| Ankara'da 6 Kii Tutukland覺
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi'nin 30 Mart- 17 Nisan tarihleri aras覺nda d羹zenlemi olduu anma etkinliklerine kat覺ld覺klar覺 gerek癟esi ile 27 May覺s g羹n羹 g繹zalt覺na al覺nan 10 kii bug羹n savc覺l覺a 癟覺kar覺ld覺. Konu ile ilgili Ankara HC temsilcilii Adliye 繹n羹nde saat 14.00'de bir a癟覺klama yapt覺.

"Ankara Polisi Neyin Peinde? Demokratik Eylemlere Kat覺lmak Su癟 mu?" yaz覺l覺 pankart覺 a癟覺larak, "Demokratik Haklar覺 Kullanmak Su癟 Deildir", "Ankara Polisi Hukuk Tan覺m覺yor", "Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz" d繹vizleri ve k覺z覺l bayraklar ta覺nd覺. A癟覺klamay覺 okuyan Ebru G羹rler unlar覺 s繹yledi:

"30 Mart 17 Nisan g羹nlerinde yap覺lan etkinliklere kat覺ld覺覺, bu g羹nlerde as覺lan pankartlar覺 asma ihtimali g繹z 繹n羹nde bulundurulan 10 kii g繹zalt覺na al覺nd覺. 27 May覺s g羹n羹 sabah saat 6:30 sular覺nda g繹zalt覺na al覺nacaklar覺n listesinde ismi yer alanlar 羹zerilerine 癟evrilen silahlarla uykudan uyand覺lar. Sabit adresleri olan ve 24 saat polisin izledii insanlar覺n evleri yasad覺覺 yerlermi癟esine silahlarla bas覺ld覺. 23 May覺s g羹n羹 ise Sivas'ta ayn覺 ekilde 28 繹renci, evleri kald覺klar覺 yurtlar bas覺larak g繹zalt覺na al覺nm覺 26 May覺s g羹n羹 hepsi serbest b覺rak覺lm覺 ancak 28 May覺s g羹n羹 serbest b覺rak覺lanlardan 4 kii tutuklanm覺t覺r.

Bu sald覺r覺lar bu ter繹r nedendir?

lkemizde art覺k bas覺n a癟覺klamas覺 yapmak, katliamlar覺 protesto etmek, devrimcilerin mezar anmalar覺na kat覺lmak polisin ter繹r羹ne maruz kalmak demektir.

Hat覺rlayal覺m. Aral覺k ay覺nda bir devrimcinin katledilmesini protesto amac覺yla mezar anmas覺na kat覺ld覺klar覺 ve bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺klar覺 i癟in 14 kii g繹zalt覺na al覺nm覺 g繹zalt覺na al覺nanlar覺n 12si ise tutuklanm覺t覺. Polisin bas覺n a癟覺klamas覺n覺 mezarl覺k ziyaretini su癟 saymas覺 tam bu tarihte olmutu. Polis 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹'nde ise bu su癟 listesine bir yeni su癟 daha eklemiti.

Su癟un ad覺 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹'nde Abdi 襤pek癟i Park覺nda yap覺lan yasal meru 8 Mart Mitingi'ne kat覺lmak. 500'羹 ak覺n kiinin kat覺ld覺覺 yasal bir eylemden 20 g羹n sonra 17 kii evleri ve yurtlar覺 bas覺larak ya da sokak ortas覺nda yaka pa癟a s羹r羹klenerek g繹zalt覺na al覺nm覺t覺. 9 kii ise 癟覺kar覺ld覺klar覺 mahkemece tutuklam覺t覺. 襤ktidar bas覺n a癟覺klamas覺 mezarl覺k ziyaretinden sonrada yasal mitinglere kat覺lmay覺 da su癟 listesine alm覺t覺. 27 May覺s g羹n羹nden itibaren de herhangi bir demokratik eyleme, etkinlie kat覺lma ya da pankart asma ihtimali bulunma su癟unu ekledi.

