| 1 May覺s ve Taksim Paneli
Devrimci 襤癟i Hareketi Bilgi niversitesi Kutepe Kamp羹s羹'nde "1 May覺s ve Taksim" ad覺yla bir panel d羹zenledi.

25 May覺s Pazar g羹n羹 Saat 13.30-17.30 saatleri aras覺nda d羹zenlenen panele air, sendikac覺 Hasan Biber, 襤vme Dergisi ad覺na kat覺lan Orman M羹hendisi Mehmet G繹癟ebe, Eitim-Sen 8 No'lu ube y繹netiminden Berivan Doan, D襤SK Y繹netim Kurulu 羹yesi 襤smail Yurtseven, Devrimci 襤癟i Hareketi ad覺na Sad覺k Erolu, Eitim Sen 1 No'lu ube Bakan覺 Yunus zt羹rk, Sanat癟覺 Bilgesu Erenus ve HC ad覺na Ey羹p Ba konumac覺 olarak kat覺ld覺.

襤ki oturum eklinde d羹zenlenen panelin ilk oturumunda "Neden Taksim?" sorusu cevaplanmaya 癟al覺覺ld覺. Panelistler bu oturumda Taksim'in emek癟iler a癟覺s覺ndan 繹nemine deindiler.

air, sendikac覺 Hasan Biber konumas覺na 8 saatlik ig羹n羹 i癟in verdii m羹cadeleden dolay覺 Amerika i癟i s覺n覺f覺n覺 ve T羹rkiye'de ehit d羹en devrimcileri selamlayarak balad覺. Neden Taksim sorusunu "Taksim 1 May覺s'la 繹zdelemitir 羹lkemizde. 15-16 Haziran'dan sonra i癟i s覺n覺f覺n覺n kitlesel sald覺r覺ya urad覺覺 bir aland覺r. Arjantin'de kay覺p analar覺yla 繹zdeleen alanlar ne kadar 繹nemliyse ve nas覺l kazan覺ld覺ysa, T羹rkiye'de Cumartesi Analar覺n覺n eylemi, TAYAD'l覺 ailelerin Abdi 襤pek癟i eylemi nas覺l bir simgeye d繹n羹t羹r羹ld羹yse T羹rkiye i癟i s覺n覺f覺 i癟in de Taksim o kadar 繹nemlidir diye konutu. ada sendikac覺l覺k, sivil toplum anlay覺覺 kavramlar覺n覺 da eletiren Biber bu kavramlarla kendilerini ifade edenlerin d羹zen i癟i 癟繹z羹m aray覺lar覺 olduunu s繹zlerine kaydetti.

M羹hendis Mehmet G繹癟ebe ise 1977 katliam覺n覺 hat覺rlatarak balad覺覺 konumas覺nda "emek癟ilerin 1 May覺s'覺 o alanda kutlama istekleri en meru istektir. Orda 癟覺k覺p o katliam覺n hesab覺n覺 soraca覺z dediinizde devlet 癟覺ld覺r覺yor" s繹zlerine yer verdi. Ezilenlerin taleplerinin her zaman egemen s覺n覺flar覺n 癟覺karlar覺yla 癟at覺t覺覺n覺 vurgulayan G繹癟ebe "sadece Taksim meselesi deil halk覺n her talepleri egemenler taraf覺ndan reddedilir. Taksim'i vermeyen iktidar d繹n羹羹m projeleriyle halk覺 ehir d覺lar覺na s羹r羹yorlar. Burjuvazinin elde edecei k覺y覺lar覺 halka yasaklay覺p egemenlere peke 癟ekiyorlar. AKP egemen s覺n覺flar覺n 癟覺karlar覺n覺n gerekliliini yap覺yor, bunda a覺lacak bir ey yok. Ama as覺l sorgulanmas覺 gereken kendilerine devrimci, kom羹nist, sosyalist diyen partilerin, sendikalar覺n, ilericilerin ne yapt覺覺d覺r" diye konutu.

1 May覺s'覺 s覺n覺fsal m羹cadelenin karakteristik 繹zelliklerinin ortaya konulduu, i癟i s覺n覺f覺n覺n t羹m taleplerini kucaklayan bir g羹n olarak nitelendiren Berivan Doan ise "77 katliam覺n覺n hesab覺n覺 sormak gerekiyor. Gasbedilen bir aland覺r Taksim. 襤ktidar i癟in de halk i癟in de halk覺n devrime y羹r羹y羹羹n羹 durdurmaya y繹neliktir bu bask覺lar. Taksim 覺srar覺 adalet 覺srar覺d覺r. 羹nk羹 adaletin olmad覺覺 bir 羹lkede hi癟bir hak yoktur, olamaz da" s繹zleriyle d羹羹ncelerini paylat覺.

