| Malatya'da Eitim Sistemi Ve SS Protesto Edildi
renci gen癟liin OKS ve SS s覺navlar覺na kilitlendii u g羹nlerde Malatya'da 6 May覺s Cuma g羹n羹 saat 17.00'de devrimci-demokrat-yurtsever kurumlar taraf覺ndan, 襤HD Malatya ubesi 繹n羹nden Merkez- Postane 繹n羹ne kadar y羹r羹y羹 yap覺larak bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺.

DGH, YDG, LB, Gen癟lik Federasyonu, D-DER, Emek Gen癟lii taraf覺ndan d羹zenlenen eylemde "Eit, Paras覺z, Bilimsel, Anadilde Eitim 襤stiyoruz SS'ye, OKS' ye, KPSS' YE Hay覺r!" pankart覺 a癟覺ld覺. D繹vizlerin ve flamalar覺n da a癟覺ld覺覺 y羹r羹y羹te s覺k s覺k "Eitim Hakk覺 Sat覺lamaz, Eit, Paras覺z, Bilimsel, Anadilde Eitim 襤stiyoruz! OKS' ye, SS'ye, KPSS' YE Hay覺r! renciyiz Hakl覺y覺z Kazanaca覺z! Halk 襤癟in Bilim Halk 襤癟in Eitim!" sloganlar覺 at覺ld覺. 60 kiinin kat覺ld覺覺 y羹r羹y羹, balad覺ktan k覺sa bir s羹re sonra Eitim-Sen ubesi 繹n羹nde bir grup 癟evik kuvvet polisi kitleye m羹dahale etmeye 癟al覺t覺. Polisler, 3–4 sefer kitlenin 繹n羹n羹 keserek y羹r羹y羹羹 engellemeye ve provokasyon yaratmaya 癟al覺t覺lar. Polislerin giriimlerini boa 癟覺karan kitle, y羹r羹y羹e devam ederek bas覺n a癟覺klamas覺n覺 yapt覺.
Yap覺lan a癟覺klamada yine milyonlarca gencin bir y覺l boyunca hayatla balar覺n覺 kopar覺p milyarlarca paran覺n harcand覺覺, geleceklerini ekillendirecek olan bu s覺nava haz覺rland覺覺 belirtildi.
Ayr覺ca a癟覺klamada; "Evet, milyonlarca gencin k璽busu durumunda olan, ticari bir sekt繹re d繹n羹en eitim sistemi ve beraberinde OKS, SS, KPSS s覺navlar覺 b羹t羹n 癟羹r羹m羹l羹羹 ile kar覺m覺zda durmaktad覺r. 12 Eyl羹l'羹n en iyi ileyen kurumlar覺ndan biri olan YK ve bir b羹t羹n olarak eitim sistemi; yoz, ezberci, gerici, ovenist bir zihniyetle sisteme gerici-faist kadrolar yetitirmektedir." denilerek bunlara ancak gen癟liin birleik, kitlesel, devrimci ve anti-faist bir m羹cadeleyle kar覺 konulabilecei vurguland覺.
60 kiinin kat覺l覺m覺yla yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺, cokulu sloganlarla ve z覺lg覺tlarla bitirildi.Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi Adana Temsilcilii Adana'da yaanan operasyon, tutuklamalar vs. ile ilgili bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺. 7 Haziran'da yap覺lan a癟覺klamay覺 aynen yay覺nl覺yoruz;

"Bas覺na ve Kamuoyuna;
Osmaniye'deki 'Operasyon', Tutuklamalar ve D羹zenin Adalet Ger癟ei!

