| Halk覺n Hukuk B羹rosu'ndan A癟覺klama
19 Aral覺k 2000 g羹n羹 devletin hapishanelere yapt覺覺 "Hayata D繹n羹" operasyonu ile ilgili Halk覺n Hukuk B羹rosu bir a癟覺klama yapt覺. HHB'nin 2 Haziran tarihinde yapt覺覺 a癟覺klamay覺 yay覺nl覺yoruz.

"HAYATA DN"N KAT襤LLER襤 AKLANAMAZ,
SORUMLULARI TAR襤H YARGILAYACAKTIR.
GNE BALIKLA SIVANMAZ

Baz覺 sahneler ak覺lda 繹yle kal覺r ki 羹st羹nden y覺llar da ge癟se, t羹rl羹 propagandalar da yap覺lsa, unutulmazlar.

T羹rkiye tarihinde hapishaneler katliam覺 olarak an覺lan ve yapacaklar覺ndan 繹v羹n癟 duyar gibi ad覺na "Hayata D繹n羹" operasyonu denen askeri harek璽tlardan biri 19 Aral覺k 2000 g羹n羹 saat 04.30'da anakkale Kapal覺 E tipi hapishanesine yap覺ld覺. Askeri harek璽t覺n amac覺n覺n, 繹l羹m orucunda bulunan tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin 繹l羹mlerinin engellenmesi olarak g繹sterildi. Ayn覺 anda 20 hapishanede birden yap覺lan operasyonda anakkale cezaevinde 4, toplamda 28 kii yaam覺n覺 yitirdi. Y羹zlerce kiide kal覺c覺 sakatl覺klar olutu.

Operasyonun yap覺l覺 ekli, kullan覺lan silahlar覺n t羹r羹 ve miktar覺, 繹l羹m ve yaralanmalar覺n meydana geli ekli ve say覺s覺 kullan覺lan gaz bombalar覺n覺n miktar覺, ne olduu bilinmeyen kimyasal gazlar覺n kullan覺lmas覺 gibi olgular覺n birlikte deerlendirilmesi operasyonun iddia edildii gibi hayat kurtarmak amac覺yla yap覺lmad覺覺n覺 ortaya koyuyordu.

Operasyondan hemen sonra hapishanede bulunan tutuklu ve h羹k羹ml羹ler hakk覺nda faili gayr覺 muayyen ekilde adam 繹ld羹rmek, adam 繹ld羹rmek, cezaevi idaresine kar覺 silahl覺 isyan, intihara azmettirmek su癟lamalar覺yla dava a癟覺ld覺 ve operasyon maduru t羹m tutuklu ve h羹k羹ml羹ler hakk覺nda tutuklama karar覺 verildi.

Oysa anakkale hapishane harek璽t覺 i癟in Halkal覺 Jandarma Komutanl覺覺 13 Aral覺k 2000 g羹n羹 襤stanbul'dan yola 癟覺km覺t覺. Ayn覺 g羹nlerde Hikmet Sami TRK bas覺na toplumsal mutabakat yap覺lmadan sevklerin ger癟eklemeyeceini, Demokratik Kitle rg羹tleri temsilcileri ile g繹r羹melerin s羹rd羹羹n羹 s繹ylemekte idi. Operasyondan sonra ise o d繹nem 襤癟ileri Bakan覺 olan Saadettin TANTAN operasyona 1 y覺ld覺r haz覺rland覺klar覺n覺 s繹ylemiti.

Bu operasyonda 5 Bin 48 Adet gaz bombas覺, binlerce kurun ve Skorsky helikopterleri kullan覺ld覺.

Adli T覺p Raporlar覺 ile 繹l羹mlerin;

1-Fahri SARI; l羹m羹n羹n ateli silah mermi 癟ekirdeine bal覺 ince barsak ve mezan yaralanmas覺, i癟 kanama ve gelien kanama oku sonucu meydana geldiini...."

2-Sultan SARI; "l羹m羹n羹n k羹nt bir cismin (muhtemelen 4cm. 癟apl覺) s羹ratle g繹羹s 繹n duvar覺na 癟arpmas覺 ile meydana gelen travmaya, sternum ve ikinci kaburga kemii k覺r覺覺 ile... gelien dola覺m durmas覺 sonucu meydana geldiini...
3-襤lker BABACAN; l羹m羹n羹n, baa soldan giren muhtemelen g繹z yaart覺c覺 gaz bomba ile kafatas覺 ve kaide k覺r覺klar覺, beyin ve beyincik harabiyeti, beyin kanamas覺 ve gelien dola覺m durmas覺 sonucu meydana geldiini... tespit edildi.

