| Demokratik Eylemlere Kat覺lmak Su癟 mu?
Ankara'da son yaanan ev bask覺nlar覺n覺 protesto etmek amac覺yla Ankara HC temsilcilii 28 May覺s saat 12.30'da Y羹ksel Caddesi'nde bir bas覺n a癟覺klamas覺 ger癟ekletirdi.

"Ankara Polisi Neyin Peinde Demokratik Eylemlere Kat覺lmak Su癟 mu? pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 eylemde s覺k s覺k "G繹zalt覺lar Serbest B覺rak覺ls覺n", "Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz", "G繹zalt覺lar Tutuklamalar Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz", "Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺 at覺ld覺.

HC ad覺na a癟覺klamay覺 Evrim Y羹cel okudu. 15 kiinin kat覺ld覺覺 eylemde okunan a癟覺klamada 繹yle denildi;

"Ankara polisi keyfilikte s覺n覺r tan覺m覺yor. Ankara' da bas覺n a癟覺klamalar覺na kat覺lan, katliamlar覺 protesto eden, mezar ziyaret eden, d羹nya emek癟i kad覺nlar g羹n羹 i癟in d羹zenlenen mitinge kat覺lan, devrimci-demokrat kiiler AKP polisinin sald覺r覺s覺na uruyor. yle ki Ankara polisi haklar覺n覺 kullanan insanlar覺 g繹zalt覺na almay覺, evleri basmay覺 rutinletirdi.

"D羹n Ankara da son aylarda s覺k癟a yaad覺覺m覺z, keyfi g繹zalt覺lar ve ev bask覺nlar覺na bir yenisi daha eklendi. Yine sabaha kar覺, yine silahlarla evler bas覺larak, demokrat ilerici, devrimci insanlar hukuksuzca g繹zalt覺na al覺nd覺lar. G繹zalt覺na al覺nma gerek癟eleri ise, 30 Mart–17 Nisan g羹n羹 etkinliklerine kat覺lmak, 30 Mart - 17 Nisan 2008 tarihleri aras覺nda Ankara'da as覺lan pankartlar覺n bu kiilerin asm覺 olabilecei tahmini. G繹r羹ld羹羹 gibi polis, su癟 olarak ortaya koyduu bir eylemi kimin yapt覺覺n覺 bile bilmeden, sadece tahminler y羹r羹terek insanlar覺n evini bas覺yor. Peki, polis bu tahminleri neye g繹re yapmaktad覺r? S繹m羹r羹ye zulme kar覺 olan y羹zlerce insan覺n yar覺n yap覺lacak herhangi demokratik bir eyleme kat覺lma, yasal pankart asma ihtimali var. Polis ihtimallerle hareket edecekse sokakta kimsenin kalmamas覺, herkesi g繹zalt覺na al覺p tutuklamas覺 gerekir. 羹nk羹 binlerce insan haks覺zl覺klara kar覺 繹rg羹tleniyor, m羹cadele ediyor. Polis su癟lu-su癟suz ayr覺m覺n覺 neye g繹re yapmaktad覺r, demokratik haklar覺 kullanmak su癟 mudur bu 羹lkede?

G繹zalt覺na al覺nanlar meru ve demokratik haklar覺n覺 kulland覺lar. lke sorunlar覺na duyarl覺 olmalar覺, demokratik haklar覺n覺 kullanarak tepkilerini dile getirmeleri, onlar覺 potansiyel su癟lu olarak g繹rmenin, evlerini basman覺n, g繹zalt覺na alman覺n gerek癟esi olabilir mi?

Asl覺nda bizler bu sorular覺n cevab覺n覺 癟ok iyi biliyoruz. u bir ger癟ektir, bu 羹lkede demokratik haklar覺m覺z覺 kullanmam覺z su癟 olarak g繹sterilmeye 癟al覺覺l覺yor. Eer sizler b繹yle bir 羹lkede haks覺zl覺klara kar覺 sessiz kalam覺yorsan覺z, evlerinizin bas覺lmas覺, g繹zalt覺na al覺nman覺z ve tutuklanman覺z gayet doald覺r. 羹nk羹 襤ktidar覺n g繹z羹nde demokratik haklar覺n覺 kullanan insanlar "ter繹rist", yasal kurumlar da "h羹cre evleri"dir.

AKP sald覺r覺lar覺n覺 artt覺rd覺k癟a demokrasi ve hukuk kavramlar覺n覺 daha s覺k telefuz eder oldu. lkemizin faizm ile y繹netildiini gizlemek i癟in her sald覺r覺dan sonra daha y羹ksek sesle "demokrasi ve hukuk" nutuklar覺 atarlar. Halk覺 癟eitli yasalarla, vergilerle a癟l覺a mahk羶m edenler daha ne kadar s繹m羹rebilirim planlar覺 yaparken, bu planlar覺n覺 boa 癟覺kartacak devrimcilere de t羹m g羹c羹yle sald覺r覺yor. lkemizi emperyalizme parsel parsel satan, halk覺m覺z覺n emeiyle kar覺na kar katan, 癟ocuklar覺m覺z覺n a癟l覺ktan 繹lmesine neden olan ibirlik癟i s繹m羹r羹c羹ler bu sald覺r覺larla, halk覺 ve devrimcileri teslim almay覺 hedefliyorlar.

Yaanan t羹m bu sald覺r覺lar d羹zenin kendi koyduu yasalar覺yla bile 癟elitiini g繹stermektedir. En ufak bir hak talebinde halka ve devrimcilere sald覺ranlar, bizleri teslim almaya 癟al覺anlar baaramayacak, t覺pk覺 繹nceden yaanan sald覺r覺larda olduu gibi bizler m羹cadelemizi y羹kseltmeye halk覺n i癟inde olmaya devam edeceiz."
2008.05.31
Bu yaz覺 2469 kez okundu
Geri D繹n