| Eitim-Sen Genel Kurulu Yap覺ld覺
Eitim-Sen'in 3. Olaan Genel Kurulu Ankara Anadolu G繹steri Merkezi'nde 9 May覺s Cuma g羹n羹 balad覺. Genel kurulun a癟覺l覺覺, 10 ya覺nda ki, Berfin Aksu'nun, mini keman konseri ile ger癟ekletirildi.

Kongrenin a癟覺l覺 konumas覺n覺 ger癟ekletiren Eitim-Sen Genel Sekreteri Emir Ali imek, Eitim-Sen'in sokaklar覺n sesi olduunu belirterek, demokratik bir T羹rkiye i癟in m羹cadele ettiini s繹yledi. "imdi s繹z s覺ras覺 emek癟iye gelmitir diyen" imek, son s繹z羹 direnenlerin s繹yleyeceini ifade etti.
Genel kurulda, "emek ve demokrasi" m羹cadelesinde yaam覺n覺 yitirenler an覺s覺na yap覺lan bir dakikal覺k sayg覺 duruunun ard覺ndan, divan oluumu ger癟ekletirildi. Eitim-Sen'nin m羹cadele tarihinin anlat覺ld覺覺 sinevizyon g繹sterimi ile devam eden Genel Kurul, 524 delegenin kat覺l覺m覺yla ger癟ekletirildi. 14 羹lkeden 24 yabanc覺 konuun kat覺ld覺覺 genel kurula, KESK Genel Bakan覺 襤smail Hakk覺 Tombul ve MYK 羹yelerinin yan覺 s覺ra DTP, DP ve CHP milletvekillerinden de kat覺l覺m oldu.
Genel kurulun yap覺ld覺覺 salona, 羹zerinde "襤nsanca bir yaam, kamusal eitim, eitlik, 繹zg羹rl羹k, demokrasi, ba覺ms覺zl覺k ve bar覺" yaz覺l覺 b羹y羹k bir pankart as覺ld覺覺 g繹r羹ld羹. Genel kurulda ilk olarak s繹z Eitim-Sen Genel Bakan覺 Alaaddin Din癟er'e verildi. Genel kurulda Din癟er uzun bir konuma yapt覺.
Yapt覺覺 konumada Din癟er, sokaklar覺n 覺rk癟覺, gerici, oven, kan ak覺tmaktan zevk alan, 繹l羹m羹 kutsayan lin癟癟i izofrenik topluluklara b覺rak覺lmayacak kadar 繹nemli olduunu dile getirerek, "imdi saflar覺 s覺klat覺rma zaman覺d覺r arkadalar. 羹nk羹 bu kavga ekmek, bar覺 ve demokrasi kavgas覺d覺r. Bu kavga faizme kar覺 繹zg羹rl羹k kavgas覺d覺r. Gelin hep birlikte bar覺覺 ve kardelii daha kararl覺 bir ekilde savunal覺m. l羹mlerle y覺k覺lan ocaklara, ac覺lara tutunan, y羹rei yanan analara 繹l羹mler son bulsun, silahlar sussun, analar alamas覺n diyerek sahip 癟覺kal覺m.
T羹rkiye'nin 癟ok zor bir d繹nemden ge癟iyor, T羹rkiye'nin sava ve 癟at覺malar覺n s羹rd羹羹, yeni sava ve 癟at覺ma planlar覺n覺n yap覺ld覺覺 bir b繹lgede bulunmaktad覺r. Corafyam覺zda s羹ren kavga d羹nyan覺n en 繹nemli enerji yataklar覺na sahip olma ve bunlar覺n denetimini ele ge癟irme kavgas覺d覺r' diyen Din癟er'in konumas覺nda s覺k s覺k, "S繹z yetki karar 癟al覺anlara", "Biji b覺ratiye gelen" sloganlar覺 at覺ld覺.