Sonu癟 Olarak, Fahri Sar覺, ateli silah mermi 癟ekirdeine bal覺 olarak, Sultan Sar覺, bir gaz bombas覺n覺n g繹s羹ne 癟arpmas覺 sonucu 襤lker Babacan, ba覺na saplanan g繹z yaart覺c覺 bomba sonucu yaam覺n覺 yitirmiti.

Operasyon sonras覺 haz覺rlanan 2001/512 say覺l覺 yaz覺 tutanaa g繹re koulardan Y羹zlerce G–3, MP 5, WRA kovan覺 topland覺. Tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin sahibi olduu ve kulland覺覺 s繹ylenen silahlar覺n ise kullan覺lamaz durumda olduu tespit edildi.

T羹m bu ortaya 癟覺kan ger癟eklere ramen operasyonu yapan ger癟ek sorumlular hakk覺nda dava a癟覺lmazken, 癟ou er r羹tbesinde bulunan 563 asker i癟in gayr覺 muayyen olacak ekilde adam 繹ld羹rmek, yaralama su癟lamas覺yla dava 25.12.2003 tarihinde a癟覺labildi.
Yap覺lan yarg覺lamada ise operasyonun ger癟ek faillerin ortaya 癟覺kmas覺 ve yarg覺lanmalar覺na ilikin talepler kabul edilmedi. Son aamas覺na geldiini kabul eden mahkeme m羹talaas覺n覺n haz覺rlanmas覺 i癟in dosyay覺 savc覺l覺a sundu. Savc覺l覺k makam覺 m羹talaas覺n覺 27.05.2008 tarihinde verdi. Savc覺l覺k makam覺 27.05.2008 tarihinde verdii m羹talaada, t羹m san覺klar i癟in cezaevi idaresine silahl覺 isyan etmekten 6 aydan 羹癟 y覺la kadar hapis cezas覺 ile, m羹vekkillerimizin de i癟inde bulunduu 17 san覺k hakk覺nda da 5237 say覺l覺 yasan覺n 82/1-g ve 39/1 maddelerinden 15 y覺l ile 20 y覺l aras覺nda hapis cezas覺 ile cezaland覺r覺lmalar覺n覺 isterken, operasyona kat覺lan kamu g繹revlileri ve operasyonda il merkez jandarma komutan覺 Ali G繹ksu hakk覺nda ceza verilmesine yer olmad覺覺na dair karar verilmesini istemitir. Tutuklu ve h羹k羹ml羹lerden 17 kiiye adam 繹ld羹rmeye yard覺m etmekten cezaland覺r覺lmalar覺n覺 istenmesinin gerek癟esi ise baz覺 tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin 羹zerinde barut izlerinin bulunmu olmas覺na dayanmaktad覺r. Oysa el svaplar覺 繹rneinin olaydan hemen sonra al覺nmas覺 gerekirken el svaplar覺 繹rnei operasyondan birka癟 g羹n sonra al覺nm覺t覺r. Daha sonra dosyaya eklenen raporlara g繹re el svaplar覺 羹zerinde bulunan art覺 art覺klar覺n覺n, mutlaka silah kullan覺ld覺覺 anlam覺 ta覺mad覺覺, art覺 art覺klar覺n覺n yan覺nda silah kullanan kiilerden bulaaca覺 gibi, patlay覺c覺 maddelerle temas edilmesi nedeniyle de at覺 art覺覺n覺n bulaabilecei bildirildi.

Biz hukuk癟ular g繹reve balamadan 繹nce namus ve vicdan覺m覺z 羹zerine yemin ederiz. Savc覺l覺k makam覺n覺n g繹revi maddi ger癟ein ortaya 癟覺kmas覺n覺 salamak 羹zere soruturma ve adil bir yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 salamakt覺r. 羹phelilerin lehine ve aleyhine delilleri toplamakla mahkemeden de bu delillerin toplanmas覺n覺 istemekle g繹revlidir. Ama her eyden 繹nce adaletin, bilimin ve maddi ger癟eklerin 覺覺覺nda ortaya 癟覺kmas覺n覺 ve yorumlanmas覺n覺 salamal覺d覺r. Toplumun adalete dolay覺s覺yla devlete olan g羹veninin salanmas覺nda sorumludur. Yarg覺lamada devletin manevi kiiliini devletin bak覺覺n覺 temsil eder.

Taraf覺n覺 operasyonu y羹r羹tenlerin g繹sterenlere devletin verecei 繹d羹l kalmam覺t覺r, 19 Aral覺k katliam覺 kamuoyunda yeterince tehir olmu toplumun vicdan覺nda mahk羶m olmutur. Ancak haktan ve adaletten yana olanlara ise tarihin verecei onur ve namus 繹d羹l羹 bakidir.
2008.06.05
Bu yaz覺 2731 kez okundu
Geri D繹n