Her y覺l 1 May覺s geldiinde devletin provokasyon olacak, olay 癟覺kacak s繹zlerine cevap veren 襤smail Yurtseven "Taksim'in yasaklanmas覺 devrimci g羹癟lerin biraraya gelmesinden duyulan korkudur. 2009 1 May覺s'覺nda da adalet isteyen, hukuk isteyen taleplerimizle y羹r羹mek zorunday覺z" dedi.

Bilgesu Erenus ise konfederasyonlar覺n tutumunu eletirerek "biz bu haldeysek biraz da onlar覺n kendilerine olan g羹vensizliklerinden kaynakl覺d覺r" s繹zleri alk覺larla kar覺land覺. 襤癟i 繹rg羹tlerine ve konfederasyonlara seslenen Erenus "burda olan biteni Avrupa'ya, Avrupa Birlii'ne ikayet etmeyin. ikayetlerimizi i癟i s覺n覺f覺na yapal覺m. Kendimize yapal覺m. Ama AB'ye ikayet edilmesi beni 羹zd羹. Biz kendimize g羹venebilirsek 癟ok g羹癟l羹 oluruz" s繹zleriyle konumas覺n覺 bitirdi.

Sad覺k Erolu Taksim'in basit bir yer tart覺mas覺 olmad覺覺n覺 dile getirerek balad覺 konumas覺na. "襤ktidar emek癟ilere yasaklad覺 Taksim'i. Yasaklama gerek癟elerine bakal覺m: Provokasyon olacak, trafik aksayacak deniliyordu, yasalarda Taksim g繹steri yeri olarak belirlenmemitir denildi. Taksim'de 覺srar etmek Anayasa'ya, yasalara bakald覺r覺d覺r dedi bu 羹lkenin babakan覺, bakanlar覺. O zaman soruyoruz? Bu yasalar覺 kim yapt覺? Halk覺n, emek癟ilerin iradesinin olmad覺覺, onun 癟覺karlar覺na hizmet etmeyen yasalar yasalar覺 kim yapt覺? Emek癟iler yapmad覺lar. Eer o yasalar emek癟ilerin 癟覺karlar覺n覺 korumuyorsa, emek癟ilerin iradesi yoksa o yasalarda emek癟ilerin o yasalara bakald覺rmas覺 hakl覺d覺r elbette" diye konutu.
1 May覺s'ta Taksim'e 癟ar覺s覺 yapan afilerin, yaz覺lar覺n toplat覺ld覺覺na deinen Erolu "Taksim'deki katliam覺n hesab覺n覺 sormayal覺m istiyorlar. Adalet istemeyelim istiyorlar. Taksim adalet istemenin ad覺d覺r. Taksim taleplerimizi dile getirmenin ad覺d覺r. Biz kazanman覺n bedel 繹demekten ge癟tiini bilerek o alan覺 kazanaca覺z, o alanda devrim marlar覺m覺z覺 s繹yleyeceiz" diye konutu.

Neden Taksim sorusunu "Neden Taksim deil" sorusuyla birlikte sorulmas覺n覺 gerektiinin alt覺n覺 癟izen Yunus zt羹rk, 1 May覺s'覺n tarihsel 繹z羹n羹 anlatt覺. Katliamlara kar覺 癟覺k覺ld覺覺 i癟in Taksim'e sahip 癟覺k覺ld覺覺n覺 anlatarak Taksim'i istemenin politik ve ahlaki y繹nleri olduunu s繹yledi.

Taksim'in anayasal olarak g繹steri alan覺 olmad覺覺na ancak Taksim'in meru olarak emek癟iler taraf覺ndan 1 May覺s alan覺 olarak kabul edildiine deinen Ey羹p Ba s繹z ald覺. "Orada bizim kan覺m覺z akm覺t覺r ve tam orada bunun hesab覺n覺n sorulmas覺 gerekir. 襤te bunun i癟in izin vermediler. 羹nk羹 o hesab覺n sorulmas覺ndan korkuyorlar. O yolun a癟覺lmas覺ndan korkuyorlar. Taksim'e 癟覺k覺lamad覺 belki 2008'te, ama Taksim kazan覺lm覺t覺r. Bug羹n H羹rriyet Yazar覺 Meral Tamer bile 2009'da Taksim'e deniliyorsa bu Taksim'in kazan覺ld覺覺n覺n g繹stergesidir. Bize marjinal diyenler halk覺n kar覺s覺nda binlerce polisi y覺anlard覺r" diyen Ba, Taksim tart覺malar覺 ve 1 May覺s'覺n nas覺l 繹rg羹tlendiini de a癟arken bata KESK olmak 羹zere sendikalar覺n s繹zlerinde durmad覺覺n覺, geri ad覺m att覺klar覺n覺, iktidar覺n sald覺r覺lar覺 kar覺s覺nda 1 May覺s Taksim kararl覺l覺覺ndan uzaklat覺klar覺n覺 anlatt覺.

