| Devlet Yasas覺zl覺覺 S覺n覺r Tan覺m覺yor
Ayd覺n-sanat癟覺, sendika temsilcileri 8 Mart mitinginde tutuklananlar i癟in Ankara HC temsilciliinin balatt覺覺 kampanyaya destek amac覺 ile bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.

18 May覺s saat 16.00'da Y羹ksel Caddesi'nde yap覺lan a癟覺klamay覺 D襤SK B繹lge temsilcisi ve Genel-襤 Genel Bakan yard覺mc覺s覺 Kani Beko okudu. 15 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺klamaya Selma Aabeyolu, zgen Se癟kin, Temel Demirer, 襤HD Genel Bakan覺 H羹sn羹 nd羹l, Eitim Sen ad覺na B羹nyamin Kene, Av. Evrim Deniz, air H羹seyin Ataba, Erol Ekici kat覺ld覺.
Eylemde yap覺lan a癟覺klamada 繹yle denildi;
"8 Mart d羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹ne kat覺lanlar tutukland覺. Hayat覺m覺z覺n her alan覺nda ter繹r t覺rmand覺r覺l覺yor. 襤nsanlar覺n yasal haklar覺n覺 bile kullanmalar覺na tahamm羹l edemeyen devlet yasal eylem ve etkinliklere sald覺rarak tutuklama ter繹r羹n羹 s羹rd羹r羹yor. niversitelerde, iyerlerinde, sokaklarda ve evlerimizin i癟inde estirdii ter繹rle yaratt覺覺 korkuyu s羹rekliletirerek kendi korkusunu gizlemeye 癟al覺覺yor. T羹m bunlara ramen insanlar d羹羹n羹yor, 繹rg羹tleniyor ve harekete ge癟iyor. 襤stanbul'u ter繹r cehennemine 癟eviren g羹venlik kuvvetleri emek癟ilerin iradesi kar覺s覺nda 癟aresiz kalm覺t覺r. Yoksullar覺n yaanabilir konut talebi ve evlerini koruma m羹cadelesi kar覺s覺nda 癟aresizdir. Gen癟 bedenleri ve kocaman y羹rekleri ile 繹rencilerin boyun emez tutumu kar覺s覺nda 癟aresizdir. K羹rt halk覺n覺n eitlik ve 繹zg羹rl羹k talebi kar覺s覺nda 癟aresizdir. T羹m 癟aresizliini yaslar覺n覺 bile hi癟e sayarak yasal miting ve etkinliklere kat覺lmay覺 su癟 saym覺, evinde Mahir ayan'覺n kitab覺n覺 bulundurmay覺 繹rg羹t kurmak i癟in yeterli g繹rm羹t羹r. Hukuksuz tutuklanmalarla balayan s羹re癟 羹st aramalar覺 ve cezaevlerinde zulme d繹n羹erek devam ediyor. Hukuksuzluk h羹k羹m s羹r羹yor ve devam ediyor. En b羹y羹k yasa insan yasas覺d覺r ve insanlar覺m覺z yaln覺z deildir. Kazan覺lm覺 haklar覺m覺z覺 koruma ve kullanmaya devam edeceiz. 8 Mart D羹nya emek癟i Kad覺nlar G羹n羹 etkinlii olan mitinge kat覺ld覺klar覺 gerek癟esiyle tutuklanan Erdin癟 Erolu, Tuncer G羹m羹, Murat Korkut, Ezgi ahin, G羹lta癟 Harmanc覺, Didem Akman, Funda Tosun, Bilgehan Karpat ve Alev ahin'in serbest b覺rak覺lmas覺n覺 talep ediyoruz."


Ankara'da Mahkeme Hukuksuzlua Devam Karar覺 Ald覺!

