| Ek Ders Hakt覺r Gasp Edilemez
Antalya Eitim-Sen ubesi 23 May覺s 2008 tarihi Cuma g羹n羹 saat 16.10'da Antalya 襤l Milli Eitim M羹d羹rl羹羹 繹n羹nde bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.

Yapt覺klar覺 bas覺n a癟覺klamas覺 ile "ek derslerin geri al覺nmak istenmesini" protesto ettiler. Bas覺n a癟覺klamas覺nda "Ek Ders cretime Dokunma" yazan pankart a癟覺ld覺.
Antalya Defterdarl覺k 繹n羹nde toplanan sendika 羹yeleri ve y繹neticileri Antalya 襤l Milli Eitim M羹d羹rl羹羹 繹n羹ne y羹r羹d羹ler. Bas覺n a癟覺klamas覺n覺 Antalya Eitim-Sen ubesi Bakan覺 Nurettin S繹nmez okudu.
Nurettin S繹nmez unlara deindi; "H羹k羹met ve Milli Eitim Bakanl覺覺, eitim emek癟ilerinin kazan覺lm覺 haklar覺n覺 gasbetmekte s覺n覺r tan覺m覺yor. Bakanlar Kurulunun yeni karar覺 ile sevk alan eitim emek癟ilerinin ek ders 羹cretlerini gasbeden d羹zenlemeye geri d繹n羹ld羹.
H羹k羹metin ek ders 羹cretlerine y繹nelik gasp癟覺 tutumu yeni deildir. Bilindii gibi h羹k羹met 2006 y覺l覺n覺n sonunda ald覺覺 bir kararla ders ve ek ders 羹cretlerini d羹zenleyen esaslar覺 deitirmiti. Yap覺lan deiiklikle, sevk alan s覺n覺f 繹retmenlerinin, sadece sevk ald覺klar覺 g羹nk羹 ek ders 羹creti deil, 7 saatlik ek ders 羹creti kesilmeye baland覺. Oysa deiiklikten 繹nce bu, 3 saatlik bir kesintiydi. Sendikam覺z bu a癟覺k hak gasp覺n覺 kabul etmeyerek hem yarg覺 yoluna bavurdu hem de 繹rg羹tl羹 tepkisini g繹stererek 25 Nisan 2007 tarihinde i b覺rakma eylemi ger癟ekletirdi. 襤 b覺rakma eylemimizle sevk al覺nan bir g羹n i癟in yedi saatlik ek ders 羹creti kesintisine son verilmesini, eskiden olduu gibi sevk al覺nan g羹n ka癟 ek ders varsa onunla s覺n覺rl覺 kesinti yap覺lmas覺n覺 talep ettik.
25 Nisan'daki i b覺rakma eylemimiz ve hukuki m羹cadelemiz sonucunda, Bakanlar Kurulu bu gasp癟覺 d羹zenlemeden geri ad覺m atmak zorunda kald覺. 21 Temmuz 2007'de yap覺lan deiiklikle, mili bayram kutlamalar覺na kat覺lan 繹retmenlere ek ders 羹creti verilmesinin yan覺 s覺ra ayda d繹rt defay覺 ge癟memek 羹zere al覺nan sevklerde ek ders 羹cretinin kesilmesine son verildi.
imdi aradan daha bir y覺l bile ge癟meden, yeni bir Bakanlar Kurulu karar覺yla bu d羹zeltme geri al覺nm覺t覺r. Son Bakanlar Kurulu Karar覺'yla 21 Temmuz d羹zenlemesinde yer alan "bir ayda d繹rt g羹n羹 ge癟memek 羹zere ayakta tedavi nedeniyle" ibaresini metinden 癟覺kar覺larak eitim emek癟ilerinin ek ders 羹cretleri bir kez daha gasp edilmitir. H羹k羹met bu uygulamayla eitim emek癟ilerinin ek ders haklar覺n覺 budamakla kalmamakta, sal覺k haklar覺na ket vurmaktad覺r.
Bakanlar Kurulu'nun ek ders 羹cretleri ile ilgili bu tutumunu ark kurnazl覺覺 ve emek癟i kar覺tl覺覺ndan baka bir eyle a癟覺klanamaz. Her f覺rsatta emek癟ilerin kazan覺lm覺 haklar覺na g繹z diken h羹k羹met, 繹nce eitim emek癟ilerinin ek ders 羹cretlerini b羹y羹k 繹l癟羹de gasp eden bir d羹zenleme getirmi, kar覺lat覺覺 tepki sonucunda geri ad覺m atm覺t覺. retmenlerde infial yaratan bu d羹zenlemeyi tam bir ark kurnazl覺覺 ile se癟imlerden bir g羹n 繹nce deitirmiti. Ve daha aradan bir y覺l ge癟meden yeni bir kararla se癟im 繹ncesi yapt覺覺 d羹zeltmeyi ortadan kald覺r覺yor ve eitim emek癟ilerinin ek ders 羹cretlerini yeniden gasp ediyor.
Deerli bas覺n emek癟ileri
u 癟ok iyi bilinmelidir ki, h羹k羹met emek癟ilerin haklar覺n覺 gasp etmede ne kadar kararl覺 ise, eitim ve bilim emek癟ilerinin 繹rg羹tl羹 g羹c羹 Eitim Sen, bu haklara sahip 癟覺kmada 癟ok daha kararl覺 bir tutum i癟inde olacakt覺r. H羹k羹meti bu haks覺z uygulamadan en k覺sa zamanda geri d繹nmeye 癟a覺r覺yoruz. Eitim emek癟ilerinin ek ders 羹cretleriyle birlikte sal覺k haklar覺n覺 da k覺s覺tlayan bu hukuksuz d羹zenlemenin iptal edilmesi i癟in yarg覺ya ta覺d覺k Ayr覺ca 繹rg羹tl羹 g羹c羹m羹zle eitim ve bilim emek癟ilerinin kazan覺lm覺 haklar覺n覺 savunmaya devam edeceiz" dedi.

