| Polis Neyin Peinde
Son g羹nlerde t羹m T羹rkiye'de Gen癟lik Dernek'li 繹renciler 羹zerinde ki bask覺lar覺n artmas覺 nedeniyle Ankara Gen癟lik Dernei yaz覺l覺 bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺. 24 May覺s'da yap覺lan a癟覺klamay覺 aynen yay覺nl覺yoruz.

"Bizler Gen癟lik Dernekli 繹renciler; 羹lkemiz ve 繹renci gen癟liin sorunlar覺na kar覺 duyarl覺, a癟l覺覺n yoksulluun olmad覺覺, halk覺m覺z覺n s繹m羹r羹lmedii, eitimin bilimsel nitelikte halk i癟in yap覺ld覺覺 bir 羹lkede yaamak isteyen gen癟leriz. D羹zenin bizi hapsetmeye 癟al覺t覺覺 dar kal覺plar覺 kabul etmiyor, apolitikletirme, bireyciletirme, yozlat覺rma politikalar覺na kar覺 m羹cadele ediyoruz. Bu m羹cadelemizden kaynakl覺 da egemenlerin sald覺r覺lar覺na maruz kal覺yoruz.
Bug羹n Ankara'dan, 襤stanbul'dan, Adana'dan, Eskiehir, Sivas ve Erzincan'dan, k覺sacas覺 羹lkemizin d繹rt bir yan覺ndan gen癟lie y繹nelik sald覺r覺 haberleri al覺yoruz. Bu sald覺r覺lar kimi zaman soruturmalar, uzaklat覺rmalar, okuldan atmalar eklinde; kimi zaman faist sald覺r覺lar, polis bask覺nlar覺, g繹zalt覺lar, tutuklamalar, ka癟覺rmalar, yasal derneklerin yasad覺覺 g繹sterilip ailelerin tedirgin edilmesi eklinde kar覺m覺za 癟覺k覺yor.
Ankara Gen癟lik Dernei de bu sald覺r覺lar覺n hedefi haline gelmi durumda. Son aylarda derneimiz 癟al覺anlar覺, y繹neticileri, yasal a癟覺klamalara kat覺ld覺klar覺 i癟in g繹zalt覺na al覺n覺yor, tutuklan覺yor. Dernek 癟al覺anlar覺m覺z覺n kat覺ld覺klar覺 eylem ve etkinlikler, polisin g繹z羹 繹n羹nde tamamen yasal 癟er癟evelerde yap覺lm覺 olmas覺na kar覺n, arkadalar覺m覺z aylarca hukuksuz bir ekilde hala tutuklu bulunmaktad覺rlar. Sald覺r覺lar bununla da s覺n覺rl覺 kalm覺yor. Derneimize gelen, etkinliklerine kat覺lan gen癟ler ka癟覺r覺l覺yor, ajanl覺k teklif ediliyor, tehdit ediliyor, aileler aranarak derneimiz yasad覺覺 g繹steriliyor, 癟al覺anlar覺 ter繹rist ilan ediliyor. Polis, g繹revi olan "toplumun huzurunu salamak(!)" tan 癟ok, arkadalar覺m覺z覺n evlerini, ailelerini arayarak derneimizi gizli ilerin 癟evrildii, 癟ocuklar覺n覺n kullan覺ld覺覺 yerler olarak g繹stermeye 癟al覺覺yor. Ge癟tiimiz g羹nlerde liseli arkadalar覺m覺z覺n aileleri yine benzer bir ekilde aranm覺 derneimizi bast覺rma eklinde aileler y繹nlendirilmeye 癟al覺覺lm覺t覺r. Polis yalan ve karalama ile bizleri ailelerimizle kar覺 kar覺ya getirmeye 癟al覺maktad覺r.
Her f覺rsatta demokrasi ve hukuk nutuklar覺 atan AKP ve polisinin demokrasiden ne anlad覺覺n覺; valiliin izniyle a癟覺lm覺, emniyet ve valilik taraf覺ndan denetlenen yasal derneklerin, yasad覺覺 g繹sterilmesinde a癟覺k bir ekilde g繹r羹yoruz. T羹m bu sald覺r覺larla d羹zenin ne yapmaya 癟al覺t覺覺 aik璽rd覺r. Egemenler d羹羹nen, sorgulayan ve hakk覺n覺 arayan bir gen癟lik istememektedir. Onlar istiyorlar ki bizler bireyci, bencil, sorgulamayan kiiler olal覺m. Ancak b繹yle bir gen癟likle, 羹lkemizi daha kolay emperyalizme satar, egemenliklerini s羹rd羹rebilirler.
Fakat bizler d羹zenin istedii tipte bir gen癟lik olmayaca覺z, her koulda m羹cadelemize devam edeceiz. Bu sald覺r覺lar覺, m羹cadelemizi daha da y羹kselterek p羹sk羹rteceiz. Buradan t羹m 繹renci gen癟lie sesleniyoruz. D羹zenin yozlat覺rma, apolitikletirme, kimliksizletirme politikalar覺yla bizleri teslim almas覺na izin vermeyelim. D羹zenin anti demokratik, bask覺c覺 ve gerici uygulamalar覺na kar覺 birlikte m羹cadele edelim."

RENC襤Y襤Z HAKLIYIZ KAZANACAIZ
BASKILAR B襤Z襤 YILDIRAMAZ

ANKARA GENL襤K DERNE襤
2008.05.26
Bu yaz覺 2583 kez okundu
Geri D繹n