Din癟er, T羹rkiye'nin ABD politikalar覺na ba覺ml覺 bir siyaset y羹r羹tt羹羹n羹 ve esas olarak bu konuda ordu ile AKP aras覺nda bir anlamazl覺k bulunmad覺覺na iaret ederek, gelimelerin bu 癟er癟evede deerlendirilmesi gerektiini s繹yledi. Din癟er, Milliyet癟i politikalar覺n farkl覺 olana ve farkl覺l覺覺n覺 ifade edene tahamm羹ls羹zl羹羹 gelitirdiine dikkat 癟ekerek, ayn覺 zamanda milliyet癟iliin T羹rkiye'nin 癟ok kimlikli, 癟ok k羹lt羹rl羹 yap覺s覺n覺 tahrip ettiini, etnik temelli kavgalar覺n gelimesine zemin haz覺rlad覺覺na iaret etti. Din癟er, Kimlik, inan癟 ve k羹lt羹rler 羹zerinden y羹r羹t羹len bu "genetik formatlama" dayatmalar覺n覺n sendikal ve siyasal zeminlerde de etkin k覺l覺nmak istendiine dikkat 癟ekti.
Anadilde eitim hakk覺n覺 savunduklar覺 i癟in sendikalar覺n覺n kapat覺lmayla kar覺 kar覺ya kald覺覺n覺 hat覺rlatan Din癟er, demokrasi ve adalet s繹ylemleriyle iktidara gelen AKP h羹k羹meti d繹neminde sendikalar覺na dava a癟覺ld覺覺na dikkat 癟ekti. Emekli Sen ve DTP'ye a癟覺lan kapatma davalar覺na da iaret eden Din癟er, "AKP'ye kapatma davas覺 a癟覺l覺nca birden demokrasi havarisi kesilmeleri AKP'nin sadece kendine demokrat olduunu, demokrasi ve insan haklar覺 konular覺nda ne kadar ikiy羹zl羹 bir tutum tak覺nd覺覺n覺 g繹stermektedir" dedi. 1 May覺s kutlamalar覺 s覺ras覺nda yaananlarda deinen Din癟er, 繹zellikle h羹k羹metten yana tav覺r tak覺nan sendikalara sert eletirilerde bulundu. Din癟er, "1 May覺s'ta tak覺nd覺klar覺 tutum nedeniyle T羹rk-襤, ve Hak-襤 konfederasyonlar覺n覺n emek hareketini ve s覺n覺fsal m羹cadeleyi zaafa uratt覺klar覺n覺 belirtemem gerekiyor" s繹zleriyle tepkisini dile getirdi.
"Bir olmak, iri olmak, diri olmak inan癟 ve kararl覺l覺覺yla d羹n olduu gibi bug羹n ve yar覺nlarda da birlikte olmak dileiyle" s繹zleriyle birliktelik 癟ar覺s覺nda bulunan Din癟er 繹yle konutu; "Eitim Sen olarak; Sal覺k, eitim ve sosyal g羹venlii bir kamu hizmeti olarak savunmal覺y覺z. K羹rt sorununun demokratik zeminde, silahs覺z ve iddetsiz bir ortamda 癟繹z羹m羹nden yana tav覺r almal覺y覺z. Demokratikleme ve 繹zg羹rl羹kler konusunda evrensel 繹l癟羹tlerden, emek ve s覺n覺fsal deerlerimizden taviz vermeksizin; isizlik ve yoksulluun sona erdirilmesi i癟in, devlet i癟inde ve d覺覺nda olumu, her t羹rl羹 hukuk d覺覺 yap覺lar覺n ve 癟etelerin tasfiyesi i癟in kararl覺 duruumuzdan ve m羹cadelemizden vazge癟memeliyiz. Kimliksel ve inan癟sal 繹tekiletirmeye ve d覺lanm覺l覺a kar覺 bir arada yaam覺 覺srarla savunmal覺y覺z. Etnik milliyet癟ilie kar覺 kardelii, stat羹kocu otoriter devlet癟i laiklie kar覺 繹zg羹rl羹k癟羹 laiklii savunan, eit, 繹zg羹r tam ba覺ms覺z ve demokratik emekten yana T羹rkiye'nin ger癟eklemesi i癟in eylem programlar覺n覺 oluturup, var olan soygun ve s繹m羹r羹 d羹zenini daha da vahiletirmeyi ama癟layan AKP'ye kar覺 her alanda kararl覺 bir m羹cadele y羹r羹tmeliyiz." Dedi.