Bas覺n a癟覺klamas覺nda "Ek Ders Hakt覺r Gasbedilemez, IMF Defol Bu Memleket Bizim, Yaas覺n rg羹tl羹 M羹cadelemiz, AKP a覺rma Sabr覺m覺z覺 Ta覺rma, H羹k羹met Elini Cebimizden ek ve Ek Ders Hakk覺m覺z Gasbedilemez" sloganlar覺 at覺ld覺. 40 kiinin kat覺ld覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺 saat 16.20'de sona erdi.

Bas覺n a癟覺klamas覺 sona erdikten sonra Antalya 襤l M羹d羹rl羹羹 binas覺na girmek isteyen 繹retmenler g繹revliler taraf覺ndan i癟eri al覺nmad覺. 襤癟erde olan 繹retmenlerinde d覺ar覺 癟覺kmalar覺na izin verilmedi. Antalya 襤l M羹d羹rl羹羹 g繹revlileri ve Eitim-Sen y繹neticileri aras覺nda tart覺malar yaand覺. Sendika y繹neticileri "sizin yapt覺覺n覺z su癟tur neden biz 繹retmenleri i癟eri alm覺yorsunuz, M羹d羹r gelsin M羹d羹r ile g繹r羹elim, siz g繹revliler hakk覺nda, su癟 duyurusunda bulunaca覺z" diyerek tepkilerini g繹sterdiler. G繹revliler ise "M羹d羹r talimat verdi, kesinlikle kimse i癟eri al覺nmayacakt覺r, biz de bize ne s繹ylenirse onu yap覺yoruz" dediler. 襤癟erde kalan 繹retmenler "siz neden bizim d覺ar覺 癟覺kmam覺za izin vermiyorsunuz yapt覺覺n覺z su癟tur hakk覺n覺zda su癟 duyurusunda bulunaca覺z" diyerek tepkilerini g繹sterdiler. retmenlerin kararl覺l覺覺 kar覺s覺nda Milli Eitim M羹d羹rl羹羹 binan覺n kap覺s覺n覺 a癟mak zorunda kald覺.
2008.05.26
Bu yaz覺 2764 kez okundu
Geri D繹n