| Mahkemeye ar覺
Malatya Hapishanesi'nde keyfilik bir politika haline getirildi. zellikle Tekirda F tipinden atanan 1. M羹d羹r Mustafa Dolunay'覺n keyfilikte s覺n覺r tan覺mayan politikas覺 buna 繹rnektir. Hapishanenin 1. m羹d羹r羹 her ge癟en g羹n tutsaklar 羹st羹ndeki bask覺y覺 art覺rmakta ve yasaklarda s覺n覺r tan覺mamaktad覺r.

Hapishane y繹netimi, mahkemelerce toplatma karar覺 bulunmayan t羹m ilerici yay覺nlar覺, sosyalist bas覺n覺n her say覺s覺n覺 "繹rg羹t yay覺nlar覺" olarak nitelemekte, uydurma gerek癟elerle yasaklamaktad覺r. Yasaklamakta ki en beylik c羹mleleri "…繹rg羹t羹n羹n yay覺n organ覺", "tutuklular aras覺nda 繹rg羹tsel haberleme" olmutur.
Yeni tutuklan覺p gelen bir siyasi tutsaa daha girite "ba覺ms覺zlara" gitmesi i癟in bask覺 yap覺l覺r. Bask覺 yetmediinde bu kez tahliye r羹veti sunulur. Bu yalanlar覺nda yetmedii durumda siyasi b繹l羹me gitmek isteyen tutsaa "ter繹ristlerin bulunduu b繹l羹me ge癟mek istiyorum" diye dilek癟e yazd覺r覺lmak istenir. Tutsaklar bu dayatmay覺 kabul etmemilerdir.
Siyasi temsilcilii kabul etmeyen idare her tutsa覺n dilek癟e yaz覺p kendi sorunlar覺n覺 anlatmas覺n覺 ister ve bunu dayat覺r. 1. M羹d羹rle yap覺lan g繹r羹melerde m羹d羹r tutsa覺n ayakta dikilmesini bir asker gibi sorunlar覺n覺 aktarmas覺n覺 ister. Bu kabul edilmediinde "bir tutuklu benim yan覺mda oturamaz" demekte ve bunu "ilkesi" olarak ilan etmektedir.
Tutsaklar覺n her talebi kar覺s覺nda "dilek癟e yaz" denilmektedir. Yaz覺lan dilek癟elere ise cevap verildii nadirdir.
Her ey Paral覺d覺r
Malatya Hapishanesi'nde her ey paral覺d覺r. Masa ve sandalye bile kantinden sat覺n al覺nmak zorundad覺r. 襤dare tutsaklar覺n hi癟bir ihtiyac覺n覺 kar覺lamamaktad覺r. Bir sandalye 10 YTL'dir. Paras覺 olmayan tutsak ise ayakta kalmaya mahkumdur. H羹cresinde pencere cam覺 k覺r覺lan tutsaktan cam覺n deitirilmesi i癟in 15 YTL istenmektedir. Musluu bozuk olan bir h羹crenin musluk tamiri i癟in 10 YTL istenmektedir. K覺sacas覺 her eyin bir fiyat覺 vard覺r. rnein h羹crelerin boyanabilmesi i癟in boya masraflar覺 tutsaklardan istenmektedir. Hasta olan tutsak idarenin belirledii revir g羹n羹nde "hasta olmak" zorundad覺r. Ayr覺ca paras覺 varsa hasta olabilecektir. Zira ila癟 paralar覺 tutsaklardan kesilmektedir.
1 May覺s Afii Asmaktan Tutuklunan 3 HC'l羹
24 Nisan 2008 g羹n羹 Malatya'da 1 May覺s'a 癟ar覺 afii asan Mehmet T羹rker, Adem Y覺ld覺z ve Sevcan G繹kta isimli HC'l羹 tutuklan覺p hapishaneye getirildiinde tecrit ve ikence de balam覺t覺r. Sevcan G繹kta polis taraf覺ndan g繹zalt覺nda ikence g繹rmesine ramen tedavi edilmemi ve istei d覺覺nda adli tutsaklar覺n kald覺覺 h羹creye konulmutur.
Sevcan'覺n, kendisinin ve arkadalar覺n覺n siyasi b繹l羹me ge癟irilmesi talebine 1. M羹d羹r "nas覺l ki kad覺n ve erkek tutuklular bir h羹cre de kalamazsa sizlerde siyasi b繹l羹mde kalamazs覺n覺z" diyerek sa癟ma ve d羹manca bir cevap vermitir.
Sevcan G繹kta'覺n hapishaneden g繹nderdii son mektubundan bir b繹l羹m:
"...Kitap g繹ndermisiniz bana, ben bunu senin mektubunda 繹rendim. Hemen k羹t羹phaneciyle g繹r羹mek istedim ama g繹r羹emedim.
Ertesi g羹n tekrar g繹r羹mek istedim. Bana dilek癟e yazmam gerektiini s繹yledi. Dilek癟e yaz覺p verdim. Ama kitap gelmedi. K羹t羹phane g繹revlisini tekrar 癟a覺rd覺m. Bu sefer baka bir g繹revli geldi. Ve bana o kitaplar覺 veremeyeceini, bu konuyla ilgili 'm羹d羹r beyle' g繹r羹羹ld羹羹n羹 ve 'hay覺r olmaz' dediini s繹yledi... Bende b繹ylece kitaps覺z kald覺m. Bulunduum yerde kitap listesi de yok.
