| 'Dinleme' Skandal Deil, Faizmin Ger癟eidir
Temel Haklar Federasyonu ge癟tiimiz g羹nlerde tart覺覺lan telefon g繹r羹melerinin dinlenmesi ve internet haberlemelerinin izlenmesi ile ilgili a癟覺klama yapt覺. Federasyonun yapt覺覺 7 Haziran tarihli a癟覺klamay覺 olduu gibi yay覺nl覺yoruz.

"'D襤NLEME' SKANDAL DE襤L, FA襤ZM襤N GERE襤D襤R!

G羹nlerdir 羹lke g羹ndemini megul eden, halk覺n t羹m sorunlar覺n覺n 繹n羹ne 癟覺kan bir skandal(!) sonucu, "Emniyet 襤stihbarat Daire Bakanl覺覺'n覺n istei 羹zerine Ankara 11. A覺r Ceza Mahkemesi'nin verdii kararla T羹rkiye'deki t羹m telefon g繹r羹me ve internet haberlemelerinin izlendii, Emniyet'in yan覺nda Jandarma ve M襤T'in de bu yetkiyi ald覺覺" ger癟ei ortaya 癟覺kt覺.
Asl覺nda y覺llard覺r yasad覺覺 olarak bu iin yap覺ld覺覺n覺n bilinmesine ramen, "Bana dokunmayan y覺lan bin yaas覺n" mant覺覺yla, sesini 癟覺karmad覺 kimse. Bu hukuksuzluk, kapatma davas覺 sonucu iyice t覺rmand覺r覺lan laik-dinci 癟at覺mas覺nda "iktidar i癟in her yol mubaht覺r" d羹羹ncesiyle hareket eden Amerikanc覺 AKP'liler taraf覺ndan rakiplerini sindirmek i癟in kullan覺l覺nca, laik kesim Amerika'y覺 yeniden kefetmi kaptan edas覺yla temel hak ve 繹zg羹rl羹kleri, demokrasiyi yeniden hat覺rlad覺.
Egemenler aras覺 y繹netme kavgas覺n覺n t覺rmanmas覺 sonucu boyal覺 bas覺n覺n g羹ndemine ald覺覺, asl覺nda uzun s羹redir gizledii bu ger癟ek, siyasi iktidar覺n kendi halk覺na kar覺 繹rg羹tlendiini bir kez daha ortaya koymutur. Evet… T羹rkiye her eyiyle emperyalizme ba覺ml覺, ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi i癟in, hak ve 繹zg羹rl羹kleri i癟in 繹rg羹tlenen ve m羹cadele edenleri hedef olarak g繹ren bir 羹lkedir.
Bu ger癟ei g繹rmek i癟in illa Anayasa Mahkemesi Bakan Vekili Osman Paks羹t'羹n takip edilmesi veya CHP'nin 'genel merkezimiz dinleniyor' iddias覺yla yaygara koparmas覺 gerekmiyordu. lkemizin yak覺n tarihine damgas覺n覺 vuran politikalara ve bu politikalar覺n yaratt覺覺 sonu癟lara bakmak yeter de artar bile. Bak覺n bakal覺m neler var o tarihte.
Ekonomik krizler, deval羹asyonlar, kamu bankalar覺n覺n hortumlanmas覺 ve bunlar覺n yaratt覺覺 sonu癟; isizlik, a癟l覺k ve yoksulluk… 襤ktidarlar bu sorunlar覺 amak i癟in halka kemer s覺kmay覺 dayat覺rken, halktan 癟ald覺klar覺yla, yine halk覺n hak alma m羹cadelesini bast覺rmak amac覺yla harcanan trilyonlarla yap覺lan F tipi hapishaneler var. S繹m羹r羹 d羹zeninin devam覺 i癟in bavurulan sindirme operasyonlar覺, hapishane katliamlar覺 var. zelletirme politikas覺 ad覺 alt覺nda yap覺lan yama, kentsel d繹n羹羹m projesi ad覺n覺 verdikleri talan, SSGSS yasas覺 denilen mezarda emeklilik ve sal覺ks覺zl覺k yasas覺 var. Her ge癟en g羹n daha da zenginleen bir avu癟 asala覺n yan覺nda 20 milyona yak覺n a癟, 50 milyonu ak覺n yoksul halk olarak s覺ralamakla bitmeyecek kadar 癟ok 繹rnek ya覺yoruz 羹lkemizde.