Panele 10 dakikal覺k ara verildi.

Panelin ikinci oturumunda ise 2008 1 May覺s'覺nda kim ne dedi, ne yapt覺, 2008 1 May覺s'覺ndan 癟覺kar覺lmas覺 gereken dersler ele al覺nd覺.

Bilgesu Erenus'un konumas覺yla balayan ikinci oturumda Erenus 1 May覺s'ta 1 dakikal覺k d羹羹nme duruu 繹neriyorum dedi. "襤癟i s覺n覺f覺 olmasayd覺 acaba ne olurdu" diye d羹羹nme duruu yap覺lmas覺n覺 繹nerdi. Erenus "Devrime inan覺yorum. Bu 羹lke devrime lay覺kt覺r" s繹zleriyle ve alk覺larla s繹zlerine son verdi.

襤smail Yurtseven ise D襤SK'in SSGSS'den balay覺p 1 May覺s'a kadar verdii m羹cadelenin ortada olduunu s繹yledi. "D襤SK'in sorunlar覺 ve eksikleri vard覺r. 1 May覺s denilince herkesin akl覺na D襤SK gelir diye d羹羹n羹yorum" derken;

Ey羹p Ba ise "faizmle y繹netilen bir 羹lkede sa yana覺na yumruk yeyip sol yana覺n覺 uzat覺p hak m覺 kazanacaks覺n. Taksim yasak deniliyor, bunu bile bile Taksim diyorsan arkas覺nda duracaks覺n. T羹rk-襤 繹nceki g羹n geri 癟ekildi, D襤SK, KESK 1 May覺s g羹n羹 a癟覺klama yap覺p eylemi bitirdi. Ne fark覺 var bu iki tavr覺n?" diye sordu. 1 May覺s toplant覺lar覺nda sendikalar覺n al覺nan kararlara uymad覺覺na dikkat 癟eken Ba'覺n "Al覺nan kararlar var ve sizin g繹z羹n羹z羹n i癟ine baka baka kararlar覺 ihlal ettiler. Konfederasyonlar eylemi bitirirken devrimciler yan sokakta gaz yiyor, g繹zalt覺na al覺n覺yordu. Biz bunu neden eletirmiyoruz? Bu b羹y羹k bir yanl覺l覺kt覺r. Meruluumuzla bana kurun atana, gaz atana biz ta ataca覺z dedik. 1 May覺s g羹n羹 ta att覺k biz. 1 May覺s g羹n羹 ta atmak 癟ok merudur" s繹zleri alk覺larla desteklendi. Hi癟 kimseye direnmediniz demediklerini s繹zlerine ekleyen Ba, 2009 1 May覺s'覺nda Taksim'de olaca覺z diyenlere 2008'in eksik ve hatalar覺n覺n s繹ylemek, ortaya koymak gerektiini dile getirdi.
Ey羹p Ba konumas覺nda 1 May覺s 繹ncesi SSGSS eylemlerini, sendikalar覺n buradaki tutumlar覺n覺 da anlatarak eletirdi. 1 May覺s tart覺malar覺n覺 ayr覺nt覺lar覺yla ortaya koyan Ba, sendikalar覺 eletirdi.

Hasan Biber ise Liman 襤 Bakan覺yken i癟ilerle birlikte 繹rg羹tledikleri direnii anlatarak D襤SK'i devrimcilerin yaratt覺覺n覺 s繹yledi. Sendikalar覺n ekonomik m羹cadeleyi tek g羹ndem yapmalar覺n覺n insan onurunu zedeleyeceini belitirken faizmi gerilettiimiz oranda demokrasiyi genileteceiz. Ne kadar m羹cadele o kadar demokrasi" diye konutu.

2008 1 May覺s'覺n en 癟ok g羹ndem yaratan 1 May覺s olduunu dile getiren Mehmet G繹癟ebe ise "s覺n覺f m羹cadelesine inan覺yorsan覺z bunun gerekliliini yerine getirin. 羹nk羹 s覺n覺f m羹cadelesine inanan burjuvazi bunun gerekliliini yerine getiriyor" dedi.
Konumas覺nda Meryem zs繹羹t'羹n yaln覺z olmad覺覺n覺 ve daha 癟ok sahiplenmek gerektiinin alt覺n覺 癟izen Berivan Doan konumas覺nda D襤SK ve KESK'in 癟ada sendikac覺l覺k gibi anlay覺lar覺 terk etmeleri gerektiini ve s覺n覺f m羹cadelesi anlay覺lar覺n覺 oturtmalar覺 gerektiini s繹yledi.

