| 'Eitim Sorunu ve SS 覺kmaz覺' Paneli Yap覺ld覺
24 May覺s Cumartesi g羹n羹 saat 15.00'te Malatya PSAKD'de "Eitim Sorunu ve SS 覺kmaz覺" konulu panel yap覺ld覺. Paneli Gen癟lik Federasyonu, D繹-Der, DGH, YDG ve LB d羹zenledi.

Konumac覺 olarak E襤T襤M-SEN Malatya Eski ube Bakan覺 Erdoan Canpolat, 襤n繹n羹 niversitesi 繹rencisi H覺d覺r G羹rz ve SS'ye haz覺rlanan dershane 繹rencisi Kemal Uzun kat覺ld覺lar. Panelin sunumunu Erdoan Canpolat yapt覺. lkemizde ve d羹nyada devrim ve sosyalizm uruna ehit d羹enler i癟in yap覺lan sayg覺 duruuyla balayan panelde ilk olarak Erdoan Canpolat taraf覺ndan k覺sa bir a癟覺l覺 konumas覺 yap覺ld覺 ve konumac覺lar tan覺t覺ld覺. Ard覺ndan ilk olarak s繹z羹 Erdoan Canpolat ald覺 ve panelin ilk b繹l羹m羹 balad覺.
Erdoan Canpolat konumas覺nda eitimin tan覺m覺n覺 yapt覺. "Eitim topluma egemenler taraf覺ndan istenen 繹zelliklerin kazand覺r覺lmas覺 ve istenildii gibi ekillendirilmesidir" diyerek 羹lkemizdeki eitim sorununun kayna覺n覺 g繹sterdi. Eitimin bir 羹st yap覺 kurumu olduunu ve bu y羹zden eitim o 羹lkedeki sosyo-ekonomik sistemin 繹zelliklerine ve ihtiya癟lar覺na g繹re ekillendiini belirtti.
Ard覺ndan eitimi kapitalist eitim ve sosyalist eitim olarak s覺n覺fland覺rd覺. Kapitalist eitimi de emperyalist 羹lkelerin eitimi ve bizim gibi geri b覺rakt覺r覺lm覺 s繹m羹rge 羹lkelerin eitimi olarak ikiye ay覺rd覺. 襤lk olararak kapitalist eitimin 繹zelliklerinden ve ama癟lar覺ndan, toplumdaki ilevlerinden bahseden Canpolat 羹lkemizi anlatarak bunu somutlad覺.
Emperyalist 羹lkelerdeki eitimin de 繹z羹 itibar覺 ile bizim gibi 羹lkelerden asl覺nda 癟ok da farkl覺 olmad覺覺n覺, ikisinin de amac覺n覺n burjuvalara kalifiye eleman yetitirmek ve gen癟lii apolitikletirmek olduunu belirtti. lkemizde eitim sisteminin dierlerinden farkl覺 olarak dini ve ovenizmi de kullanarak gerici-faist gen癟ler oluturmay覺 ama癟lad覺覺 ve liseleri, 羹niversiteleri iktidarlar覺n arka bah癟eleri haline getirmeyi ama癟lad覺klar覺n覺 belirtti. Bu fark覺n nedenini de 羹lkemizin ABD'nin yeni-s繹m羹rgesi bir 羹lke olmas覺 ve eitimin yeni-s繹m羹rge bir eitim sistemi olmas覺 olarak belirtti. lkemizin yeni-s繹m羹rgeleme s羹recini anlatan Canpolat eitimin de nas覺l yeni-s繹m羹rge bir ekil ald覺覺n覺 anlatt覺. Bu s羹reci anlatan Canpolat buna kar覺 ne yap覺lmas覺 gerektiini de belirterek gen癟lere ve eitimcilere devrimci bak覺 a癟覺s覺yla akademik-demokratik bir m羹cadeleyi 繹rg羹tleme 癟ar覺s覺nda bulundu.
Konumas覺n覺 bitiren Canpolat s繹z羹 Kemal Uzun'a verdi. Kemal Uzun liselerde ve dersanelerde eitimin sorunundan ve 繹rencilerde SS'nin nas覺l bir bask覺 oluturduundan bahsetti. Bunun yan覺 s覺ra liselerde yap覺lan ulusal bask覺ya da deinen Uzun ana dilde eitim haklar覺n覺 savundu.
