| BES: Eit 襤e Eit cret
BES 1. 2. 3. No'lu 襤stanbul ubeleri "eit ie eit 羹cret" talebiyle 6 Haziran'da Ankara'da yapacaklar覺 eylemin duyurusunu 襤stanbul Defterdarl覺覺 繹n羹nde yapt覺lar.

28 May覺s g羹n羹 saat 12.30'da yap覺lan eylemde "Eit 襤e Eit cret 襤癟in 6 Haziran'da Ankara'day覺z, Performans creti Deil, 襤nsanca Yaanan creti 襤stiyoruz, al覺anlar Aras覺nda Ayr覺mc覺l覺覺 K繹r羹kleyen Uygulamalar Son Bulsun" d繹vizleriyle taleplerini dile getiren BES 羹yeleri ad覺na 襤stanbul 2 Nolu ube Bakan覺 Nevin Kaplan bir a癟覺klama yapt覺.
IMF, DB ve DT patentli sald覺r覺 yasalar覺yla AKP'nin halk覺m覺z覺n geleceini tehdit ettiini ifade eden Kaplan, b羹ro ikollar覺nda 42 kurum ve kuruluta 癟al覺an kamu emek癟ilerinin her g羹n羹 daha da yoksullat覺覺na vurgu yapt覺.
H羹k羹metin uygulad覺覺 politikalarla kamu hizmeti deil "kar" ve "piyasa deerleri" insan deil, m羹teri-m羹kellef odakl覺 bir 癟al覺ma yaam覺 繹ng繹r羹lmekte, k繹lelik koullar覺n覺n dayalt覺ld覺覺na iaret eden Kaplan taleplerini u ekilde s覺ralad覺:
"B羹ro emek癟ilerinin sorun ve taleplerini en genel anlamda kamuoyuyla paylamak, SSGSS yasas覺n覺n ve 襤stihdam Paketinin geri 癟ekilmesini talep etmek, 癟al覺ma bar覺覺n覺 bozan 羹cret farkl覺l覺klar覺na hay覺r demek, kamunun yeniden yap覺land覺r覺lmas覺 ad覺 alt覺nda kazan覺lm覺 haklar覺m覺za y繹nelen sald覺r覺lara, performans y繹netimine, toplam kalite uygulamalar覺na, esnek 癟al覺ma ve esnek istihdama dur demek, i g羹vencemize ve grevli-toplu s繹zlemeli sendikal haklar覺m覺za sahip 癟覺kmak ve evrensel bir hak olan eit ie eit 羹cret talebimizi y羹kseltmek i癟in ikolmuzda bulunan toplam 42 kurum ve kuruluta 癟al覺an b羹ro emek癟ileri olarak ortak taleplerimizi sahiplenmek ve en temel haklar覺m覺za sahip 癟覺kmak i癟in 6 Haziran 2008 Cuma g羹n羹 Maliye Bakanl覺覺 繹n羹nde olaca覺z. T羹m b羹ro emek癟ilerini, emek ve demokrasi g羹癟lerini 6 Haziran'da yapaca覺m覺z eyleme kat覺lmaya davet ediyoruz."
100 kiinin kat覺ld覺覺 eylem "Eit 襤e Eit cret!, 6 Haziran'da Ankara'day覺z!" sloganlar覺yla sona erdi.
2008.05.31
Bu yaz覺 2599 kez okundu
Geri D繹n