Daha sonra s繹zalan Yunus zt羹rk ise sendikalar覺n 1 May覺s'ta b繹yle davranmalar覺nda k繹t羹 niyetli olmad覺klar覺n覺, bir oyun olmad覺覺n覺 ancak devlet konusundaki yanl覺 ideolojik d羹羹ncelerden kaynakl覺 olarak b繹yle davrand覺klar覺n覺 ifade etti. Devrimcilerin g繹revlerini yapt覺klar覺n覺n da s繹ylenemeyeceini belirten zt羹rk "ta atma g羹c羹m羹z羹 sendikalarda y繹netimlerde olarak da salamal覺y覺z. Devrimci hareket i癟i hareketinden kopuktur. nderlik sorunu vard覺r. Bir devrimci parti sorunu vard覺r. Sendikalar覺n krizi siyasi bir krizdir. Bu y覺ldan farkl覺 olarak 2009 1 May覺s'覺nda emek癟ilerin somut bir talebi olmal覺d覺r" s繹zlerine yer verdi.

Panel de son olarak Sad覺k Erolu konutu. Erolu, 1 May覺s'tan sonra Erdoan'覺n h羹k羹met 羹zerine d羹eni yapm覺t覺r s繹zlerini hat覺rlatarak, evet onlar devlet olman覺n gereini yerine getirdiler, 羹zerlerine d羹eni yapt覺lar peki biz yapt覺k m覺? diye sordu. "Devrimciler 羹zerine d羹eni yapm覺t覺r ancak sendikalarc覺lar yapmam覺t覺r. Bizim derdimiz kiilerle deil onlar覺n temsil ettikleri anlay覺lad覺r diyen Erolu, zt羹rk'羹n konumas覺na at覺fta bulunarak "biz bu devleti ilk kez g繹rm羹yoruz, ilk kez tan覺m覺yoruz. 襤lk kez 1 May覺s'覺 kutlam覺yoruz. Devlet ger癟eini pek 癟ok yerde g繹rd羹k yaad覺k. Ama buna ramen devlet ger癟ei anla覺lm覺yorsa burada art覺k niyetle ilgili, tercihle ilgili bir sorun vard覺r" dedi.
2008 1 May覺s覺 bize Devrimciler, sol, emek癟iler, halktan yana t羹m g羹癟ler biraraya geldiinde, bir hedefe kitlendiklerinde, kararl覺 olduklar覺nda bir g羹ndem oluturabiliyorlar. G羹nlerce Taksim 1 May覺s tart覺覺ld覺. Emek癟ilerin g羹ndemi tart覺覺ld覺. H羹k羹metinden t羹m d羹zen partilerine TS襤AD'覺ndan burjuva medyas覺na, d羹zenin t羹m kurumlar覺na hemen hepsi bir ey demek zorunda kalm覺t覺r. Bu net ve kararl覺 bir durula ancak salan覺r. Bir hedefe kilitlendiimizde neyi kazanabileceimizi g繹rd羹k. Ancak bu d羹zeni癟i sendikac覺l覺k anlay覺覺yla da bir yere var覺lamayaca覺n覺 g繹rd羹k dedi. Erolu 1 May覺s 2008 neyin yap覺l覺p neyin yap覺lmamas覺 gerektiini 癟ok somut bir ekilde ortaya koymutur derken ortada bir devrimci 繹nderlik sorunu, devrimci bir parti sorunu yoktur, devrimci bir parti vard覺r, devrimci anlay覺 kendisini doruluunu pratikte g繹steriyor. 襤te 1 May覺s pratii, emek癟iler, halktan yana g羹癟ler bu anlay覺la, ideolojiyle politikalarla donand覺覺nda baaracaklard覺r diyerek konumas覺n覺 bitirdi.

Konumalar覺n ard覺ndan soru cevap b繹l羹m羹ne ge癟ildi. S繹z alan dinleyiciler de kendi g繹r羹lerini dile getirirken 1 May覺s'覺n devrimci 繹z羹ne uygun kutlanmas覺 gerektiinin alt覺n覺 癟izdiler.
310 kiinin kat覺ld覺覺 panel saat 17.30'da, halk g羹癟lerinin kendi eksikleri kar覺s覺nda eletiri silah覺yla doruya ula覺laca覺 vurgusuyla sona erdi.
2008.05.28
Bu yaz覺 3024 kez okundu
Geri D繹n