| Yeter Ekmeimizle Oynamay覺n
akirpaa Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei "yeter ekmeimizle oynamay覺n" diyerek bir kampanya balatt覺. S羹reli balat覺lan kampanya 癟eitli etkinliklerle s羹recek.

akirpaa Emek癟iler Caddesi 羹zerinde bulunan halk ekmek kul羹besi 繹n羹nde 31 May覺s 2008 g羹n羹 yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺 ile kampanya halka duyuruldu. 10 kiinin kat覺ld覺覺 ve halk覺n ilgisinin youn olduu a癟覺klamada 繹yle denildi;

"Yeter! Ekmeimizle Oynamay覺n!

Bir s羹redir Adana'da 300 graml覺k ekmei 700 YTL'den almaya balad覺k.
K覺t kanaat ge癟inmeye 癟al覺anlar, isizler, evsizler yoksul insanlar bunu nas覺l alacak hi癟 d羹羹nmediler, sormad覺lar.
Bug羹ne kadar bizim yaam覺m覺z覺 ilgilendiren fakat bizim d羹羹ncelerimizin hi癟 sorulmad覺覺 onlarca karar al覺nd覺, yasa 癟覺kart覺ld覺 bu 羹lkede.
"Ekmein gramaj覺 繹yle olsun, fiyat覺 b繹yle olsun…" diyorlar. Olsun olsun da kimse bize sormuyor; "ekmei alacak paran var m覺" diye. Halk覺 ve bizleri d羹羹nd羹klerini s繹yleyenler, g繹z羹m羹z羹n i癟ine baka baka yalan s繹yl羹yorlar. "Biz halk覺m覺z覺 d羹羹n羹yoruz!" Koca bir yalan.
Ekmee zam yapacaklar覺na unun fiyat覺n覺 niye d羹羹rm羹yorlar?
Bizlere i imk璽n覺 niye salam覺yorlar?
Elimizdekileri niye almak i癟in seferber oluyorlar?
Halk覺m覺z覺n eline bir torba yiyecek malzemesi vererek dilencilie al覺t覺ranlar; imdi bir ekmee muhta癟 hale getirdiler. Sonra da y羹z羹m羹ze baka baka "kalk覺n覺yoruz, b羹y羹yoruz" demeye devam ettiler.
Evet, birileri b羹y羹yordu ama b羹y羹yen biz deildik. Bu 羹lkenin i癟isi, memuru, emeklisi deildi. B羹y羹yen bir avu癟 insan覺n zenginlii idi. Onlar覺n zenginlii b羹y羹d羹k癟e, bizim yoksulluumuz, a癟l覺覺m覺z b羹y羹d羹.
Bug羹n binlerce insan覺m覺z bir ekmei almak i癟in saatlerce 癟al覺maktad覺r.
Adana'n覺n, akirpaa mahallesi bata olmak 羹zere bir癟ok yoksul mahallesindeki ekmek kul羹belerinde saatlerce ucuz ekmek kuyruunda; kad覺n覺-erkei yal覺s覺-癟ocuu ile beklemektedir.
Hal b繹yle iken; her g羹n 羹lkemizin d繹rt bir yan覺ndaki elence yerlerinden "fazla" olduu i癟in milyonlarca ekmek 癟繹plere at覺lmaktad覺r
Sofram覺zdaki ekmeimize de g繹z diktiler.
Ekmeimiz Namusumuzdur!
Anadolu topraklar覺nda olduu gibi Adana'da da ekmekle namus edeerdir. Bir insan覺n ekmei ile oynamak, namusuna g繹z dikmekle birdir. Bu y羹zdendir ki, insanlar覺n elindeki ekmee g繹z dikmek su癟lar覺n en b羹y羹羹 say覺l覺r.
Biz yoksullat覺k癟a ekmeimize el uzatanlar覺n keyif 癟atmaktad覺r. Ekmeimize, unumuza, suyumuza kulland覺覺mz t羹m temel ihtiya癟lar覺m覺za s羹rekli zam yap覺lmaktad覺r. Ancak al覺m g羹c羹m羹z de d羹mektedir. Onlar keyif 癟atmak i癟in elbirlii c羹zdan birlii yaparak, bizi yoksullat覺r覺p zamlar覺yla ekmeimize el uzat覺yorlar.
H羹k羹met ve yerelde Adana valisi ve B羹y羹kehir Belediyesi temel g覺dam覺z olan bir lokma ekmekten elini 癟ekmelidir. Belediye ekmek kul羹belerini 癟oaltarak ya da ekmein gramaj覺n覺 y羹kselterek fiyat覺n覺n da y羹kselmesini salayarak sorun 癟繹z羹lmez. Yabanc覺 羹lkelerden ihra癟 edilen buday yerine 羹lkemizdeki buday 羹retimi artt覺r覺larak bu sorun 癟繹z羹lebilir.
癟 be tane holding 'in karlar覺na kar katmak i癟in zam planlanmas覺 yerine temel g覺dam覺z olan ekmei, unu, suyu halk覺m覺z覺n al覺m koulunu da g繹z 繹n羹ne alarak yap覺lan zamlardan vaz ge癟ilmelidir.
Ekmeimizle oynamaktan vazge癟in!
Ekmeimizle Oynamay覺n!
Standart Garamajda Ucuz Ekmek 襤stiyoruz!
Ekmeimiz Namusumuzdur!"
2008.06.01
Bu yaz覺 2660 kez okundu
Geri D繹n