Yine hafta ba覺nda kou sorunu i癟inde tekrar bavurmutum, fakat hi癟bir cevap gelmedi. Zaten dilek癟elerimize bir cevap gelmiyor olur-olmaz diye. n羹m羹zdeki hafta i癟erisinde tekrar talebimi dile getireceim bu konuda. Yani duruma g繹re 'siyasi deilsin' diyorlar ama baka bir durum s繹z konusu olunca siyasi oluyoruz hemen. Keyfi uygulamalara gelince siyasiyiz, ama kitap, kou, gazete vs… s繹z konusu olunca siyasi deiliz...
Asl覺nda burada herkes yer deiiklii yapabiliyor. Ayn覺 g羹n i癟erisinde iki defa yer deitirene dahi tan覺k oldum. Bunu s繹ylediimde "Ama onlar adli koulardalar" diyorlar.
Mehmet T羹rker ve Adem Y覺ld覺z ise istekleri d覺覺nda adlilerin kald覺覺 E–6 h羹cresine konulmutur. Burada say覺m s覺ras覺nda duvara dizilmedikleri i癟in gardiyanlar taraf覺ndan sald覺r覺ya uram覺, d繹v羹lm羹lerdir. Daha sonra yerleri deitirilmi ve adlilerin olduu C–16 h羹cresine g繹t羹r羹lm羹lerdir. Burada da sald覺r覺ya uram覺lard覺r.
Bu iki tutsak siyasi b繹l羹me ge癟mek i癟in defalarca bavurmalar覺na kar覺n, bu talepleri kar覺lanmam覺t覺r. Ve bu kez de m羹adiye h羹crelerinin tek kiilik ve havaland覺rmas覺 olmayan "g繹zlem odalar覺" diye tabir edilen h羹crelere konulmulard覺r. Camlar覺 k覺r覺k, souk ve havas覺z h羹crelerde g羹nlerce tutulmulard覺r. Burada hi癟bir haklar覺 yoktur. G羹nlerce g羹nl羹k gazete verilmemi, kitap verilmeyerek okumalar覺 engellenmitir. Televizyon, radyo, 癟ay, masa, sandalye verilmeyerek adeta tutsaklara in ikencesi yap覺lm覺t覺r. Bu uygulamalar hala s羹rmektedir.
Ayr覺ca tutsaklara iki ayl覺k g繹r羹 yasa覺 verilmitir. Tutsaklar 繹zellikle siyasi b繹l羹mdeki tutsaklardan ayr覺 tutulmutur. Hapishane idaresi 1 May覺s tutsaklar覺na "adli tutuklu" muamelesi yapmaktad覺r. Tutsaklar覺n hakl覺 talepleri akla hayale gelmeyecek gerek癟elerle reddediliyor.
Mehmet T羹rker ve Adem Y覺ld覺z'覺n mektuplar覺ndan bir b繹l羹m:
"Yollad覺覺n覺z kitaplar i癟in 癟ok teekk羹r ederiz. Daha alamad覺k...
Sal覺覺m konusunda da kalbim ile ilgili olan sorun ayn覺. 襤ki g羹nd羹r b繹breklerim hareketli herhalde ta d羹羹receim. Onun sanc覺lar覺 var. D羹n revire 癟覺k覺p bir ine vuruldum. Biraz uyutu. Bug羹n yine 癟覺kaca覺m...
Bizim burada bahsettiimiz haklar覺m覺z verilmiyor. Bunun i癟in ura覺yoruz. Bir aydan sonra daha iki g羹nd羹r gazete veriyorlar. Evrensel ve Milliyet al覺yoruz. Gazeteyi kabul ettirebildik anlayaca覺n覺z. Bizimde Perembe g羹n羹 mahkememiz vard覺. 襤ki sefer dilek癟e vermemize ramen mahkemeye g繹t羹rmediler."
Hapishane idaresi tutsak ailelerinin, hapishanedeki siyasi tutsaklar覺n ve 1 May覺s tutsaklar覺n覺n siyasi b繹l羹me ge癟me konusundaki taleplerini Cumhuriyet Savc覺l覺覺 kanal覺yla olan dilek癟elerini dikkate almam覺t覺r. Adalet Bakanl覺覺'n覺n yay覺nlam覺 olduu 45/1 No'lu Genelgesi'nde belirtilen ortak alanlar覺n hi癟biri kulland覺r覺lmamaktad覺r.

"Malatya Adliyesi'nde 5 Haziran 2008 tarihinde 1 May覺s tutuklular覺 Sevcan G繹kta, Adem Y覺ld覺z, Mehmet T羹rker'in yap覺lacak olan durumalar覺na kat覺lmak. Adalet talebini y羹kseltmek ve hukuksuzlua dur demek i癟in orada olal覺m. Bu 癟ar覺m覺z duyarl覺 olan herkesedir. O g羹n Adem'in, Mehmet'in ve Sevcan'覺n yan覺nda olal覺m."
2008.06.05
Bu yaz覺 2745 kez okundu
Geri D繹n