Osmaniye'de bu y覺l覺n Mart balar覺nda balayan ve bir s羹re devam eden, bas覺nda "Osmaniye'de DHKP-C Operasyonu", "Ter繹r rg羹t羹ne Darbe" spotlar覺yla haberi verilen Jandarman覺n operasyonunda 癟ok say覺da kii g繹zalt覺na al覺nm覺, bir癟ou da tutuklanm覺t覺. Osmaniye-D羹zi癟i'ne bal覺 Elek Beldesinde yap覺lan bu operasyonda 癟ok keyfi gerek癟eler 繹ne s羹r羹lerek 癟ocuk yata kiilere imzalatt覺r覺lan ifadeler dorultusunda 9 Mart'ta balayan ve baka illerde 繹retmen veya 繹renci olan kiiler g繹zalt覺na al覺nm覺, Jandarman覺n komplosu sonucu tutuklanm覺lard覺.
襤te jandarma-bas覺n ve savc覺 羹癟geninde yap覺lan komplo operasyon ger癟ei:
ncelikle jandarma Elek beldesinde yaayan ikisi ortakokul 繹rencisi olmak 羹zere 3 kiiye bir ifade tutana覺 haz覺rlayan J襤TEM elemanlar覺, tehditle ifadeyi imzalatt覺r覺r. 襤fade tutana覺 ile birlikte "繹rg羹t羹n" dier "elamanlar覺" tek tek g繹zalt覺na al覺n覺r. Hatta bu operasyon 羹lke geneline dek yay覺l覺r. Hatay'覺n Hassa il癟esinde 繹retmenlik yapan ve Eitim-Sen temsilcisi Erdoan Onur Mart, Ankara'n覺n erefliko癟hisar il癟esinde 繹retmenlik yapan 襤sa Onu ve Sakarya niversitesinde okuyan bir 繹renci de g繹zalt覺na al覺n覺p tutuklan覺r. G繹zalt覺larla birlikte bas覺nda "b羹y羹k operasyon" edas覺yla haberler yay覺nlamaya balar.
Komploya hukuki destek de Osmaniye savc覺s覺ndan gelir. 襤lk olarak 11 kii g繹zalt覺na al覺n覺r. Bunlardan 4'羹 tutuklan覺r, dierleri ise serbest b覺rak覺l覺r, Savc覺 bu duruma itiraz eder ve serbest b覺rak覺lanlar覺n da tutuklanmas覺n覺 ister. Bu da yetmez dosyaya gizlilik karar覺 konulur. Ard覺ndan g繹zalt覺lar ve tutuklamalar da s羹rer. Dosyan覺n gizlilik karar覺 ile 'aran覺r' duruma d羹en Ankara'da, 襤stanbul'da ve Osmaniye'de 繹retmenlik yapan veya 繹renci olanlar覺n tutuklanmas覺 sonucu tutuklu say覺s覺 13'e 癟覺kar.
Tutuklanma gerek癟esi olarak; yukar覺daki kiilerin beyan覺 (bu kiiler daha sonra beyanlar覺n覺n doru olmad覺覺n覺 s繹yleyerek beyanlar覺n覺 geri alm覺lard覺r), D羹zi癟i-Ellek'te duvar ve arabalara yaz覺ld覺覺 iddia edilen 繹rg羹t isimleri ve 'Che', 'HC', 'Grup Yorum', 'Ernesto' gibi yaz覺lar, internetten yasal bir dergiden indirilen yaz覺lar, Ahmet Kaya, Deniz Gezmi gibi isimleri savunan konuma yap覺ld覺覺 iddias覺 olmutur. Bu iddialar覺n yan覺nda yasad覺覺 繹rg羹t balant覺s覺 yapmakta da zorlanmayan Jandarma "B羹y羹k Operasyon" havas覺 yaratm覺t覺r.
Tutuklananlar serbest b覺rak覺ld覺.
Keyfi bir ekilde tutuklanan ve ilerinden, okullar覺ndan da madur edilerek aylard覺r tutuklu bulunan 13 kii serbest b覺rak覺ld覺. 8 May覺s'ta, 26 May覺s'ta ve 28 May覺s'ta yap覺lan tahliyelerle tutuklu kimsenin kalmad覺覺 dosya bu dava kapsam覺nda yaanan hukuksuzluklar覺 g繹stermitir. Davan覺n keyfiliini 繹rtmenin ad覺 da dosyaya tahliye ilemlerinin yap覺ld覺覺 tarihe yak覺n bir zamana kadar gizlilik karar覺 bulunmas覺yd覺. nce 襤fade imzalatt覺r, evleri ara (evlerden al覺nan yasad覺覺 bir ey yoktur), yasad覺覺 olmayan eyleri dosyaya delil olarak g繹ster, yasad覺覺 olan ibareleri de ekle ve tutukla; ite Osmaniye Jandarmas覺n覺n b羹y羹k baar覺s覺!
Bu dava 羹lkemizde hukukun nas覺l ilediini bir kez daha g繹stermitir. Jandarma ve Polisin hangi gerek癟elerle ve nas覺l delil toplad覺覺n覺n da bir 繹rneidir ayn覺 zamanda. Tutuklananlar覺n tek su癟u demokrat kimlikleridir.
Bu g繹zalt覺 ve tutuklama operasyonu, benzerlerine daha 繹nceleri de tan覺k olduumuz komplo-yalan 羹zerine kurulu, jandarma-bas覺n ve savc覺 羹癟genin de yap覺lan bir operasyondur.
Yaananlar bir kara mizah deildir. lkemizi y繹netenlerin adalet sisteminin bir 繹zetidir.
Bir kez daha g繹r羹lm羹t羹r ki; bu 羹lkede demokrasi m羹cadelesi vermek hatta demokrat olmak dahi d羹zeni y繹netenler taraf覺ndan su癟 say覺lmaktad覺r. Hak ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelesi verenleri engellemek i癟in de; devlet nezdinde her yol mubaht覺r. Adaletsiz bir d羹zende ya覺yor ve adaletsiz bir d羹zene kar覺 m羹cadele ediyoruz.

HAKLAR VE ZGRLKLER CEPHES襤
Adana Temsilcilii"
2008.06.09
Bu yaz覺 2714 kez okundu
Geri D繹n