En son konumay覺 襤n繹n羹 niversitesi 繹rencisi H覺d覺r G羹rz ald覺. G羹rz 羹niversitelerdeki anti-bilimsel, oven eitimden bahsetti. niversitelerdeki faist bask覺lardan bahseden G羹rz gen癟lie d繹n羹k yap覺lan yozlat覺rma, apolitikletirme politikalar覺n覺 ve YK'羹n buradaki rol羹n羹 anlatt覺. YK'羹n 12 Eyl羹l'羹n bir 羹r羹n羹 ve devam覺 olduunu ve 12 Eyl羹l'羹n "en iyi 癟al覺an" kurumu olduunu s繹yledi. SS'ye binbir hayallerle haz覺rlan覺p giren 繹rencilerin bug羹nki 羹niversitelerde nas覺l hayal k覺r覺kl覺覺na urad覺覺n覺 s繹yleyen G羹rz bug羹n 羹niversitelerin ne kadar "bilim yuvas覺" olarak g繹sterilmeye 癟al覺覺lsa da asl覺nda ne kadar anti-demokratik, anti-bilimsel, tek amac覺 kapitalizme uygun d羹羹nmeyen, sorgulamayan, arat覺rmayan, sadece patronunun verdii ii yapan, her eye raz覺 olan 羹k羹rc羹, ovenist birer eleman yetitiren mekanlar olduunu anlatt覺. B羹t羹n bunlar覺 ancak devrimci-demokrat-yurtsever gen癟liin m羹cadelesiyle a覺labileceini belirten g羹rz konumas覺n覺 bitirdi.
Ard覺ndan panelin ikinci b繹l羹m羹ne ge癟ildi. Bu b繹l羹m dinleyicilerin de kat覺ld覺覺 soru-cevap ve d羹羹ncelerini belirtme olarak d羹zenledi. Dinleyiciler 羹niversitelerdeki faist sald覺r覺lardan soruturmalara, eitimin paral覺 hale, 繹rencilerin m羹teri hale getirilmesinden gerici eitim sistemine kadar bir癟ok konuya deindiler. Bir aydan daha az bir zaman kalan SS ile ilgili bir soru soruldu konumac覺lardan Erdoan Canpolat'a. SS'nin nitelii ve ama癟lar覺 ile ilgili bir konuma yaparak buna cevap veren Canpolat yap-boza d繹nd羹r羹len, her iktidar deiiminde deitirilen s覺nav sisteminin neye hizmet ettiini ve neden s羹rekli deitirildiini anlatt覺. Bunun amac覺n覺n da her eyi metalat覺ran sermayenin eitim gibi temel haklar覺 da rant kap覺s覺na 癟evirmeyi ama癟lad覺覺n覺 ve buna g繹re de eitimin 繹zelletirilmesi, buna uygun s覺nav sistemi d羹zenlemesi ve devlet okullar覺n覺n bilin癟li bir ekilde ilevsiz hale getirilmesinden bahsetti. Ge癟en sene devletin eitime ay覺rd覺覺 pay覺n 6 milyar dolar olduunu buna kar覺l覺k 繹renci velilerinden ve 繹rencilerden al覺nan toplam paran覺n ise 17 milyar dolar olduunu belirten Canpolat eitim fiilen zaten 繹zelletiini bunun sadece resmiyet kazanmad覺覺n覺 belirtti. 襤ktidar覺n "eitimi devletin s覺rt覺nda y羹k olmaktan 癟覺karaca覺z" diyerek eitimi de sermayeye peke 癟ekmeyi ama癟lad覺覺n覺 s繹yledi.
Bir s羹re daha soru-cevap tarz覺na s羹ren panelin kapan覺 konumas覺n覺 Erdoan Canpolat yapt覺. Canpolat kapan覺 konumas覺nda; halk i癟in, bilimsel, paras覺z, herkesin yeteneklerine ve isteklerine g繹re y繹nlendirildii, yarat覺c覺 ve gelitirici, 羹retimle balant覺l覺 olan ve 羹retimde yer alan, anadilde, demokratik bir eitim sistemi i癟in m羹cadele 癟ar覺s覺 yaparak konumas覺n覺 bitirdi.
Kat覺l覺mc覺lar覺n 癟ounu ilk ve orta 繹retim 繹rencisi, 羹niversite 繹rencisi ve 繹retmenler oluturdu.
2008.05.26
Bu yaz覺 2787 kez okundu
Geri D繹n