Bu liste neye g繹re belirlenmektedir hukuka yasalara g繹re mi? Bizler 羹lkesinde ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm m羹cadelesi verenler durumun hi癟 b繹yle olduunu d羹羹nm羹yoruz. lkemizdeki su癟 tan覺m覺 yasalara hukuka adalete, haklar覺 g羹vence alt覺na almaya g繹re deil ilerici devrimci demokrat kiileri bask覺 alt覺na alma ve halkla ba覺n覺 koparmaya g繹re yap覺lmaktad覺r. 襤ktidar korkuyor. Ankara polisi korkuyor. Bizlerin yasal kurumlar etraf覺nda 繹rg羹tlenmemizden korkuyorlar. Haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesini y羹kseltmemizden korkuyorlar ve tahamm羹ls羹zce sald覺r覺yorlar. Ancak korkunun ecele faydas覺 yoktur. S繹m羹r羹 ve zul羹m politikalar覺 s羹rd羹k癟e bizler her zaman olaca覺z.

Bu 羹lkede bizler sizler hepimiz yani t羹m muhalif insanlar, ba覺ms覺zl覺k ve adalet isteyen herkes her an bir ihtimalle evimiz bas覺larak g繹zalt覺na al覺n覺p tutuklanabiliriz.
Yasal 8 Mart Mitinglerine kat覺ld覺klar覺 i癟in g繹zalt覺na al覺nan ikence g繹ren tutuklanalar aras覺nda olabiliriz. Yasal ve meru hakk覺n覺z覺 kulland覺覺n覺z i癟in ter繹rist ilan edilebiliriz.
襤ktidar; d羹zenini, yapt覺覺 haks覺zl覺klar覺 tehir eden, emperyalizmin politikalar覺na hay覺r diyen, bask覺ya direnen, ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm i癟in m羹cadele edenleri politikalar覺n覺n 繹n羹nde engel olarak g繹rmekte ve bu engeli kald覺rmak i癟in kendi yasalar覺n覺 bile 癟iniyor.

Bizler bu 羹lkenin insanlar覺, bu 羹lkenin ba覺ms覺zl覺覺 i癟in bedel 繹deyen devrimcileri yeni su癟 listeleri oluturulsa da d羹zen kendi yasalar覺n覺 癟inese de bizleri hukuksuzca g繹zalt覺na alsa, tutuklasa, ikencelerden ge癟irse de m羹cadele etmeye emperyalizmin ve ibirlik癟ilerinin politikalar覺n覺 tehir etmeye halk覺m覺zla kopmaz balar kurmaya devam edeceiz.

Demokratik ve meru haklar覺m覺z覺 kullanmaya m羹cadelemizi y羹kseltmeye devam edeceiz bask覺lar bizi engelleyemeyecek."

Saat 14.15'te biten a癟覺klamaya yakla覺k 30 kii kat覺l覺rken, "G繹zalt覺lar, Tutuklamalar Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz", "Kahrolsun Faizm, Yaas覺n M羹cadelemiz", "Keyfi Tutuklamalara Son","Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺 at覺ld覺.
Yap覺lan a癟覺klamadan sonra g繹zalt覺nda bulunanlar覺 Adliye 繹n羹nde beklemeye balad覺lar.
Savc覺l覺kta verilen ifadelerden sonra zge K覺rm覺z覺ta Savc覺l覺ktan serbest b覺rak覺l覺rken dier 9 kii tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. G繹r羹len mahkeme sonucunda Bahtiyar Doruyol, 襤smail Cengiz Mumcu, Ali Sinan alar, Sad覺k enbaba, Hasan Karap覺nar, Celal Elmac覺 tutuklan覺rken Orkun Huylu, Saim Balkaya, Onur Y覺ld覺z serbest b覺rak覺ld覺.


Gen癟lik Bildiri Da覺t覺m覺 Yapt覺!

Polisin son g羹nlerde gen癟lik ve aileleri 羹zerindeki bask覺lar覺 tehir etmek amac覺 ile Gen癟lik Dernei 羹yeleri saat 17.00'de Y羹ksel Caddesi'nde bildiri da覺t覺m覺 yapt覺.

Son g羹nlerde polisin yapt覺覺 komplolar覺 tehir edilen bildirilerin da覺t覺m覺na halk youn ilgi g繹sterirken yar覺m saat i癟inde 150 adet bildiri da覺t覺ld覺.
2008.06.01
Bu yaz覺 2750 kez okundu
Geri D繹n