| 'Demokratik Haklar覺 Kullanmak Su癟 Deildir!'
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi Adana Temsilcilii 6 Haziran'da yapt覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺yla "Demokratik Haklar覺m覺z覺 Kullanmak Su癟 mu? Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n!" kampanyas覺 balatt覺覺n覺 duyurdu.

襤n繹n羹 Park覺'nda saat 12.30'da yap覺lan a癟覺klamada kampanyan覺n slogan覺n覺n yaz覺l覺 olduu pankart a癟覺ld覺, "Mezar Ziyareti Yapmak Su癟 mu?, Bas覺n A癟覺klamas覺na Kat覺lmak su癟 mu?, 8 Mart D羹nya Emek癟iler G羹n羹ne Kat覺lmak Su癟 mu?, 1 May覺s'a Kat覺lmak Su癟 mu?, Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n" d繹vizleri ta覺nd覺. Alk覺 ve sloganlarla balayan a癟覺klamay覺 HC ad覺na Akil Nerg羹z okudu.
Yap覺lan a癟覺klamada, "Bir s羹redir en demokratik haklar覺m覺za y繹nelik artan bir sald覺r覺 var. Sadece Adana'da bu y覺l i癟inde yaanan ve aa覺da aktaraca覺m覺z 繹rnekler bile yaanan sald覺r覺lar覺 ifade etmek i癟in yeterlidir" denilerek bas覺n a癟覺klamas覺na, Mezar ziyaretine, 8 Mart D羹nya emek癟iler G羹n羹ne ve 1 May覺s'a kat覺lma "su癟unu" ileyenler 繹rnek verilerek demokratik haklar覺n kullan覺lmas覺na kar覺 yap覺lan keyfi tutuklamalar anlat覺ld覺.
Ard覺ndan "Anlatt覺覺m覺z 繹rnekler sadece 6 ay i癟inde yaand覺. Bir yandan emperyalizmin d羹nya halklar覺na sald覺r覺lar覺 artarken, 羹lkemizde halk覺n en temel haklar覺 k覺s覺tlan覺rken, ekmee ve en temel ihtiya癟 maddelerine zamlar yap覺l覺rken, SSGSS gibi sald覺r覺 yasalar覺 yasalat覺r覺l覺rken dier yandan bu sald覺r覺lara, s繹m羹r羹ye ve zulme kar覺 seslerini 癟覺karan Demokratik Kitle rg羹tleri bask覺 alt覺na al覺nmakta ve en demokratik haklar覺 kullanmak gerek癟e g繹sterilerek tutuklamalar yap覺lmaktad覺r. B繹ylece s繹m羹r羹 arts覺n, kimse de sesini 癟覺karmas覺n denmektedir.
Bas覺n a癟覺klamas覺 yapmak anayasal bir hakt覺r. Anayasan覺n 26. maddesinde bu hakk覺n kullan覺m覺 belirtilmitir. Mezar ziyareti halk覺m覺z覺n geleneklerindendir. 8 Mart, 1 May覺s g羹nleri d羹nya halklar覺n覺n m羹cadelesi sonucu yarat覺lm覺 ve t羹m d羹nyaya mal olmu m羹cadele ve dayan覺ma g羹nleridir. T羹m bunlar bizim en demokratik haklar覺m覺zd覺r, m羹cadele ile kazan覺lm覺t覺r. Keyfi gerek癟elerle bu haklar覺m覺z覺 kullanmam覺z engellenemez. Bizler bu uygulamalarla yarat覺lmak istenen bask覺lara boyun emeyeceiz, haklar覺m覺z i癟in m羹cadele etmeye devam edeceiz. Bu sald覺r覺larla yok edilmek istenen halklar覺n hak alma m羹cadelesidir, savunaca覺z. Bu bask覺lara, sald覺r覺lara ve keyfi tutuklamalara kar覺 bas覺n覺 ve demokratik kamuoyunu duyarl覺 olmaya 癟a覺r覺yoruz" s繹zleriyle sona eren a癟覺klamada s覺k s覺k "Yaas覺n rg羹tl羹 M羹cadelemiz, Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n" sloganlar覺 at覺ld覺.
A癟覺klaman覺n sonunda keyfi tutuklamalara kar覺 kampanyan覺n s羹recei belirtildi. 20 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺klamaya 襤HD, DHP, M羹cadele Birlii temsilcileri de kat覺larak destek verdi.
2008.06.09
Bu yaz覺 2510 kez okundu
Geri D繹n