Din癟er'den sonra konuklardan ilk s繹z羹 KESK Genel Bakan覺 襤smail Hakk覺 Tombul ald覺. Tombul; h羹k羹metin uygulad覺覺 politikalar sonucu sermaye sahiplerinin kazand覺覺n覺 s繹yledi. Neoliberal politikalara dikkat 癟eken Tombul, "B羹t羹n D羹nya k繹yleiyor, ayn覺 zamanda k繹rletiriliyor" dedi. Emek m羹cadelesi vermenin tarihsel bir sorumluluk olduunu ifade eden Tombul, "Yeni bir saflama potansiyeli ortaya 癟覺km覺t覺r. Bunu ortak akla d繹n羹t羹rmek gerekiyor ve herkesin ayn覺 sorumlulukla elini ta覺n alt覺na koymas覺 gerekiyor" diye konutu. SSGSS yasa tasar覺s覺na kar覺 sendikalar覺n y羹r羹tt羹羹 m羹cadeleye deinen Tombul, sokaa 癟覺kmaktan "korkan" sendikalara y繹nelik sert eletirilerde bulunarak, "Bir eyi baard覺k. Bu yasa g羹ndeme geldii g羹nlerden beri, m羹cadeleyi toplumsallat覺rma aamas覺na geldik. Yolu tamamlamayanlar nefesi t羹kenenler arka kap覺dan indiler" dedi.
Konumas覺n覺n 繹nemli bir k覺sm覺n覺 K羹rt soruna ay覺ran Tombul 繹yle konutu; "Bu 羹lkede demokratikleme sorunu, 癟al覺ma yaam覺ndan, K羹rt sorununa, F tipine kadar hepsini kapsad覺覺n覺 biliyoruz. KESK b羹t羹n m羹cadele d繹nemlerinde s繹ylediklerini yaama ge癟iren ve pratie, bir 繹rg羹tt羹r. Daha hen羹z K羹rt sorunun demokratik ve bar覺癟覺l 癟繹z羹m羹 yeni yeni tart覺覺l hamle geldiinde KESK, s繹z羹n羹 s繹ylemitir. Bu sorunun tart覺覺labilecei demokratik bir zemine ihtiya癟 var. Bu zeminde ancak 覺rk癟覺 oven dalgaya kar覺 yaas覺n haklar覺 kardelii denilerek yarat覺labilir."
Tombul, ayr覺ca T羹rkiye Bar覺 Meclisi'nin 1 Haziran'da 襤stanbul'da yapaca覺 mitinge KESK'in de t羹m g羹c羹yle kat覺laca覺n覺 bildirdi.
Tombuldan sonra s繹z羹 CHP Yalova Milletvekili Muharrem 襤nce ald覺. 襤nce'nin k羹rs羹ye 癟覺kmas覺 ile birlikte, delegelerin b羹y羹k bir k覺sman覺n solundan ayr覺ld覺覺 g繹r羹ld羹. Solcular覺 tembellik ile su癟layan 襤nce, "Bizim Devrimci olduumuzu herkese anlatmam覺z laz覺m. Ama ne yaz覺k ki bu 羹lkenin solcular覺 d羹羹nce tembellii i癟indeler. Ben de buna dahilim. B羹t癟eden en b羹y羹k pay覺 eitime ay覺rd覺klar覺n覺 s繹yl羹yorlar. Bu d繹nemin en b羹y羹k palavras覺d覺r." Diye konutu.
襤nce'den sonra s繹z羹 DTP Ebakan覺 Emine Ayna ald覺. Ayna da, eitim emek癟ilerine 癟ar覺da bulunarak, "Eitim Sen benzeri 繹rg羹tlerin, art覺k unu tart覺mas覺 gerekiyor. M羹cadelelerini sadece bir emek m羹cadelesi olarak g繹rmekten 癟覺kar覺p, T羹rkiye'de art覺k tarihin yeniden yaz覺lmas覺 gerektiini tart覺mal覺y覺z. Eitim emek癟ileri, M羹fredatta ki, tek癟i zihniyete kar覺 art覺k bir m羹cadeleyi 繹n羹ne koymak zorundad覺r" dedi.
T羹rkiye tarihinin sadece "T羹rklere" ait olduunu ifade eden Ayna, T羹rkiye tarihinin yeniden yaz覺lmamas覺 durumunda, bir arada yaam覺n ger癟eklemeyeceini dile getirdi. Ayna, 覺rk癟覺 ve tek tip癟i zihniyeti kar覺 herkesin 1 Haziran'da "Bar覺 Mitinginde" buluamaya 癟a覺rd覺.
