| Ferhat 襤癟in Adalet 襤stiyoruz
Y羹r羹y羹 dergisi da覺t覺rken polisler taraf覺ndan vurularak sakat b覺rak覺lan Ferhat Ger癟ek'in savc覺l覺k ilemlerine devam edildi.

7 Ekim 2007 tarihinde Yenibosna'da Y羹r羹y羹 isimli yasal bir dergiyi da覺t覺rken polisler taraf覺ndan sakat b覺rak覺lan Ferhat Ger癟ek ilk kez, olaydan 7 ay sonra, 6 may覺s Sal覺 g羹n羹 Bak覺rk繹y Adliyesi'nde ifade vermi ve kendisini vuran polisler i癟in yasal ilem balatmayan savc覺lar hakk覺nda su癟 duyurusunda bulunarak, olayda g繹revli polislerin tehisini ger癟ekletirmiti.
Temel Haklar Federasyonu 羹yeleri savc覺l覺k ilemlerine devam edildii 12 may覺s pazartesi g羹n羹, Ferhat ile birlikte yine Bak覺rk繹y Adliyesi 繹n羹ndeydi. Federasyon 羹yelerinin yapt覺klar覺 bas覺n a癟覺klamas覺nda Ferhat'覺n 7 ay sonra ilk kez savc覺 kar覺s覺na 癟覺kar覺ld覺覺 vurgulan覺rken Ferhat Bak覺rk繹y Adliyesi'ne gelerek, "kendisini vuran polis ve yarg覺lama s羹recini balatmayan savc覺l覺k" hakk覺nda su癟 duyurusunda bulundu. Ve ilk defa Ferhat'覺n ifadesini alan savc覺, olayda g繹revli polisleri tehis i癟in adliyeye 癟a覺rmak zorunda kald覺. Bug羹n; Ferhat'覺 vuran polisler hakk覺nda yap覺lan su癟 duyurusu ve polisleri tehis ileminin devam etmesi nedeniyle burada, Ferhat'覺n yan覺nday覺z…" denilirken siyasi iktidar覺n sisteme muhalif t羹m kesimleri bask覺 ve ter繹rle sindirmeye 癟al覺t覺覺 vurguland覺. Federasyon 羹yeleri ad覺na Hatun Ayg羹n'羹n okuduu a癟覺klamada; "Bizler, bu 羹lkede temel hak ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesi verenler olarak; halka ger癟ekleri ulat覺rmaya 癟al覺an Ferhat'覺n adalet isteyen sesi olduk. Bug羹n buradan tekrar hayk覺r覺yoruz; Ferhat'覺 vuran polis tutuklan覺ncaya, sorumlular yarg覺lan覺ncaya kadar susmayaca覺z. Ba覺ms覺zl覺k ve Demokrasi m羹cadelesinin bir gerei olduu bilinciyle "Adalet 襤stiyoruz" slogan覺n覺 hayk覺rmaya devam edeceiz…" dendi. Yakla覺k 70 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺klama "Adalet 襤stiyoruz , Ferhat'覺 Vuran Polis Tutuklanmal覺d覺r" sloganlar覺 ile son bulurken olaya tan覺k federasyon 羹yeleri ile birlikte Ferhat Ger癟ek ifadesini ve tehis ilemlerini s羹rd羹rmek 羹zere savc覺l覺a ge癟ti.

Ferhat'覺 vuran polis su癟 ilemeye devam ediyor!
Emniyet taraf覺ndan savc覺l覺a yaz覺lan ka覺tta polislerden biri i癟in a癟覺a al覺nd覺覺 belirtildi. 17 ya覺ndaki bir gence silah 癟ekip vurmadan 繹ncede g繹revinin ba覺nda olan bu polis, savc覺l覺ktaki tehis s覺ras覺nda haz覺r bulunmas覺 gerektii halde savc覺l覺k getirilmeme sebebini "a癟覺a al覺nm覺" eklinde a癟覺klad覺. Neden a癟覺a al覺nd覺覺 belirtilmeyen bu polisin su癟 ilemeye devam ettii a癟覺kt覺r. 襤fadelerinin al覺nmas覺 i癟in bile baz覺 polis memurlar覺n覺n getirilmemesi pervas覺zl覺覺n g繹stergelerinden biridir. Soruturmalarda s覺radan insanlar hakk覺nda 癟ok rahat bir ekilde "zorla getirilme" karar覺 veren savc覺l覺覺n "adam 繹ld羹rmeye teebb羹s" gibi a覺r bir su癟 sebebiyle 癟ar覺lmas覺 gereken polisleri haz覺r etmemesi soruturman覺n nas覺l y羹r羹t羹ld羹羹n羹n ifadesidir. Ferhat'覺n yapmaya devam ettii tehis ilemlerine, i癟lerinde olayda silah kullananlarda olmak 羹zere tam 4 polis getirilmedi. Oysaki Ferhat m羹teki yani davac覺-madur olmas覺na ramen hakk覺nda savc覺l覺k taraf覺ndan zorla getirilme karar覺 癟覺kar覺lm覺t覺r. Daha 繹nce de defalarca adalet talebimizi hayk覺r覺rken belirtmitik; polisler yarg覺lanmayacaklar覺na g羹venerek, yarg覺lansalar bile ceza almayacaklar覺n覺n rahatl覺覺 ve pervas覺zl覺覺yla su癟 ilemeye devam ediyorlar.

Soruturmada hukuksuzluklar devam ediyor!
12 May覺s'taki savc覺l覺k soruturmas覺 Ferhat Ger癟ek'in tehisleriyle s羹rerken, Hakimler ve Savc覺lar Y羹ksek Kurulu'na Ferhat'覺n vurulmas覺 olay覺yla ilgili gerei gibi soruturma y羹r羹tmedii gerek癟esiyle Ferhat ve Avukat覺 taraf覺ndan Cumhuriyet Basavc覺s覺 hakk覺nda soruturma balat覺lmas覺 talep edildi. Soruturma talebinin gerek癟eleri 繹yle s覺raland覺;
- Ferhat'覺n vurulduu anda kaybedilen ti繹rt羹 hakk覺nda ilem yap覺lmamas覺,
- Polislerin ifadesini almak i癟in gerekli ilemlerin yap覺lmamas覺,
- Madur olan Ferhat'覺n ifadesinin al覺nmamas覺,
- Delil toplanmamas覺,
- Soruturman覺n gerei gibi y羹r羹t羹lmemesi.

Soruturma hukuksuzluklarla beraber devam ediyor. Temel Haklar Federasyonu 羹yeleri hukuksuzluklar ortadan kald覺r覺l覺ncaya, su癟lular cezaland覺r覺l覺ncaya kadar adalet taleplerinden vazge癟meyeceklerini tekrarlayarak adliyenin 繹n羹nden ayr覺ld覺lar.
2008.05.15
Bu yaz覺 2573 kez okundu
Geri D繹n