Halk olarak i cinayetleriyle, kene 覺s覺rmalar覺yla, trafik kazalar覺yla her g羹n 羹癟er beer 繹l羹rken, sal覺ks覺z sular覺n neden olduu salg覺nlar nedeniyle binlerce insan hastaneleri doldurmuken, deprem tehlikesi kap覺da beklemekteyken k覺l覺n覺 k覺p覺rdatmayan, laik-dinci kavgas覺nda birbirinin g覺rtla覺na sar覺lan egemenler, d羹man olarak g繹rd羹kleri halka, halk覺n 繹rg羹tl羹 g羹癟lerine kar覺 sald覺r覺da omuz omuza vermekte, ter繹r demagojisi ile hak ve 繹zg羹rl羹klerimizi gasp etmekte sak覺nca g繹rm羹yorlar.
Ter繹r demagojisi; emperyalizmin ve ibirlik癟ilerinin ezilen halklara kar覺 kulland覺klar覺 en 繹nemli malzemedir. Ezilen halklar覺n ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesi, s繹m羹r羹len i癟i ve emek癟ilerin ekonomik talepleri 'ter繹r' diye tan覺mlanarak, "Ter繹re kar覺 topyek羹n sava y羹r羹t羹yoruz" bahanesiyle igaller, bombalamalar merulat覺r覺l覺r, katliamlar, hak gasplar覺 ger癟ekletirilir ve t羹m d羹nya zapturapt alt覺na al覺n覺p, halklar i癟in hapishaneye d繹n羹t羹r羹lebilir.
yle ki; Amerikan emperyalizmi ikencesini, zulm羹n羹 toprak 羹st羹ne s覺d覺ram覺yor art覺k. Bu 繹yle bir d羹manl覺kt覺r, 繹yle bir korkudur ki; denizlere ta覺yor zulm羹n羹. Hayalet gemiler okyanuslarda dola覺yor art覺k. Amerika kendine d羹man g繹rd羹羹 herkesi sorgusuz sualsiz toplay覺p ka癟覺r覺yor, ikence ediyor, aylarca hatta y覺llarca bir geminin ambar覺nda tutsak ediyor. Bu haberler baz覺 d繹nemler burjuva bas覺n覺n g羹ndemine girer, bolca yer verirler sayfalar覺nda. D羹nyan覺n efendisi, s繹m羹rgesi olsun olmas覺n yal覺 d羹nyam覺z覺n hemen hemen t羹m topraklar覺na rahat癟a girebiliyor. 襤birlik癟ileri t羹m kap覺lar覺 sonuna kadar a癟覺yorlar efendilerine. Ehh efendileri hayalet gemilerle kendine d羹man g繹rd羹klerini topluyorsa, ua覺 da kendi yasalar覺n覺 癟ineyerek, d羹man g繹rd羹羹 t羹m halk覺 dinlemeye al覺yor her t羹rl羹 ara癟 ve y繹ntemle.
Bu ger癟ek, EMPERYAL襤ZM襤N kendisidir. Bu ger癟ek, FA襤ZM襤N kendisidir. Demokrasinin 繹zg羹rl羹klerin hamisi, koruyucusu, ta覺y覺c覺s覺 olduunu iddia edenler, t羹m halk覺, t羹m d羹nya halklar覺n覺 d羹man g繹r羹p, bu azg覺n s繹m羹r羹 d羹zeninin ayakta kalmas覺 i癟in her yolu m羹bah g繹r羹yorlar. Bask覺-zor, yozlama ve s繹m羹r羹 羹zerine ina edilen bu yollar覺n t羹m羹 halka, halk覺n 繹rg羹tl羹 m羹cadelesine kar覺d覺r. Korkular覺, kayg覺lar覺 as覺l olarak halk覺n 繹rg羹tl羹 g羹c羹d羹r. "Dinleme" ya da "Hayalet Gemiler" bu korkunun ve acizliin 羹r羹n羹d羹r.
Korkmakta hakl覺lar 癟羹nk羹 halk覺n 繹rg羹tl羹 g羹c羹n羹 yok edecek herhangi bir yol ve y繹ntem 羹retilemedi. Tarih boyunca hi癟bir g羹癟 egemenlerin iktidar覺n覺 ayakta tutamam覺, halklar覺n m羹cadelesini engelleyememitir. Emperyalizm i癟in yenilgi, direnen halklar i癟in ZAFER KAINILMAZDIR."
2008.06.09
Bu yaz覺 2554 kez okundu
Geri D繹n