Ayna'dan sonra k羹rs羹ye gelen; 羹st羹 kapal覺, Eitim Sen' de ki, kongre tart覺malar覺na deinen DP Genel Bakan覺 ve 襤stanbul Milletvekili, Ufuk Uras, "Burada birlik olamayan alanda nas覺l birlik" olur mesaj覺 verdi.
Solun ve emek hareketinin art覺k birlemesi gerektiini belirten Uras, bar覺tan yana g羹癟l羹 bir solun "odak" olmas覺 gerektiini kaydetti. Yerel se癟imlerde solu bir se癟enek haline getirmek gerektiine dikkat 癟eken Uras, "Ne yapmam覺z gerektiini 22 Temmuz se癟imleri bize g繹stermitir. Yerinde sayan bir emek hareketini ve sol hareketi art覺k kabul edemeyeceiz. Alanda ayr覺 siyasette ayr覺 telden 癟alamay覺z. Art覺k ortak iradeyi alana ve siyasete de yans覺tmal覺y覺z. Sol ve emek hareketi kendini yenileyecek ve gelitirecektir. Gelin bir kere daha yaas覺n haklar覺n kardelii ve bar覺 diyelim" dedi.
Saat 15.00'te devam eden genel kurulda Eitim Sen Genel Bakanlar覺na hizmetlerinden dolay覺 birer plaket verildi. Daha sonra DK ve Siyasi parti temsilcileri ile yurtd覺覺ndan gelen konuklara s繹z hakk覺 verildi. Konuklar konumalar覺nda birlik ve dayan覺ma mesajlar覺 verdiler.
10 May覺s'ta devam eden genel kurula delegelerin konumalar覺yla devam edildi. Antalya'dan Genel Kurul'a kat覺lan Kemal G繹l, sendika i癟i tart覺malara deinerek, "Tabiri caizse yerlerde s羹r羹n羹yoruz. Hepimiz apkam覺z覺 繹n羹m羹ze koyup d羹羹nmemiz gerekiyor. K覺s覺r i癟 癟ekimelerle kendimizi t羹ketiyoruz" dedi. Kapatma davas覺na kar覺 Eitim Sen'in t羹z羹羹nde yer alan "Anadilde eitim hakk覺" savunusunun 癟覺kar覺lmas覺 tart覺malar覺n覺 hat覺rlatan, G繹l, "Bir 繹rg羹t ilkelerini tart覺mamal覺d覺r. Sosyal demokrat ve K羹rtler birbirini iyi anlamal覺d覺r. Bu 羹lkede tek b繹l羹c羹 olmayan 繹rg羹t Eitim Sen'dir. Eitim Sen'in gelecei i癟in K羹rtlerin ve soysal demokratlar覺n birbirine duyduklar覺 繹nyarg覺lar覺n覺 k覺rmal覺d覺rlar" diye konutu.
Sami Evren KESK'i eletirdi.
Genel Kurul'da konuan, eski KESK Genel Bakan覺 Sami Evren'in KESK y繹netimine y繹nelik eletirilerine, bir grup delege "襤te Sendika ite KESK" sloganlar覺 cevap verdi. Evren, KESK'in Tandoan Meydan覺nda ki bayrak mitingine kat覺lmas覺n覺 eletirdi. Evren'in konumas覺n覺n uzamas覺 羹zerine baz覺 delegelerin divana seslenerek, Evren'in uyar覺lmas覺n覺 istedii g繹zlendi.