Ankara'da Kevser M覺rzak'覺n cenazesine ve bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺ld覺klar覺 gerek癟esi ile tutuklananlar覺n davas覺na 15 May覺s'ta 11 ACM'de devam edildi.
Davay覺 izlemeye bir 癟ok sendika temsilcisi, demokratik kitle 繹rg羹t羹 羹yesi ve ayd覺nlar kat覺ld覺. Sadeci 15 kiinin izleyici olarak kat覺lmas覺na izin veilen durumaya tutuklu san覺klardan Umut ener, Meryem zs繹羹t, Eray Desteg羹l, Utku Aykar ve 襤brahim Ak覺n getirildi.
Avukatlardan Sel癟uk Kozaa癟l覺, zg羹r Y覺lmaz, Evin Konur, zt羹rk T羹rkdoan ve G羹len Uzuner'inde haz覺r bulnduu durumada esas hakk覺ndaki savunmalar yap覺ld覺. Sel癟uk Kozaa癟l覺 yapt覺覺 savunmada "Kolluk kuvvetlerinin zapt etme younluu var. Dok羹man dedii kitab覺n b繹l羹mlerimi yoksa baka belgeler mi kar覺t覺r覺lm覺. Biz anlayamad覺k. Bize emanet makbuzlar覺n覺 incelememiz i癟in izin verilemesini talep ediyoruz. ekilen g繹r羹nt羹lerin kesip yap覺t覺r覺lm覺 olduu kan覺s覺na kap覺ld覺k" dedi ve m羹vekkillerinin tahliye edilmesini istedi.
Meryem zs繹羹t'羹n avukatl覺覺n覺 yapan Av. zt羹rk T羹rkdoan ise "Meryem'in evinde kitaplardan birer adet bulunmutur. Sadece 2 adet Halk Anayasa Tasla覺 bulunmutur. K羹t羹phanesinde 700 adet kitap bulunmaktad覺r. Kendisi sendika y繹neticisi olduundan 2 tane bulunmas覺nda farkl覺 ama癟 aranmamal覺d覺r. Meryem'in evinde bulunduu s繹ylenen cd ve disketler su癟 unsuru g繹sterecek delil olmad覺覺ndan ertesi g羹n bana iade edilmitir. Ayr覺ca m羹vekilim yasal bir kurum olan HC'羹n yapt覺覺 a癟覺klamalara kat覺ld覺覺 i癟in su癟lu say覺l覺yor. T羹m san覺klar覺n m羹vekkilimin beraat覺na karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Dier avukatlarda m羹vekkillerinin su癟suz oldukklar覺n覺 s繹yleyerek tahliyelerini talep ettiler.
Avukatlar覺n savunmalar覺n覺n ard覺ndan hakim karar覺n覺 a癟覺klad覺.
Emanette bulunan CD'lerden birer 繹rnein Av. Sel癟uk Kozaa癟l覺ya verilmesi i癟in Cumhuriyet Basavc覺l覺覺na yaz覺 yaz覺lmas覺na, Av. Sel癟uk Kozaa癟l覺'n覺n emanetteki makbuzlar覺 incelemesi i癟in izin verilmesine, san覺klar覺n tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verildi. Ve duruma 9 Temmuz'a ertelenerek mahkeme yap覺lan hukuksuzlua devam dedi.

Mahkeme 癟覺k覺覺nda Adliye 繹n羹nde Ankara Temel Haklar 羹yeleri bir a癟覺klama yapt覺. A癟覺klamada "Katliamlar覺 Protesto Edenler Deil. Katliamc覺lar Yarg覺lans覺n", "8 Mart Mitingine Kat覺lmak Su癟 mu? Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n!" yaz覺l覺 pankartlar a癟覺l覺p, flamalar ta覺nd覺. Burada bir a癟覺klama yapan Ebru G羹rler AKP iktidar覺n覺n son d繹nemde artan bask覺lar覺ndan bahsederken AKP'nin emperyalizmin politikalar覺n覺 uygulamas覺n覺n 繹n羹nde en b羹y羹k engel olarak devrimci demokrat kii ve kurumlar覺 g繹rd羹羹n羹 s繹yledi. Bunun i癟in mezar ziyaretine giden ve 8 Mart'覺 kutlayan emek癟ileri su癟lu g繹r羹p hapse att覺覺na vurgu yapt覺.
G羹rler son alarak "襤ktidar覺n emek癟i halk覺m覺z 羹zerindeki sald覺r覺s覺n覺n azg覺nlat覺覺 g羹n羹m羹zde bizler hakk覺m覺z覺 aramaya adalet istemeye devam edeceiz. Emperyalizmin ve ibirlik癟ilerinin t羹m sald覺r覺lar覺na ve sindirme politikalar覺na ramen hi癟bir zaman hakl覺 m羹cadelemizden vazge癟meyeceiz! Dorular覺 s繹ylemeye, haks覺zl覺klar覺 anlatmaya ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm i癟in m羹cadele etmeye hakk覺m覺z ve bir癟ok nedenimiz var. Bizler halk覺m覺z ve hakk覺m覺z i癟in m羹cadele etmeye devam edeceiz keyfi tutuklamalar, ikenceler, g繹zalt覺lar, tutuklamalar bizi y覺ld覺ramad覺 y覺ld覺ramayacak" diyerek s繹zlerine son verirken 25 kiinin kat覺ld覺覺 eylem "Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz", "Keyfi Tutuklamalara Son", "Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz" sloganlar覺 at覺larak bitirildi.
2008.05.23
Bu yaz覺 2593 kez okundu
Geri D繹n