 'Haziranda lmek Zor' ad覺ndaki gece 8 Haziran 2008 Pazar g羹n羹 yap覺ld覺.

Antakya Harbiye Beldesi'nde Yayla D羹羹n Salonu'nda ger癟ekletirilen anma gecesi saat 19.30'da balad覺.
Program sunucusunun yapt覺覺 a癟覺l覺 konumas覺n覺n ard覺ndan geceye yazar ve airler ad覺na yap覺lan sayg覺 duruuyla devam edildi. Sayg覺 duruunun ard覺ndan geceyi d羹zenleyen Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei ad覺na Niyazi Harnubolu bir konuma yapt覺. Konumada:
"Bir yazar, iki air, 羹癟 b羹y羹k insan.
Yaad覺klar覺 bunca ac覺ya ramen, halklar覺n覺 unutmad覺lar. Hayatlar覺n覺n sonuna kadar halk覺n ac覺lar覺n覺, 繹zlemlerini yazd覺lar. 癟羹 de, uzun y覺llar yasakland覺. Ama bu yasaklara ramen halk da onlar覺 unutmad覺.
Bug羹n onlar覺 yine an覺yoruz. Hepimiz; 繹zg羹r ve adaletli insan onuruna yara覺r bir yaam istiyoruz.
羹nk羹,
zg羹rce d羹羹nmek, haklar覺m覺zla daha iyi koullarda yaamak istiyoruz.
D羹羹ncelerimizden dolay覺 hapishanelere at覺lmak, F tipi h羹crelerde tecrit edilmek istemiyoruz.
羹nk羹;
襤nsanlar覺m覺z覺n depremde enkaz alt覺nda kalarak 繹lmelerini, selde suya kap覺l覺p boulmalar覺n覺 ve souktan donarak 繹lmelerini istemiyoruz. ocuklar覺m覺z覺n s覺rf bir trafik lambas覺 veya bir 羹st ge癟idin olmamas覺ndan dolay覺 繹lmelerini istemiyoruz. Ezgilerimizin Hasanlar覺m覺z覺n duyars覺zl覺ktan, ilgisizlikten 繹lmelerini istemiyoruz.
羹nk羹;
襤nsanlar覺m覺z覺n isizlikten, a癟l覺ktan ve yoksulluktan dolay覺 bata yerini yurdunu, eini, 癟ocuunu b覺rak覺p, Arabistan bata olmak 羹zere bir癟ok 羹lkeye i癟i olarak gitmesini ve y覺llarca gurbette kalmalar覺n覺 istemiyoruz.
Yozlaman覺n, bireyselliin, duyars覺zl覺覺n artt覺r覺ld覺覺 g羹n羹m羹zde 繹zellikle gen癟lerimizi uyuturucu, kumar batakl覺klar覺nda 癟adal覺k ad覺 alt覺nda deerlerimiz, k羹lt羹r羹m羹z羹 unutup, yoz k羹lt羹rle donanmalar覺n覺 istemiyoruz.
Bilimin, halk覺n yarar覺na kullan覺ld覺覺 herkesin halktan yana halk i癟in 羹cretsiz-bilimsel eitimden, halktan yana 羹cretsiz sal覺k haklar覺n覺 verilmesini istiyoruz.
Kaynaklar覺 kendine yeterli bir 羹lke iken, art覺k insanlar覺 doyuramayacak hale gelen 羹lkemizde, 癟ocuklar覺m覺z覺n a癟l覺ktan 繹lmelerini istemiyoruz. Yoksulluk ve yoksunluk istemiyoruz.
lkeyi y繹netenler bizim ad覺m覺za kararlar al覺yorlar uyguluyorlar. 襤MF'ye ba覺ml覺l覺覺m覺z her ge癟en g羹n art覺yor. 襤MF'ye sormadan, iznini almadan hi癟bir i yap覺lamaz hale gelindi.
HATAY TEMEL HAKLAR VE ZGRLKLER DERNE襤 olarak diyoruz ki;
Haklar ve 繹zg羹rl羹kler hepimizin acil sorunudur.
Yoksullua, 襤sizlie, a癟l覺a kar覺 bir araya gelerek m羹cadele etmeliyiz. Sorunlar覺m覺z覺n 癟繹z羹m羹 i癟in ortak ad覺mlar atmal覺y覺z.
Ayd覺n, yazar, sanat癟覺, i癟i, memur, esnaf, doktor, m羹hendis, 繹renci, 癟ift癟i, herkesi demokrasi m羹cadelemiz i癟in TEMEL HAKLAR VE ZGRLKLER襤M襤Z i癟in birlemeye ve m羹cadele etmeye 癟a覺r覺yoruz." denildi.

Konuman覺n ard覺ndan programa ad覺n覺 veren 'haziranda 繹lmek zor' iirini Haziranda lmek Zor iir grubundan Kubilay ve Sevilay ikilisi sundu. Hatay'覺n yerel airlerinden Bedran Cebirolu iirleriyle prorama renk katarken, Harbiye'den G羹ldeniz ve eftelya kardeler Naz覺m Hikmet'in K覺z ocuu iirini sundular.
Program Epik Sanat Tiyatro Topluluunun haz覺rlad覺覺 iir dinletisiyle devam etti. Epik Sanat Tiyatro Topluluu'nun ard覺ndan sahneye Mersin'den gelerek geceye kat覺lan air, yazar, sendikac覺 Hasan Biber iirleriyle geceye renk katt覺. Yazar ve airlerin yaam覺n覺 anlatan slayt g繹r羹nt羹leri, iir grubunun iirleriyle devam eden gece, Harbiye halkoyunlar覺 topluluunun Hatay y繹resinin oyunlar覺n覺 sundular. Halkoyunlar覺 ekibinden sonra Temel Haklar Dernei'nin m羹zik grubunun birbirinden g羹zel Arap癟a ve T羹rk癟e t羹rk羹leri eliinde 癟ekilen halaylarla program bitirildi.
Temel Haklar Dernei'nin haz覺rlad覺覺 'Haziranda lmek Zor' gecesine Harbiye halk覺n覺n ilgisi youndu. 250 kiinin kat覺ld覺覺 gecede bir kez daha 羹lkemizin en b羹y羹k deerlerinden olan Naz覺m Hikmet, Ahmet Arif ve Orhan Kemal sayg覺yla an覺l覺rken yaanan gece yazar ve airlerimizi eserlerini ve yaamlar覺n覺 bir kez daha hat覺rlatt覺.
2008.06.12
Bu yaz覺 2641 kez okundu
Geri D繹n