| Demirta Mahallesi'nde A癟覺l覺
Bir halay 癟ektik, ad覺, halk覺m覺za dayat覺lan yoz k羹lt羹re kar覺 inad覺na halk覺n k羹lt羹r羹n羹 yaatmakt覺.
Bir halay 癟ektik, ad覺, bask覺lara zulme adaletsizlie kar覺 demokrasi m羹cadelesini b羹y羹tmekti.
Bir halay 癟ektik, ad覺 umutsuzlua kar覺 b羹y羹k, hem de '…ta milyarlarca umuttu…'
Bir halay 癟ektik Demirta'ta, ba覺nda halk覺n umudu 'solmayan 癟i癟ekleri' Uur'la Ahmet'le…

Haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesinin s羹rd羹r羹ld羹羹 mevzilere Mersin'de Demirta K羹lt羹r ve Sanat Dernei'nin a癟覺lmas覺yla yeni bir mevzi daha eklendi.

1 Haziran Pazar g羹n羹 mahalle halk覺n覺n da kat覺l覺m覺yla ger癟ekletirilen a癟覺l覺 saat 13.00'da balad覺. Program balarken demokrasi m羹cadelesinde 繹l羹ms羹zleenler ad覺na 1 dakikal覺k sayg覺 duruu yap覺ld覺. Sayg覺 duruunun ard覺ndan Dernek Bakan覺 Hasan Biber bir konuma yapt覺.
Hasan Biber yapt覺覺 konumada 繹yle dedi;

Demirta mahallesi 繹zellikle Anadolu dan 癟eitli nedenlerle g繹癟 ederek gelen insanlar覺n a覺rl覺kl覺 olduu bir mahalledir. Sevgi, sayg覺 ve dayan覺ma k羹lt羹r羹 ile gelen bu insanlar emperyalizmin k羹lt羹r bombard覺man覺 ile kar覺 kar覺ya gelmektedir. Bizimde buradaki amac覺m覺z emek癟i halk覺m覺z覺n kendi k羹lt羹r羹n羹 korumas覺n覺, yaatmas覺n覺 ve gelitirmesine katk覺da bulunmakt覺r.
lkemiz Emperyalizme ba覺ml覺yeni bir s繹m羹rge 羹lkedir, 羹lkemizde s繹m羹rge tipi faizm uygulanmaktad覺r. 襤sizliin, a癟l覺覺n, yoksulluun yaratt覺覺 sonu癟 h覺rs覺zl覺k, kapka癟癟覺l覺k, fahielik ve uyuturucu gibi ahlaki 癟繹k羹nt羹ler had safhaya ulam覺t覺r. Bu olumsuzluklara kar覺 m羹cadelede bulunanlara ise devlet, bask覺, iddet uygulayarak susturmaya 癟al覺maktad覺r.
…Gasp edilen haklar覺m覺z覺 alabilmek i癟in ancak g羹c羹m羹zle dayatmam覺z gerekir. G羹c羹m羹z ise birlikteliimizden ve doru bir m羹cadele 癟izgisini hayata ge癟irmemizle m羹mk羹n olacakt覺r.

Hasan Biber'in ard覺ndan Mersin Temel Haklar Dernei Bakan覺 Murat T羹rkmen de bir konuma yapt覺. T羹rkmen; en ufak bir hak arama m羹cadelesine bile tahamm羹l edemeyenler halk覺n kendi geleneklerini ve deerlerini yaat覺p korumak i癟in bir araya gelmesine tahamm羹l etmezler. Ki sorunlar覺m覺z ac覺lar覺m覺z ancak birlikte olduumuz zaman 癟繹z羹l羹r. 羹nk羹 birliimiz g羹c羹m羹zd羹r. Mahallemizdeki esrara, eroine, 癟etelere kar覺 ancak birlik olduumuzda kar覺 durabiliriz, 癟ocuklar覺m覺z覺 bu batakl覺ktan koruruz dedi.
Yap覺lan konumalar覺n ard覺ndan hapishanelerden gelen mesajlar okundu. Bolu'dan Tunceli'ye, Adana'dan Elbistan'a kadar, gelen mesajlarla halaylara kat覺lm覺, cokular覺n覺 a癟覺l覺覺n cokusuna katm覺lard覺 繹zg羹r tutsaklar.
B羹y羹k usta Naz覺m Hikmet an覺s覺na yap覺lan iir dinletisinden sonra, yerel sanat癟覺 Silver ve grup 繹tekinin s繹yledii t羹rk羹ler eliinde halaylar 癟ekildi.
Ard覺ndan 80'lerden g羹n羹m羹ze kadar gelen yozlaman覺n anlat覺ld覺覺 bir ske癟 oynand覺. Demirta 癟ocuk folklor ekibinin sunduu folklor g繹sterisinden sonra da覺t覺lan ikramla program sona erdi.
Polisin youn g羹venlik 繹nlemi almas覺 dikkat 癟ekiciydi. Dernek, sabah saatlerinden itbaren 'g羹venlii salama' ad覺 alt覺nda ablukaya al覺nd覺. Yap覺lan konumalar s覺ras覺nda misafirlere polisin tutumu tehir edildi. Youn polis 繹nlemlerine ramen etkinlie 100'羹 ak覺n kii kat覺ld覺.
2008.06.05
Bu yaz覺 2683 kez okundu
Geri D繹n