Sami Evren'e cevap veren G羹nay Deniz unlar覺 s繹yledi; "Ben bu g羹n kendimi eitim sen kongresinde san覺yordum. Ama yap覺lan konumalardan KESK kongresinde olduumu sand覺m. O kadar ileri gitti ki, faist parti gibi konutu. Bir sendika bakan覺 kendi sendikas覺na bu kadar yabanc覺 olabilir mi. KESK'i sorun yuma覺 haline getiren biri imdi bize sorunun 癟繹z羹m羹nden bahsedebilir mi? B繹lge mitingleri amac覺na hizmet etmeyen kongreye d繹n羹k manevrayd覺. Laiklik ilkesi birilerinin ilkesine terk edilmi. Anadilimizi t羹z羹羹m羹zden 癟覺kard覺k. Ama akl覺m覺zdan da 癟覺kard覺k gibi. Utan覺yoruz bu konuyu konumaktan"
Ad覺yaman'dan Genel Kurula kat覺lan 襤mam T羹men ise, K羹rtlere y繹nelik sald覺r覺lar kar覺s覺nda sendika i癟inde ki sosyal demokratlar覺n sesiz kalmas覺na tepki g繹sterdi. "Fiili m羹cadele ve meru m羹cadele hatt覺 kaybedildi" diyen T羹men, "Newroz ve 1 May覺s tart覺malar覺 empatidan uzak olmakt覺r. K羹rtlere yap覺l覺rken oh, T羹rkilere yap覺l覺rken, vah vah demek devrimci duru deildir. K羹rt sorunu ancak T羹rkiyenin sosyal demokratlar覺n empati yakla覺m覺 ile 癟繹z羹l羹r. Anadilde t羹z羹kten 癟覺kar覺lmas覺 beyinlerimizden, yay覺nlar覺m覺zdan uzaklat覺r覺ld覺" diye konutu.
Antalya'dan kat覺lan Akman imek; "burada sorunlar覺m覺z覺 tart覺am覺yoruz. Biz bunu 4-5 g羹ne 癟覺karal覺m. Kavram kavramas覺 yaan覺yor. Ortak d羹man覺n Amerika olduunu, emperyalizm olduunu unuttuk. F tiplerinde 7 y覺la dayanan bir direni yaand覺. 122 kii yaam覺n覺 yitirdi. Adalet bakanl覺覺 45/1 yasas覺 癟覺kt覺. Ancak uygulama da sorun yarat覺yor. Faist sald覺r覺lar yaan覺yor omuz omuza birlikte olduumuzda sorunlar覺 癟繹zeriz. Sendikam覺zda Demokratik merkeziyet癟ilik ilkesi uygulanm覺yor. Tabana s繹z verilmiyor. Tepede al覺n覺yor ama alt kat覺l覺m salamad覺覺 i癟in eylemler zay覺f ge癟iyor. Anadilde eitim hakk覺 t羹z羹kten 癟覺kar覺lmamal覺yd覺. Bu tekrar t羹z羹e al覺nmal覺d覺r" dedi.
Afyon'dan kat覺lan mer Y覺ld覺z unlar覺 kaydetti; "Bizi bekleyen bir tehlike. Zaman zaman kurumlara esas duru komutlar覺 gelir. Ama bu komutlara Eitim Sen uymaz. Kapatma davas覺 sonras覺nda bur durum arkada覺m覺z esas durua ge癟ti ve eitim ii konutu. Yine baz覺 arkadalar覺m覺z K羹rs羹den farkl覺, kulislerde farkl覺 konuuyorlar. K羹rs羹den haklar覺n kardelii diyen, ama kulislerde K羹rtlerle ittifak olunmaz diyen var. "Devrimci" arkadalar覺 kutluyorum. Esas durua ge癟miler. Bundan sonrada bir arada yaam覺 savunaca覺z."
9 May覺s Cuma g羹n羹 balayan ve 3 g羹n s羹ren Eitim-Sen 3. Olaan Genel Kurulu 11 May覺s Pazar g羹n羹 sona erdi.
Genel Kurulunun 3. g羹n羹nde delegeler oy kulland覺. Sabah balayan oy kullanma ilemi saat 13.30'da sona erdi. Verilen aradan sonra saat 17.00'de sand覺klar a癟覺larak oy say覺m覺na ge癟ildi. Saat 19.00'da biten say覺ma g繹re aralar覺nda HC'羹nde ittifak kurduu liste kazand覺. Yeni y繹netim u isimlerden olutu:
Z羹beyde K覺l覺癟 zt羹rk, Mehmet Bozgeyik, Serpil A癟覺l zer, Mustafa Ecevit, G羹l癟in 襤spert, Say覺m G羹ltekin, 248 oy alan Mehmet Togan, nsal Y覺ld覺z, zg羹r Bozdoan kura 癟ekimi ile se癟ilecek. Eitliin olmas覺 羹zerine itirazlar oldu. Emek hareketi sand覺klar覺n t羹m羹n羹n tekrar say覺lmas覺 i癟in iki dilek癟e verdi. Say覺m saat 19.00'da sona erdi.
2008.05.14
Bu yaz覺 2840 kez okundu
Geri D繹n